Els instruments musicals

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Els instruments de l’orquestra Distribució Les famílies

Slide 2: 

Les famílies Corda Cordòfons Vent Aeròfons Percussió Membranòfons Idiòfons Els instruments de l’orquestra Electròfons

Slide 3: 

Principis que defineixen un instrument musical Perquè un instrument soni ha de constar de tres elements bàsics: - Un material capaç de vibrar. - Un mecanisme que el faci vibrar. - Un ressonador que amplifiqui el so.

Slide 4: 

Corda fregada Corda pinçada Corda percudida Corda Arquet Pua Baquetes

Slide 5: 

Fregada

Slide 6: 

CARGOL CLAVILLES MÀNEC CAIXA DE RESSONÀNCIA PONT

Slide 7: 

En quin ordre escoltes els instruments de corda fregada? Contrabaix Violí Violoncel Viola

Slide 8: 

Pinçada Clavicèmbal

Slide 9: 

Percudida

Slide 10: 

PIANO

Slide 11: 

Vent fusta Vent metall Vent

Slide 12: 

Bisell Llengüeta simple Llengüeta doble Vent fusta

Slide 13: 

Com es produeix el so en els instruments de vent fusta? Tipus d’embocadura dels instruments de vent-fusta Bisell Llengüeta simple Llengüeta doble

Slide 14: 

Bisell/boca

Slide 15: 

Llengüeta simple Saxòfon

Slide 16: 

Llengüeta doble

Slide 17: 

En quin ordre escoltes els instruments de vent fusta? Fagot Saxo Clarinet Flauta travessera Oboè

Slide 18: 

De qué color son los vientos? FAMÍLIA DEL VENT FUSTA

Slide 19: 

Beatboxing flauta travessera Quartet de flautes Clarinet Saxo En aquesta pàgina podrem veure en acció a alguns instruments de vent fusta.

Slide 20: 

Vent metall

Slide 23: 

Com es produeix el so en els instruments de vent metall?

Slide 24: 

Com fan les notes els instruments de vent metall Pistons (Trompeta i Tuba) Válvules (Trompa)

Slide 25: 

Les sordines

Slide 26: 

Els instruments de vent metall

Slide 27: 

En quin ordre escoltes els instruments de vent metall? Tuba Trombó de vares Trompeta Trompa

Slide 28: 

Percussió determinada Percussió indeterminada Percussió Membranòfons idiòfons

Slide 29: 

Percussió determinada

Slide 30: 

Percussió determinada Glockenspiel Xilòfon Celesta

Slide 31: 

Percussió indeterminada Gong Caixa xinesa Triangle Caixa Castanyoles Güiro Claus

Slide 32: 

En quin ordre escoltes els instruments de percussió?

Slide 33: 

Curiositats Stomp out laud Escombres de percussió Basket/cuina i percussió

Slide 34: 

Nombre dels instruments en l’orquestra Distribució

Col·locació : 

Col·locació

Slide 36: 

Instruments elèctrics, electròfons Guitarra elèctrica Baix elèctric

Slide 37: 

Sintetitzador Guitarra elèctrica, Santana Guitarra elèctrica, sintetitzadors, Santana

Slide 38: 

Conjunts instrumentals Duet Trio

Slide 39: 

Quartet de corda Quintet de vent Conjunts instrumentals

Slide 40: 

Orquestra de cambra Conjunts instrumentals

Slide 41: 

Conjunts instrumentals La banda

Slide 42: 

Conjunts instrumentals La cobla, sardana moderna La cobla

Slide 43: 

Instruments tradicionals catalans Flabiol i tamborí Gralla El Tible La Tenora acompanyada La Tenora

Slide 44: 

WEBQUEST ELS INSTRUMENTS DE L'ORQUESTRA I LES AGRUPACIONS INSTRUMENTALS

Quin instrument sona? : 

Quin instrument sona? FLAUTA

Quin instrument sona? : 

Quin instrument sona? OBOÈ

Quin instrument sona? : 

Quin instrument sona? FAGOT

Quin instrument sona? : 

Quin instrument sona? TROMPA

Quin instrument sona? : 

Quin instrument sona? TROMPETA

Quin instrument sona? : 

Quin instrument sona? VIOLONCEL

authorStream Live Help