partes do libro

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Os libros, ese grande misterio : 

Os libros, ese grande misterio

Un laberinto no que nos perdemos : 

Un laberinto no que nos perdemos

Un libro dinos moitas cousas... : 

Un libro dinos moitas cousas... ...sen sequera chegarmos a lelo!

O primeiro que vemos : 

O primeiro que vemos é a cuberta ou tapa

CUBERTA ou TAPA : 

CUBERTA ou TAPA

Na CUBERTA xa podemos saber : 

Na CUBERTA xa podemos saber título autor/a Sinopse ou resumo

a CUBERTA non é a portada : 

a CUBERTA non é a portada Moita xente confúndeas!

PORTADA : 

PORTADA É a páxina na que figuran o título completo do libro, o nome do autor ou autores, o lugar e ano da impresión e a editorial. En case todos os casos aparece tamén o logotipo da editorial.

EDITORIAL : 

EDITORIAL É a empresa que se adica á publicación de libros. O seu logotipo é a imaxe que utiliza como símbolo ou emblema.

Moitas veces, os libros están divididos en CAPÍTULOS. : 

Moitas veces, os libros están divididos en CAPÍTULOS. ...Sobre todo cando o libro é moi extenso.

Os CAPÍTULOS poden estar numerados ou ter un título... : 

Os CAPÍTULOS poden estar numerados ou ter un título... … que dea pistas sobre o contido.

Un capítulo pode iniciarse cunha LETRA CAPITAL. : 

Un capítulo pode iniciarse cunha LETRA CAPITAL. É máis grande e pode estar máis decorada que o resto.

Se un capítulo é moi longo pode dividirse en SUBSECCIÓNS. : 

Se un capítulo é moi longo pode dividirse en SUBSECCIÓNS. … como unha árbore con moitas polas.

Temos unha guía para localizar capítulos e subseccións. : 

Temos unha guía para localizar capítulos e subseccións.

ÍNDICE : 

ÍNDICE É unha lista ordenada que mostra os capítulos indicando o lugar do libro (páxina) onde se encontran.

Pero non só podemos localizar capítulos... : 

Pero non só podemos localizar capítulos...

O ÍNDICE TEMÁTICO infórmanos dos conceptos importantes e as páxinas en que aparecen. : 

O ÍNDICE TEMÁTICO infórmanos dos conceptos importantes e as páxinas en que aparecen.

Os conceptos colócanse sempre en ORDE ALFABÉTICA. : 

Os conceptos colócanse sempre en ORDE ALFABÉTICA.

Para axudarnos a comprender... : 

Para axudarnos a comprender... ...tamén temos pistas.

O TÍTULO do libro orienta sobre o seu contido... : 

O TÍTULO do libro orienta sobre o seu contido...

E senón temos os SUBTÍTULOS. : 

E senón temos os SUBTÍTULOS.

O libro pode ter PRÓLOGO. : 

O libro pode ter PRÓLOGO. Esta palabra vén do grego: “prol” = antes + “logos” = discurso.

PRÓLOGO : 

PRÓLOGO É un escrito breve, situado ao principio da obra, e serve a quen a escribiu para xustificar ou explicar o texto que sigue despois.

PRÓLOGO : 

PRÓLOGO Tamén o pode escribir un amigo ou amiga famoso/a...

Tamén encontramos pistas no propio texto... : 

Tamén encontramos pistas no propio texto...

O texto acompáñase de fotografías, ilustracións ou esquemas. : 

O texto acompáñase de fotografías, ilustracións ou esquemas.

As fotografías poden levar un pé de foto : 

As fotografías poden levar un pé de foto Dá información nova que complementa as do texto.

NOTA A PÉ DE PÁXINA : 

NOTA A PÉ DE PÁXINA É unha aclaración ao texto feita na parte inferior da páxina ou ao final do capítulo. Índicase cun número entre paréntese.

Podemos encontrar un GLOSARIO : 

Podemos encontrar un GLOSARIO É unha lista de palabras difíciles ou dubidosas coa súa explicación.

Por suposto... : 

Por suposto... ...sempre en orde alfabética.

E se queremos saber máis... : 

E se queremos saber máis... ...podemos consultar a BIBLIOGRAFÍA.

BIBLIOGRAFÍA : 

BIBLIOGRAFÍA É unha lista de todas as obras consultadas para escribir o libro ou para saber máis do tema que trate.

E como colofón... : 

E como colofón...

COLOFÓN : 

COLOFÓN É unha anotación ao final do libro que indica cando foi acabado, en que imprenta e algunha efeméride.

E nos labirintos dos libros... : 

E nos labirintos dos libros... ...encontramos a saída.