El blues

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Unitat Didàctica sobre el Blues Nivell bàsic 3r ESO Català

Comments

Presentation Transcript

El Blues : 

El Blues

Quèés el blues? : 

Quèés el blues? El blues és un cant en el quall’esclaunegre, idesprésdiferentsintèrprets, expressaven la tristesa de la sevasituació, ambresignaciói, finsitotamb un puntd’ironia. “blue” , en anglès, té, a més a més del significatcomúreferit al color blau, també el sentit de tristesa, melangia. “I’m blue” significa, doncs, “estictrist”.

Comés el blues? : 

Comés el blues? El blues és una cançó que presenta, sovint, una estructura dividida en 12 compassos, que es repeteix unes quantesvegades. Aquesta estructura s’anomena “Roda de blues”: Normalments’utilitzenelsacordsdelsgraus I, IV i V de qualsevol escala. La lletraacostuma a improvisar-se sobre aquesta estructura, la qual cosa provoca que moltesvegadestingui poca coherènciaiestigui construida a base d’impressionsaïllades.

El So del blues : 

El So del blues A banda de la seva estructura, el blues es caracteritza també perutilitzar les “blue notes”, que són les notes 3ª, 5ª i 7ª de qualsevol escala, rebaixades en un semitó. Al principi el blues s’acompanyavaamb una guitarra iambcops de mans o de peus, com a percussió. També s’utilitzaval’harmònica. Poc a poc es van anarutilitzantd’altresinstruments, a mesura que evolucionava. El tempo (velocitat) del blues éslent, tristitens. Toti que també hi ha temes de blues mésrítmicsiràpids.

Algunsintèrprets de Blues : 

Algunsintèrprets de Blues B.B.King MaRainey Bessie Smith John Lee Hooker Eric Clapton

Les lletres del blues : 

Les lletres del blues Audició: duesversionstraduidesiadaptades al català, ambduesinterpretadesper la MonicaGreen, cantantnord-americana afincada a Barcelona. Vull que emfacissempremoltspetons (Take Me for a BuggyRide) Leolai Wesley Wilson. Blues d’una vida malmesa (WastedLife Blues), de la Bessie Smith.

Vull que emfacissempremoltspetons (Take Me for A BuggyRide) : 

Vull que emfacissempremoltspetons (Take Me for A BuggyRide) Tens uns llavisdolçoscom la mel, Quanem portes a muntar a cavall, Quan m’abraces fort emduus al cel, Sempreemdonestot el que cal Quanemfas ben teva, emfas sentir tan bé Se’mcrema l’espinada, no hi ha res a fer, M’encanta el teuritme, m’agrada el teuball, quanem portes a muntar a cavall.   Be, ara etsmeu, negre, gros i meu, I ets per mi, com hi haDéu. He sentit a dir que voliesmarxar, Que vols passar de mi. No sé que méspucdir Com pucdeixar-hoclar?   Nano, t’estimo de debó, Vull que em portis a muntar a cavall, M’agradacomvesteixes, com et mous, Ets el millorgalldelmeu corral. Les cames emtremolenquan et quedessenseres Emdeixes el cos ben encès Sócteva en cadadetall Vull que em portis a muntar a cavall.   Tensfama d’antipàtic i avorrit, Peròets un paiodolcíssim en un llit Quanets a les fosquesetscom un animal Que empren i emdiu “oh, nena, vullfer-te mal” Emdonessempretotallò que vull El que emtornaboja, nano, és sentir com bulls, No vas mai a missa, peròtens un cor de sant, M’has salvat la vida, ets un bon amant.   Oh nano, m’agradacomemfasballar; Tens un ritmepreciós, no voldriaparar, Ets la meva vida, Sents el cor comcrida Quan li arriba el foc delsteus petons? No sé si m’estimes o què Quan m’agafes Quan m’abraces, Quan m’agafes i m’abraces Quan m’ho fas ben a fons Quan et passes I m’esclafes Quan et passes i m’esclafes I ets un poltreassedegat Tant se val que no m’estimis, Això m’ésigual Quanem portes a muntar a cavall.

Blues d’una vida malmesa (WastedLife Blues) : 

Blues d’una vida malmesa (WastedLife Blues) Sócal final d’aquestacançó El món que hevist: tristesa, dolor Ja no hi ha ningú que cuidi de mi Que emdoni la mà... no séquèdir. Amor, on vas? Tincpor que aixòserà la fi Amor, on vas? No emcreia que fer-segranfosaixí   Cap pare no emguia, cap mare no em té Ben solahaig de dur totaixò No emquedafamília, no séquè fer Per viure, per sofrir, totaixò Amor, on vas? Tincpor que aixòserà la fi Amor, on vas? No pucsaberquèserà de mi.   Ho hefetsempretot, prou que sí! Sempretot per viure bé Per tenir un xic de sort, serfeliç Peròavuí sols emtroboambtot, totfetmalbé I ja no lluitopelmón, quinmón, no lluito, quinmóninfeliç Amor, on vas? Segur que aixòés sols, sols la fi Amor, amor, on vas? On vas? No pucsaberquè, quèserà, de mi   Sóc al final del coi de vida, pobra, pobracançó El món que deixo sols és merda, sols dolor I ja no hi ha ningú que visqui per mi Janingú no emdóna Janingún no emdóna Janingú no emdóna la ma, quèméspucdir. Amor, on vas? Segur que aixòés sols, sols la fi Amor, on vas? No sentores, no séquè fer ni quèdir.

authorStream Live Help