Κεφ.10 Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου (1825-1826)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄ Κεφ.10 Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου (1825-1826)

Comments

Presentation Transcript

Κεφ. 10 Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου (1825-1826):

Κεφ . 10 Η δε ύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου (1825-1826)

Slide2:

Ἄκρα τοῦ τάφου σιωπὴ στὸν κάμπο βασιλεύει• λαλεῖ πουλί, παίρνει σπυρί, κι ἡ μάνα τὸ ζηλεύει. Τὰ μάτια ἡ πείνα ἐμαύρισε • στὰ μάτια ἡ μάνα μνέει • στέκει ὁ Σουλιώτης ὁ καλὸς παράμερα καὶ κλαίει: « Ἔρμο τουφέκι σκοτεινό, τί σ’ ἔχω γῶ στὸ χέρι; ὀποῦ σύ μου ΄ γινες βαρὺ κι ὁ Ἀγαρηνὸς τὸ ξέρει» . Δ . Σολωμού “ Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι ” σχεδ ίασμα β’ Οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» είναι ένα από τα κορυφαία ποιητικά έργα του Διονύσιου Σολωμού. Το έργο, που έμεινε ανολοκλήρωτο, είναι εμπνευσμένο από τα γεγονότα της πολιορκίας του Μεσολογγίου. Διαβ άστε και ακούστε το απόσπασμα από τους Ελευθέρους πολιορκημένους του Διονύσιου Σολωμού. Έπειτα προσπαθήστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις: Σε ποιο γεγονός αναφέρεται το ποίημα του Δ. Σολωμού; Γιατί ο ποιητής χαρακτηρίζει τους Μεσολογγίτες ως Ελεύθερους Πολιορκημένους; Η αν άγνωση του αποσπάσματος ποια εντύπωση σας δίνει για την κατάσταση που επικρατούσε στο Μεσολόγγι κατά τη διάρκεια της πολιορκίας;

Slide3:

Στα τέλη Μαρτίου 1825, την εποχή δηλαδή που ο Iμπραήμ ξεκινούσε τις επιχειρήσεις του στην Πελοπόννησο, ο Μεχμέτ Ρεσίτ-πασάς ( Κιουταχής ) κατέλαβε χωρίς να συναντήσει δυσκολίες τη Δυτικ ή Στερεά Ελλ άδα , και πολι όρκησε το Μεσολόγγι. Oι υπερασπιστές της πόλης είχαν ενισχύσει την άμυνα της τόσο από την ξηρά όσο και από τη λιμνοθάλασσα οχυρ ώνοντας τα τρία μικρά νησάκια που βρίσκονταν στην είσοδό της. Στο Μεσολόγγι έσπευσαν ακόμη αρκετοί οπλαρχηγοί από τις γειτονικές επαρχίες. H πολιορκία ξεκίνησε στα τέλη Απριλίου 1825, κρ άτησε έναν ολόκληρο χρόνο και εξελ ίχτηκε σε δύο φάσεις. Σχεδιάγραμμα με τα οχυρωματικά έργα στο Μεσολόγγι . Μεχμέτ Ρεσίτ-πασάς (Κιουταχής)

Slide4:

1 η Φ άση της πολιορκίας ( Απρίλιος – Δεκέμβριος 1825) Στο διάστημα αυτό οι Τούρκοι έφτασαν σε απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων από το τείχος. Μια ισχυρή επίθεση του Κιουταχή στις 21 Ιουλίου 1825 απέτυχε και τρεις μέρες αργότερα μια ελληνική νυκτερινή αντεπίθεση προκάλεσε σοβαρότατες απώλειες στο τουρκικό στρατόπεδο. Στο μεταξύ ελληνικά πλοία, με επικεφαλής τον Ανδρ έα Μιαούλη, δι έ σπασαν το θαλάσσιο αποκλεισμό και εφοδ ία σαν τους πολιορκημένους με τροφές και πολεμοφόδια, ενώ στις αρχές Αυγούστου η άμυνα του Μεσολογγίου ενισχύθηκε με 1500 ακόμα άντρες. Μετά τις άκαρπες επιθέσεις του ο Κιουταχής αποσύρθηκε στα γ ύρω υψώματα και κατά διαστήματα βομβάρδιζε την πόλη, χωρίς όμως την ασφυκτική πίεση των πρώτων μηνών. Πολιορκία του Μεσολογγίου (1825-1826), Πίνακας του Π. Ζωγράφου. Τουρκοαιγυπτιακός στόλος, Τουρκοαιγυπτιακά στρατεύματα Το Μεσολόγγι Το νησάκι Κλείσοβα Ελληνικά στρατεύματα Τουρκικά κανόνια

Slide5:

2η Φάση της πολιορκίας (Δεκ έμβριος 1825-Απρίλιος 1826) Το Δεκέμβριο του 1825 ο Ιμπραήμ έφτασε στο Μεσολόγγι με ισχυρή δύναμη (10.000 άνδρες), αποφασισμένος να το καταλάβει. Από το Φεβρουάριο η πολιορκία έγινε στενότερη και οι πολιορκημ έ νοι πιέζονταν από τις επιθέσεις του εχθρο ύ και από την πείνα. Τα νησάκια της λιμνοθάλασσας, έπεσαν στα χέρια του εχθρού, εκτός από την Κλείσοβα , που η νίκη των Ελλήνων υπήρξε θριαμβευτική. Οι πολιορκημ έ νοι μάταια περίμεναν την ενίσχυσή τους από το Ναύπλιο, και η προσπάθεια του ελληνικού στόλου να λύσει την πολιορκία από τη θάλασσα αποδείχτηκε αδύνατη. Μόνη λύση μέσα σε αυτές τις συνθήκες, που διαρκώς χειροτέρευαν, απέμεινε η έξοδος. Στην περ ί φημη μάχη της Κλε ί σ ο βας (25 Μαρτίου 1826) 128 Μεσολογγίτες με αρχηγό τον Π ά νο Σωτηρ ό πουλο, αντιμετ ώπισαν 2.500 χιλιάδες Οθωμανο ύς Τούρκους με επικεφαλ ής τον ίδιο τον Κιουταχ ή . Στην έ κτη επίθεση ο Κιουταχής ντροπιασμένος και βαριά τραυματισμένος εγκατ έλειψε τη μάχη. Οργισμένος ο Ιμπραήμ έστειλε τον Χουσε ΐ ν με 3000 άντρες. Οι Αιγύπτιοι επιτέθηκαν ανεπιτυχώς έξι φορές εναντίον των Ελλήνων. Η μάχη κράτησε απο τα χαράματα ως αργά το απόγευμα με π ά νω απο 1500 νεκρούς τουρκοαιγ ύ πτιους, εν ώ οι Έλληνες είχαν 40 νεκρούς και τραυματίες.

Slide6:

Η Έξοδος Οι πολιορκημένοι, απελπισμένοι πια, πήραν την απόφαση να εγκαταλε ίψουν την πόλη με νυχτερινή έξοδο που θα πραγματοποιούνταν τη νύχτα της 10ης προς την 11 η Απριλίου, Κυριακή των Βαΐων, του 1826. Το σχέδιο προέβλεπε την έξοδο από τρία διαφορετικά σημεία. Από τα τρία σώματα που σχηματίστηκαν τα δύο αποτελούνταν από ενόπλους με επικεφαλής τους Νότη Μπότσαρη και Δημήτρη Μακρή , ενώ στο τρίτο σώμα θα βρίσκονταν οι άμαχο ι, τους οποίους θα συνόδευε μικρός αριθμός ενόπλων. Η έξοδος του Μεσολογγίου. Θεόδωρος Βρυζάκης 1855, λάδι. Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη.

Slide7:

To σχέδιο τους ωστόσο προδόθηκε στον εχθρ ό και οι τουρκοαιγυπτιακές δυνάμεις τους περίμεναν . Tα δύο σώματα των ενόπλων κατάφεραν πολεμώντας να ανοίξουν διαδρόμους και να φτάσουν ως την περιοχή του Ζυγού ( ύψωμ α έξω από το Μεσολόγγι) . To τρίτο σώμα όμως δεν κατάφερε να διαφύγει. Tη στιγμή της εξόδου επικράτησε πανικός, οι περισσότεροι γύρισαν πίσω στην πόλη και χάθηκαν μαζί της. Όσοι γλύτωσαν πέρασαν αρχικά στα Σάλωνα ( Ά μφισσα ) και στη συνέχεια στο Ναύπλιο, όπου έτυχαν υποδοχής ηρώων. O μύθος της "φρουράς του Μεσολογγίου" είχε ήδη δημιουργηθεί. Τη ντροπή του ελληνικού εμφυλίου πολέμου εξ άγνισε η θυσία μιας πόλης και των αγωνιστών της . Μακεδόνας ανάπηρος του Αγώνα κατά την έξοδο του Μεσολογγίου . Π ίνακας του Θεόδωρου Π. Βρυζάκη.

Slide8:

Η θυσία του Μεσολογγίου, που επί 12 ολόκληρους μήνες αντιστάθηκε ηρωικά, προώθησε το ελληνικό ζήτημα, όσο καμιά ελληνική νίκη: Π λημμύρισε τους άλλους Έλληνες και τους Ευρωπαίους με αισθήματα θαυμασμού για τους άνδρες της φρουράς του και τον ηρωικό πληθυσμό του Μεσολογγίου. Πραγματικά σπάνια συναντά κανείς στις σελίδες της ιστορίας παραδείγματα παρόμοιας υπεράνθρωπης ψυχικής αντοχής. Οι φλόγες του Μεσολογγίου θέρμαναν τις καρδιές των πολιτισμένων λαών και τους ξεσήκωσαν σε μια αληθινή σταυροφορία για την απελευθέρωση του ελληνικού έθνους. Η Ελλ άδα στα ερείπια του Μεσολογγίου. Ευγένιος Ντελακρουά. Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη.

Slide9:

Την πτώση του Μεσολογγίου ακολούθησε η συνθηκολόγηση πολλών ρουμελιωτών οπλαρχηγών. Oι Οθωμανοί έλεγχαν πλέον ολόκληρη τη Στερεά, Δυτική και Ανατολική, εκτός απ ό την Ακρόπολη , το κάστρο της Αθήνας που αποτελούσε το μοναδικό ελεγχόμενο από τους επαναστάτες οχυρό, ήταν ο επόμενος στόχος του Κιουταχή. Πρ όσφυγες από το Μεσολόγγι. Μ. Mercier, 1830