SocSciGroup2

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Propaganda, La Liga Filipina, Katipunan-Unang Republika ng Pilipinas, Digmaang Pilipino- Amerikano Hanggang sa mga Patakarang Ipinatupad ng mga Amerikano, Pagharap sa Hamon ng mga Amerikano-Panahon ng Komonwelt, Panahon ng Pagpasok ng Hapon- Pagkakaloob ng Amerika sa Kalayaan ng Pilipinas, Administrasyong Roxas-Macapagal, Administrasyong Marcos- Corazon Aquino, Administrasyong Ramos- Noynoy Aquino

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Kilusang Propaganda (1872-1892) Itinatag upang humingi ng reporma at pagbabago ng sisitema ng pamamahala ng mga Espanyol sa mapayapang kampanya

PowerPoint Presentation:

Pagsilang ng Diwang Makabansa Namulat ang mga Pilipino sa katotohanang wala nang pag-asang magbabago pa ang pamamahala ng bayan sa ilalim ng kapangyarihan ng mga Espanyol na naging dahilan sa pagusbong ng nasyonalismo ng bansa . Liberal na pamamahala ni Gov. Gen. Carlos Maria dela Torre Pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan Pagbukas ng Suez Canal Pagkakaroon ng pangkat na ilustrado Pagtatag ng Kilusang Sekularisasyon Pagbitay sa tatlong paring martyr (GOMBURZA)

PowerPoint Presentation:

Ang pangunahing mithiin ng mga propagandista o repormista ay ang mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayang Pilipino at mabago ang pamahalaan ng Pilipinas.

PowerPoint Presentation:

Layunin ng Kilusang Propaganda Ang pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino at Espanol . Ang pagkilala sa Pilipinas bilang lalawigan at hindi kolonya ng Espana . Ang pagkakaroon ng Pilipinas ng kinakatawan sa batasan ng Espana . Ang pagpapaalis ng mga prayle at ang sekularisasyon ng mga parokya . Ang pagbabalik ng kalayaan ng mga mamayan tulad ng kalayaan sa pagsasalita,pamamahayag at paghingi sa pamahalaan ng katarungan at mga kaluwagan .

PowerPoint Presentation:

Circulo Hispano-Filipino ( Kapisanang Espanol -Pilipino) - Itinatag noong 1882 Binubuo ng mga estudyanteng Pilipino sa Madrid, kasama ang ilang mga Espanyol na dating nanirahan sa Pilipinas, karamihan mga Liberal gaya ni: > Pedro Ortiga y Rey , alkalde ng Maynila > Consejero de Ultramar para sa Pilipinas. Naglathala sila ng isang pahayagan , ang Revista del Circulo Hispano-Filipino. Layunin : ipaabot sa mga maykapangyarihang Espanyol sa Espanya ang mga katiwaliang nagaganap at mga pagbabagong dapat ipatupad sa Pilipinas. Sanhi : Hindi nagtagal dahil sa kakulangan ng perang panuntos sa operasyon at kakulangan ng namumuno .

PowerPoint Presentation:

La Solidaridad ( opisyal na pahayagan ng Kilusang Propaganda) Unang inilathala sa Barcelona noong Pebrero 15, 1889 hanggang buwan ng Oktubre 1889. Nobyembre 15, 1889 , inilathala na ito sa Madrid s a pamumuno ni Graciano Lopez- Jaena . Layunin : Iparating sa mga kinauukulan ang mga katiwaliang nagaganap sa Pilipinas Ipaglaban ang katarungan at kaunlaran Humingi ng panlipunan at pulitikal na pagbabago Ipalaganap ang diwa ng demokrasya

PowerPoint Presentation:

Mga nanguguna sa pagpapalaganap ng mithiing Pilipino sa Espanya Dr. Jose Rizal bilang Laong Laan at Dimasalang Marcelo H. del Pilar bilang Plaridel Graciano Lopez Jaena Mariano Ponce bilang Naning , Tikbalang o Kalipulako

PowerPoint Presentation:

Antonio Luna bilang Taga-ilog Jose Ma. Panganiban bilang Jomapa Mga nanguguna sa pagpapalaganap ng mithiing Pilipino sa Espanya Dr. Pedro Paterno Felix Resurrection Hidalgo Dominador Gomez bilang Ramiro Franco

PowerPoint Presentation:

Mga dayuhang nagbigay ng mga sulatin Ferdinand Blumentritt Etnolohikong Austriano Dr. Miguel Morayta Espanyol na mananalaysay at dating minister ng pamahalaang Espanyol

PowerPoint Presentation:

Kinahinatnan ng Kilusang Propaganda Bigo ang mga propagandista sa kanilang layunin Hindi nila nakamit ang mga pagbabagong hinihingi nila sa mga Espanyol Ang pansariling suliranin tulad nd pagkakasakit at kakulangan ng salaping pantustos sa pansariling pangangailangan ay nakaragdag pa sa suliranin ng Kilusan . Hindi rin natustusan ang pagpapalathala ng La Solidaridad Graciano Lopez- Jaena at Jose Ma. Panganiban ay namatay

PowerPoint Presentation:

Hindi rin natustusan ang pagpapalathala ng La Solidaridad Graciano Lopez- Jaena at Jose Ma. Panganiban ay namatay Nasiraan na sila ng loob nang ipatapon sa Dapitan si Dr. Jose Rizal at nagkawatak-watak dahil sa iringan . Sa pagkamatay ni Marcelo H. del Pilar noong 1896, nawalan sila ng namumuno .

PowerPoint Presentation:

La Liga Filipina (Ang Pagtatatag ) Si Dr. Jose Rizal ay nagpunta ng Hongkong pagkatapos niyang malimbag ang dalawang nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo . Hulyo 26, 1892- bumalik sa Pilipinas si Dr. Jose Rizal dahil sa pangakong hindi siya gagambalain ng mga Espanyol . Hulyo 3,1892, itinatag niya ang La Liga Filipina sa bahay ni Doroteo Ong-Juco sa Calle Ilaya sa Tondo .

PowerPoint Presentation:

Layunin ng La Liga Filipina ayon sa Saligang Batas Pagbubuklod ng buong kapuluan ng Pilipinas upang magkaroon ng kaisahan Pagtatanggol laban sa mga kalupitan at walang katarungan Proteksyon para sa lahat kung kinakailangan Pagpapaunlad ng edukasyon , agrikultura at komersyo Pag-aaral at pagpapatupad sa mga reporma .

PowerPoint Presentation:

La Liga Filipina Salawikain o motto: “ Unus instar omnium ” o “Isa Tulad ng Lahat ” Isang kapisanang sibiko at nakasaad sa Saligang -Batas nito ang pagtatag ng : Kataastaasang Konseho (Supreme Council) para sa buong bansa Konsehong Panlalawigan (Provincial Council) para sa bawat lalawigan at ang; Konsehong Popular (Popular Council) para sa bawat bayan . Larawan : Regulations of La Liga Filipina by Rizal’s hand

PowerPoint Presentation:

Mga Opisyal

PowerPoint Presentation:

Kinahinatnan ng La Liga Filipino Nang maghinala ang mga Espanyol na ang Liga ay isang kilusang panrebolusyon , dinakip nila si Rizal noong Hulyo 7, 1892 at ikinulong sa Fort Santiago. Ipinatapon sitya ni Gobernador Despujol sa Dapitan noong Hulyo 17, 1892.

PowerPoint Presentation:

KATIPUNAN

PowerPoint Presentation:

KATIPUNAN Isang lihim na samahan na itinatag noong 1892 upang itaguyod ang kaisipang maka-bayan at rebolusyonaryo sa mga Pilipino. Layunin ng samahan na sugpuin ang patuloy na pagmamalabis at di makataong pamumuno ng mga Espanyol sa Pilipinas tungo sa pagkakamit ng kasarinlan ng bansa . K – ataastaasang K – agalang – galang K – atipunan ng mga Anak ng Bayan (KKK)

PowerPoint Presentation:

Pagkatatag ng samahan Noong 3 Hunyo 1892, sa pagdating ni Jose Rizal sa Pilipinas matapos ang kanyang paglalakbay sa Europa, kanyang itinatag ang La Liga Filipina. Sa likod ng patuloy na pagsuporta nina Domingo Franco at Andres Bonifacio, hindi nagtagal at nabuwag din ang samahan . Nahati ito sa dalawang pangkat – ang Cuerpo de Compromisarios at Katipunan. Kasabay ng balitang pagpapatapon kay Jose Rizal sa Dapitan noong 7 Hulyo 1892 ang pagtatatag ng Katipunan. Sina Andres Bonifacio, Valentin Diaz, Teodoro Plata, Ladislao Diwa, at Deodato Arellano, kasama ang ilang kasapi ng La Liga Filipina, ay nagtipon sa isang bahay sa Calle Azcarraga (ngayon ay Claro M. Recto), malapit sa Calle Elcaño sa Tondo, Maynila. Dito ay kanilang binuo ang Katipunan.

PowerPoint Presentation:

Adhikain at paniniwala Umiikot ang adhikain ng Katipunan sa konseptong “ pamilya ” at pagnanais na magkaroon ng isang patas na lipunan . Bilang Supremo ng Katipunan , pangarap ni Bonifacio ang makapagtatag ng isang bansang kikilalaning “ Inang Bayan ” na pamumunuan ng isang pamahalaan na tatawaging “Haring Bayang Katagalugan .” Ito ay kanyang ibinalangkas sa lipunang matriyarkal ng sinaunang Pilipinas, kabaligtaran ng sistemang ipinakikilala ng mga Espanyol. Hangad ng mga Katipunero ang tuluyang pagkawala ng Pilipinas sa burukrasyang Espanyol at pagtatatag ng estado na pamumunuan ng mga katutubo . Naniniwala din sila na ito'y makakamit lamang sa pamamagitan ng isang madugong himagsikan . Isang larawan ng pamilya

PowerPoint Presentation:

Pabalat ng “ Kartilya ng Katipunan ” Ang kartilya Si Bonifacio ang unang nagbalangkas ng kautusan ng Katipunan na tinawag niyang “ Katungkulang Gagawin ng mga Anak ng Bayan ” o “ Dekalogo ” . Kasabay nito , si Emilio Jacinto, na kanyang tagapayo , ay lumikha rin ng sarili nitong listahan ng alituntunin na tinawag na Kartilya ( hango sa salitang Espanyol na “ cartilla ” na nangangahulugang paunang pangaral sa mga mag-aaral sa elementarya ). Ang Kartilya ang naging opisyal na talaan ng alituntunin ng Katipunan .

PowerPoint Presentation:

Pagsapi Bago mapabilang sa samahan ang sinuman , ilang katanungan muna ang kailangan nilang masagot na dapat ay naaayon sa nais marinig ng mga Katipunero : Tanong 1: Ano ang kalagayan ng bansa noong sinaunang panahon ? Sagot 1: Bago dumating ang mga Espanyol, matiwasay ang pamumuhay ng mga mamamayan , maayos ang kalakalan at may sapat na yaman at ari-arian na tangan ang bawat isa . Tanong 2: Ano naman ang kalagayan nito ngayon ? Sagot 2: ( Kailangang isagot dito ang di mabilang na pang- aabuso at di makatarungang pamamahala ng mga Espanyol sa Pilipinas .) Tanong 3: Ano ang magiging kalagayan nito sa hinaharap ? Sagot 3: ( Kailangang isagot dito na isang maliwanag na kinabukasan ang naghihintay sa mamamayan kung sila'y magsasasama-sama at magtutulungan upang tuldukan na ang kasamaan ng Espanya .)

PowerPoint Presentation:

Organisasyong pampulitika Posisyon Pangalan Supremo Deodato Arellano Comptroller Andres Bonifacio Piskal Ladislao Diwa Kalihim Teodoro Plata Ingat-Yaman Valentin Diaz Matapos ang pagkakatatag ng Katipunan , isang konseho naman ang kanilang binuo at tinawag nila itong Kataastaasang Sanggunian . Ang mga opisyales nito ay demokratikong inihahalal ng mga kasapi , at ang sino mang may malinis na hangarin ay maaaring mapabilang sa konseho . Ang unang hanay ng mga pinuno ay binubuo nina :

PowerPoint Presentation:

Makailang ulit ding nagpalit ng konseho ang Katipunan . At nang sumiklab na ang rebolusyon , ang Kataastaasang Sanggunian ay binubuo ng mga sumusunod : Posisyon Pangalan Supremo Andres Bonifacio Kalihim ng Estado Emilio Jacinto Kalihim ng Pakikidigma Teodoro Plata Kalihim ng Tanggulan Briccio Pantas Kalihim Panloob Aguedo del Rosario Kalihim ng Pananalapi Enrique Pacheco Organisasyong pampulitika

PowerPoint Presentation:

Pagtutuklas sa katipunan Paghihimagsik ng mga katipuneros upang ipaalam na isang lihim na samahan ang tahimik na binubuo sa kabisera , at umabot na maging sa mga kalapit nitong sakop – sa Mandaluyong at San Juan. Ayon sa tenyente , ang samahan ay nangangalap ng mga kasapi at pinapapirma sa isang kasunduan gamit ang sarili nilang mga dugo . Buhay naman ang kapalit sa sinumang mababalitaang nagsiwalat sa lihim ng samahan Noong 5 Hulyo 1986 nang matuklasan ng pamahalaan ang samahang Katipunan . Isang opisyal ng Pasig, si Tenyente Manuel Sityar , ang nagpadala ng liham sa Gobernador Sibil ng Maynila

PowerPoint Presentation:

Pagtutuklas sa katipunan Kasabay ng paglaki ng samahan ay ang paglaki rin ng laang-salapi o pondo nito na buhat sa 25 sentimos na ambag ng bawat kasapi . Ang salaping nakakalap ay ginagamit upang matustusan ng armas ang San Juan del Monte, Mandaluyong, San Felipe Neri ( na ngayon ay bahagi na ng Mandaluyong) at Pasig. Ang armadong pakikibaka ng Katipunan ay nagsimula noong Agosto 1896, pagkatapos natuklasan ng mga awtoridad ang Katipunan . Sinisi ng mga Espanyol si Rizal, na itinuturing ng Katipunan bilang pangulong pandangal , sa paghihimagsik at hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril noong Disyembre 30, 1896. Ang pagiging martir ni Rizal, gayon pa man, ang nagdagdag alab sa rebelyon , at sinisigaw ng mga Katipunero ang Mabuhay si Dr. Jose Rizal! sa pakikidigma .

PowerPoint Presentation:

Kapulungan sa Tejeros Sa pagnanais na makabuo ng isang pamahalaang rebolusyonaryo , pinamunuan ni Jacinto Lumbreras , kasama ang iba pang rebolusyonaryo , ang isang pagpupulong sa hacienda ng isang prayle sa Tejeros ( kasalukuyang Gen. Trias) sa Cavite. Sa umpisa , ang layunin ng pagpupulong ay tapusin na ang lumalalang hidwaan sa pagitan ng lapiang Magdalo at Magdiwang , at upang pag-usapan kung paano idedepensa ang Cavite. Sa halip , ang dapat sana'y pagpupulong ay nauwi sa halalan ng mga mamumuno sa rebolusyon . Pagpupulong sa Tejeros Convention

PowerPoint Presentation:

Digmaang Pilipino-Amerikano Hanggang sa mga Patakarang Ipinatupad ng mga Amerikano

PowerPoint Presentation:

ABRIL 21, 1898 Idineklara ng Estados Unidos ang digmaan laban sa Espanya . MAYO 1, 1898 Naganap ang makasaysayang Labanan sa Manila Bay. AUGUST 13, 1898 Naganap ang Mock Battle of Manila. DISYEMBRE 10, 1898 Nilagdaan ng US at Espanya ang Kasunduan sa Paris. Pormal na inilipat sa Amerika ang pananakop ng Pilipinas. ENERO 23, 1899 Pinasinayaan ang Unang Republika ng Pilipinas sa Malolos , Bulacan . Hindi ito kinilala ng mga Amerikano .

PowerPoint Presentation:

PEBRERO 4, 1899 Binaril at napatay ng isang Amerikanong sundalo ang isang kawal na Pilipino. Ito ang naging simula ng Digmaang Pilipino- Amerikano . MARSO 31, 1899 Bumagsak sa kamay ng mga Amerikano ang Malolos . Inilipat ni Aguinaldo ang kabisera sa San Fernando, Pampanga. MARSO 23, 1901 Nahuli si Hen. Aguinaldo sa Palanan , Isabela . ABRIL 16, 1902 Sumuko sa mga Amerikano si Hen. Miguel Malvar sa Lipa , Batangas . SETYEMBRE 25, 1903 Sumuko si Hen. Simeon Ola sa Guinobatan , Albay . Pormal na nagwakas ang digmaan laban sa mga Amerikano .

PowerPoint Presentation:

Idineklara ng Estados Unidos ang digmaan laban sa Espanya matapos ang pagsabog ng barkong Maine sa Havana, Cuba noong Pebrero 15, 1898 . Inutusan si Com. George Dewey na lusubin ang hukbo ng mga Kastila sa Manila Bay sa pamumuno ni Adm. Patricio Montojo . Ito ang naging simula ng pagkatalo ng mga Kastila . Digmaang K astila-Amerikano

PowerPoint Presentation:

Upang maiwasan ang kahihiyan , lihim na nakipagkasundo ang mga Kastila sa mga Amerikano na magkaroon ng isang kunwaring labanan kung saan susuko ang mga Kastila sa mga Amerikano . Matagumpay na nasakop ng mga Amerikano ang Intramuros at hindi pinayagan ang mga Pilipino sa nasabing labanan . Mock battle of Manila

PowerPoint Presentation:

Pormal na isinuko ng mga Kastila sa mga Amerikano ang pamamahala ng PILIPINAS, GUAM, at PUERTO RICO. Nagbayad naman ang pamahalaang Amerikano ng halagang $20,000.00 bilang kabayaran sa mga nasabing lugar . Walang kinatawan ang mga Pilipino sa kasunduan . Kasabay niyo , ipinahayag ni Pang. William McKinley ang Benevolent Assimilation. Kasunduan sa P aris

PowerPoint Presentation:

Matapos ideklara ang kalayaan ng Pilipinas noong Hulyo 12, 1898 , binalangkas ng mga mambabatas sa pamumuno ni Felipe Calderon ang Saligang Batas ng Malolos upang pagtibayin ang pagpapahayag ng kalayaan . Noong Enero 23, 1899, pinasinayaan ang Republika ng Pilipinas sa Simbahan ng Barasoain sa Malolos , Bulacan . Hindi ito kinilala ng mga Amerikano . Unang R epublika ng P ilipinas ( M alolos Republic, 1899)

PowerPoint Presentation:

Nagsilbing mitsa ng digmaan ang insidente sa Sociego St., Sta. Mesa, Manila noong Pebrero 4, 1899. Binaril at napatay ni Pvt. William Grayson ang isang kawal na Pilipino. Nangsumunod na araw , ipinahayag ni Gen. Arthur MacArthur ang Digmaang Pilipino- Amerikano . Sunod-sunod na linusob ng mga puwersang Amerikano ang mga bayan sa Pilipinas Simula ng D igmaan

PowerPoint Presentation:

Lumaganap ang labanan sa iba’t ibang panig ng bansa . Pinamunuan ni Hen. Antonio Luna ang paglusob sa Maynila ngunit tinalo sila ng mga Amerikano . Bumagsak sa kamay ng mga Amerikano ang Malolos noong Marso 31, 1899. Inilipat ni Aguinaldo ang kabisera sa San Fernando, Pampanga. Sunod-sunod din na sumuko o nahuli ng mga Amerikano ang mga pinuno ng puwersang Pilipino. Pagkatalo ng mga puwersang P ilipino

PowerPoint Presentation:

Pinamunuan ni Hen. Frederick Funston ang planong pagbitag kay Hen. Aguinaldo. Sa tulong ng mga kawal na taga - Macabebe ( Macabebe Scouts), matagumpay na nakapasok sa kampo ng mga Pilipino sa Palanan , Isabela . Dito nahuli si Hen. Aguinaldo. Matapos madakip , dinala siya sa Maynila at dito pinanumpa ng katapatan sa pamahalaan ng Amerika . Pagkahuli kay Hen. Aguinaldo

PowerPoint Presentation:

Nagwakas ang Unang Republika sa pagkakadakip kay Aguinaldo ngunit ipinagpatuloy parin ng mga nalalabing pinuno ang laban para sa kalayaan . Huling sumuko sa mga Amerikano si Hen. Simeon Ola noong Setyembre 25, 1903 sa Guinobatan , Albay . Dito pormal na nagwakas ang digmaan laban sa mga Amerikano . Pagwawakas ng digmaan

PowerPoint Presentation:

Tunay na interes sa Pilipinas ng mga Amerikano : Ang magkaroon ng magandang , “diving board” upang magkaroon ng Magandang posisyon kung pag-uusapan ang napakalaking oportunidad na ibinibigay ng merkado ng Tsina . Ang makinabang sa likas na yaman na kailangan ng Amerika para sa Kaniyang mga industriya at may mapagtapunan ng labis na produkto . Ang mapatunayan ang kanyang estado bilang isang malakas na bansa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang kolonyang mapakikinabangan . Mga Interes at Motibo ng mga Amerikano

PowerPoint Presentation:

Ang propaganda o pagpapalaganap ng impluwensiyang Amerikano sa Pilipinas sa kabuuan ay makikita sa dalawang anyo : MILITARY PACIFICATION - sa pamamagitan ng pamahalaang militar na itinatag noong Agosto 14, 1898. - Heneral Wesley Meritt , Heneral Elwell Otis at Heneral Arthur MacArthur - Sinimulan ang pagsasaayos ng pamahalaang lokal at pagtatatag ng Korte Suprema . PROPAGANDA

PowerPoint Presentation:

PROPAGANDA B. NON- MILITARY PACIFICATION - mga patakaran ng pag - akit sa mga Pilipino sa mapayapang paraan . B.1 Pagtatag ng Pamahalaang Sibil - itinatag ang Pamahalaang Sibil sa ilalim ng “ Pangalawang Komisyon ng Pilipinas” ( Komisyong Taft) na pinamumunuan ni William Howard Taft (ang kauna-unahang gobernador sibil ) -itinatag noong Hulyo 4, 1901 - naitatag dahil sa “SPOONER AMENDMENT” at batay na rin sa mungkahi ng “ Unang Komisyon ng Pilipinas” ( Komisyong Schurmann ) - ipinairal ang “ Pilipinisasyon ” ng pamahalaan . - ipinairal dahil may kaugnayan ito sa mga pang- ekonomikong interes ng mga Amerikano .

PowerPoint Presentation:

PROPAGANDA -ang ganitong uri ng pamahalaan lamang ang makapagbibigay ng karapatang mamigay ng mga prangkisa , magbili ng mga lupaing pampubliko at magpahintulot na mag may- ari ng mga minahan . B.2 Filipinisasyon ng Pamahalaan - nagsimula sa pamahalaang lokal at di naglaon ay napatupad sa pamahalaang sentral tulad ng pagkakahalal sa mga Pilipinong kasapi ng Pangalawang Komisyon ng Pilipinas ( hal . ay sina Gregorio Araneta at Benito Legarda ) -ang pinakamahalagang pagpapakita ng pakikipagsabwatan o pakikipagtulungan ng mga “elite” o ilustrado ay kanilang pakikilahok sa pamahalaang sentral ( pambansang lebel ) ng administrasyon .

PowerPoint Presentation:

PROPAGANDA - Dahil sa lubhang sentrialisado ang pamahalaan , naging makapangyarihan at maimpluwesya ang mga humahawak ng ehekutibo , lehislatibo at hudisyal na katungkulan . B.3 Mga Batas na Ipinatupad ng Sumupil sa Nasyonalismong Pilipino- kapwa ang pamahalaang militar at sibil na itinatag ng mga Amerikano ay sumupil sa nasyonalismong Pilipino. B.3.1. SEDITION LAW - pinagtibay noong 1901 at nagtakda ng kaparusahang kamatayan sa sinumang maninindigan para sa kalayaan at mahabang pagkabilanggo sa sinumang maninindigan para sa kalayaan , tahimik man o sa pamamagitan ng pwersa .

PowerPoint Presentation:

PROPAGANDA B.3.2 BRIGANDAGE ACT - pinagtibay noong 1902 na nagtakda rin sa kamatayan at mahabang pagkakakulong sa sinumang mahuhuli ng kasapi ng armadong grupo . B.3.3 RECONCENTRATION ACT - nagbibigay kapangyarihan sa Gobernador - heneral na pahintulutan ang gobernador na ihiwalay ang isang partikular na lalawigan mula sa mga panlabas na kaganapan . B.3.4 FLAG LAW - pinagtibay noong 1907 na nagbabawal sa paglalantad ng anumang bandila o simbolo ( pati pagkanta ng pambansang awit ) na makakagising ng diwang nasyonalismo ng mga Pilipino.

PowerPoint Presentation:

PROPAGANDA B.4 COOPER ACT - pinirmahan ni Pang. Roosevel matapos ito ay mapagtibay ng Kongreso at naging batas na kilalang “Philippine Bill of 1902 ” kilala rin bilang Organic Act. -ang pagpapatibay ng mga pagbabagong pulitikal sa Pilipinas na ginawa ng Pangulo ng Estados Unidos . -ang pagpapalawak ng mga karapatang maaaring tamasahin ng mga Pilipino. -ang pagtatag ng Asambleya ng Pilipinas bilang mababang kapulungan ng lehislatura ( pinasinayaan ito noong Oktubre 16, 1907 ) * natapos ang proklamasyon na may katahimikan

PowerPoint Presentation:

PROPAGANDA *at dalawang taon matapos ang paglilimbag ng isang census. - Pagbuo ng Philippine Comission na dominado ng mga Amerikano at Philippine Assembly na dominado ng mga Pilipino. - P agsasaad ng mga regulasyon na gagabay sa mga likas na kayamanan -Ang pagbibigay karapatan sa pamahalaan na makipagkasundo para sa pagbili ng lupain ng mga prayle at mga korporasyong relihiyoso . - E kstensyon ng “Bill of Rights ng US” sa mga mamamayan sa Pilipinas maliban sa karapatang “jury trial” -Ang pagtatalaga ng dalawang Resident Commisioners sa Amerika .

PowerPoint Presentation:

PROPAGANDA B.5 JONES LAW OF 1916 - naganap sa ilalim ng administrasyon ni F.B Harrison. - nangangakong ibigay ang kalayaan matapos na matatag ang isang maayos at gumaganang pamahalaan na dominado ng mga Pilipino. - Pagtatayo ng isang lehislatura na binubuo ng isang senado at isang mababang kapulungan o kongreso na parehong dominado ng mga Pilipino. B.6 TYDINGS- MCDUFFIE LAW NG 1934 - ito’y orihinal na kilala sa pangalang Hare Hawes- Cutting Bill na ipingalan sa mga mambabatas na Amerikano na isponsor nito . Ito ay matagumpay ng sinuportahan ni Roxas at Osmeña .

PowerPoint Presentation:

PROPAGANDA -sa pagdating nina Osmeña at Roxas sa Pilipinas, inaasahang sila ang tatanghaling mga “ bayani ” o “ lider ” ng autonomiya , bago ibigay sa atin ang ganap ng kasarinlan . -Sa takot ni Quezon na masira ang kanyang ambisyong pulitikal , mariin niyang sinabi na kinuha niya sa US ang Tydings - Mcduffie Law na walang iba kundi isang ginayang bersyon ng Hare- Hawes Cutting Law. Pagbalik niya sa Pilipinas ay ipinangalandakan niya na mas maganda ang kanyang dalang batas at sa ganitong paraan , naging popular siya sa mga Pilipino.

PowerPoint Presentation:

PROPAGANDA - Mga Probisyon -ang pagbibigay ng kalayaan sa Pilipinas sa Hulyo 4, 1946 . -ang pagtatayo ng isang komonwelt na siyang magiging “transition phase” bago maging tunay na malaya . -ang paggawa ng isang Konstitusyon (Philippines Constitution of 1935 ) -ang pagkakaroon ng eleksyon para sa pangulo ng Komonwelt na napanalunan ni Quezon.

PowerPoint Presentation:

PAYNE-ALDRICH ACT ( pinagtibay noong Agosto 1909 )- walang limitasyon sa dami ng produktong Amerikano na maaaring iluwas sa Pilipinas at wala ring buwis na ipapataw sa mga produktong ito . -May limitasyon ang mga produktong Pilipino na maaaring iluwas sa Amerika lalo na ang tubo at asukal ; ang bigas ay di nakapasok . 1913 - ipinatupad ng Amerika ang ganap na “ malayang kalakalan ” sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos . UNDERWOOD-SIMMONS ACT OF 1913 - ang mga limitasyong ipinataw sa mga produktong Pilipino na iluluwas sa Amerika ay inalis na . Nagkaroon ng malayang kalakalan na tumagal hanggang 1934. - inalis ng Amerika ang kota sa mga hilaw na materyales na malayang naipapasok na galing sa Pilipinas. - kapalit nito’y pinapasok ng walang buwis sa Pilipinas ng kolonyal na gobyernong Amerika ang mga yari o minapakturang produktong Amerikano .

PowerPoint Presentation:

Masamang Epekto ng malayang kalakalan : - Natutok ang ekonomiya sa paglikha lamang ng hilaw na materyales o produktong agraryo . - Pag-angkat ng mas mahal na yari o minapakturang produkto na tinalo ang namumukadkad pa lamang na lokal na pagmamanupaktura . -Ang sinasabing ekonomiyang “import dependent, export led” Magandang Epekto ng malayang kalakalan : - Napabilis ang transportasyon at komunikasyon : pagpapagawa ng kalsada , pantalan , paliparan , tulay at riles ng tren . - Pinabuksan ang malawak na lupang sakahan ng basa at ilang parte ng lupain ng mga prayle . HOMESTEAD ACT - isang batas upang mapatituluhan ng mga mamamayan ang lupaing kanilang hinawan at ginawang sakahan . TORRENS ACT - dahil sa batas na ito’y napatituluhan ang mga lupaing dati nang binubungkal ng mga Pilipino.

PowerPoint Presentation:

Pagharap sa hamon ng mga Amerikano –Panahon ng Komonwelt Timeline: Philippine Bill (1902) Philippines Assembly (1907) Jones Law (1916) Misyong OSROX (1931) Hare-Hawes-Cutting Law (1933) Tydings-Mcduffie Law (1934) Pamahalaang Komonwelt

PowerPoint Presentation:

Batas Pilipinas ng 1902 (Cooper Act, Hulyo 1, 1902) Naging batayan ng pamahalaang demokratiko sa bansa . Kabilang na dito ang pagtatatag ng isang kapulungan ng mga mambabatas na binubuo ng mga Pilipino. Mga Probisyon ng Batas Pilipinas Pagbibigay talaan ng mga karapatan ng mga Pilipino Pagtatatag ng isang pambansang halalan para sa Pambansang Asemblea . Pagpapadala ng dalawang Pilipino upang kumatawan sa Kongreso ng Amerika . Pambansang Asemblea ( Hulyo 13, 1907) Layunin niyong gumawa ng mga batas para sa mga Pilipino. Nahalal bilang ispiker si Sergio Osmena . Batas Jones (Philippine Autonomy Act, Aug 29, 1916) Unang hakbang tungo sa kalayaan ng Pilipinas. Binigyang kahulugan nito ang karapatan ng mga Pilipino, probisyon ng pagbabadyet at kapangyarihan ng pamahalaan sa taripa at kawanihan

PowerPoint Presentation:

Misyong OsRox (1931-1993) Tinagurian itong Misyong OsRox dahil ang mga pinuno nito ay sina Sergio Osmena Sr. at Manuel Roxas . Ito ay isang batas na likha ni Kongresista William Atkinson Jones. Isinasaad dito na aalisin ng Amerika ang kapangyarihan nito sa panahon at oras na mayroon ng isang matatag na pamahalaan ang Pilipinas. Hare-Hawes-Cutting Act (1933) Ito ang kauna-unahang batas ng Amerika na ipinasa para sa kalayaang pampolitika ng Pilipinas Itinatadhana ng batas ang pagkakaloob ng kasarinlan sa Pilipinas pagkaraan ng sampung taon , ang pagtanggap sa Estados Unidos ng 50 Pilipinong migrante taun-taon , at unti-unting pagpapataas ng taripa sa mga produkto ng Pilipinas. Ang nagpanukala ng batas na ito ay sina Harry B. Hawes, Butler Hare at Bronson M. Cutting

PowerPoint Presentation:

Tydings –McDuffie Act Ang Batas Tydings -McDuffie na inaprubahan noong Marso 24, 1934. Ipinapangako ng batas na matatamo ng Pilipinas ang kaniyang kalayaan makalipas ang sampung taon , samakatuwid , sa taong 1943. Ang kalayaang ito ay di lubusan , bagkos ay limitado . Mananatili pa rin na nasa ilalim ng impluwensiya , kung hindi man kapangyarihan , ng Amerika ang mga base militar at nabal ng bansa . Mistulang di makatarungan ang batas na ito kaya't napagpasiyahan ni Pangulong Quezon na ibasura ang nasabing batas . Sinang-ayunan naman ito ng Senado at sila'y nagbalangkas ng bagong batas na pinanigan ni Pangulong Franklin Roosevelt. Pamahalaang Komonwelt Ang Malasariling Pamahalaan ng Pilipinas ay itinatag sa Pilipinas noong 1935 hanggang 1946. Ibinase sa Batas Tydings -McDuffie ang pagbuo sa Komonwelt . Si Manuel L. Quezon ang unang pangulo ng komonwelt . Si Sergio Osmeña ang ikalawang pangulo ng komonwelt . SiManuel Roxas ang naging huling pangulo nito .

PowerPoint Presentation:

Panahon ng pagpasok ng Hapon – Pagkakaloob ng Amerika sa kalayaan ng Pilipinas Isang malakihang digmaang naganap sa buong bansa sa pagitan ng dalawang magkasalungat na alyansa : Pagpasok ng Hapon sa Pilipinas ay naganap noong 1942-1945 Panahon ng ikalawang digmaan Ito ay naganap habang ang Pilipinas ay nasa ilalim ng Estados Unidos . Epekto ng digmaan sa Pilipinas: nawasak ang 80 bahagdan na mga gusali at kabuhayan sa bansa marami ang nawalan ng tirahan at hanapbuhay naging laganap ang tag- gutom nasira ang sistema ng transportasyon pati narin ang industriya .

PowerPoint Presentation:

Dalawang makapangyarihang grupo sa panahon ng World War II Axis Japan Italy Germany Allied United S tates G reat B ritain R ussia F rance Mga kaganapan sa panahon ng Hapon : Pag-atake ng Hapon sa Clark Air Base sa Pampanga Umatras si Heneral Mcarthur kasama si Manuel L. Quezon na nooy nanumpa bilang pangulo ng Pilipinas. Pinasok ng Hapon ang Maynila noong Enero 2, 1942 Bumagsak ang bataan noong Abril 9, 1942 sa kamay ng mga Hapones Umusbong ang Death March

PowerPoint Presentation:

P agkaraan ng pagbagsak ng bataan ay pinalitan ni heneral Jonathan W ainwright sa corregidor si Douglas McArthur. Ang pilipinas ay napilitang sumuko sa kamay ng mga hapon . Ang pananakop ng hapon ay tumagal ng humigit tatlong taon at nagtatag ng isang pamahalaang tau- tauhan lamang nila na nagsilbing pangulo si Jose P. Laurel. Oktubre 1944 Nagsimula ang digmaan ng pagpapalaya ng Pilipinas sa kamay ng hapon ng dumating ang hukbo ni Mcarthur sa tangway ng leyte . Naproklaman bilang bagong pangulo ng pilipinas si Sergio Osmeña nang namatay si Manuel L. Quezon.

PowerPoint Presentation:

Philippine-American War Philippine War of Independence or the Digmaang Pilipino- Amerikano was an armed conflict between the United States and Filipino revolutionaries. The conflict arose from the struggle of the First Philippine Republic to gain independence following annexation by the United States.

PowerPoint Presentation:

History Fighting erupted between U.S. and Filipino revolutionary forces on February 4, 1899, and quickly escalated into the 1899 Battle of Manila. On June 2, 1899, the First Philippine Republic officially declared war against the United States. The war officially ended on July 4, 1902. Some groups led by veterans of the Katipunan continued to battle the American forces. Among those leaders was General Macario Sacay , a veteran Katipunan member who assumed the presidency of the proclaimed Tagalog Republic, formed in 1902 after the capture of President Aguinaldo. Other groups, including the Moro people and Pulahanes , continued hostilities until their defeat at the Battle of Bud Bagsak on June 15, 1913. On July 7, 1892, Andrés Bonifacio , established the Katipunan . The Katipunan spread throughout the provinces, and the Philippine Revolution of 1896 was led by its members.

PowerPoint Presentation:

One of the most influential and popular Cavite leaders was Emilio Aguinaldo, mayor of Cavite El Viejo (modern-day Kawit ), who gained control of much of eastern Cavite. In 1897, Aguinaldo was elected president of an insurgent government while the “outmaneuvered” Bonifacio was executed for treason. On the 29th of March 1899, Gen. Emilio Aguinaldo arrived in San Isidro, Nueva Ecija and proclaimed the town capital of the First Philippine Republic. On December 21, 1898, President McKinley issued a Proclamation. General Otis delayed its publication until January 4, 1899, then publishing an amended version edited so as not to convey  the meanings of the terms "sovereignty", "protection", and "right of cessation" which were present in the unabridged version. However, General Marcus Miller, then in Iloilo and unaware that an altered version had been published by Otis, passed a copy of the unabridged proclamation to a Filipino official there.

PowerPoint Presentation:

First Philippine Commission On January 20, 1899, President McKinley had appointed Dr. Jacob Gould Schurman to chair a commission, with Dean C. Worcester, Charles H. Denby , Admiral Dewey, and General Otis as members, to investigate conditions in the islands and make recommendations. Fighting had erupted between U.S. and Filipino forces in February, and the non-military commission members found General Otis looking on the commission as an infringement upon his authority when they arrived in March. In the report that they issued to the president the following year, the commissioners acknowledged Filipino aspirations for independence; they declared, however, that the Philippines was not ready for it. Specific recommendations included the establishment of civilian control over Manila.

PowerPoint Presentation:

Second Philippine Commission The Second Philippine Commission (the Taft Commission), appointed by McKinley on March 16, 1900, and headed by future president William Howard Taft, was granted legislative as well as limited executive powers. Between September 1900 and August 1902, it issued 499 laws. A judicial system was established, including a Supreme Court, and a legal code was drawn up to replace antiquated Spanish ordinances. A civil service was organized. The 1901 municipal code provided for popularly elected presidents, vice presidents, and councilors to serve on municipal boards. The municipal board members were responsible for collecting taxes, maintaining municipal properties, and undertaking necessary construction projects; they also elected provincial governors.

PowerPoint Presentation:

Guerrilla war phase For most of 1899, the revolutionary leadership had viewed guerrilla warfare strategically only as a tactical option of final recourse, not as a means of operation which better suited their disadvantaged situation. On November 13, 1899, Emilio Aguinaldo decreed that guerrilla war would henceforth be the strategy. Decline and fall of the First Philippine Republic The Philippine Army continued suffering defeats from the better armed United States Army during the conventional warfare phase, forcing Aguinaldo to continually change his base of operations. On March 23, 1901 General Frederick Funston and his troops captured Aguinaldo in Palanan , Isabela . On April 1, 1901, at the Malacañan Palace in Manila, Aguinaldo swore an oath accepting the authority of the United States over the Philippines and pledging his allegiance to the American government. On April 19, he issued a Proclamation of Formal Surrender to the United States,

PowerPoint Presentation:

Administrasyong Roxas-Macapagal Manuel Roxas – Ikalimang pangulo ng Republika ng Pilipinas ROXAS Administration (1946-1948) Policies: 1. Rehabilitation of the Phils .- Infrastructures (reconstruction)- Economy - production, finance, employment 2. Moral Recovery Program- Lessened Aimes - Educated Filipinos on morality 3. Peace & Order - Failed due to the Huks ( Hukbong Mapagpalaya ng Bayan ) Suliraning kinaharap ni pangulong Roxas Pag-angat sa lugmok na ekonomiya ng bansa dahil sa digmaan Pagpapanatili sa pambansang katahimikan dahil sa mga HUK. Paglutas sa isyu ng Kolaborasyon.

PowerPoint Presentation:

Elpidio Quirino – ikaanim na pangulo ng Republika ng Pilipinas 1919- Nahalal sa kongreso 1934 - Hinirang na Kalihim ng Pananalapi ni Gob. Hen. Murphy  at naging kasapi ng "Constitutional Convention“ 1946 -   Naging pangalawang pangulo siya ni Manuel Roxas. Abril 17, 1948 - nanumpa bilang Pangulo pagkaraang mamatay si Roxas Kinaharap ng administrasyong Quirino ang isang malubhang banta ng kilusang komunistang Hukbalahap. Pinasimulan niya ang kampanya laban sa mga Huk. Bilang Pangulo, muli niyang itinayo ang ekonomiya ng bansa, pinaunlad niya ang pagsasaka, at mga industriya. Tinalo ni Ramon Magsaysay sa kanyang ikawalang pagtakbo bilang pangulo Pebrero 29,1956 - Namatay siya sa atake sa puso sa gulang na 66 Mga programa ni Elpidio Quirino: PACSA(Presidential Ation Committee on Social Amelioration) Nagtatag ng Bangko Rural

PowerPoint Presentation:

Ramon Magsaysay – ikapitong pangulo ng Republika ng Pilipinas Enero 26, 1945 - Nang bumagsak ang Bataan inorganisa niya ang "Pwersang Gerilya sa Kanlurang Luzon" at Pinalaya ng pwersang Amerikano at Pilipino ang Zambales 1950 - kaniyang binuwag ang pamunuan ng mga Hukbalahap 1953 - tinalo niya si Quirino at naging ikatlong pangulo ng republika Kanyang mga nagawa: Iniligtas ni Pangulong Magsaysay ang demokrasya sa Pilipinas Pinigil niya ang paghihimagsik ng Huk o ng komunista Pagtatapos ng pamamahala ni Magsaysay Marso 17, 1957 - nagwakas ang kanyang pamamahala nang mamatay siya dahil sa pagbagsak ng eroplanong kanyang sinasakyan sa Bundok Manunggal sa Balamban, Cebu Mga programa ng Administrasyong Magsaysay Pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga pilipino Pagpapaunlad ng mga baryo Pagdinig sa karaingan ng mga tao Pakikipag-ugnayan sa mga bansa

PowerPoint Presentation:

Carlos Garcia – ikawalong pangulo ng Republika ng Pilipinas Naging pangalawang pangulo at miyembro ng gabinete ni Ramon Magsaysay si Garcia. Nanumpa siya bilang pangulo nang mamatay si Magsaysay Kilala si Garcia kanyang pagpapatupad ng patakarang "Pilipino Muna" (" Filipino First "). Mga nagawa ng Administrasyong Garcia Agosto 21 1958 - Inilunsad niya ang patakarang "Pilipino Muna” 1959 - hinikayat nina Pangulong Garcia at Tungku Abdul Rahman ng Malaysia ang mga bansa sa Asya na bumuo ng isang samahan ngunit tanging Thailand lamang ang tumugon. 1961 - Itinatag ang tatlong bansa ang Association of Southeast Asia (ASA) Muling pagpapalakas ng demokrasya sa bansa sa pamamagitan ng paggalang sa mga karapatang pantao. Muling pagsasabuhay ng kulturang Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga gantimpala at parangal sa mahuhusay na Pilipino sa larangan ng sining, agham, at panitikan (Republic Cultural Heritage Award) Hunyo 19 1971 - Paglikha ng Jose Rizal Centennial Commission na namahala sa pagdiriwang ng First Centenary of the National Hero of the Philippines

PowerPoint Presentation:

Diosdado Macapagal – ika-siyam na pangulo ng Republika ng Pilipinas “Ama ng reporma”- itinawag kay Macapagal dahil sa magandang layunin nito para sa mga magsasaka Ngunit dahil sa laganap nakatiwalian at mga political scandals na kinaharap ng kanyang administrasyon, tinalo siya ni Ferdinand Marcos sa sumunod na halalan noong 1965 Mga programa ng Administrasyong Macapagal Pagtulong sa mga magsasaka MAPHILINDO Pagpapalaganap ng wikang pilipino Pag aangkin sa isla ng Sabah

PowerPoint Presentation:

Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos – ika - sampung pangulo ng R epublika ng P ilipinas isang abugado kasapi ng Kapulungan ng mga kinatawan mula 1949 hangang 1959 kasapi ng Senado ng Pilipinas mula 1959 hanggang 1965. Kahanga-hanga ang kanyang mga nagawa sa larangan ng diplomasya at pagpapagawa ng mga mahahalagang imprastraktura sa bansa Ang tagumpay ng kanyang pangasiwaan ay nabahiran ng talamak na katiwalian , paniniil sa karapatang pantao , at panunupil sa oposisyon . Bumagsak ang kanyang pamumunuan sa robolusyon sa Edsa na naganap noong 1986. Administrasyong Marcos - Corazon Aquino

PowerPoint Presentation:

María Corazón Cojuangco -Aquino – ikalabing-isang pangulo ng Republika ng Pilipinas kauna-unahang babaeng naluklok bilang pangulo noong Pebrero 25, 1986 hanggang Hunyo 30, 1992. Tinagurian siyang Ina ng Demokrasya dahil sa pagsuporta niya sa pagpapanumbalik ng demokrasya sa Pilipinas. Siya ay kabiyak ni Benigno " Ninoy " Aquino, Jr. , ang pinaslang na lider ng oposisyon noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Nailuklok siya sa pamamagitan ng isang mapayapang rebolusyon ( Unang Rebolusyon sa EDSA) noong Pebrero 25, 1986 at ibinalik niya ang demokrasya sa bansa .

PowerPoint Presentation:

Administrasyong Ramos- Noynoy Aquino Fidel Ramos – ikalabing-dalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas 1992 -  tumakbo siya at nanalong pangulo ng bansa. 1972 - Inatasan siyang maging pinuno ng Philippine Constabulary 1975 - hepe ng Integral National Police 1981 - pangalawang pinuno ng Sandatahang Lakas 1983 - pansamantala niyang pinalitan si Fabian Ver, pinuno noon ng Sandatahang Lakas, nang ito ay masangkot sa pagkakapaslang sa lider-opososyon si Benigno S. Aquino Jr. 1986 - tinangkaang agawin ni Ferdinand Marcos ang pagkapanalo ni Corazon Aquino, balo ni Benigno Aquino, sa halalang pangpanguluhan. Nakiisa si Ramos kay Juan Ponce Enrile, noong kalihim ng Tanggulang Pambansa, sa pagkubkob sa mga himpilan ng sandatahang lakas. Ang sumunod dito ay tinaguriang People Power Revolution na nagtulak kay Marcos na lumikas patungong Estados Unidos.

PowerPoint Presentation:

Naluklok si Aquino sa pagkapangulo. Ginawang ni Aquino na hepe ng sandatahang lakas si Ramos. Pagkaran ng dalawang taon, si Ramos ay naging kalihim na Tanggulang Pambansa. Mga nagawa ni Ramos: Paglutas sa krisis sa enerhiya paglutas sa kahirapan pagtaguyod sa mga ugnayang panlabas pagtatag ng growth areas pagpapalakas sa ugnayang panlabas maghikayat ng mga foreign investors na mamuhunan o mag-karoon ng negosyo sa Pilipinas. Minana niya ang mga sumusunod na suliranin: Power crisis Kawalan ng tiwala ng mga foreign ivestors na mag-invest sa bansa Mga rebelde sa Mindanao (MNLF)

PowerPoint Presentation:

Power Crisis Noong panahon na naging pangulo si Ramos, maraming mga parte ng bansa ang nakakaranas ng halos araw-araw na brownout na nagtatagal ng mga 4-12 oras. Ito ay sanhi ng pagtaas ng demanda sa kuryente, pagtanda ng mga power plants sa bansa, pagpapasara ng Bataan Nuclear Power Plant, at pagbuwag ng Department of Energy ng panahon ni Aquino. Nalunasan ito ng administrasyon Ramos sa pamamagitan ng paggawa ng panibagong Energy Department, at pagpapatupad ng BOT (Build-Operate-Transfer) Scheme. Sa BOT Scheme, ang mga pribadong investors ay nagpatayo ng mga power plants, inoperate ito para kumita, at pagkatapos ng ilang taon ay ililipat ang pagmamay-ari sa pamahalaan. Ang Pilipinas ang kauna-unahang bansang nagpatupad ng ganitong scheme. Kawalan ng Tiwala Dahil sa mga kudeta at sa power crisis sa bansa noong administrasyong Aquino, maraming mga foreign investors ang walang tiwala na mag-invest sa Pilipinas .

PowerPoint Presentation:

Nalunasan ito ng administrasyong Ramos sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga economic reforms tulad ng pagbawas sa korupsiyon, pagbukas ng ekonomiya sa mga foreigners, pag-udyok mga pribadong kumpanya na magpatayo ng negosyo, at pag-imbita ng mga foreign at lokal na investors. Kahit na si Ramos ang may pinakamaraming overseas trips (hanggang sa panahon na iyon), naka hikayat siya ng mga US$20 bilyon na investments sa bansa. Noong panahon din niya, kinikilala ang Philippine Stock Exchange na isa sa mga pinaka-matatag at pinakamalakas sa buong mundo. MNLF Si Ramos ang naging instrumento sa paglalagda ng peace agreement sa gitna ng gobyerno at MNLF. Noong panahon din ni Ramos na naging legal ang pagiging miyembro sa Communist Party of the Philippines.

PowerPoint Presentation:

Joseph Ejercito Estrada – ikalabing-tatlong pangulo ng Republika ng Pilipinas Ang pamamahala ni Pangulong Joseph E. Estrada (1998-2001) Hunyo 12,1998 - nanumpa si Joseph Ejercito Estrada bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas Kapayapaan at Kaayusan Sa administrasyong Estrada naitatag ang Presidential Anti Organized Crime Task Force o PAOCTF nasiyang tumugon sa lumalaganap na kaso ng kidnapping at robbery sa bansa noon. Pansamantala ring nailunsad sa administrasyong ito ang all-out war laban sa mga bandidong Abu Sayyaf dahil sa pagkakasangkot nila sa hostage-taking ng mga dayuhang turista sa Sipadan, Sabah. Maraming paraan ang isinagawa ng pamahalaang Estrada upang subukang paunlarin ang estado ngkabuhayan ng bansa gaya ng paghihimok sa pamumuhunan , pagpapaibayo ng sistemang pagbabangkoat pagsasagawa ng mga programang pang imprastruktura . Pero naging pinakakilala sa kanyang mga programa ang JEEP o Justice, Economy, Environment and Peace na inihanda ng Citizen movement.

PowerPoint Presentation:

Edukasyon Pangunahing pinagtuunan ng pansin ni Estrada sa larangan ng edukasyon ay ang proramang primarydahil sa ito ang magiging batayan ng mga programang sekondarya at pang-kolehiyo 1989- naitatag ang “Erap Para sa Mahirap” na naglalayong bigyan ng libreng pag-aaral ang mgamahihirap ngunit karapat-dapat na mga bata Itinaguyod rin sa panahon g kanyang panunungkulan ang makabagong paraan ng pagtuturo sapamamagitan ng instructional media at educational technologies Mga problemang kinaharap ng Pamahalaan 1)Digamaan sa Mindanao na nagbunsod sa paghina ng ekonomiya 2)Pagbaba ng antas ng implasyon na nagbunga ng pagbagsak ng piso 3)Jueteng scandal na kinasangkutan ng Pangulo 4)Isyu ng katiwalan laban sa Pangulo at sa kanyang mga kapanalig

PowerPoint Presentation:

Noong Oktubre 8, 2001, nagpalabas ng tape sa isang press conference na ginanap sa Club Filipino si Gobernador Luis “Chavit” Singson ng Ilocos Sur, isang matalik na kaibigan ng Pangulo. Naglalaman ang tape ng pag-uusap nina Pangulong Estrada at Yolanda Ricaforte, tungkol sa pera ng jueteng. Si Ricaforte ang auditor diumano ng Pangulo sa mga koleksyon ng jueteng. Ayon sa Gobernador, limang milyong piso ang natatanggap ng Pangulo tuwing ika-lima ng buwan o sampung milyong piso bawat buwan. Mahigit 400 milyong piso ang diumano’y natanggap ng Pangulo sa jueteng mula 1998 hanggang Agosto 2000. Bunga nito, nanawagan sina Arsobispo Jaime Cardinal Sin ng Maynila at dating pangulong Corazon Aquino na bumaba na sa panunungkulan si Pangulong Estrada dahil sa juetengscandal na kinasangkutan nito. Kasabay nito, nagbitiw sa tungkulin si Pangalawang Pangulong Arroyo bilang kasapi ng gabinete ni Pangulong Estrada, at pagiging kalihim ng Department of Social Welfare and Development. Bumaba ang halaga ng piso dahil sa krisis sa liderato na kinaharap ng bansa. Mga pangyayaring nagbunsod ng impeachment case laban kay Estrada

PowerPoint Presentation:

“Nawalan ng tiwala ang mga mamumuhunan sa katatagan ng ekonomiya ng bansa dahil sa hinaharap nitong problema sa panguluhan.” Nailantad ang mga mansion at mga kumpanya na diumano ay pag-aari ng mga babaeng may kaugnayan sa Pangulo. Ang sunud-sunod na isyung ito laban sa Pangulong Estrada ang nagtulak sa tatlong kinatawan sa Mababang Kapulungan na sina Heherson T. Alvarez, Ernesto F. Herrera, at Michael T. Defensor – kabilang ang 24 na iba’t ibang samahan na maghain ng kasong impeachment laban sa pangulo ng bansa. Ilan sa mga kumalas at nagbitiw sa tungkulin dahil sa kawalan ng tiwala sa Pangulo ay sina Kalihim Manuel A. Roxas III ng Department of Trade and Industry; Senate President Franklin Drilon, at House Speaker Manuel Villar.

PowerPoint Presentation:

Ang Impeachment Trial ng 2000-2001 Si Pangulong Joseph Estrada ang kauna-unahang Pangulong kinasuhan ng impeachment sa bansa at maging sa buong Asia. Sa pamumuno ni Speaker Manuel Villar, nailipat sa Senado ang pagdinig ng Impeachment case laban kay Pangulong Estrada. Pinamunuan ni HIlario Davide, Jr., punong mahistrado ng Kataas-taasang Hukuman, ang Impeachment Trial. Ilan sa mga naging abogado ni Pangulong Estrada ay sina Andres R. Narvasa, Estelito P. Mendosa, Raul A. Daza, at ang magkapatid na Sigfried at Raymond Fortun. Napaloob sa Articles of Impeachment ang mga sumusunod: I. Pagtanggap ng suhol (Bribery) II. Katiwalian (Graft and Corruption) III. Pagkakanulo sa Tiwala ng mamamayan (Betrayal of Public Trust) IV. Tahasang Paglabag sa Saligang Batas (Culpable Violation of the Constitution)

PowerPoint Presentation:

Mga Mahahalagang Pangyayari sa IMPEACHMENT TRIAL Nobyembre 13, 2000 –Idineklara ng Mababang Kapulungan (kongreso) sa pangunguna ni Speaker Manuel Villa rang kaso ng impeachment laban sa Pangulo. Sa pamamagitan ng 13 na boto ng pagsang-ayon, anim na boto ng di pagsang-ayon at dalawang di bumoto, pinalitan si Senador Franklin Drilon ni Senator Aquilino “Nene” Pimentel bilang Senate President. Nobyembre 20, 2000 – Ang simula ng Impeachment Trial. Nobyembre 21, 2000 – Nanawagan si Pangulong Estrada sa mga kasama sa partido ng Laban ng Masang Pilipino (LAMP) na magsumite ng leave of absence habang isinasagawa ang impeachment trial.

PowerPoint Presentation:

Gloria Macapagal-Arroyo – Ikalabing-apat na pangulo ng Republika ng Pilipinas 1987- pumasok sa pamahalaan at naglingkod bilang pangalawang kalihim at undersecretary ng Kagawaran ng Kalakalan at Industriya sa pag-talaga sa kanya ni Pangulong Corazon Aquino Pagkatapos maglingkod bilang senador mula 1992 hanggang 1998, siya ay nahalal na Pangalawang Pangulo sa ilalim ni Pangulong Joseph Estrada kahit na ito ay tumakbo sa kalabang partido. Pagkatapos maakusahan si Estrada ng korupsyon, nagbitiw siya sa posisyon niya bilang gabinete bilang kalihim ng Kagawaran ng Kagalingang Panlipunan at Pagpapaunlad at sumali sa lumalaking bilang ng mga oposisyon sa Pangulo, na humarap sa paglilitis. Si Estrada ay napaalis sa pwesto sa pamamagitan ng tinatawag ng mga tagapagtaguyod nito bilang mga mapayapang demonstrasyon sa lansangan ng EDSA, ngunit binansagan namang ng mga kritiko nito bilang pagsasabwatan ng mga elitista sa larangan ng politika, negosyo, militar at ni Obispo Jaime Kardinal Sin ng Simbahang Katoliko

PowerPoint Presentation:

Enero 20, 2001 - Si Arroyo ay pinanumpa bilang Pangulo ng noon ay Punong Mahistrado na si Hilario Davide, Jr. sa gitna ng lipon ng mga tao ng EDSA II, ilang oras bago nilisan ni Estrada ang Palasyo ng Malakanyang. Mayo 2004 - Siya ay nahalal upang maupo bilang pangulo sa loob ng anim na taon noong kontrobersyal na eleksyon ng Pilipinas Hunyo 30, 2004 – nanumpa si GMA Pagkapangulo Enero 20, 2001 - pagkatapos ng ilang araw ng kaguluhang pulitikal at malawakang pag-aaklas, inihayag ng Kataastaaasang Hukuman na bakante ang posisyon ng pagkapangulo. Matapos ang ilang linggo, nagsampa ng kaso si Estrada na naghahamon ng batayang legal hinggil sa pagkapangulo ni Arroyo at pinipilit na siya ang nananatiling pangulo ayon sa batas, ngunit dinagdag niya na hindi niya kukunin muli ang kanyang posisyon. Marso 2, 2001 - ang Kataas-taasang Hukuman ng Pilipinas ay nagpalabas ng desisyon na nagsasabing si Estrada ay nagbitiw sa pagkapangulo at iniwan niya ang kanyang pwesto.

PowerPoint Presentation:

Mga naipasang proyekto ni Gloria Macapagal Arroyo P aglikha ng milyong trabaho Health insurance Livelihood program Out-of-school youth Electronic Procurement System (EPS) Presidential Anti-Graft Commission Agricultural and Fisheries Modernization (AFMA) KALAHI Program (Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan) Tindahan ni Gloria Labandera Rolling Stores Road Roro Terminal System (RRTS)

PowerPoint Presentation:

Benigno Aquino III – ikalabin-limang pangulo ng Republika ng Pilipinas Hunyo 30, 2010 - matagumpay siyang umakyat sa puwesto sa tulong ng kanyang Transition Team . Siya rin ay dating kongresista at Senador ng Pilipinas. Mga programang pampamahalaan ni Noynoy Aquino Pagbabawal sa paggamit ng wang-wang Ito ay ang pagpapatupad ng lifeline rate para sa kuryente . Nilagdaan na rin ang batas na nagbibigay ng mas mababang presyo ng kuryente para sa mga mahihirap na pamilya sa buong bansa. Sa halip na magbayad ng mahal na kuryente, mailalaan na nila ang salaping matitipid para sa pagpapagamot at pagkain.

PowerPoint Presentation:

3. Pagpapatagal pa ng joint congressional power commission upang magpatuloy din ang reporma sa ilalim ng Electric Power Industry Reform Act of 2011 na naging dahilan ng mga pagbabago sa industriya. 4. Pagpapahintulot sa kababaihang magtrabaho sa gabi partikular sa mga business process outsourcing na kilala sa pangalang call centers. Ang mga kumpanya na nasa bpo ay pinahihingi muna ng exemption mula sa Department of Labor and Employment. 5. Pagbibigay ng mandatory immunization services para sa mga kabataan. mahalaga ang bagong batas na ito upang matiyak ang kalusugan ng mga batang kulang pa sa limang taong gulang sa pagkakaroon ng mandatory immunization laban sa mga karaniwang karamdaman. Bibigyan ang bata ng Hepatitis -B vaccine sa loob ng dalawampu't apat na oras matapos ang kanyang pagkakasilang.

PowerPoint Presentation:

Mga Sanggunian http://tl.wikipedia.org/wiki/Ramon_Magsaysay http://tl.wikipedia.org/wiki/Carlos_P._Garcia http://tl.answers.com/Q/Ano_ang_administrasyong_carlos_p_garcia http://www.slideshare.net/ArnelSSI/carlos-p-garcia http://www.slideshare.net/ArnelSSI/diosdado-macapagal-3462086 http://tl.wikipedia.org/wiki/Diosdado_Macapagal http://tl.wikipedia.org/wiki/Elpidio_Quirino http://www.scribd.com/doc/40671941/ROXAS-Administration http://www.slideshare.net/lanceabalos/ikatlong-republika-11566069 http://tl.wikipedia.org/wiki/Fidel_V._Ramos http://www.scribd.com/doc/79739966/Ang-la-Ni-Pangulong-Joseph-E-Estrada-1998-2001 http://tl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Estrada http://www.scribd.com/doc/64594066/Mga-ring-Nagbunsod-Ng-Impeachment-Case-Laban-Kay-Pangulong-Estrada http://tl.wikipedia.org/wiki/Gloria_Macapagal-Arroyo http://wiki.answers.com/Q/Mga_naipasang_proyekto_ni_Gloria_macapagal_arroyo http://tl.wikipedia.org/wiki/Benigno_Aquino_III http://wiki.answers.com/Q/Mga_programang_pampamahalaan_ni_noynoy_Aquino

PowerPoint Presentation:

Ipinasa ng: Pangkat 2 Keita, Fatmah | Losaria, Dorothy | Magbanua, Jam | Manalaysay, Armalene | Mandocdoc, Enzo | Martinez, Vania | Miral, Katrina | Montuya, Robert | Nacion, Earlwin | Olaes, Maui | Okamoto, Eigi | Pe ñafiel , Marco | Peñarubia , Patriz | Raboy , Joana | Ramos, Jemimah | Repolleza , Louise | Rolle , Kristian | Sanchez, Erin | Tan, Keith | Tinonas , Apple HUB12/ENV11

authorStream Live Help