Τρόποι Πειθούς (αυτή που ανέβασα στο ιστολόγιο) τεστ 1

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ΤΡΟΠΟΙ ΠΕΙΘΟΥΣ:

ΤΡΟΠΟΙ ΠΕΙΘΟΥΣ επίκληση στη λογική επίκληση στο συναίσθημα (του δέκτη ) επίκληση στο "ήθος" (του πομπού)

Επίκληση στη λογική:

Επίκληση στη λογική Όταν η πειθώ έχει ως στόχο την απόδειξη μιας θέσης/άποψης, ο πομπός καταφεύγει στην επίκληση της λογικής και χρησιμοποιεί ως μέσα επιχειρήματα και τεκμήρια.

Επίκληση στο συναίσθημα (του δέκτη):

Επίκληση στο συναίσθημα (του δέκτη) Μερικές φορές η πειθώ έχει στόχο να προκαλέσει μια απόφαση/ενέργεια. Στην περίπτωση αυτή συχνά δεν αρκεί η επίκληση στη λογική του δέκτη, με την αποδεικτική ισχύ της επιχειρηματολογίας, αλλά χρειάζεται επιπλέον να προκληθούν στο δέκτη εκείνα τα συναισθήματα που θα τον παρακινήσουν στην προσδοκώμενη απόφαση.

Επίκληση στο ήθος (του πομπού):

Επίκληση στο ήθος (του πομπού) Για να είναι αποτελεσματική η πειθώ, είναι απαραίτητο να κερδίσει ο πομπός με το λόγο του την εμπιστοσύνη του δέκτη. Εννοείται ότι η εντύπωση για την αξιοπιστία του πομπού πρέπει να απορρέει από τον ίδιο το λόγο και όχι από την εικόνα που τυχόν έχει σχηματίσει προηγουμένως ο δέκτης γι' αυτόν.

Εργασία με το πρόγραμμα power point :

Εργασία με το πρόγραμμα power point Τσιπουρίδου Ξανθή Φιλόλογος ΠΕ02

authorStream Live Help