6.1. Елементи теорії ООП

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Python. Профільна інформатика. Елементи теорії об'єктно-орієнтованого програмування

Comments

Presentation Transcript

Запитання для перевірки знань:

Профільна інформатика 10 клас Тема 6 . Класи , об'єкти, наслідування

Запитання для перевірки знань:

ООП Основний дефект процедурного стилю програмування полягає в тому, що він слабко пристосований для розроблення великих програм. Із часом програми стають настільки складними, що розібратися в них непросто. Одним із напрямків розв'язування цієї проблеми є об'єктно-орієнтоване програмування (ООП). 30.11.2018 Профільна інформатика. ООП 2

Запитання для перевірки знань:

6.1. Елементи теорії об'єктно-орієнтованого програмування 30.11.2018 Профільна інформатика. ООП 3

Запитання для перевірки знань:

Принципи ООП Ці принципи є досить абстрактними та складними для розуміння на початкових етапах ознайомлення з мовою. В ООП загалом використовується значна кількість нових термінів. Щоб свідомо опанувати їх, розглядатимемо їх поступово на прикладах. 30.11.2018 Профільна інформатика. ООП 4

Запитання для перевірки знань:

Основні поняття ООП 30.11.2018 Профільна інформатика. ООП 5

Запитання для перевірки знань:

основні терміни ООП 30.11.2018 Профільна інформатика. ООП 6

Запитання для перевірки знань:

Сутність ООП Сутність ООП у різних джерелах тлумачиться по-різному. Здається, що найбільш удало та просто описав її Алан Кей. Він зазначив, що мову можна назвати ООП, якщо вона відповідає певним вимогам . Алан Кертіс Кей - американський інформатик , відомий своїми працями в галузі ООП, президент дослідного інституту В'іопоїкта , ад'юнкт-професор інформатики в Каліфорнійському університеті (США). Кей сказав, що найкращий спосіб спрогнозувати майбутнє - винайти його. 30.11.2018 Профільна інформатика. ООП 7

Запитання для перевірки знань:

Вимоги ООП 30.11.2018 Профільна інформатика. ООП 8

Запитання для перевірки знань:

Вимоги до мов ООП Вимоги до мов ООП y різних мовах програмування реалізуються по-різному: найскладніше в мовах Java i C++, значно простіше - у мові Python . Уже розроблені нами програми складалися з окремих частин (фрагментів) на основі функцій і модулів, до яких можна було звертатися багаторазово. Зважаючи на те, що в цих програмах застосовувалися обєкти та методи (що є базовими поняттями ООП), такі програми не можна в повному розумінні віднести до ООП. Досі ми не використовували такі фундаментальні поняття, як клас, екземпляр класу, наслідування й ін. А без них про реалізацію ООП не може навіть ітися. 30.11.2018 Профільна інформатика. ООП 9

Запитання для перевірки знань:

Використання принципів ООП Використання принципів ООП у мові Python нe є обов'язковим. Залежно від особливостей задачі, програму можна розробляти на основі принципів як процедурного програмування, так і ООП. Така унікальність мови дає змогу розробляти досить компактні програми, адже не для кожної задачі ОПП є оптимальним. 30.11.2018 Профільна інформатика. ООП 10

Запитання для перевірки знань:

Гібридна мова Переваги ООП стають відчутними лише в процесі розв'язування великих і складних завдань , для багатьох задач середньої складності , особливо навчального призначення , не тільки можна , а й доцільно застосовувати гібридні мови . Така особливість мови Python, як гібридність , дала змогу на початкових етапах її вивчення основну увагу приділити синтаксичним конструкціям , функціям і модулям, без яких не може існувати не лише процедурне , а й об’єктно-орієнтоване програмування . Розуміння цих питань допоможе тепер якісно оволодіти й методами ООП. Гібридна мова поєднує властивості як процедурного, так і об'єктно-орієнтованого програмування . Саме до них належить мова Python . 30.11.2018 Профільна інформатика. ООП 11

Запитання для перевірки знань:

Особливості ООП мовою Python 30.11.2018 Профільна інформатика. ООП 12

Запитання для перевірки знань:

Висновки 30.11.2018 Профільна інформатика. ООП 13

Запитання для перевірки знань:

Запитання для перевірки знань 30.11.2018 Профільна інформатика. ООП 14