Нормування антропогенних навантажень

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Проекти СЗОШ І - ІІІ ступенів № 8 м. Хмельницького. Вивчаємо екологію в 11 класі

Comments

Presentation Transcript

ВИСНОВКИ:

Екологія 11 клас Нормування антропогенних навантажень

ВИСНОВКИ:

Категорія « оптимізація » Головним завданням територіально-екологічної оптимізації є виважене поєднання виробничих , природо відновних і соціальних функцій геосистем в інтересах досягнення належних просторово-екологічних умов життєді яльності населення .

ВИСНОВКИ:

Категорія « оптимізація » Під територіально-екологічною оптимізацією розуміють підтримання екологічної рівноваги в регіоні з допомогою раціонального співвідношення перетворених і збережених ландшафтів , органічного поєднання виробничих , соціальних і екологічних функцій господарських систем, створення належних просторових умов життєді яльності населення . У кожному конкретному регіоні це співвідношення має свої певні еколого-соціально-економічні показники , досягнення яких є цілеспрямованою перспективою розвитку . Цілеспрямовані наукові розробки схем оптимальної організації тери торії розпочались в Європі з 60-х років у лоні ландшафтно- екологічних досліджень . Це були « ландшафтні плани » в Німеччині , ландшафтно- екологічні плани » в Чехословаччині , « територіальні комплексні схеми охорони природи » в Радянському Союзі . Ними обґрунтовувалось оптимальне розміщення різних функціональних зон, оптимальна локалізація різних угідь , схеми охорони природи як обов'язкові при плануванні соціально-економічного розвитку адміністративних районів , областей.

ВИСНОВКИ:

Агроландшафт

ВИСНОВКИ:

Критерії та пріоритети ладшафтно-екологічної оптимізації території

ВИСНОВКИ:

Таблиця 1. Природно ресурсні показники збалансованого розвитку України ( попередня оцінка )   Значення   Показник Реальний Оптимальний Шляхи досягнення Мінерально-сировинні ресурси Структура мінерально-сировинної бази Деформована Оптимізована Переоцінка існуючої мінерально-сировинної бази за екологічними та економічними критеріями з виключенням з неї родовищ , розробка яких не є рентабельною або може викликати незворотні негативні зміни стану довкілля Екологічний стан регіонів видобутку і переробки мінеральної сировини Критичний Нормальний Екологічна реабілітація територій гірничо - видобувних регіонів України Видобуток і переробка мінеральної сировини     Стабілізація видобутку основних корисних копалин на існуючому рівні , технологічне переоснащення гірничодобувної і переробної галузей , орієнтація на переробку вторинної сировини , зменшення потреб в імпорті енергоносіїв за рахунок зниження енергоємності виробництва і енергозбереження , орієнтація на експорт кінцевої продукції

ВИСНОВКИ:

Земельні ресурси Сільськогосподарські землі ( площа , млн га), включаючи : 43,48 37,44 Зміна виду використання та лісонасадження на еродованих землях і землях, що розміщені на схилах вище 7° Орні землі 32,85 27,18 Створення луків і пасовищ на виснажених землях і землях, що розміщені на схилах вище 5° Пасовища і луки 8,75 10,26 і Створення луків на орних землях з низькою продуктивністю, деградованих і на розміщених на схилах вище 3° Землі резерву і так звані недоторкані землі 12,01 16,30 ( Землі з найменшим антропогенним тиском , особливо навколо природно багатих осередків ландшафтів ). Оптимізація та переміщення господарської діяльності в т.ч .: Ліси та заліснені площі 10,38 13,28 Головним чином створення лісонасаджень на низькопродуктивних землях і розширення водо- та полезахисних лісонасаджень Природоохоронні території 6,04 10,0 Потрібно завершити парад « паперових парків » і забезпечити управлінсько-організаційний бік справи . Тут повинен бути якісний стрибок і глобальна переоцінка прерогатив

ВИСНОВКИ:

Водні ресурси Структура водокористування : Підземні води (млрд м3/ рік ) Поверхневі води(млрд м3/ рік ) 4,4 21,0 7.0-8,0 12.0-15,0   Зниження рівня водоспоживання в промисловому, сільськогосподарському і побутовому секторах за рахунок введення нових технологій та економного водокористування, удосконалення економічних механізмів водокористування % вод питного водопостачання , які відповідають Державному стандарту «Вода питна » 40-50% 100% Підвищення якості водних ресурсів, що використовуються в системах питно-господарчого водопостачання Граничне водно- екологічне навантаження Від <1 до 2,6- 14,4 Від 0,5-1,0 до 3,0-7,0 Значне зниження граничного водно- екологічного навантаження в областях півдня України ( Дніпропетровська , Донецька , Запорізька та ін .) Рівень зарегульованості поверхневого стоку -90% -50% Зниження рівня зарегульованості поверхневого стоку переважно в басейнах середніх та малих річок Розораність річкових басейнів 55-78 % 35-55 % Зменшення площі розораності річкових басейнів Дніпра , Дністра , Південного Бугу, Сіверського Дінця та ін . Оптимізація водно- екологічних умов гірничопромислових районів Част кова Макси мально можлива Керування режимом рівнів та хімічного складу підземних та поверхневих вод у процесі закриття шахт переважно в Донбасі та Кривбасі

ВИСНОВКИ:

Водні ресурси Структура водокористування : Підземні води (млрд м3/ рік ) Поверхневі води(млрд м3/ рік ) 4,4 21,0 7.0-8,0 12.0-15,0   Зниження рівня водоспоживання в промисловому, сільськогосподарському і побутовому секторах за рахунок введення нових технологій та економного водокористування, удосконалення економічних механізмів водокористування % вод питного водопостачання, які відповідають Державному стандарту «Вода питна» 40-50% 100% Підвищення якості водних ресурсів , що використовуються в системах питно-господарчого водопостачання Граничне водно-екологічне навантаження Від <1 до 2,6- 14,4 Від 0,5-1,0 до 3,0-7,0 Значне зниження граничного водно- екологічного навантаження в областях півдня України ( Дніпропетровська , Донецька , Запорізька та ін .) Рівень зарегульованості поверхневого стоку -90% -50% Зниження рівня зарегульованості поверхневого стоку переважно в басейнах середніх та малих річок Розораність річкових басейнів 55-78 % 35-55 % Зменшення площі розораності річкових басейнів Дніпра , Дністра , Південного Бугу, Сіверського Дінця та ін . Оптимізація водно-екологічних умов гірничопромислових районів Част кова Макси мально можлива Керування режимом рівнів та хімічного складу підземних та поверхневих вод у процесі закриття шахт переважно в Донбасі та Кривбасі

ВИСНОВКИ:

Зміна структури природної рослинності, млн га Природна рослинність 18,5 26,5 Заліснення і залуження неугідь та ріллі. Стабілізація екологічної рівноваги Заповідний фонд 2,4 6,5 Створення екомережі. Збереження біо- різноманіття Орні землі 32,8 24,3 Ренатуралізація природної рослинності. Суттєвий екологічний, економічний та соціальний зиск Ліси, у тому числі: 9,4 11,5 Ренатуралізація лісів. Стабілізація екологічної рівноваги, підвищення продуктивності та активізація соціальних функцій % протиерозійні 2,7 3,1 рекреаційні та санітарно-гігієнічні 2,0 2,4 гідрологічні 0,7 1,0 Лісосмуги 0,6 0,8 експлуатаційні 3,4 4,2 Луки 7,8 13,5 Ренатуралізація луків. Мінімізація ерозійних процесів та значний економічний ефект Болота 0,8 1,5 Ренатуралізація боліт . Поліпшення гідрологічного режиму. Мінімізація посушливості ґрунту та втрат від неї

ВИСНОВКИ:

ВИСНОВКИ