Презентація досвіду роботи нова

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Презентація досвіду роботи вчителя хімії Козинського НВК “школа-колегіум” Гусарук Надії Євгенівни:

Презентація досвіду роботи вчителя хімії Козинського НВК “школа-колегіум” Гусарук Надії Євгенівни

Педагогічне кредо:

Педагогічне кредо “Любов та повага до дитини – “золотий” ключик вчителя, яким треба вміло проникати в потаємні куточки душі і робити їх сонячними”

Методична проблема:

Методична проблема “Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії через використання інтерактивних методів в умовах реалізації компетентнісного підходу”

Провідна ідея досвіду:

організація навчально-пізнавальної діяльності школярів через активні і інтерактивні методи навчання керівництво навчальними діями учнів спонукання школярів до виконання різних видів завдань Провідна ідея досвіду

Основні завдання::

формування та розвиток умінь активної пізнавальної діяльності школярів виховання самостійності Основні завдання:

Модель навчання Мета навчання Зміст навчання:

Діяльність учителя-наставника : Активні методи навчання: Активна пізнавальна діяльність учнів 1. Викладання 1. Проблемне навчання 1. Різні способи учіння 2. Організація 2. Наочні методи 2. Самостійна робота управління 3. Практичні методи 3. Робота навчально- 4. Ігрові прийоми за комп ’ ютером пізнавальною 5. Інформаційно- 4. Розв ’ язання діяльністю комунікаційні проблемних учнів технології питань 6. Інтерактивні методи 5. Хімічний експеримент 6. Інтерактивні вправи Модель навчання Мета навчання Зміст навчання Засоби навчання Результати навчання

Застосовую наступні інтерактивні прийоми::

Застосовую наступні інтерактивні прийоми: Робота в малих групах; Робота в парах; Мозкова атака; Твоя позиція; Аналіз ситуації; Коло ідей; Метод “Прес” ; Метод “Мікрофон” ; “Асоціативний кущ” .

Активатори учнівської пізнавальної сфери::

«Поменше вчителя - побільше учня» «Зміна діяльності - запорука подолати нудьгу» «Більше корисних знань» «Все нове - добре забуте старе» «Все добре в міру» Контроль «Домінування емоційного позитиву» Активатори учнівської пізнавальної сфери:

Передумови пізнання::

Самостійне мислення Раціональна організація праці Навички самоконтролю, самоудосконалення , самореалізації Одна з головних умов покращення навчання та виховання школярів на сучасному етапі є вдосконалення уміння учнів учитися. Передумови пізнання:

Навчання хімії передбачає формування::

Навчання хімії передбачає формування: Хімічна освіта, отримана в школі – невідємна частина загальної культури людини.

Отже, для стимулювання інтересу до навчання важливим є все, а особливо сама постать учителя, його вимогливість, доброзичливість і звичайно глибокі знання та вміння віддавати їх своїм вихованцям:

Отже, для стимулювання інтересу до навчання важливим є все, а особливо сама постать учителя, його вимогливість, доброзичливість і звичайно глибокі знання та вміння віддавати їх своїм вихованцям

Результати::

Участь у роботі Малої Академії Наук (МАН) Тема: “Визначення жирності молока” Загоруйко Анатолій, 2010 р. 10 клас. Тема: “Таємниці води” Ковальчук Олена, 8 клас, 2011 р. Результати:

Участь у ІІ, ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з хімії. В 2009-2014 рр. були призерами ІІ етапу такі учні::

Донець Мар’яна І місце 2013 р Участь у ІІ, ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з хімії. В 2009-2014 рр. були призерами ІІ етапу такі учні: Загоруйко Анатолій І, ІІ місце 2009 р, 2010 р Хмель Уляна І місце 2010 р Калаур Ігор ІІ місце 2012 р

PowerPoint Presentation:

Савчук Юлія ІІІ місце 2013 р Смолярчук Софія І місце 2014 р Павлюк Юліанна 7 клас ІІ місце 2014 р

“Школа не комора знань, а світоч розуму. Усі діти не можуть мати однакові здібності. І найважливіше завдання школи – виховання здібностей”:

В. Сухомлинський “Школа не комора знань, а світоч розуму. Усі діти не можуть мати однакові здібності. І найважливіше завдання школи – виховання здібностей”