техника философиясы мен тарихы

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: zhupi (25 month(s) ago)

omg can you send me please

Presentation Transcript

Орындаған: МПр-11н магистранты Камашев С.А. :

Орындаған : МПр-11н магистранты Камашев С.А. Техниканың философиясы мен тарихы

«ТЕХНИКА» ТҮСІНІГІ:

«ТЕХНИКА» ТҮСІНІГІ Те хника деп еңбек үдерісін жүзеге асыру өнері мен шеберлігі және тәсіл мен операциялар, сонымен қатар, жасалған өндіріс құралдары мен жабдықтарының жүйелерін айтамыз. Техниканың мақсаты мен функциясы — адамдардың қажеттіліктері мен тілектеріне байланысты тұжырымдалған мақсаттарына сәйкес адам әлемін және табиғатты қайта өзгерту

Техниканың екі бағыты:

Техниканың екі бағыты

Эрнст Капп (1808-1896) - ”техниканың философиясы” терминін құрастырушы. :

Эрнст Капп (1808-1896) - ” техниканың философиясы ” терминін құрастырушы . Техниканың концепциясы адам ағзаларының кескіні ретінде . Өзінің техника философиясын құралдар мен қару-жарақтардың адам ағзаларының жалғасы (« кескіндер ») ретінде тұжырымдайды . Капптың дәлелдемесі құралдар мен машиналар жүйесінің ұқсастықтарымен шектелмейді . М ысалы, темір жолды – қан айналысының кескіні, ал телеграфты – жүйке жүйесі деп айтқан.

Петр Климентьевич Энгельмейер 1855-1941 - Ресейдегі бірінші техника философы және техника философиясының классикасы болып табылатын көптеген еңбектердің авторы. :

Петр Климентьевич Энгельмейер 1855-1941 - Ресейдегі бірінші техника философы ж әне техника философиясының классикасы болып табылатын көптеген еңбектердің авторы. « Біз техника нені білдіреді , ең алдымен қандай мақсатты көздейді , қандай әдістерді қолданады , оның құзыреттілігінң шегін қай жерден іздеуіміз керек , адамзат қызметінің қандай басқа салалары онымен тығыз және жақын ара қатынаста , оның ғылымға , этикаға , өнерге және т.б . қарым-қатынасы деген сұрақтарды қарстыруымыз керек … Біз техникалық қызметтің көрініс табуының көп пішіндерін талдауға мүмкіндік беретін белгілі бір техника жайлы жалпы көріністі жасауымыз керек , өйткені , техника адам қоғамының пайда болу мен дамуының ең басында бақыланады ».

Франц Рело (1829-1905) – ғалым және тәжірибеші:

Франц Рело  (1829-1905) – ғалым және тәжірибеші « Өнер және ғылыми техника бір-бірін жоққа шығармайды . Техникалық объектілердің әсемдік мәселелерімен , яғни өнеркәсіптік дизайнмен айналысты . Өзінің конструкцияларында көп көңілді машиналардың пішіндеріне бөлді . Соған байланысты оны « техникадағы ақын » деп атаған .

Фридрих Дессауер (1881-1963) – философ.:

Фридрих Дессауер (1881-1963) – философ. Қазіргі заманғы техника « адам болмысының жағдайын жеңілдету құралы » ретінде түсінілмеу керек (Френсис Бэкон айтқандай ). Негізінде техника « туынды жасауда қатысу » болып табылады .

Франц Рело техниканың қазіргі заманғы мәдени дамуының екі бағытын көрсетеді:

Франц Рело техниканың қазіргі заманғы мәдени дамуының екі бағытын көрсетеді

PowerPoint Presentation:

Ампер Андре Мари (1775-1836) . Француз физигі және математигі . Ол бір-бірінен белгілі бір қашықтықта орналасқан өткізгіштердің шағыш кесіндісі бойымен өтетін екі токтың өзара механикалық әсерлесу заңын ашты . Ток күшін өлшеуге арналған аспап – Амперметр. Тізбектей қосылады .

PowerPoint Presentation:

Вольта Алессандро (1745-1827). Итальян физигі , алғашқы гальвандық элементті ойлап тапты . Вольтметр – электр қозғаушы күшті немесе кернеуді өлшеуге арналған аспап . Параллель қосылады .

PowerPoint Presentation:

Ом Георг(1787-1854 ). Неміс физигі . Ток күші , кернеу және кедергі арасындағы байланысты теория ретінде ашып , тәжірибе арқылы дәлелдеді . Омметр актив электр кедергіні өлшеуге арналған аспап .

PowerPoint Presentation:

Шарль-Огюстен Кулон   ( 1736-1806 ) – француз физиг i және инженер i. 1784 жылы Кулон “ Бұрау кез i нде бұрау бұрышына пропорционал реакция күш i бар металл ж i птерд i ң қасиет i не нег i зделген – электрл i к салмақтарды " ойлап тапты . 1785 жылы ол “ электрд i ң i ргел i заңын " ашты , ол былай айтылады : аттас зарядталған ек i к i шкене шариктерд i ң теб i лу күш i бұл шариктерд i ң центрлер i н i ң арақашықтығының квадратына кер i пропорционал . Бұдан кей i н Кулон электр күш i н i ң зарядтардан тәуелд i л i г i н орнатып , физика тарихында Кулон заңы деп аталатын заңды тұжырымдады . Кулон электр және магнетизм мәселелер i не жет i жұмысын - “ мемуарларын " арнады .

PowerPoint Presentation:

Температураны өлшеуге арналған аспаптардың даму тарихы 1592 жылы  – итальян физигі Галилео Галилей қоршаған ортаның ауасын өлшеуге арналған термометрді ойлап тапты . Жұмыс істеуі қоршаған ортаның ауасының өсуі немесен төмендеуіне байланысты судың тығыздығының өзгеруіне негізделген . 1626 жылы  – итальян дәрігері , физиолог Санторио Санкториус Галилео Галилеймен бірге медициналық қолдану үшін алғашқы сынапты термометрді ойлап тапты . 1629 жылы  – Галилео Галилейдің оқушысы еврей астрономы, жазушысы Йосеф Соломон Кандия Дельмедиго өзінің кітабында сынаптың орнына коньяк (спирт) қолданылатын шыны термометрдің дәл кострукциясын сипаттайды . 1714 жылы  – неміс физигі Даниэль Габриэль Фаренгейт шыны сынапты термометрлерді құрастырды . 1821 жылы  – неміс физигі Томас Иоганн Зеебек термопараның термоэлектрлік түрлендіргіштерін ойлап тапты . 1864 жылы  – физика бойынша Нобел ь сыйлығының лауреаты, француз физигі Антуан Анри Беккерель оптикалық пирометрияның физикалық негіздерін құрастырды . 1886 жылы  – француз физигі , химигі Анри Луи Ле Шателье алғашқы оптикалық пирометрді құрастырды . 1930 жылы  - Сэмюэл Рубен термисторды ойлап тапты .

PowerPoint Presentation:

Күн сағаты б.з.д . ІІІ ғасырда астроном Аристарх Самосский ойлап тапты . . Механикалық сағат XII—XIII ғасырларда пайда болды . Уақытты өлшеу аспаптарының дамуы

PowerPoint Presentation:

XVI ғасырда қалта сағаттары жасала басталды . Қолға тағатын механикалық сағат 1809 жылы қолданыла бастады .

PowerPoint Presentation:

Қазіргі заманғы сағаттар .

Қорытынды:

Қорытынды Аспатардың дамуы адам өмірінде ерекше орын алды. Техника мен филоясофияның байланысы бар екендігі көрінді. Техниканың философиясын зерттеген ғалымдар өз еңбектерінде өздерінің ойларын жазып қалдырды. Әрбір философ түрліше техниканың философиясын түсіндірді. Әрқайсысының ойы, пікірі техника мен философияның байланысын түсіндіруге мүмкіндік берді.