Pagtulong sa Kapwa

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PAGTULONG sa kapwa:

PAGTULONG sa kapwa

Slide 3:

Ano ang nakita niyo sa video?

Slide 4:

Ano ang ang pagtulong para sayo ?

Slide 5:

Kung may nakita kang tao na nangangailangan ng tulong , tutulungan mo ba siya ?

Slide 6:

Ano ang pakiramdam mo kung nakatulong ka ng taong nangangailangan ?

Slide 7:

Ano ang natutunan mo sa araw na ito ?

Slide 8:

Bilang kabuuan , mahalaga ang pagtulong sa kapwa lalo na kung ito’y kusang loob at walang hinihintay na kapalit . Kung wala kang hinihintay na kapalit sa iyong pagtulong at ito’y bukal sa iyong kalooban , babalik din sayo ang kabutihang ginawa mo dahil nakikita ng Diyos ang lahat . Sa iyong pagtulong , makakapagbigay ka ng inspirasyon sa iba na gayahin ang iyong ginawa .

Slide 9:

Salamat sa pakikinig 