Aralin 31

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

o

Comments

Presentation Transcript

Aralin 31 :

Aralin 31 Created by : oliver and andrei

Buod ng nakaraan:

Buod ng nakaraan Tiwalang sumapit si florante sa albanya isang gabning kadiliman . Ngunit nilisob siya ng 30,000 sandatahan at noon diy ibinilanggo . Noon niya nalamang ipinapatay ni adolfo si haring linseo at ang ama na si haring duke briseo . Labing walong araw na ikinulong si florante . Pagkaroon iginapos siya sa gubat na kinatagpuan sa kanya ng gererong moro .

Isulat kung ang salita sa ilalim ng italisado ay kahulugang detonatibo o konotatibo:

Isulat kung ang salita sa ilalim ng italisado ay kahulugang detonatibo o konotatibo 1 natalastas A nalaman B balita C nabatid D komersyal sa t.v E naunawaan

347 Ang pagkabuhay moy yamang natalastas tantuin mo naman ngayon ang kausap ako ang aladin sa peryang syudad anak ng balitang sultang ali-adab 348 sa pagbatis niring mapait na luha ang pagkabuhay koy sukat mahalata ay ama ko bakit ay fleridang tuwa katotoy bayaang akoy mapayapa 349 magsama na kitang sa luhay maagnas yamang pinag isa ng masamang palad sa gubat na itoy hintayin ang wakas ng pagkabuhay tang nalipos ng hirap :

347 Ang pagkabuhay moy yamang natalastas tantuin mo naman ngayon ang kausap ako ang aladin sa peryang syudad anak ng balitang sultang ali-adab 348 sa pagbatis niring mapait na luha ang pagkabuhay koy sukat mahalata ay ama ko bakit ay fleridang tuwa katotoy bayaang akoy mapayapa 349 magsama na kitang sa luhay maagnas yamang pinag isa ng masamang palad sa gubat na itoy hintayin ang wakas ng pagkabuhay tang nalipos ng hirap

350 Hindi na inulit ni florante naman luha ni aladiy pinaibayuhan tumahan sa gubat na may limang buwan nang isang umagay naganyak maglibang 351 kanilang nilibot ang loob ng gubat kahit bahagya ngang makakitang landas dito sinalita ni alading hayag ang kaniyang buhay na kahabag habag :

350 Hindi na inulit ni florante naman luha ni aladiy pinaibayuhan tumahan sa gubat na may limang buwan nang isang umagay naganyak maglibang 351 kanilang nilibot ang loob ng gubat kahit bahagya ngang makakitang landas dito sinalita ni alading hayag ang kaniyang buhay na kahabag habag

352 Aniyay sa madlang gerang dinaanan di ako naghirap ng pakikipaglaban para nang bakahin ang pusong matibay ni fleridang irog na tinatangisan 353 kung nakikiumpok sa madlang prinsesay sa dyana sa gitna ng maramimg nimpa kayat kung tawagin sa reyno ng persya isa sa houris ng mga propeta .:

352 Aniyay sa madlang gerang dinaanan di ako naghirap ng pakikipaglaban para nang bakahin ang pusong matibay ni fleridang irog na tinatangisan 353 kung nakikiumpok sa madlang prinsesay sa dyana sa gitna ng maramimg nimpa kayat kung tawagin sa reyno ng persya isa sa houris ng mga propeta .

354 Anupat pinalapad na aking dinaig sa katiyagaan ang pusong matipid at pagkakaisa ng dalawang dibdib pagsinta ni amay nabuyong gumiit 355 dito na minulan ang pagpapahirap sa akit minasang buhay koy mautas at nang magbiktorya sa alabanyang syudad pagdating sa persyay binilanggo agad :

354 Anupat pinalapad na aking dinaig sa katiyagaan ang pusong matipid at pagkakaisa ng dalawang dibdib pagsinta ni amay nabuyong gumiit 355 dito na minulan ang pagpapahirap sa akit minasang buhay koy mautas at nang magbiktorya sa alabanyang syudad pagdating sa persyay binilanggo agad

356 At ibinubuhat na kasalanan ko di pa utos niyay iniwan ang hukbo at nang mabalitang reynoy nabawi mo akoy hinatulang pugutan ng ulo 357 nang ganing malungkot na kinabukasan wakas tadhanang akoy pupugutan sa karsel ay nasok ang isang heneral dala ang patawad na lalong pamatay :

356 At ibinubuhat na kasalanan ko di pa utos niyay iniwan ang hukbo at nang mabalitang reynoy nabawi mo akoy hinatulang pugutan ng ulo 357 nang ganing malungkot na kinabukasan wakas tadhanang akoy pupugutan sa karsel ay nasok ang isang heneral dala ang patawad na lalong pamatay

358 tinadhanang mahigpit ay malis pagdaka huwag mabuksan sa reyning persya sa munting pagsuway buhay ko ang dusa sinunod kot utos ng hari kot ama 359 ngunit sa puso koy matamis pang lubha natuloy kinitil ang hiningang aba huwag ang may buhay na gugunita iba ang may kandong sa langit kot tuwa:

358 tinadhanang mahigpit ay malis pagdaka huwag mabuksan sa reyning persya sa munting pagsuway buhay ko ang dusa sinunod kot utos ng hari kot ama 359 ngunit sa puso koy matamis pang lubha natuloy kinitil ang hiningang aba huwag ang may buhay na gugunita iba ang may kandong sa langit kot tuwa

Pangunahing kaisipan:

Pangunahing kaisipan 1 ano iminung kahi ni aladin kay florante at bakit siya nag mung kahi ng gayon 2 isalaysay ang buhay ni aladin batay sa balangkas sa ibaba A bayang sinalangan B magulang C pag ibig D pakikidigma 3 ano ang naging parusa kay aladin pagkagaling niya sa alabanya ? Ano ang tunay na motibo ng hari sa pagpapataw sa kanya ng gayong parusa ?

Pahiwatig na kaisipan :

Pahiwatig na kaisipan 1 bigyang pansin ang mga sumusunod A s348 ti-2 Sa pagbatis niring mapait na luha ang pagkabuhay koy mahalata Ginamit ang tayutay na eksaherasyon o hiperbole sa mga nabanggit na taludtud anong pagmamalabis ang ipinahihiwatig sa mga linyang ito

B s354 anupat pinalad aking dinaig sa katiyagaan ang pusong matipid at pagkakaisa ng dalawang dibdib pagsinta ni amay nabuyong gumiit ipinahiwatiga A354 T1 – 3 na nagkakaibigan sina flerida at may ambang panganib sa pag iibigan ng dalawa anong panganib ito :

B s354 anupat pinalad aking dinaig sa katiyagaan ang pusong matipid at pagkakaisa ng dalawang dibdib pagsinta ni amay nabuyong gumiit ipinahiwatiga A354 T1 – 3 na nagkakaibigan sina flerida at may ambang panganib sa pag iibigan ng dalawa anong panganib ito

S357 t3-4 sa karsel ay nasok ang isang heneral dala ang patawad na lalong pamatay ang t4 ng s357 ay halimbawa ng tayutay na eksimoron itoy nagtataglay ng mga salitang nagsasalungatan upang lalong mapatingkad ang bisa ng pahayag.anong mga mga salitang nagsasalungatan ang ginamit :

S357 t3-4 sa karsel ay nasok ang isang heneral dala ang patawad na lalong pamatay ang t4 ng s357 ay halimbawa ng tayutay na eksimoron itoy nagtataglay ng mga salitang nagsasalungatan upang lalong mapatingkad ang bisa ng pahayag.anong mga mga salitang nagsasalungatan ang ginamit

Kaugnay na kaalaman :

Kaugnay na kaalaman 1 sinasabi sa araling ito na limang buwang nanirahan sa gubat ang bagong magkaibigang aladin at florante . Natatandaan mo paba ang paglalarawan sa gubat ? Dibat napakadilim ditot di halos mapasok ng sikat ng araw at pinananahanan ito ng magbangis na hayop at mga puno ay higerat sipres ? Paano kaya nabuhay ang dalawang lalaki sa gubat anuanu kaya ang naging pakikipagsapalaran nila sa loob ng limang buwang pamamalagi rito ? 2 sa salaysay ni aladin makikita natin na tulad ni florante malambot ang kanyang puso pagdating sa pagibig bagamat isang gererong kinikilala sa tapang sa buong mundo napapaluha siya kapag naalala ang kasintahan at mas iibigin pa niyang mamatay ngayong nagkahiwalay sila . Kapanipaniwala ba ang ganitong karakterisasyon ng isang gerero ? Ipaliwanag

Gintong halagahan :

Gintong halagahan 1 binabangit sa araling ito na ang ama sultan ali adab ang umagaw sa kasintahan ng anak aladin dapat bang ang magulang pa ang maging dahilan ng kasawian ng anak sa ngayon may mga ama kayang siyang sanhi ng pagdurusa ng anak ? Ano ang reaksyon mo rito 2 para sa iyo anuano ang ilang katangiang dapat taglayin ng isang ulirang ama ?

Pinalawak na kasanayan :

Pinalawak na kasanayan Ngayong malaman mo ang kwento ng mga buhay nina florante at adalin subukin mong gumawa ng hambingan at knotrast ng mga sumusunod A florante at aladin B laura at aladin c ama ni florante at ama ni aladin Sundin ang sumusunod na tsart Tauhan pagkakatulad pagkakaiba

authorStream Live Help