فصل اول- کلیات بازاریابی

Views:
 
     
 

Presentation Description

دوره اصول و فنون فروش

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

اصول و فنون فروش مدرس : هادی طاهرپور کلانتری [email protected] 09153661768

PowerPoint Presentation:

عناوین فصول: فصل اول : کلیات بازاریابی فصل دوم: مشتری کیست؟ فصل سوم: فروش فصل چهارم : ساختار سازمانی در فروش فصل پنجم: تکنیک های فروش

PowerPoint Presentation:

هدف کلی این فصل آشناسازی دانشجویان با مفاهیم اساسی ، اهداف و فلسفه های بازاریابی می باشد کلیات بازاریابی فصل اوّل

PowerPoint Presentation:

4 شکل زیر ، هفت مفهوم اساسی علم بازار یابی و رابطه آنها را با هم نشان می دهد مفاهیم اساسی بازار یابی نیاز معامله بازار مبادله محصول تقاضا خواسته

PowerPoint Presentation:

5 نیاز ( Need ) یعنی کمبود یا حالت محرومیت احساس شده در فرد که آرامش و تعادل انسانـی را بر هم زده و در او انـگیزه ای برای ارضاء ایجاد می کند مفهوم نیاز

PowerPoint Presentation:

6 خواسته یعنی چگونگی رفع نیاز ، به عبارتی خواسته ها ( wants ) راه های رفع نیاز بوده و با توجه به فرهنگ جوامع و نیز وضع در آمدی افراد ، تعداد آنها نا محدود و دائماً در حال تغییر می باشد مفهوم خواسته

PowerPoint Presentation:

7 تقاضا ( Demand ) یعـنی اقدام به رفـع نیـاز و خواسـته با لـحـاظ نمـودن منـابع مالی ، بنابر این محـدودیت ریالی می تواند ، خواسته کالای x را به تقاضای کالای y بدل نماید مفهوم تقاضا

PowerPoint Presentation:

8 محصول ( Product ) یعنی هر شیء یا چیزی که توسط شخص معین و یا مؤسسه ای تولید شده و قادر به رفع نیازهای فردی و یا جمعی مصرف کنندگان باشد مفهوم محصول

PowerPoint Presentation:

9 مبادله ( Exchange ) روشی است برای رفع نیاز که در آن فرد کالای مورد نیاز خود را با پرداخت پول یا ارائه کالا و یا خدمت به دیگران بدست می آورد مفهوم مبادله

PowerPoint Presentation:

10 1- وجود حداقل دو نفر 2- وجود چیز ارزشمند و مورد نیاز طرفین 3- وجود علاقمندی در طرفین 4- آزادی طرفین در قبول یا رد پیشنهاد 5- توانایی طرفین در مراوده و تحویل بموقع کالا شرایط مبادله

PowerPoint Presentation:

11 به واحد اندازه گیری بازاریابی ، معامله ( Transaction ) اطلاق می شود یک معامله در بر گیرنده داد و ستد یا بده-بستان فایده بین طرفین مبادله می باشد مفهوم معامله

PowerPoint Presentation:

12 1- وجود حداقل دو کالای با ارزش 2- توافق در مورد شرایط مبادله 3- توافق در مورد زمان مبادله 4- توافق در مورد مکان مبادله شرایط لازم برای تحقق معامله

PowerPoint Presentation:

13 محل تجمع عده ای از عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان بالقوه و بالفعلی که دارای نیازهای مشترک بوده و از وسیله مبادله یا پول مشترکی استفاده می کنند ، بازار ( Market ) نامیده می شود تعریف بازار

PowerPoint Presentation:

14 1- عرضه کننده 2- تقاضا کننده 3- نیاز یا احتیاج 4- قدرت خرید عوامل مورد نیاز برای تشکیل بازار

PowerPoint Presentation:

15 جوامع امروزی جوامع اولیه نمودار سیر تکاملی بازارها خود کفایی مبادله غیر متمرکز مبادله متمرکز شکارچی کوزه گر ماهیگیر کشاورز ماهیگیر شکارچی کوزه گر کشاورز ماهیگیر شکارچی کوزه گر کشاورز بازرگان

PowerPoint Presentation:

16 بازاریـابی ( Marketing ) فرآیندی است اجتماعی و مدیریتی که از طریق آن سازمان ها و افراد آنچه را نیاز دارند بواسطه خلق ارزش برای یکدیگر کسب می کنند. تعریف بازاریابی

PowerPoint Presentation:

17 مدیریت بازاریابی عبارتست از تجزیه و تحلیل فرصتها ، برنامه ریزی ، اجرا و کنترل برنامه ها با هدف ایجاد و حفظ مبادلات مطلوب در بازارهای هدف به منظور نیل به اهداف سازمان تعریف مدیریت بازاریابی

PowerPoint Presentation:

18 اتخاذ شیوه های متناسب و اثربخش بازاریابی با توجه به حالات متفاوت تقاضا در بازار جهت ساماندهی به آن و نهایتاً برآورده نمودن مقاصد مؤسسه وظایف مدیر بازاریابی

PowerPoint Presentation:

19 1- تقاضای منفی 2- عدم وجود تقاضا 3- تقاضای پنهان 4- تقاضای متزلزل 5- تقاضای نامنظم 6- تقاضای کامل 7- تقاضای بیش از حد 8- تقاضای ناسالم حالات تقاضا

PowerPoint Presentation:

20 1- بازاریابی تبدیلی 2- بازاریابی انگیزشی 3- بازاریابی توسعه ای 4- بازاریابی مجدد 5- بازاریابی همزمانی 6- بازاریابی حفاظتی 7- بازاریابی تضعیفی 8- بازاریابی مقابله ای انواع یا شیوه های بازاریابی (بترتیب حالات ذکر شده)

PowerPoint Presentation:

21 1- فلسفه تولید ( Production Philosophy ) 2- فلسفه کالا ( Product Philosophy ) 3- فلسفه فروش ( Sales Philosophy ) 4- فلسفه بازاریابی ( Marketing Philosophy ) 5- فلسفه بازاریابی اجتماعی ( Social Marketing Philosophy ) فلسفه های مدیریت بازاریابی

PowerPoint Presentation:

22 از دید این فلسفه ، در دسترس بودن کالا و توانایی مالی تنها عوامل تعیین کننده در خرید افراد است ، لذا تمرکز این فلسفه بر بهبود تولید و توزیع می باشد فلسفه تولید

PowerPoint Presentation:

23 ادعا می کند که مصرف کنندگان کالایی را می خرند که بهترین کیفیت و عملکرد را داشته باشد لذا تمام انرژی خود را به بهبود بخشیدن دائمی کالا اختصاص می دهند فلسفه کالا

PowerPoint Presentation:

24 مؤسسات معتقد به این فلسفه بر این باورند که مردم کالاهای آنها را به اندازه کافی نمی خرند مگر اینکه مؤسسه تلاش وسیعی را در زمینه فروش کالاهای خود انجام دهد فلسفه فروش

PowerPoint Presentation:

25 پیروان این فلسفه ، شناخت و ارضاء نیازها و خواسته های مشتریان در بازارهای هدف را بهترین راه رسیدن به اهداف سازمانی می دانند فلسفه بازاریابی

PowerPoint Presentation:

26 این فلسفه به منظور سالم سازی محیط زیست ، بین سه عامل منافع سازمان ، ارضاء بهینه نیازها و خواسته های مصرف کنندگان و رفاه اجتماعی دراز مدت جوامع ، توازن ایجاد می کند فلسفه بازاریابی اجتماعی

PowerPoint Presentation:

27 تأمین رفاه جامعه نمودار توازن در فلسفه بازاریابی اجتماعی تأمین خواسته های مصرف کننده تأمین منافع مؤسسه فلسفه بازاریابی اجتماعی

PowerPoint Presentation:

28 1- به حداکثر رساندن سطح مصرف 2- به حداکثر رساندن رضایت مصرف کننده 3- به حداکثر رساندن حق انتخاب 4- به حداکثر رساندن کیفیت زندگی اهداف سیستم بازاریابی