Prezentarea 3

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: stefy404 (141 month(s) ago)

fain

Presentation Transcript

Slide 1: 

DROGURILE, IMPORTANŢA STUDIERII EFECTELOR LOR ÎN LECŢIILE DE EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE

Slide 2: 

INTRODUCERE La începutul mileniului III omenirea se confruntă cu un fenomen ce a luat o amploare nebănuită în urmă cu câţiva ani- consumul de droguri, fenomen care riscă să atingă dimensiunile unei ,,epidemii”. Se consideră că în lume, la ora actuală sunt peste 200 milioane de consumatori (din care majoritatea au vârste sub 30 de ani), care se regăsesc în cele mai diverse categorii sociale şi profesionale . Drogul reprezintă o problemă socială, generând: sărăcie, hoţie, şantaj, corupţie, crimă, terorism. În acest context, alegerea acestei teme are ca scop informarea corectă şi familiarizarea elevilor cu problematica şi pericolul consumului de droguri, precum şi educarea lor în spiritul formării atitudinilor responsabile faţă de consumul de droguri.

Slide 3: 

PROPRIETĂŢILE GENERALE ALE TOXICULUI 1.1.Toxic, toxicitate, doză TOXICOLOGIA (Gonzales1954) ,, este ştiinţa care se ocupă cu identificarea, izolarea şi dozarea otrăvurilor, cu acţiunea lor asupra organismului şi cu antidoturile folosite pentru combaterea efectelor toxice”. Pentru noţiunea de TOXIC s-au încercat de-a lungul secolelor zeci de definiţii, cum ar fi: - „Otrava este medicamentul care ucide” (Gerolamo Mercuriale, sec.XVI); - „Otrava este orice şi nimic nu este fără otravă; doza o face să fie remediu sau otravă” (Paracelsus,sec.XVI); - „Otrava este orice substanţă a cărei prezenţă în organism nu este nici normală şi nici obişnuită”(Ogier Kohn-Abrest, sec.XIX); -„Otrava este orice substanţă care pătrunzând în organismul viu-indiferent pe ce cale într-o cantitate relativ mare, o dată sau de mai multe ori la intervale foarte apropiate sau în cantităţi mici repetate în timp, provoacă trecător sau durabil, printr-o acţiune fizico-chimică, tulburări mai mult sau mai puţin grave uneia sau mai multor funcţii, putând provoca chiar moartea”(Fabre-Truhaut)etc. - În accepţiunea curentă, prin TOXIC se defineşte acel produs care are proprietatea ca pătruns în organismul viu, indiferent de cale şi de mod de administrare, să provoace de la o anumită doză perturbări funcţionale şi de structură care generează o stare patologică numită intoxicaţie. Substanţa sau produsul cu proprietăţi agresive asupra organismului viu poartă denumirea de toxic (etimologic provenind de la „toxon”- arc cu săgeţi otrăvite sau de la „tako”-egipt., prăpăd,moarte) Toxicitatea -reprezintă o comportare biochimică a substanţei faţă de un organism viu şi este condiţionată de organismul asupra căruia acţionează şi de doza patrunsă în organism. Doza reprezintă relaţia dintre cantitatea de produs care acţionează asupra organismului şi efectul toxic.

Slide 4: 

TOXICOMANIA Comitetul de experţi în probleme de toxicomanie din cadrul OMS consideră drogarea ca o stare de intoxicaţie periodică sau cronică, dăunătoare individului şi societăţii, generată de consumarea repetată a unui drog natural sau sintetic. Ea se caracterizează prin: -invincibilă dorinţă sau o necesitate obligatorie de drogare şi de procurare a drogului prin orice mijloace; -tendinţă de a mări doza; -dependenţă de ordin psihic şi uneori fizic faţă de efectele drogului, cu apariţia sindromului de abstinenţă la suprimarea drogării. Originea cuvântului drog este obiectul unor controverse: după unii autori acest cuvânt ar proveni din cuvântul persan „droa" ce înseamnă miros aromatic; după alţii ar proveni din cuvântul evreiesc „rahab" care înseamnă parfum, iar după alţii la originea etimologică a cuvântului drog ar sta termenul de origine olandeză „droog", ce desemnează substanţele vegetale vândute de farmacişti. Drogurile sunt acele substanţe chimice, naturale sau de sinteză, care pot modifica comportamentul consumatorului, starea sa fizică şi psihică, îi pot influenţa activitatea şi pot duce la afectarea organismului în general şi a anumitor organe. Definiţia legală a drogurilor (în sensul de Legii nr.143 din 2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri) este: „Drogurile sunt plantele şi substanţele stupefiante sau psihotrope sau amestecurile care conţin asemenea plante şi substanţe. Toleranţa constă în reducerea sensibilităţii faţă de acea substanţă, fapt ce face necesar doze mai ridicate pentru a obţine acelaşi efect precum cel obţinut anterior cu o doză mai redusă. Dependenţa descrie acel comportament al unei persoane care consumă zilnic droguri şi care are dificultăţi în a renunţa la consum. Consumul de droguri generează: -Dependenţă fizică este starea adaptativă caracterizată prin apariţia de tulburări fizice intense care se manifestă la reducerea dozelor, la întreruperea completă a administrării sau la amânarea acesteia peste limitele suportabile de către organism. -Dependenţă psihică este starea în care drogul produce un sentiment de satisfacţie şi o impulsiune psihică, care cere administrarea periodică sau continuă a drogului, spre a provoca plăcere sau a evita indispoziţia

Slide 5: 

CLASIFICAREA DROGURILOR: Prima clasificare a drogurilor a fost făcută în 1924 de către farmacologul german Ludwing Lewin, în tratatul său „Phantastica" şi ţinând cont de efectul farmacodinamic principal al substanţelor le clasifică în: Euphorica - droguri care au ca principală acţiune inducerea unei stări euforice. Phantastica - substanţe diferite din punct de vedere chimic, dar care au în comun efecte halucinogene (percepţii fără obiect) - agenţi de iluzii, care induc viziuni despre a căror realitate consumatorul este convins Inebriantia - substanţe care determină instalarea unei stări de beţie sau asemănătoare cu beţia. Hypnotica - substanţe care determină deprimarea S.N.C., inducând somnul. Excitanţia - droguri care produc o stare de stimulare a S.N.C., au efecte psihotonice, diminuând senzaţia de oboseală ( nu starea ! ).

Clasificarea pentru substanţele psihotrope, clasice şi moderne realizată de Pierre Deniker în lucrarea sa „La psyhopharmacologie" : 

Clasificarea pentru substanţele psihotrope, clasice şi moderne realizată de Pierre Deniker în lucrarea sa „La psyhopharmacologie"

Clasificarea drogurilor în funcţie de dependenţă şi toleranţă : 

Clasificarea drogurilor în funcţie de dependenţă şi toleranţă

TIPURI DE DROGURI1. EUFORICELE SAU UTOPIACEELE : 

TIPURI DE DROGURI1. EUFORICELE SAU UTOPIACEELE Papaver somniferum Opiu brut-uscat Morfina-diverse forme de prezentare Heroina- diverse forme de prezentare Erythroxylon coca Cocaină pulbere Freebase Crack

2. INEBRIANTELE (Alcool,Inhalanţi,Solvenţi) : 

2. INEBRIANTELE (Alcool,Inhalanţi,Solvenţi)

3. HALUCINOGENELE (fantasticile , psihodisleptice sau psihedelice) : 

3. HALUCINOGENELE (fantasticile , psihodisleptice sau psihedelice) Cannabis sativa Iarba-Marijuana Haşiş Ulei de haşiş Cactus Peyot-Mescalina Psilocybe-psilocibina Stropharia-psilocibina LSD- tablete şi “timbre” Droguri disociative- Ketamine

4. EXCITANTELE SAU STIMULENTELE (Psihoanaleptice) : 

4. EXCITANTELE SAU STIMULENTELE (Psihoanaleptice) Amfetamine clasice (dextroamfetamine,metamfetamine) diverse forme de comercializare Ecstasy (XTC, Adam) Coffea arabica-cofeina Camellia thea-teofilina Teobroma cacao-teobromina

5. HIPNOTICELE (psiholepticele) : 

5. HIPNOTICELE (psiholepticele) Barbituricele Tranchilizantele (derivaţi fenotiazinici,benzodiazepinici,carbamici) Rohypnol Valium Benzodiazepine Fenobarbital

6. DROGURI NOI : 

6. DROGURI NOI GHB (Ecstasy lichid) Popper (,,aur lichid”,Rave,rush) ICE(shaboo)

EFECTELE ABUZULUI DE DROGURI ASUPRA SISTEMULUI NERVOS CENTRAL : 

EFECTELE ABUZULUI DE DROGURI ASUPRA SISTEMULUI NERVOS CENTRAL A B C

Slide 15: 

D E Principalii neuromediatori ai transmiterii sinaptice: GABA (sau acidul g-aminobutiric) inhibă potenţialul de acţiune GLUTAMATUL(neuromediator excitator) SEROTONINA şi CATECOLAMINELE

EFECTELE COCAINEI ASUPRA SISTEMULUI NERVOS CENTRAL : 

EFECTELE COCAINEI ASUPRA SISTEMULUI NERVOS CENTRAL Circuitul cerebral al recompensei

Slide 17: 

Reprezentarea stilizată a circuitului neuronal a sistemului recompensei.

Slide 18: 

Circuitul neuronal dopaminergic (în roşu) Acţiunea cocainei asupra receptorilor

CONSUMUL DE DROGURI ÎN ROMÂNIA : 

CONSUMUL DE DROGURI ÎN ROMÂNIA

Slide 20: 

Tabel –Prevalenţa consumului de droguri ilegale de-a lungul vieţii, în funcţie de grupa de vârstă (%) Sursa: Agenţia Naţională Antidrog-Observatorul român pentru droguri şi toxicomanie

Efectele consumului de droguri asupra indivizilor,după anumite intervale de timp : 

Efectele consumului de droguri asupra indivizilor,după anumite intervale de timp După 11 luni După 1 an

CONSUMUL DE DROGURI : 

CONSUMUL DE DROGURI

Slide 25: 

Test de evaluare iniţială, Competenţe derivate din c.s: -Cd1- realizarea diferenţei dintre drogurile legale şi ilegale; -Cd2-stabilirea provenienţei majorităţii drogurilor,din specii vegetale; -Cd3-explicarea pe scurt a termenilor:doză,dependenţă; -Cd4-aprecierea veridicităţii unor afirmaţii legate de droguri; Test de evaluare: I. Asociaţi noţiunile din cele două coloane; (2puncte) 1.droguri legale a.cocaina 2.droguri ilegale b.nicotina c.alcoolul d.morfina II. Exemplificaţi două specii de plante din care se extrag substanţe folosite în prepararea drogurilor. (1,5puncte) III.Explicaţi pe scurt înţelesul cuvintelor: doză, toleranţă, dependenţă.( 1,5puncte) IV.Răspundeţi cu adevărat(A) sau fals(F): (4puncte) Consumul de droguri te face mai creativ. Drogurile obţinute natural nu au efecte negative asupra sănătăţii. Adolescenţii nu pot deveni dependenţi de droguri. Drogurile afectează creierul şi procesele cognitive.

Slide 26: 

Scopul acestui test de evaluare iniţială a fost depistarea la elevi a lacunelor privind efectele drogurilor şi provenienţa lor, precum şi determinarea cunoaşterii riscurilor la care se supun potenţialii consumatori. S-a constatat că majoritatea elevilor au cunoştinţe generale despre: categoriile ilegale de droguri, despre efectele consumului de droguri şi pot aprecia cei mai mulţi dintre ei unele afirmaţii legate de droguri,deşi nu toţi conştientizează riscul, existând tentaţia experimentului propriu. S-au constatat , de asemenea, greşeli legate de plasarea eronată a unor droguri în anumite categorii, cât şi confuzie între termenii toleranţă şi dependenţă De aici rezultă necesitatea introducerii unui număr minim de ore obligatorii în trunchiul comun din curiculum, care să abordeze noţiunile de bază propuse de opţionalul de ,,Educaţie pentru sănătate”

CONCLUZII : 

CONCLUZII 1).Problema drogurilor şi a toxicomaniei a devenit alarmantă şi în ţara noastră, mai ales după 1989 când graniţele au fost deschise şi în condiţiile în care lipseşte o legislaţie adecvată care să o controleze şi să o limiteze. 2).Cazurile de drogare sau de posesie a drogurilor se întâlnesc tot mai frecvent, nu numai la cetăţenii străini ci şi în rândul românilor, mai ales tineri( elevi şi studenţi). 3).Drogurile mai frecvent identificate, au fost cocaina( extrasă din frunzele de Eriyhroxylon coca) şi morfina ( principalul alcaloid al opiului extras din capsule de Papaver somniferum). 4).Curiozitatea şi necunoaşterea cu precizie a efectelor substanţelor de drogare fac tot mai multe victime în rândul tinerilor (elevi din licee,chiar şi gimnaziu şi studenţi). 5).Preocuparea insuficientă în ţara noastră pentru o educaţie adecvată în rândul populaţiei, mai ales pentru tineri, face să nu fie cunoscute riscurile deosebite ale folosirii acestor produse. 6).Numărul restrâns de laboratoare de profil, lipsa de experienţă a laboratoarelor existente în controlul farmaceutic în condiţiile pătrunderii unui număr imens de substanţe medicamentoase pe piaţa românească, unele tehnici necorespunzătoare, interferenţe analitice nesesizate, reactivi alteraţi, etc, au dus fie la ineficienţa controlului, fie la false incriminări, cu consecinţe deosebit de grave. 7).Ca o concluzie generală, se desprinde necesitatea intensificării unei educaţii adecvate a copiilor şi tinerilor din ţara noastră, atât în şcoală cât şi în familie, prin mijloace mass-media şi prin orice alt mijloc care să conştientizeze populaţia asupra riscului deosebit de mare al acestui flagel al timpurilor noastre.