WEEK 1 DAY 1 final-rev2

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Week 1 – Day 1 Learn how to read and write FRACTIONS of a WHOLE

PowerPoint Presentation:

Week 1 – Day 1 Learn how to read and write FRACTIONS of a WHOLE Matutong magbasa at magsulat ng mga bahagi o FRACTION ng isang buo o WHOLE

PowerPoint Presentation:

1

PowerPoint Presentation:

1 2

PowerPoint Presentation:

1 2 3

PowerPoint Presentation:

1 2 3 4

PowerPoint Presentation:

1 2 3 4 5

PowerPoint Presentation:

1 2 3 4 5 6

PowerPoint Presentation:

2 3 4 5 6 7 1

PowerPoint Presentation:

2 3 4 5 6 7 8 1

PowerPoint Presentation:

2 3 4 5 6 7 8 1

PowerPoint Presentation:

1 slice 8 slices

PowerPoint Presentation:

1 8

PowerPoint Presentation:

1 8

PowerPoint Presentation:

1 8

PowerPoint Presentation:

1 8

PowerPoint Presentation:

1 8 NUMERATOR DENOMINATOR

PowerPoint Presentation:

Paano naman binabasa o binibigkas ang FRACTION na nakuha natin ? 1 8

PowerPoint Presentation:

Binabasa o binibigkas ang FRACTION na ito na “ONE-EIGHTH” 1 8

PowerPoint Presentation:

Ano pa kaya ang ihahanda ko ?

PowerPoint Presentation:

Alam ko na ! Cake!

PowerPoint Presentation:

Hahatiin ko ang cake sa 6 na pantay-pantay na bahagi

PowerPoint Presentation:

Ilang bahagi mayroon ang cake? Bilangin natin …

PowerPoint Presentation:

Isa… 1

PowerPoint Presentation:

Dalawa … 2 1

PowerPoint Presentation:

Tatlo … 2 3 1

PowerPoint Presentation:

Apat … 2 3 4 1

PowerPoint Presentation:

Lima… 2 3 4 5 1

PowerPoint Presentation:

Anim … 2 3 4 5 6 1

PowerPoint Presentation:

Mayroong 6 na pantay-pantay na bahagi ang cake! 2 3 4 5 6 1

PowerPoint Presentation:

Titikman ko ang 1 bahagi ng cake… 2 3 4 5 6 1

PowerPoint Presentation:

Mukhang masarap ito ! Hmmmm …..

PowerPoint Presentation:

Masarap nga !

PowerPoint Presentation:

Ano naman ang FRACTION ng cake na kinain ko ?

PowerPoint Presentation:

Tinikman ko ang 1 bahagi mula sa 6 na bahagi ng cake…

PowerPoint Presentation:

1 bahagi 6 bahagi ng buong cake Maaari nating isulat ito sa ganitong paraan :

PowerPoint Presentation:

1 bahagi 6 bahagi Maaari ding ganito : = 1 6

PowerPoint Presentation:

Ang FRACTION ng tinikman ko ay: 1 6

PowerPoint Presentation:

1 6 Sa fraction na , ang 1 ang NUMERATOR , dahil it o ang bahagi na kinain ko …. 1 6 1 6

PowerPoint Presentation:

… habang ang 6 ang DENOMINATOR , o dami ng pantay na pagkakahati ng cake 1 6

PowerPoint Presentation:

… habang ang 6 ang DENOMINATOR , o dami ng pantay na pagkakahati ng cake 1 6

PowerPoint Presentation:

Katulad sa Pizza, Sa FRACTION , nakasulat ang NUMERATOR na 1 at DENOMINATOR na 6 ay nakasulat sa ibaba 1 6 NUMERATOR DENOMINATOR

PowerPoint Presentation:

Binabasa o binibigkas ang FRACTION na ito na “ONE-SIXTH” 1 6

PowerPoint Presentation:

1 6 Muli nating tingnan ang mga halimbawa ng FRACTION na inaral natin ….

PowerPoint Presentation:

ONE EIGHTH! 1 8

PowerPoint Presentation:

ONE SIXTH! 1 6

PowerPoint Presentation:

ONE SIXTH! 1 6

PowerPoint Presentation:

Tignan natin ang mga DENOMINATOR ng mga halimbawa natin . 1 6 1 8

PowerPoint Presentation:

Tignan natin ang mga DENOMINATOR ng mga halimbawa natin . 1 6 1 8

PowerPoint Presentation:

Mapapansin natin na hindi liliit sa 3 at hindi hihigit sa 10 ang mga DENOMINATOR ng mga fraction na ito . 1 6 1 8

PowerPoint Presentation:

Kapag mula 3 hanggang 10 ang DENOMINATOR ng isang fraction... 1 6 1 8

PowerPoint Presentation:

... binibasa at sinusulat ito tulad ng ORDINAL NUMBERS. 1 6 1 8 “ONE-EIGHT” “ONE-SIX”

PowerPoint Presentation:

... binibasa at sinusulat ito tulad ng ORDINAL NUMBERS. 1 6 1 8 “ONE-EIGHT” “ONE-SIX”

PowerPoint Presentation:

... binibasa at sinusulat ito tulad ng ORDINAL NUMBERS. 1 6 1 8 “ONE-EIGHT” “ONE-SIX” “ONE- EIGHTH ” “ONE- SIXTH ”

PowerPoint Presentation:

Tumingin pa tayo ng iba pang mga fraction na tulad ng at . 1 6 1 8

PowerPoint Presentation:

Tumingin pa tayo ng iba pang mga fraction na tulad ng at . 1 6 1 8

PowerPoint Presentation:

Tumingin pa tayo ng iba pang mga fraction na tulad ng at . 1 6 1 8 1 3

PowerPoint Presentation:

Tumingin pa tayo ng iba pang mga fraction na tulad ng at . 1 6 1 8 1 3 One - THIRD

PowerPoint Presentation:

Tumingin pa tayo ng iba pang mga fraction na tulad ng at . 1 6 1 8 1 3 One - THIRD

PowerPoint Presentation:

Tumingin pa tayo ng iba pang mga fraction na tulad ng at . 1 6 1 8 1 3 1 4 One - THIRD

PowerPoint Presentation:

Tumingin pa tayo ng iba pang mga fraction na tulad ng at . 1 6 1 8 1 3 1 4 One - THIRD One - FOURTH

PowerPoint Presentation:

1 5

PowerPoint Presentation:

1 5 One - FIFTH

PowerPoint Presentation:

1 5 One - FIFTH

PowerPoint Presentation:

1 5 One - FIFTH 1 7

PowerPoint Presentation:

1 5 One - FIFTH 1 7 One - SEVENTH

PowerPoint Presentation:

1 5 One - FIFTH 1 7 One - SEVENTH

PowerPoint Presentation:

1 5 One - FIFTH 1 7 One - SEVENTH 1 9

PowerPoint Presentation:

1 5 One - FIFTH 1 7 One - SEVENTH 1 9 One - NINTH

PowerPoint Presentation:

1 5 One - FIFTH 1 7 One - SEVENTH 1 9 One - NINTH

PowerPoint Presentation:

1 5 One - FIFTH 1 7 One - SEVENTH 1 9 1 10 One - NINTH

PowerPoint Presentation:

1 5 One - FIFTH 1 7 One - SEVENTH 1 9 1 10 One - NINTH One - TENTH

PowerPoint Presentation:

Ano pa kaya ang maaari kong ihanda sa birthday ng aking pinakamamahal na anak ?

PowerPoint Presentation:

Prutas ! Masustansya pa!

PowerPoint Presentation:

Hahatiin ko ang manggang ito sa dalawang bahagi ...

PowerPoint Presentation:

Hahatiin ko ang manggang ito sa dalawang bahagi ...

PowerPoint Presentation:

Isa... 1

PowerPoint Presentation:

Dalawa ! 1 2

PowerPoint Presentation:

Kukuha ako 1 bahagi mula sa 2 bahagi ng mangga ...

PowerPoint Presentation:

Kukuha ako 1 bahagi mula sa 2 bahagi ng mangga ...

PowerPoint Presentation:

... para ibigay sa anak ko .

PowerPoint Presentation:

Ano ang fraction ng kinuha ko ?

PowerPoint Presentation:

Isipin natin .

PowerPoint Presentation:

Kumuha ako ng 1 bahagi ...

PowerPoint Presentation:

Kumuha ako ng 1 bahagi ...

PowerPoint Presentation:

... mula sa 2 bahagi ng mangga .

PowerPoint Presentation:

Ang FRACTION na kinuha ko ay 1 2

PowerPoint Presentation:

Sa fraction na , ang 1 ang NUMERATOR ... 1 2 1 2 bahagi ng mangga na kinuha ko

PowerPoint Presentation:

... habang ang 2 naman ang DENOMINATOR . 1 2 pantay-pantay na bahagi ng mangga

PowerPoint Presentation:

Binabasa o binibigkas naman ang fraction na ito na “ONE-HALF” . 1 2

PowerPoint Presentation:

Hindi ito binabasa gamit ang ORDINAL NUMBERS tulad ng mga naunang halimbawa . 1 2

PowerPoint Presentation:

Hindi ito binabasa gamit ang ORDINAL NUMBERS tulad ng mga naunang halimbawa . 1 2

PowerPoint Presentation:

Hindi ito binabasa gamit ang ORDINAL NUMBERS tulad ng mga naunang halimbawa . 1 2 “ONE-TWO” SUNOD

PowerPoint Presentation:

Hindi ito binabasa gamit ang ORDINAL NUMBERS tulad ng mga naunang halimbawa . 1 2 “ONE-TWO”

PowerPoint Presentation:

Hindi ito binabasa gamit ang ORDINAL NUMBERS tulad ng mga naunang halimbawa . 1 2 “ONE-SECOND” “ONE-TWO”

PowerPoint Presentation:

Hindi ito binabasa gamit ang ORDINAL NUMBERS tulad ng mga naunang halimbawa . 1 2 “ONE-SECOND” “ONE-TWO”

PowerPoint Presentation:

Hindi ito binabasa gamit ang ORDINAL NUMBERS tulad ng mga naunang halimbawa . 1 2 “ONE-SECOND” “ONE- HALF ” “ONE-TWO”

PowerPoint Presentation:

Muli nating balikan ang ating mga natutunan .

PowerPoint Presentation:

Ang FRACTION ay bahagi ng isang buo ... 1 8

PowerPoint Presentation:

NUMERATOR ang tawag sa bilang na nasa itaas ... 1 8

PowerPoint Presentation:

... ito ang nagsasaad kung ilan ang mga bahaging kinuha o tatanggalin mula sa buo . 1 8

PowerPoint Presentation:

Ang DENOMINATOR naman ang tawag sa bilang na nasa ibaba . 1 8

PowerPoint Presentation:

Ito naman ang nagsasaad kung ilan ang pantay-pantay na bahagi ng isang buo . 1 8

PowerPoint Presentation:

Kapag mula 3 hanggang 10 ang DENOMINATOR ng fraction... 1 8

PowerPoint Presentation:

... binibigkas ito gamit ang ORDINAL NUMBERS. 1 8 “ONE- EIGHTH ”

PowerPoint Presentation:

Kapag ang DENOMINATOR naman ng fraction ay 2... 1 8 1 2 “ONE-EIGHTH”

PowerPoint Presentation:

... hindi na ito ginagamitan ng ORDINAL NUMBERS. 1 8 1 2 “ONE-EIGHTH” “ONE- HALF ”

PowerPoint Presentation:

Magsisimula na akong mamili ng mga ihahanda sa birthday ng aking anak .

PowerPoint Presentation:

Tara na at sumali kayo sa kanyang party!

PowerPoint Presentation:

Hanapin ninyo mga bata ang fraction na katumbas ng bawat larawan . Game na ba kayo?

PowerPoint Presentation:

1 2 1 3 1 4 SUNOD TULONG

PowerPoint Presentation:

1 2 1 3 1 4 SUNOD TULONG Bilangin ninyo kung ilang bahagi meron ang buong APPLE. Ito ang DENOMINATOR Bilangin naman ninyo kung ilang bahagi ang kinulayan ng itim . Ito ang NUMERATOR Piliin ang fraction na may numerator na 1 at denominator na 4

PowerPoint Presentation:

1 2 1 5 1 3 SUNOD

PowerPoint Presentation:

1 2 1 5 1 3 SUNOD TULONG

PowerPoint Presentation:

1 2 1 5 1 3 SUNOD TULONG Bilangin ninyo kung ilang bahagi meron ang buong BURGER. Ito ang DENOMINATOR Bilangin naman ninyo kung ilang bahagi ang kinulayan ng itim . Ito ang NUMERATOR Piliin ang fraction na may numerator na 1 at denominator na 3

PowerPoint Presentation:

1 4 1 7 1 9 SUNOD

PowerPoint Presentation:

1 2 1 5 1 9 SUNOD TULONG

PowerPoint Presentation:

1 2 1 5 1 9 SUNOD TULONG Bilangin ninyo kung ilang bahagi meron ang buong ORANGE. Ito ang DENOMINATOR Bilangin naman ninyo kung ilang bahagi ang kinulayan ng itim . Ito ang NUMERATOR Piliin ang fraction na may numerator na 1 at denominator na 5

PowerPoint Presentation:

1 6 1 5 1 10 SUNOD

PowerPoint Presentation:

1 8 1 10 1 6 SUNOD TULONG

PowerPoint Presentation:

1 8 1 10 1 6 SUNOD TULONG Bilangin ninyo kung ilang bahagi meron ang buong PIZZA. Ito ang DENOMINATOR Bilangin naman ninyo kung ilang bahagi ang kinulayan ng itim . Ito ang NUMERATOR Piliin ang fraction na may numerator na 1 at denominator na 8

PowerPoint Presentation:

1 8 1 5 1 7 SUNOD

PowerPoint Presentation:

1 2 1 5 1 10 SUNOD TULONG

PowerPoint Presentation:

1 2 1 5 1 10 SUNOD TULONG Bilangin ninyo kung ilang bahagi meron ang buong PIE. Ito ang DENOMINATOR Bilangin naman ninyo kung ilang bahagi ang kinulayan ng itim . Ito ang NUMERATOR Piliin ang fraction na may numerator na 1 at denominator na 2

PowerPoint Presentation:

Hanapin ninyo mga bata ang larawan na angkop para sa fraction na nakasulat . Handa na ba kayo?

PowerPoint Presentation:

1 2 SUNOD

PowerPoint Presentation:

1 3 SUNOD TULONG Hanapin ninyo ang HOTDOG SANDWICH na mayroong 3 bahagi at may 1 bahaging kulay itim .

PowerPoint Presentation:

1 4 SUNOD

PowerPoint Presentation:

1 5 SUNOD TULONG

PowerPoint Presentation:

1 5 SUNOD TULONG Hanapin ninyo ang BISKWIT na mayroong 5 bahagi at may 1 bahaging kulay itim .

PowerPoint Presentation:

1 6 SUNOD

PowerPoint Presentation:

1 7 SUNOD TULONG

PowerPoint Presentation:

1 7 SUNOD TULONG Hanapin ninyo ang DOUGHNUT na mayroong 7 bahagi at may 1 bahaging kulay itim .

PowerPoint Presentation:

1 8 SUNOD

PowerPoint Presentation:

1 9 SUNOD TULONG

PowerPoint Presentation:

1 9 SUNOD TULONG Hanapin ninyo ang TACO na mayroong 9 bahagi at may 1 bahaging kulay itim .

PowerPoint Presentation:

1 10 SUNOD

PowerPoint Presentation:

Tukuyin kung ang nakabilog na bilang sa fraction ay ang NUMERATOR o DENOMINATOR

PowerPoint Presentation:

1 2 Numerator Denominator SUNOD TULONG

PowerPoint Presentation:

1 2 Numerator Denominator SUNOD TULONG Sa itaas ng fraction makikita ang NUMERATOR habang sa ibaba naman ang DENOMINATOR. Ang nasa itaas ang nakabilog .

PowerPoint Presentation:

1 3 Numerator Denominator SUNOD

PowerPoint Presentation:

1 4 Numerator Denominator SUNOD TULONG

PowerPoint Presentation:

1 4 Numerator Denominator SUNOD TULONG Sa itaas ng fraction makikita ang NUMERATOR habang sa ibaba naman ang DENOMINATOR. Ang nasa ibaba ang nakabilog .

PowerPoint Presentation:

1 5 Numerator Denominator SUNOD

PowerPoint Presentation:

1 6 Numerator Denominator SUNOD TULONG

PowerPoint Presentation:

1 6 Numerator Denominator SUNOD TULONG Sa itaas ng fraction makikita ang NUMERATOR habang sa ibaba naman ang DENOMINATOR. Ang nasa itaas ang nakabilog .

PowerPoint Presentation:

1 7 Numerator Denominator SUNOD

PowerPoint Presentation:

1 8 Numerator Denominator SUNOD TULONG

PowerPoint Presentation:

1 8 Numerator Denominator SUNOD TULONG Sa itaas ng fraction makikita ang NUMERATOR habang sa ibaba naman ang DENOMINATOR. Ang nasa itaas ang nakabilog .

PowerPoint Presentation:

1 9 Numerator Denominator SUNOD

PowerPoint Presentation:

1 10 Numerator Denominator SUNOD TULONG

PowerPoint Presentation:

1 10 Numerator Denominator SUNOD TULONG Sa itaas ng fraction makikita ang NUMERATOR habang sa ibaba naman ang DENOMINATOR. Ang nasa ibaba ang nakabilog .

PowerPoint Presentation:

Magaling ! Nakapamili na ako ng mga ihahanda ko . Maaari na kayong pumunta sa susunod na aralin . Pagbutihan ninyo !

authorStream Live Help