Igualtat i equilibri

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Mostra de la lliçó Smart Notebook Igualtat i equilibri. Relacions i canvi. Matemàtiques Cicle Superior de Primària.

Comments

Presentation Transcript

Presentació del PowerPoint:

IGUALTAT I EQUILIBRI Relacions i canvi Matemàtiques Cicle Superior

Presentació del PowerPoint:

1/4 1/2 1/1 Relaciona talls de pizza de l'esquerra amb els de la dreta de manera que igualin la quantitat de cada fracció : Quan acabis, escriu les noves fraccions que es formen.

Presentació del PowerPoint:

Col·loca els signes adequats perquè siguin certes les igualtats: Col·loca els signes adequats per tal que s’acompleixin les igualtats:

Presentació del PowerPoint:

Pinta del mateix color parells de nombres i la seva diferència, com als exemples, i escriu l'operació que fas: 89 - 45 = 44 69 - 68 = 1

Presentació del PowerPoint:

Quin valor hauria de tenir el nombre Y perquè fossin certes totes aquestes igualtats? (69 - Y) x Y = 434 Y + 3% de 100 = 10 Y - Y x 2 = - 7 8,2 - Y = 1,2 Y3 = 343 Y = ?

Presentació del PowerPoint:

En què es diferencien i en què són iguals totes aquestes quatre figures? Encercla les igualtats i ratlla les diferències : alçada altura amplada àrea color forma gruix llargada longitud perímetre posició superfície

Presentació del PowerPoint:

6 amics volen menjar pizza. En compren 4 i se les reparteixen, de manera que a tots els en toca la mateixa quantitat. Pensa com repartir-les perquè en toqui la mateixa quantitat a cadascú. Cada pizza val 9 euros i ho paguen a parts iguals. Quant ha de pagar cada un?

Presentació del PowerPoint:

Pensa valors per a la Y i per a la Z en què siguin certes aquestes igualtats: Z + Y = 20 Z - Y = 12 Y - Z = -12 Z x Y = 64 Z / Y = 4 Y = ? Z = ?

Presentació del PowerPoint:

Relaciona els nombres de l' esquerra amb els seus equivalents de la dreta : 1 1 8 2 8 4 8 8 8 0,5 0,25 100% 50% 25% 2/4 2/2 2/16 8/16 80 10 18 11

Presentació del PowerPoint:

Aquesta presentació és tan sols una mostra de la lliçó Smart Notebook Igualtat i equilibri que es troba completa a: https ://drive.google.com/file/d/0B3mP8nHpJD6gaTdtRTJMUVpBdzg/view?usp=sharing Igualtat i equilibri

authorStream Live Help