Γνωριμία με τους αριθμούς 1.000.000.000 και άνω

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Γνωριμία με τους αριθμούς 1.000.000.000 και άνω:

Γνωριμία με τους αριθμούς 1.000.000.000 και άνω Γ.Φ.

Πότε χρησιμοποιούμε πολύ μεγάλους αριθμούς;:

Πότε χρησιμοποιούμε πολύ μεγάλους αριθμούς ; Γνωρίζουμε ότι οι αριθμοί είναι άπειροι . Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πολύ μεγάλους αριθμούς, όπως, για παράδειγμα, για να δηλώσουμε το πλήθος των ουράνιων σωμάτων που υπάρχουν στο Σύμπαν ή για να εκφράσουμε τις αποστάσεις μεταξύ τους .

Παράδειγμα:

Παράδειγμα Η μέση απόσταση του πλανήτη Κρόνου από τον Ήλιο είναι: 1 δισεκατομμύριο 427 εκατομμύρια χιλιόμετρα ή 1.427.000.000 χμ ή 1,427 δις χμ.

Πώς διαβάζουμε αριθμούς που έχουν πάρα πολλά ψηφία:

Πώς διαβάζουμε αριθμούς που έχουν πάρα πολλά ψηφία Όπως 1.000 μονάδες κάνουν 1 χιλιάδα , έτσι: 1.000 χιλιάδες κάνουν 1 εκατομμύριο 1.000 εκατομμύρια κάνουν 1 δισεκατομμύριο 1.000 δισεκατομμύρια κάνουν 1 τρισεκατομμύριο κ.τ.λ .

Πίνακας αριθμών μέχρι 12 ψηφία:

Πίνακας αριθμών μέχρι 12 ψηφία Δισεκατομμύρια Εκατομμύρια Χιλιάδες Μονάδες ΕΔ ΔΔ ΜΔ ΕΕ ΔΕ ΜΕ ΕΧ ΔΧ ΜΧ Ε Δ Μ Μ = Μονάδες Δ = Δεκάδες Ε = Εκατοντάδες ΜΧ = Μονάδες Χιλιάδων ΔΧ = Δεκάδες Χιλιάδων ΕΧ = Εκατοντάδες Χιλιάδων ΜΕ = Μονάδες Εκατομμυρίων ΔΕ = Δεκάδες Εκατομμυρίων ΕΕ = Εκατοντάδες Εκατομμυρίων ΜΔ = Μονάδες Δισεκατομμυρίων ΕΔ = Δεκάδες Δισεκατομμυρίων ΕΔ = Εκατοντάδες Δισεκατομμυρίων

Ένας αριθμός μπορεί να γραφεί με::

Ένας αριθμός μπορεί να γραφεί με: ψηφία (πχ 2.452.140.103 ) λέξεις (πχ δυο δισεκατομμύρια τετρακόσια πενήντα δυο εκατομμύρια εκατόν σαράντα χιλιάδες εκατόν τρία ) μεικτό τρόπο (πχ 2 δισεκατομμύρια 452 εκατομμύρια 140 χιλιάδες 103 ) Στους πολύ μεγάλους αριθμούς, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και δεκαδικό τρόπο γραφής με μονάδα το δισεκατομμύριο (πχ ο αριθμός 3.406.000.600 γράφεται 3,406 δισεκατομμύρια (δις) Γιάννης Φερεντίνος

authorStream Live Help