Προβλήματα με συμμιγείς

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Προβλήματα με συμμιγείς:

Προβλήματα με συμμιγείς Γ.Φ.

Πολλαπλασιασμός - διαίρεση συμμιγών:

Πολλαπλασιασμός - διαίρεση συμμιγών Γνωρίζουμε ότι ένας αριθμός μπορεί να εκφραστεί με διαφορετικούς τρόπους. Όταν έχουμε να κάνουμε πολλαπλασιασμό ή διαίρεση με συμμιγείς αριθμούς , πρέπει να τους μετατρέψουμε σε δεκαδικούς ή ακεραίους .

Παράδειγμα:

Παράδειγμα Ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο έχει μήκος 4μ. 3δεκ. και πλάτος 3μ. 8δεκ. Πόσο είναι το εμβαδόν του;

Λύση:

Λύση Μετατρέπουμε τους συμμιγείς σε δεκαδικούς: 4μ. 3δεκ. = 4,3 μ . 3μ. 8δεκ. = 3,8 μ. Ε = 4,3 * 3,8 = 16,34 τ.μ. Μπορούμε επίσης να μετατρέψουμε τους συμμιγείς σε ακεραίους: 4μ. 3δεκ. = 43 δεκ. 3μ. 8δεκ. = 38 δεκ. Ε = 43 * 38 = 1.634 τ.δεκ.

Προσθέτοντας συμμιγείς:

Προσθέτοντας συμμιγείς Όταν θέλουμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε συμμιγείς αριθμούς , μπορούμε είτε να τους μετατρέψουμε σε ακέραιους ή δεκαδικούς είτε να κάνουμε τις πράξεις με τους αριθμούς εκφρασμένους σαν συμμιγείς. Ειδικά για τις μετρήσεις χρόνου είναι προτιμότερο να υπολογίζουμε με συμμιγείς.

Μετατροπή μονάδων συμμιγών στην πρόσθεση:

Μετατροπή μονάδων συμμιγών στην πρόσθεση Πολλές φορές στο άθροισμα που προκύπτει κατά την πρόσθεση συμμιγών, μονάδες κατώτερης τάξης να περιέχουν μονάδες ανώτερης τάξης. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις παίρνουμε από την κατώτερη τάξη τις μονάδες της ανώτερης τάξης και τις προσθέτουμε με τις υπόλοιπες μονάδες ανώτερης τάξης.

Παράδειγμα:

Παράδειγμα Στο άθροισμα: 6 μήνες 42 ημέρες 25 ώρες Επομένως: 6 μήνες 42 ημέρες 25 ώρες = 6 μήνες 43 ημέρες 1 ώρα = 13 ημέρες 1 ώρα Γνωρίζουμε ότι: 1 μήνας = 30 ημέρες 1 ημέρα = 24 ώρες 7 μήνες

Αφαιρώντας συμμιγείς:

Αφαιρώντας συμμιγείς Το αντίστροφο χρειάζεται να κάνουμε, αν κατά την αφαίρεση συμμιγών δεν μπορεί να γίνει αφαίρεση στις μονάδες κατώτερης τάξης.

Μετατροπή μονάδων συμμιγών στην αφαίρεση:

Μετατροπή μονάδων συμμιγών στην αφαίρεση Παίρνουμε τότε μια μονάδα από την ανώτερη τάξη του μειωτέου και αφού τη μετατρέψουμε σε μονάδες κατώτερης τάξης , την προσθέτουμε με τις μονάδες κατώτερης τάξης . Τέλος εκτελούμε την πράξη μας κανονικά.

Παράδειγμα:

Παράδειγμα Στην αφαίρεση: 14 ώρες 20 λεπτά 10 ώρες 45 λεπτά παρατηρούμε ότι δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε τα 45 λεπτά από τα 20 λεπτά . Παίρνουμε 1 ώρα από τις 14 ώρες και τη μετατρέπουμε σε 60 λεπτά . Οι ώρες γίνονται 13 και τα 20 λεπτά γίνονται 80 . Δηλαδή: 14 ώρες 20 λεπτά = 13 ώρες 80 λεπτά

Λύση:

Λύση 14 ώρες 20 λεπτά 10 ώρες 45 λεπτά 3 ώρες 35 λεπτά Γιάννης Φερεντίνος 13 80

authorStream Live Help