Aprenentatge Cooperatiu 1r nivell

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Aprenentatge Cooperatiu 1r nivell CEIP INSPECTOR JOAN CAPÓ

slide 2:

ÀMBIT A

slide 3:

DINÀMICA D’INCLUSIÓ: DIBUIX ENTRE TOTS

slide 5:

DINÀMICA DE COHESIÓ: LA PILOTA

slide 6:

Ens presentam als germans grans.

slide 9:

DINÀMICA DE COHESIÓ: LA TERANYINA

slide 13:

ÀMBIT B

slide 14:

ESTRUCTURA BÀSICA LLAPIS AL MIG MEDI NATURAL

slide 15:

Després d’anar a observar la mata

slide 17:

Emplenam el full d’observació de la mata aplicant l’estructura del llapis enmig

slide 18:

ARA TOCA CONTESTAR UNES PREGUNTES. ESCOLTAM CORREGIM ENS POSAM D’ACORD I……………..

slide 19:

FEIM FEINA AMB EQUIP

slide 20:

ESTRUCTURA BÀSICA FULL GIRATORI MEDI NATURAL

slide 21:

Com a activitat de conclusió de la unitat didàctica de la mata aplicam l’estructura del full giratori.

slide 22:

Cada un aporta el que sap.

slide 23:

Escrivim el que sabem de la mata.

slide 25:

Entre tots feim un bon resum

slide 26:

Després ho explicam als companys dels altres equips.

slide 27:

Els portaveus de cada equip ens comuniquen la feina feta.

slide 29:

ESTRUCTURA BÀSICA 1-2-4 MATEMÀTIQUES

slide 30:

● A les sessions de matemàtiques treballam amb l’1-2-4. ● Per delimitar el temps empram un cronòmetre. ● El so de la campana ens indica quan hem de canviar d’agrupament.

slide 31:

1..

slide 33:

2...

slide 35:

4

slide 37:

ÀMBIT C

slide 38:

APRENEM A TREBALLAR EN EQUIP. FEIM UN PLA D’EQUIP I ACORDAM UNS OBJECTIUS D’EQUIP.

slide 40:

CREAM LA IDENTITAT D’EQUIP. CADA EQUIP TRIA UN NOM I UN LOGO.

slide 42:

ACORDAM ELS CÀRRECS DE CADA MEMBRE DE L’EQUIP. DEFINIM LES FUNCIONS DE CADA CÀRREC.

slide 49:

HO PENJAM A UN LLOC VISIBLE DE LA CLASSE.

slide 50:

CARPETA DE L’EQUIP. ALLÀ HI GUARDAREM ELS DOCUMENTS COMPARTITS

slide 57:

COMPROMISOS PERSONALS Què podem fer cada un de nosaltres per a què el nostre equip funcioni més bé

slide 59:

AUTOAVALUACIÓ DELS OBJECTIUS. QUÈ HEM DE MILLORAR COM EQUIP

slide 63:

AUTOAVALUACIÓ I CO-AVALUACIÓ DELS CÀRRECS.

slide 68:

ENS ADONAM DEL QUÈ PODEM MILLORAR INDIVIDUALMENT I COM A GRUP.

slide 69:

AMB L’AJUDA DELS NOSTRES COMPANYS I COMPANYES DE CADA VEGADA PODEM SER MILLORS