el nino

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

my presentation

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

LURISA NATIONAL HIGH SCHOOL SAMAY GINGOOG CITY (S.Y 2011-2012) PROJECT IN ARAL-PAN SUBMITTED BY : PAGAPONG JULIEMAE SUBMITTED TO : MRS: NOREBEL BALAGULAN

PowerPoint Presentation:

Ang Oskilasyong Pantimog ng El Niño/La Niña (Ingles: El Niño/La Niña-Southern Oscillation o ENSO kapag pinaiksi ) ay isang katawagang naglalarawan sa isang likas na kaganapang nangyayari sa Karagatang Pasipiko . Tinatawag din itong El Niño at La Niña. Ang El Nino at La Nina ang mga salitang minsang matatagpuan kapag binaybay sa wikang Ingles para sa mga pangwikang Kastilang El Niño and La Niña. Sa Kastila , nangangahulugan ang El Niño na " batang lalaking maliit " at ang El Niña ay " batang babaeng maliit ". Ginagamit ang El Niño sa Kastila para ilarawan ang sanggol na Hesukristo ( katulad ng Santo Niño).

PowerPoint Presentation:

Ang El Niño na pinagmasdan noong 1997 ng TOPEX/Poseidon. Ang mga puting lugar sa mga tropikal na dalampasigan ng Timog at hilagang Amerika ay nagpapakita ng mga lugar kung saan mainit ang tubig .[1] Ang El Niño (literal na " ang batang lalaki ") ay isang gawi ng klima na nangyayari sa kahabaan ng tropikal na Karagatang Pasipiko na karaniwang nagyayari sa pagitan ng limang taon ngunit minsan ay nagyayari sa pagitan ng tatlo o hanggang pitong taon at sumakatuwid , malawak at makabuluhan , kilala bilang kuwasi peryodiko . Ang El Niño ay pinakakilala sa pagsasama nito ng mga baha , tagtuyot at ibang pag-iiba ng kalagayan ng kalangitan sa maraming mga rehiyon ng mundo na nag- iiba - iba ang bawat pangyayari . Ang mga hindi pa mauunlad na bansa na nakasalalay sa agrikultura o pagtatanim at pangingisda lalo na ang mga nasa Karagatang Pasipiko ay ang mga pinaka-apektado .

PowerPoint Presentation:

Ang El Niño ay ang katayuang nagaganap kapag ang temperatura ng tubig sa dagat ay tumataas sa mga kalatagan ng mga tubig ng tropikal na Karagatang Pasipiko . Bawat dalawa hanggang limang mga tao , ang Karagatang Pasipiko ay may kaganapang tinatawag na Oskilasyong Pantimog ng El Niño. Isa itong mahina at mainit-init na daloy na nagsisimula bawat taon sa bandang panahon ng Pasko sa kahabaan ng dalampasigan ng Ekuwador at ng Peru. Nagtatagal ito ng ilang mga linggo lamang hanggang sa isang buwan o mahigit pa. Bawat tatlo hanggang pitong mga tao , ang pangyayaring El Niño ay maaaring tumagal nang maraming mga buwan . Maaari nitong baguhin ang timpla ng panahon at magkaroon ng mahahalagang mga epekto sa mga ekonomiya o kabuhayan sa buong mundo . Ang Australya at Timog-Silangang Asya ay maaaring magkaroon ng tagtuyot subalit ang mga disyerto ng Peru ay magkakaroon ng napakalakas na pag-ulan . Sa Silangang Aprika , maaaring kapwa mayroon ng mga ito . Sa kaganapang La Niña, ang mga timpla ng panahon ay bumabaligtad .

PowerPoint Presentation:

Ang Pangkatimugan Oskilasyon ay natuklasan ni Sir Gilbert Walker noong 1923.[2] Isa itong "seesaw" ( larong lawin-lawinan ) ng presyong atmosperiko sa pagitan ng mga Karagatang Pasipiko at Karagatang Indiyano . Mayroong ugnayang inberso ( taliwasan o baligtaran ) sa pagitan ng presyon ng hanging sinusukat sa dalawang mga lugar : sa Darwin, Australia, sa Karagatang Indiyano at sa pulo ng Tahiti sa Timog Pasipiko . Ang Talatuntunan ng Oskilasyong Pantimog o Southern Oscillation Index (SOI) ay ang diperensiya o kaiban sa presyon na nasa antas ng dagat doon sa Darwin at Tahiti. Ang Talatuntunan ng Malamig na Dila o Cold Tongue Index (CT) ang sumusukat kung gaano karami ang pangkaraniwang temperatura ng ibabaw ng dagat sa panggitna at pansilangang Pasipiko na malapit sa ekwador (equator, hindi ang bansang Ekuwador ) na nagpapabagu-bago mula sa mga paikot na panahunan taun-taon . Ang dalawang mga sukat ay may antikorelasyon o nagtataliwasan ang pagiging magkaugnay , kaya't ang negatibo SOI ay pangkaraniwang may kasamang mainit-init na hanging pangdagat na kilala bilang El Niño. Sa pagsapit ng kaagahan ng dekada 1980, malinaw na ang El Niño at ang Oskilasyong Pangtimog ay magkaugnay , at ang akronimang ENSO ay ginamit upang ilarawan ang malakihang kaganapang ito .

PowerPoint Presentation:

El Niño sa Gitnang PasipikoHindi lahat ng mga budoy ay nagaganap sa Silangang Pasipiko . Sa loob ng kamakailang mga dekada , natuklasan ang mga Panggitnang Pasipikong mga El Niño. Kapag nagaganap ito , ang mga epekto mula sa El Niño ng Gitnang Pasipiko ay napaka kaiba mula sa tradisyunal na mga El Niño. Nangyari ang mga Panggitnang Pasipikong El Niño noong 1986-1988, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007 at 2009-2010 .

PowerPoint Presentation:

Ang Pag-init ng Daigdig (o Global Warming sa Ingles) ay tumutukoy sa naranasang pagtaas ng katamtamang temperatura ng himpapawid at mga karagatan sa mundo nitong mga nakaraang dekada . Tumaas ng 0.6 ± 0.2 °Celsius (1.1 ± 0.4 °Fahrenheit) ang temperatura sa loob ng ika-20 siglo ang katamtamang pandaidigang temperatura . Ayon sa siyentipikong opinyon , “ ang naranasang pag-init nitong huling 50 taon ay gawa ng tao ”. Ang pagtaas ng antas ng carbon dioxide at iba pang mga greenhouse gases na resulta ng pagsunog ng produkto mula sa petrolyong langis , pagpapanot ng kagubatan , pagsasaka , at iba pang kagagawan ng tao ang mga pangunahing sanhi ng pag-init ng mundo . Nagpapakita sa mga pagmamatyag na pag-aaral at ng mga modelong pangklima na ang pagka-sensitibo ng klima upang madoble ang antas ng CO2 ay mangyayari kapag tumaas ng 1.5-4.5 °C ang katamtamang temperatura . Ang mga modelong basihan ng Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ay humuhula na ang pandaigdigang temperatura ay tataas sa pagitan ng 1.4 at 5.8 °C (2.5 hanggang 10.5 °F) mula taong 1990 hanggang 2100

PowerPoint Presentation:

Sinasabing ang pagtaas sa pandaigdigang temperatura ay magdudulot ng malaking pagbabago kasama rito ang pagtaas ng karaniwang taas ng dagat at pagbabago sa dami ng mga pag-ulan . Ang mga pagbabagong ito ay sinasabing magpaparami sa dalas at lakas ng mga mapanirang kalagayan ng panahon tulad ng baha , tag- tuyot , bugso ng init (heat waves), bagyo at buhawi . Sinasabing ang pag-init ay makaaapekto sa bilang at tindi ng mga ito , Mahirap na iakibat ito sa partikular na kalagayan ng panahon sa pag-init ng mundo . Gayunman , ang mga pag-aaral ay nakatuon sa panahon hanggang taong 2100 na ang pag-init (at pagtaas ng pantay laot mula sa pag-aalsang dulot ng init ) ay patuloy na mangyayari dahil sa ang CO2 ay may mahabang buhay sa himpapawid . May maliit na bilang na mga siyentipiko ang laban sa pananaw na ang gawa ng tao ang nagdudulot ng malaki sa pagtaas sa temperatura nitong nakaraang panahon . Gayundin , walang katiyakan ang nakapalibot rito kung gaanong kalaking pagbabago sa panahon ang makikita sa darating na araw . May mainit na debateng politikal at publiko kung paano mapabababa o mababaliktad ang pag-init sa darating na panahon at kung paano haharapin ang mga bunga nito .

PowerPoint Presentation:

Ang katagang “global warming” ( pag-init ng mundo ) ay isang tiyak na dulot ng mas malawak na katagang “climate change’ ( pagbabago sa klima ) ( na tumutukoy din sa paglamig tulad ng nangyari noong Edad Yelo ). Sa prinsipyo nito , nyutral ang global warming sa dahilan nito ngunit sa karaniwang gamit , kalimitang pinahihiwatig na may papel ang tao sa pag-init ng mundo . Gayunman , ginagamit ang ‘climate change’ ng UNFCCC sa pagbabagong gawa ng tao , at ‘climate variability’ ( pabago-bago ng klima ) na dulot ng ibang kadahilanan . Ang ilang organisasyon ay gumagamit ng katagang 'anthropogenic climate change' sa pagbabagong dulot ng tao .

PowerPoint Presentation:

Malayang mababago ninuman ang pahinang ito ngunit hinihikayat ka rin naming tumala . Ipinapabatid ding itinatala namin ang iyong direksyong IP sa bawat pagbabagong ginagawa sa mga pahina . Isinasagawa ito upang mabigyan ka namin ng pagkakakilanlan , at madali naming maiuukol kung sino ang gumawa ng bawat pagbabago,at , sa huli , upang mapanatili ang pagsunod ng Wikipedia sa layunin nitong mag- abot ng malaya at totoong kaalaman sa bawat tao sa mundo . Kabilang sa mga binago mo ang mga bagong panlabas na ugnay . Para makatulong sa panlabas na awtomatikong spam, pakilagay ang mga salitang na ipinapakita sa kahon sa ibaba

PowerPoint Presentation:

Ang klima ay patago-tago sa pamamagitan ng mga prosesong “ pangloob ” gayundin sa tugon sa pabago-bagong panglabas na pwersang gawa at di- gawa ng tao kasama ang pagkilos ng araw , pagputok ng mga bulkan , at ng greenhouse gases. Tanggap ng maraming klimatologo na kamakailan lamang uminit ang mundo ngunit ang sanhi ng pagbabagong ito ay kontrobersyal lalo na sa labas ng komunidad ng mga siyentipiko.Ang pagdaragdag ng carbon dioxide (CO2) o methane (CH4) sa himpapawid ng mundo nang walang ibang pagbabago ay makapagpapainit sa balat ng ating planeta . Lumilikha ang mga greenhouse gases ng likas na greenhouse effect na kung wala nito tinatayang ang temperatura sa mundo ay mas ng 30 °C at hindi matitirahan . Kaya sinasabing hindi tama na may debate sa pagitan ng “ naniniwala ” at “ laban ” sa hinua na ang pagdaragdang ng carbon dioxide o CH4 sa himpapawid ng mundo ay magbubunga ng mainit na temperatura sa balat ng lupa kung walang magpapabuti ng epekto nito . Ang debate ay tungkol sa netong epekto sa pagdaragdag pa ng carbon dioxide at CH4 sa himpapawid .

PowerPoint Presentation:

Sinasabing ang kasalukuyang klima ng mundo ay wala sa kapanatagan ( ekilibrio ) kasama ang pagpwersang dulot ng pagtaas ng mga greenhouse gases dahil sa inersyang termal ng mga karagatan at mabagal na pagtugon ng ibang di tuwirang mga epekto . Ang mga masusing pag-aaral sa klima ay nagpapakita na iinit pa rin ito ng 0.5 °C to 1.0 °C kahit mapanatag ang mga greenhouse gases. Mga tala ng carbon dioxide at pandaigdigang temperatura sa mundo sa loob ng 750,000 taon.Ang mga greenhouse gases ay lagos-lagusan sa short wave radiation ( maiksing ondang radyasyon ) na mula sa araw . Subalit , sinisipsip nito ang ilang mahahabang onda ng radyasyong infra-red mula sa lupa na lubhang na nagpapahirap sa mundo na mapalamig ito .

PowerPoint Presentation:

Tinatayang tumaas ng 31% at 149% ang konsentrasyong panghimpapawid ng carbon dioxide at methane kumpara sa antas bago naging industriyal ang mundo noong 1750. Sinasabing mas mataas ito kaysa alinmang panahon nitong huling 650,000 taon , kung saan may matibay na ebidensya mula sa mga ice cores (sample ng yelo na kinuha ng pabarena ). Mula sa hindi tuwirang ebidensyang heolohika , pinaniniwalaang ang ganitong kataas na dami ng carbon dioxide ay nangyari 40 milyong taon ang nakaraan . Ang tatlo sa apat na bahagi ng mga emisyong dulot ng tao ( antropoheniko ) ng carbon dioxide sa himpapawid nitong nakaraang 20 taon ay dulot ng pagsunog ng mga produktong petrolyong (fossil fuel). Ang tira ay pinangungunahan ng pagbabago sa paggamit ng lupa lalo na ng pagpanot ng kagubatan [5].

PowerPoint Presentation:

Ang pinakamahabang pagsukat instrumental ng ratio ng paghahalo ng carbon dioxide sa himpapawid ay nagsimula noong 1958 sa Mauna Loa, Hawaii. Mula noon, ang katamtamang (average) taunang halaga nito ay tumaas mula 315 ppmv na ipinakikita ng Keeling Curve. Ang konsentrasyon ay umabot ng 376 ppmv noong 2003. Ang Timoging Polo (South Pole) ay nagpakita rin ng kamukhang pagtaas . [6]. Ang buwanang pagsukat ay nagpapakita ng maliit na panapanahong osilasyon . Ang methane ( metano ) ay gawang biyolohika at emisyon mula sa mga tubo ng petrolyong gas. Ang ilang biyolohikang pinanggagalingan ay natural tulad ng anay at ang iba ay dulot ng aktibidad ng tao tulad ng pagsasaka , e.g. palayang bukid [7]. Sinasabi ng ebidensya na nasumpungan kamakailan lamang na ang mga kagubatan ay maaaring pinanggagalingan din nito (RC; BBC). Tandaan na ito ay kontribusyon sa natural ( likas ) na greenhouse effect at hindi greenhouse effect na dulot ng tao ( Ealert ). Inaasahang patuloy ang pagtaas ng carbon dioxide dahil sa patuloy na paggamit ng mga produkton petrolyo . Ang direksyon nito ay hindi segurado at depende sa lagay ekonomiko , panglipunan , teknolohikal at natural na pag-unlad ng tao . Ang espesyal ng report sa emisyon ng IPCC ay nagpapakita ng malawak na pagtaas ng carbon dioxide sa hinaharap mula 541 hanggang 970 parts per million ( bahagi ng isang milyon ) pagdating ng 2100.

PowerPoint Presentation:

Sa buong mundo , ang karamihan ng emisyon ng greenhouse gas na dulot ng tao ay mula sa pagsunog ng petrolyong langis . Ang tira ay sinasabing mula sa mga “ puganteng petrolyo ” ( petrolyong singaw sa produksyon at paguusad ng produktong petrolyo ), emisyon ng mga prosesong industriyal (di kasama ang pagsunog ng petrolyo ), at ng sakahan : magkakahiwalay nagdulot sila ng 5.8%, 5.2% at 3.3% noong 1990. Malawak na maikukumpara ang kasalukuyang datos rito [9]. Halos 17% ng singaw ay dulot ng pagsunog ng petrolyo sa paggawa ng koryente . Isang maliit na porsyento ng singaw ang dulot ng kalikasan at biyolohikang dulot ng tao na kung saan halos 6.3% ay methane at nitrous oxide na galing sa sakahan . Ang positibong ganting epekto tulad ng inaasahang pagsingaw ng halos ng 70,000 milyong tonelada ng methane mula sa permafrost peat bogs sa Siberia, na nagsimula nang matunaw dahil sa pagtaas ng temperatura ay maaaring magdulot ng malaking dagdag na pagkukunan ng singaw ng greenhouse gas. [10]. Tandaan na ang emisyong dulot ng tao ng iba pang lasong pampaligid – bantog dito ang aerosol ng sulfate ( sulfato ) – ay may pampalamig na epekto . Maaring nagpapakita ito sa papatag / palamig na nakita sa talâ ng temperatura sa gitna ng siglo 20 [11] na maari ring dulot ng pagtitimping dulot ng kalikasan .