Presentatie groep 18

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Presentatie groep 18 Klik op de luidspreker op de presentatie voor de tekst. Jasmien Annendijck, Nele Herreman, Laura Masschelin, Sofie Meulemans

Comments

Presentation Transcript

Referenties:

Invloed van de milieueducatie op de milieubewuste perceptie van kinderen uit het basisonderwijs Jasmien Annendijck, Nele Herreman, Laura Masschelin en Sofie Meulemans

Referenties:

Inhoudstafel Probleemstelling Methodologie Randvoorwaarden Verwachte resultaten Discussie Referenties Jasmien, Laura, Nele en Sofie - 1

Referenties:

“Continuous participation and physical use appeared important for children establishing a positive and caring relationship with the landscaped area.” ( Janssona , Gunnarsson, Martensson , Andersson, 2014) Jasmien, Laura, Nele en Sofie - 2

Referenties:

Hevige bosbrand in Chili legt volledig dorp in assen. (De Morgen, 27-01-17) Jasmien, Laura , Nele en Sofie - 3

Referenties:

43 kinderen overleden door modderstroom Colombia. (NRC, 03-04-17) Jasmien, Laura, Nele en Sofie - 4 p robleemstelling

Referenties:

Wereldwijd wordt 70 procent van afval gedumpt. ( Knack , 07-09-15) Jasmien, Laura, Nele en Sofie - 5 p robleemstelling

Referenties:

Is milieueducatie een oplossing? Milieubewuste attitude meegeven Milieubewust gedrag stimuleren Respect en betrokkenheid in natuurvriendelijk handelen Jasmien , Laura, Nele en Sofie - 6 p robleemstelling

Referenties:

Type 2 kostenbesparende maatregelen Jasmien , Laura, Nele en Sofie - 7 p robleemstelling

Referenties:

Type 1 milieueducatie Gedragsverandering Actieve participatie Jasmien , Laura, Nele en Sofie - 8 p robleemstelling

Referenties:

Onderzoeksvraag Heeft milieueducatie effect op de milieubewuste perceptie van kinderen in het basisonderwijs? Jasmien, Laura, Nele en Sofie - 9 p robleemstelling

Referenties:

Methodologie 9 basisscholen: steden, gemeenten, dorpen Vragenlijst leerkrachten/leerlingen: pre en post Actie-onderzoek Jasmien, Laura, Nele en Sofie - 10 methodologie

Referenties:

Methodologie Kwantitatief: Variatie post en pre Leerwinst Kwalitatief: Decodering Diepgang videoboodschappen en verslagen Jasmien, Laura, Nele en Sofie - 11 methodologie

Referenties:

Randvoorwaarden Oppervlakte speelplaats Informed conscent Informed assent Kostenplaatje: €2 250 000 Subsidiëring Jasmien, Laura, Nele en Sofie - 12 randvoorwaarden

Referenties:

beperkingen Kleine schaal Langdurige impact Jasmien, Laura , Nele en Sofie - 13 randvoorwaarden

Referenties:

Verwachte resultaten Jasmien , Laura, Nele en Sofie - 14 v erwachte resultaten

Referenties:

Verwachte resultaten Jasmien , Laura, Nele en Sofie - 15 v erwachte resultaten

Referenties:

Verwachte resultaten Videodagboeken en verslagen Betrokkenheid Enthousiasme Jasmien, Laura, Nele en Sofie - 16 v erwachte resultaten

Referenties:

discussie Methode 1: Langdurige impact Eindtermen wereldoriëntatie Methode 2: Langdurige impact Kennis kinderen over kosten afvalververwerking Jasmien, Laura , Nele en Sofie - 17 discussie

Referenties:

Discussie Methode 3: Langdurige impact Verschil in leeftijd Verwildering en vandalisme Jasmien, Laura, Nele en Sofie - 17 discussie

Referenties:

“Continuous participation and physical use appeared important for children establishing a positive and caring relationship with the landscaped area.” ( Janssona , Gunnarsson, Martensson , Andersson, 2014) Jasmien , Laura , Nele en Sofie - 18

Referenties:

Referenties Chankrajang , R., & Muttarak , R. (2016). Green Returns to Education: Does schooling contribute to Pro-Environmental Behaviours ? Evidence from Thailand. Ecological Economics , (2017), 434-448. Gedownload op 23 februari 2017, van http:// dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.09.015 Cox and Forkum (2004). www.coxandforkum.com [online afbeelding]. Gedownload op 5 april 2017, van http://www.coxandforkum.com/archives/2004_04.html de Fátima Poza-Vilches , M., Gutiérrez -Pérez, J., & López-Alcarria , A. (2015). Greening Spanish primary schools: students and teachers attitudes to centres committed to sustainability. SHS Web of Conferences , (2016). Gedownload op 27 februari 2017, van http:// www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2016/04/shsconf_erpa2016_01043.pdf     22

Referenties:

De Morgen. (2017) Hevige bosbrand in Chili legt volledig dorp in assen. Gedownload op 5 april 2017, van http://www.demorgen.be/buitenland/hevige-bosbrand-in-chili-legt-volledig-dorp-in-assen-ba1847d2/ De wereld morgen (2016). www.dewereldmorgen.be [online afbeelding]. Gedownload op 5 april 2017, van http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/02/01/een-dode-planeet-levert-geen-jobs-maar-welke-jobs-levert-een-groene-planeet 23

Referenties:

Referenties   Hahn , N.I., (1997) The greening of a school district: How school foodservice led a recycling revolution. Journal of the American dietetic association , (1997), 371. Gedownload op 27 februari 2017, van http://dx.doi.org/10.1016/S0002-8223(97)00088-6   Jansson , M., Gunnarsson , A., Mårtensson , F., & Andersson , S. (2014). Children’s perspectives on vegetation establishment: Implications for school ground greening. Urban forestry & Urban greening , (2014), 166-174. Gedownload op 27 februari 2017, van http:// dx.doi.org/10.1016/j.ufug.2013.09.003 24

Referenties:

Referenties Knack . (2015) Wereldwijd wordt 70 procent van het afval gedumpt. Gedownload op 5 april 2017, van http://www.knack.be/nieuws/planet-earth/wereldwijd-wordt-70-procent-van-afval-gedumpt/article-normal-603329.html Natuur en Bos (2017). www.natuurenbos.be [online afbeelding]. Gedownload op 5 april 2017, van https:// www.natuurenbos.be/agenda/e/afval-sorteren-wat-mag-er-in-de-roze-zak/d56c7f41-ec35-43d4-8443-8b1491831ac9   25

Referenties:

Referenties 26 NRC. (2017) 43 kinderen overleden door modderstroom Colombia. Gedownload op 5 april 2017, van https://www.nrc.nl/nieuws/2017/04/03/43-kinderen-overleden-door-modderstroom-colombia-a1552990 Valkulevičienė , J., & Motiejūnaitė , O., (2013). Green classes as an element of natural science education in consumer society. Procedia Social and Behavioral Sciences , (2013), 506-513. Gedownload op 28 februari 2017, van http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.098

Referenties:

Referenties Van Den Berg Groep ( n.d .). http://www.vandenberggroep.nl [online afbeelding]. Gedownload op 5 april 2017, van http://www.vandenberggroep.nl/projecten/project/187 123rf ( n.d .). www.123rf.com [online afbeelding]. Gedownload op 5 april 2017, van https:// www.123rf.com/photo_20603164_hand-with-environmental-hand-drawn-icons-in-green-this-illustration-is-layered-for-easy-manipulation.html 123rf ( n.d .). www.123rf.com [online afbeelding]. Gedownload op 5 april 2017, van https://nl.123rf.com/profile_thadthum   27