Els vertebrats. Els rèptils

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 2: 

Els animals vertebrats unitat 1 III

Slide 3: 

Els animals vertebrats tipus d'animals vertebrats

Slide 4: 

Els animals vertebrats els rèptils cap coll tronc cua e x t r e m i t a t s

Slide 5: 

Els animals vertebrats els rèptils

Slide 6: 

Els animals vertebrats els rèptils

Slide 7: 

Els animals vertebrats els rèptils

Slide 8: 

Els animals vertebrats els rèptils potes amb 5 dits i ungles cloaca cua amb capacitat d'autoamputar-se ulls fosses nassals boca timpà

Slide 9: 

Els animals vertebrats els rèptils ronyó testicles intestí pàncrees fetge pulmó arc aòrtic caròtida cervell esòfag tràquea artèria pulmonar cor estòmac aorta vena cava cloaca

Slide 10: 

Els animals vertebrats els rèptils

Slide 11: 

Els animals vertebrats els rèptils

Slide 12: 

Els animals vertebrats els rèptils

Slide 13: 

Els animals vertebrats els rèptils

Slide 14: 

Els animals vertebrats els rèptils

Slide 15: 

Els animals vertebrats els rèptils

Slide 16: 

Els animals vertebrats els rèptils

Slide 17: 

Els animals vertebrats els rèptils