Days of the week VI. ročník

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Days of the week:

Made by Mgr. Iveta Truhlářová Resources : http:// busyteacher.org/7210-days-of-the-week-presentation-ppt.html http://www.google.cz/imgres?q=days+of+the+week+english&hl=cs&biw=1366&bih=667&gbv=2&tbm=isch&tbnid=LkZ1YIUKNnDpXM:&imgrefurl=http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp%3Fid%3D1937&docid=jIS6pqMJY1L3eM&imgurl=http:// www.englishexercises.org/makeagame/my_documents/my_pictures/2009/may/DAYS_OF_THE_WEEK.jpg&w=294&h=405&ei=Io-2TuS4O8fBhAf6ppyiBA&zoom=1&iact=hc&vpx=471&vpy=125&dur=2160&hovh=264&hovw=191&tx=98&ty=110&sig=105888571528836808175&page=1&tbnh=156&tbnw=113&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:2,s:0 http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://susieworld.files.wordpress.com/2011/03/days-of-the-week1.jpg&imgrefurl=http://susieworld.wordpress.com/2011/03/14/days-of-the-week-personified/&h=547&w=216&sz=20&tbnid=XTVICCMQ1qThiM:&tbnh=90&tbnw=36&prev=/search%3Fq%3Ddays%2Bof%2Bthe%2Bweek%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=days+of+the+week&docid=rdl90VDrJA2l7M&hl=cs&sa=X&ei=5Y-2TuvMGobEtAap6OnSAw&sqi=2&ved=0CD0Q9QEwAw&dur=12 Days of the week

WHAT'S THIS?:

WHAT'S THIS?

TODAY IS...THURSDAY:

TODAY IS...THURSDAY DATE: MARCH 3 Thursday

DAYS OF THE WEEK:

DAYS OF THE WEEK MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

WEEKEND:

WEEKEND SATURDAY SUNDAY LET'S RELAX!!!!

THERE ARE 7 DAYS IN A WEEK:

THERE ARE 7 DAYS IN A WEEK Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

PREPOSITIONS:

PREPOSITIONS on Sunday on Monday on Tuesdeay on Wednesday BUT on weekdays on Thursday on Friday on Saturday at the weekend on Sunday

WHAT IS MISSING?:

WHAT IS MISSING ? M__ND__Y __UESDAY WE__NES___AY THU ___SDAY ___RIDA___ SA___U___DAY S___NDAY

PUT THE DAY IN THE RIGHT ORDER:

PUT THE DAY IN THE RIGHT ORDER Monday Tuesday Wednesday at the weekend Thursday Friday Saturday on weekdays Sunday

Slide 10:

Jméno autora výukového materiálu: Mgr. Iveta Truhlářová Datum, kdy byl VM vytvořen: 06. 11. 2011 Ročník, pro který je VM určen: šestý Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk - angličtina Tematický okruh: My world Téma: Dny v týdnu Anotace: V prezentaci se žáci učí dny v týdnu, pracovní dny, víkendy a samozřejmě předložky, které jsou používány. Poslední dva slidy jsou procvičovací.