Stari i IKT

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

1.100.000:

1.100.000

Da li znate:

Da li znate ?

...da više od 3 miliona ljudi u Srbiji NIKADA nije koristilo računar:

...da više od 3 miliona ljudi u Srbiji NIKADA nije koristilo računar ?

...da gotovo 4 miliona ljudi u Srbiji NIKADA nije koristilo internet:

...da gotovo 4 miliona ljudi u Srbiji NIKADA nije koristilo internet ?

...da je Srbija među DESET demografski najstarijih zemalja sveta:

... da je Srbija među DESET demografski najstarijih zemalja sveta ?

... da je starijih od 65 godina 17,2% u ukupnom broju stanovnika Srbije:

... da je starijih od 65 godina 17, 2 % u ukupnom broju stanovnika Srbije ?

To je preko 1,2 MILIONA ljudi u Srbiji:

To je preko 1,2 MILIONA ljudi u Srbiji

Da li znate:

Da li znate ?

...da 87,7% starijih NIKADA nije koristilo računar:

...da 87,7% starijih NIKADA nije koristilo računar ?

...da 90,6% starijih NIKADA nije koristilo internet:

...da 90,6% starijih NIKADA nije koristilo internet ?

To je preko 1,1 MILIONA digitalno nepismenih starih u Srbiji:

To je preko 1,1 MILIONA digitalno nepismenih starih u Srbiji

Da li znate:

Da li znate ?

... da Srbija ima mrežu 224 visokoškolske biblioteke, 259 specijalnih biblioteka ...:

... da Srbija ima mrežu 224 visokoškolske biblioteke, 259 specijalnih biblioteka ... ?

... 1407 školskih i 581 javnih biblioteka :

... 1407 školskih i 581 javnih biblioteka ?

Da li znate:

Da li znate ?

Kada bi svaka biblioteka obučila samo JEDNU osobu dnevno da koristi računar i internet to bi bilo MILION ljudi godišnje :

Kada bi svaka biblioteka obučila samo JEDNU osobu dnevno da koristi računar i internet to bi bilo MILION ljudi godišnje

Da li znate:

Da li znate ?

preko 1,1 MILIONA digitalno nepismenih starih u Srbiji :

preko 1,1 MILIONA digitalno nepismenih starih u Srbiji

koji nisu onlajn :

koji nisu onlajn

Neće imati koristi od savremenog društva bogatog informacijama:

Neće imati koristi od savremenog društva bogatog informacijama

Neće imati koristi od savremenog društva bogatog znanjem:

Neće imati koristi od savremenog društva bogatog znanjem

Neće imati koristi od savremenog društva bogatog zabavom:

Neće imati koristi od savremenog društva bogatog zabavom

Neće imati koristi od savremenog društva bogatog komunikacijom:

Neće imati koristi od savremenog društva bogatog komunikacijom

Ali oni će biti...:

Ali oni će biti ...

GRAĐANI DRUGOG REDA:

GRAĐANI DRUGOG REDA

Koji uzalud troše svoje vreme...:

Koji uzalud troše svoje vreme ...

Koji uzalud troše svoj novac...:

Koji uzalud troše svoj novac ...

Propuštaju mogućnosti za kvalitetniji život...:

Propuštaju mogućnosti za kvalitetniji život...

Propuštaju mogućnosti za kreativiji život...:

Propuštaju mogućnosti za kreativiji život...

Propuštaju mogućnosti za zdraviji život...:

Propuštaju mogućnosti za zdraviji život...

Propuštaju mogućnosti za život ispunjen komunikacijom...:

Propuštaju mogućnosti za život ispunjen komunikacijom...

Oni nikada NEĆE videti ovaj film...:

Oni nikada NEĆE videti ovaj film...

I oni nikada NEĆE znati da mi mislimo o njima...:

I oni nikada NEĆE znati da mi mislimo o njima...

Razmislite o tome sekund ili dve...:

Razmislite o tome sekund ili dve...

IAN Telecentar veruje da samo koordinisanom akcijom...:

IAN Telecentar veruje da samo koordinisanom akcijom...

telecentara, biblioteka, lokalnih zajednica, privatnog i državnog sektora...:

telecentara, biblioteka, lokalnih zajednica, privatnog i državnog sektora...

Možemo pomoći da 1,1 MILIONA digitalno nepismenih starih:

Možemo pomoći da 1,1 MILIONA digitalno nepismenih starih

gleda ovaj film jednog dana:

gleda ovaj film jednog dana

Slide 40:

Edukativni odsek IAN Međunarodne mreže pomoći www.ian.org.rs/edukacija