Обмеження для журналістів та ЗМІ під час виборчої кампанії 2012

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ ТА ЗМІ:

ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ ТА ЗМІ під час виборчої кампанії 2012 ГО “Інститут розвитку регіональної преси”

РІВНЕ ВИБОРЧЕ ПРАВО:

РІВНЕ ВИБОРЧЕ ПРАВО Рівність прав і можливостей кандидатів у депутати, партій - суб'єктів виборчого процесу брати участь у виборчому процесі забезпечується : Рівним та неупередженим ставленням засобів масової інформації до кандидатів у депутати, партій - суб'єктів виборчого процесу /п.5 ч.5 ст.3 Закону/; Дотриманням принципу рівних умов (рівної оплати за одиницю ефірного часу чи друкованої площі, рівним доступом до ЗМІ тощо) та встановленого Законом порядку при поширенні у ЗМІ матеріалів передвиборної агітації /ч. 1 ст. 71 Закону/.

ВИМОГИ ЩОДО РІВНОСТІ УМОВ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ:

ВИМОГИ ЩОДО РІВНОСТІ УМОВ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ Вимоги, встановлені частинами п'ятою - дев'ятою статті 71 Закону (щодо розцінок та рівних умов доступу) , не поширюються на друковані ЗМІ , засновниками (власниками) яких є партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидати у депутати в одномандатних округах для ведення власної передвиборної агітації . /ч.11 ст.71 Закону/

ТАЄМНІСТЬ ГОЛОСУВАННЯ:

ТАЄМНІСТЬ ГОЛОСУВАННЯ Членам виборчих комісій, іншим особам (в т. ч. ЗМІ) забороняється вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, які дають можливість встановити зміст волевиявлення конкретного виборця /ч.2 ст.7 Закону/

Забезпечення таємності голосування з боку ЗМІ:

Забезпечення таємності голосування з боку ЗМІ Способи проведення опитувань виборців щодо їх волевиявлення під час голосування повинні забезпечувати збереження таємниці голосування опитуваного виборця. Оприлюднення в день голосування результатів такого опитування до закінчення голосування забороняється . /ч. 4 ст. 67Закону/

ПУБЛІЧНІСТЬ І ВІДКРИТІСТЬ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ:

ПУБЛІЧНІСТЬ І ВІДКРИТІСТЬ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно висвітлювати хід підготовки і проведення виборів. /ч.4 ст.13 Закону/

ПРАВО БУТИ ПРИСУТНІМ:

ПРАВО БУТИ ПРИСУТНІМ Представники засобів масової інформації ( не більше 2-х осіб від одного ЗМІ) мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії: н а засіданнях окружної чи дільничної виборчої комісії /ЦВК також/, у тому числі при підрахунк у голосів та встановленні підсумків голосування , на виборчій дільниці в день голосування у приміщенні, де проводиться голосування. /ч . ч . 2,3 ст.34 Закону/

Обмеження щодо електронних ЗМІ при поширенні передвиборної агітації:

Обмеження щодо електронних ЗМІ при поширенні передвиборної агітації Впродовж 20 хвилин до і після теле-, радіотрансляції передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми партії забороняється на тому ж каналі мовлення в будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної програми, дії партії, кандидатів у депутати. /ч.9 ст.72 Закону/

Обмеження щодо замовників політичної реклами в електронних ЗМІ :

Обмеження щодо замовників політичної реклами в електронних З МІ Замовниками політичної реклами під час виборчого процесу для показу телерадіоорганізаціями можуть бути тільки партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, та кандидати у депутати в одномандатних округах . Протягом демонстрації політичної реклами обов'язково демонструється повна назва (або прізвище, ім'я та по батькові) її замовника у формі текстового повідомлення, яке має займати не менше п'ятнадцяти відсотків площі екрана і бути виконане контрастним кольором до фону та бути сприйнятним для глядача. /ч.13 ст.72 Закону/

Заборона поширення агітаційних матеріалів без угоди та без оплати:

Заборона поширення агітаційних матеріалів без угоди та без оплати Без укладення угоди та надходження коштів на рахунок телерадіоорганізації, редакції (видавця) друкованого засобу масової інформації надання ефірного часу/публікація матеріалів передвиборної агітації забороняється /ч. 10 ст. 72, ч. 7 ст. 73 Закону/. Ця вимога не застосовується до засобу масової інформації, засновником (власником) якого є партія, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидат у депутати в одномандатному окрузі для ведення їх власної передвиборної агітації. /ч.7 ст.73 Закону/

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО АГІТАЦІЇ:

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО АГІТАЦІЇ Участь у передвиборній агітації заборонено, зокрема : іноземцям та особам без громадянства, у тому числі через журналістську діяльність чи у формі участі у концертах, виставах, спортивних змаганнях , інших публічних заходах, що проводяться на підтримку чи за підтримки партії - суб'єкта виборчого процесу чи кандидата у депутати. /п.1 ч.1 ст.74 Закону/

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ІНОЗЕМНИХ ЗМІ:

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ІНОЗЕМНИХ ЗМІ Забороняється проведення передвиборної агітації в зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території України, а також у зареєстрованих в Україні засобах масової інформації, в яких частка зарубіжної власності перевищує п'ятдесят відсотків. /ч.18 ст.74 Закону/

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО АГІТАЦІЇ:

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО АГІТАЦІЇ Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення своїм рішенням припиняє трансляцію на території України, в тому числі операторами телекомунікацій , іноземних телеканалів, у діяльності яких порушується норма щодо заборони громадянам іноземних держав, особам без громадянства ведення передвиборної агітації через журналістську діяльність або в діяльності яких містяться заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганда війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, національної, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення. /ч.11 ст.74 Закону/

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО АГІТАЦІЇ:

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО АГІТАЦІЇ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ поширення у будь-якій формі матеріалів, що : містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, національної, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення . /ч.5 ст.74 Закону/

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО АГІТАЦІЇ:

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО АГІТАЦІЇ Забороняється розповсюдження завідомо недостовірних або наклепницьких відомостей про партію - суб'єкта виборчого процесу або про кандидата у депутати, недостовірний або наклепницький характер яких встановлено у судовому порядку. /ч.9 ст.74 Закону/

Звільнення від відповідальності:

Звільнення від відповідальності Засоби масової інформації не несуть відповідальності за зміст передвиборної агітації , яка була розміщена відповідно до угод із замовниками, крім випадків, передбачених : 1) частиною 5 статті 74 Закону; 2) частиною 9 статті 74 Закону, якщо засобу масової інформації було достовірно відомо про наявність відповідного рішення суду . /ч. 19 статті 74 Закону)

Заборона «джинси»:

Заборона «джинси» Засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог частин п'ятої та десятої статті 72 і частин другої та сьомої статті 73 цього Закону, забороняється агітувати голосувати за або не голосувати за партії, кандидатів у депутати чи поширювати інформацію, яка має ознаки політичної реклами , безоплатно або яка оплачена з джерел, не передбачених законом , а так само поширювати будь-яку інформацію з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного суб'єкта виборчого процесу. Авторам і ведучим телерадіопередач, які є кандидатами у депутати, під час виборчого процесу також забороняється у телерадіопередачах вести передвиборну агітацію. /ч.6 ст.74 Закону/

Заборона «джинси»:

Заборона «джинси» Офіційні повідомлення в період виборчого процесу про дії кандидатів у депутати, які є посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим чи органів місцевого самоврядування, пов'язані з виконанням ними посадових (службових ) повноважень не повинні містити : коментарів агітаційного характеру , відео -, аудіозаписів, кінозйомок , фотоілюстрацій про дії зазначених осіб як кандидатів у депутати . / ч. ст. 68 Закону/

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО АГІТАЦІЇ:

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО АГІТАЦІЇ Забороняється розміщення політичної реклами в одному блоці з комерційною чи соціальною рекламою. /ч.7 ст.74 Закону/

ТИМЧАСОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗМІ!!!:

ТИМЧАСОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗМІ!!! У разі встановлення судом при розгляді виборчого спору повторного або одноразового грубого порушення засобом масової інформації вимог цього Закону суд приймає рішення про тимчасове (до закінчення виборчого процесу) зупинення дії ліцензії або про тимчасову заборону (до закінчення виборчого процесу) випуску друкованого видання. /ч.10 ст.74 Закону/

ПРАВО НА ВІДПОВІДЬ:

ПРАВО НА ВІДПОВІДЬ Партія - суб'єкт виборчого процесу, кандидат у депутати мають право звернутися до засобу масової інформації, що оприлюднив інформацію, яку партія або кандидат вважають недостовірною, з вимогою опублікувати їх відповідь . ЗМІ, що оприлюднив відповідний матеріал, не пізніш як через три дні після дня звернення з вимогою про відповідь, але не пізніш останнього дня перед днем голосування зобов'язаний надати партії, кандидату у депутати, щодо яких поширено недостовірну інформацію, можливість оприлюднити відповідь: надати такий самий ефірний час відповідно на телебаченні чи радіо або опублікувати в друкованому засобі масової інформації наданий партією чи кандидатом матеріал, який повинен бути набраний таким самим шрифтом і розміщений під рубрикою "відповідь" на тому ж місці шпальти в обсязі не меншому, ніж обсяг повідомлення, що спростовується. / ч.12 ст.74 Закону/

ПРАВО НА ВІДПОВІДЬ:

ПРАВО НА ВІДПОВІДЬ Відповідь повинна містити посилання на відповідну публікацію в друкованому засобі масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на інформацію, що спростовується. Відповідь не повинна містити прямих закликів до голосування за або не голосування за певні партії, кандидатів у депутати. Відповідь має бути оприлюднена без додатків, коментарів та скорочень і здійснюватися за рахунок засобу масової інформації. Відповідь на відповідь не надається. /ч.12 ст.74 Закону/

ЗАБОРОНА ПІДКУПУ:

ЗАБОРОНА ПІДКУПУ Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки мінімального розміру заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. Така передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосувати за певну партію чи кандидата у депутати або згадуванням назви партії чи імені кандидат а , є непрямим підкупом виборців. /ч.13 ст.74 Закону /

ВІДОКРЕМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПЕРЕДВИБОРНОЇ АГІТАЦІЇ:

ВІДОКРЕМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПЕРЕДВИБОРНОЇ АГІТАЦІЇ 15. Регіональні (місцеві) телерадіоорганізації державної та комунальної форми власності своїми передачами не повинні перекривати передачі передвиборної агітації партій, які транслюються на загальнонаціональних каналах мовлення. 16. Включення до інформаційних теле- і радіопрограм (випусків новин) передвиборних агітаційних матеріалів партій, у тому числі політичної реклами, забороняється. Усі матеріали передвиборної агітації повинні бути відокремленими від інших матеріалів і означені як такі. 17. Забороняється переривати передачі передвиборних програм партій рекламою товарів, робіт, послуг та іншими повідомленнями. /ст.74 Закону/

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ПІДЛЕГЛИХ:

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ПІДЛЕГЛИХ Кандидатам у депутати забороняється використовувати для проведення передвиборної агітації службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи, службові чи виробничі наради, збори колективу, а також залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням передвиборної агітації, зокрема: кандидатам у депутати, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, на підприємствах незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, у закладах, установах, організаціях, військових частинах (формуваннях), утворених відповідно до законів України, - підлеглих їм осіб за місцем роботи (у робочий час). /ч.21 ст.74 Закону/

Припинення агітації:

Припинення агітації Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем голосування. Передвиборна агітація напередодні дня голосування та в день голосування забороняється!!! /ч. 2, 3 ст. 70 Закону/

ПРИПИНЕННЯ АГІТАЦІЇ:

ПРИПИНЕННЯ АГІТАЦІЇ З часу припинення передвиборної агітації відповідно до частини 2 статті 70 Закону забороняються проведення агітаційних заходів, розповсюдження передвиборних агітаційних матеріалів у засобах масової інформації, демонстрація агітаційних фільмів чи кліпів, розповсюдження виборчих листівок, плакатів, інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації, публічні заклики голосувати за чи не голосувати за партії - суб'єкти виборчого процесу, кандидатів у депутати в одномандатному окрузі або публічна оцінка діяльності цих партій чи кандидатів у депутати. /ч.23 ст.74 Закону/

Дякую за увагу!:

Дякую за увагу! Людмила Опришко, Адвокат, медіа-юрист

authorStream Live Help