Захист права на доступ до публічної інф-ії Уповноваженим ВР України

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Доповідач: Людмила Опришко – адвокат, медіа-юрист ІРРП, медіа-тренер. Цільова аудиторія: журналісти. Програма: Повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в сфері захисту права на доступ до публічної інформації. Процедура перевірки звернення, акти реагування Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Оформлення звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Участь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в судових процесах за позовами, пов’язаними із захистом права на доступ до публічної інформації.

Comments

Presentation Transcript

Дякую за увагу!:

Захист права на доступ до публічної інформації Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Доповідач: Людмила Опришко, адвокат, медіа-юрист, м . Київ, 25 лютого 2016 року

Дякую за увагу!:

Контроль за дотриманням права на доступ до публічної інформації Див. також ст. 14 ЗУ Про Уповноваженого ВРУ з прав людини 2 Парламентський контроль за дотриманням права людини на доступ до інформації здійснюється, зокрема, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини / ст. 17 ЗУ Про доступ до публічної інформації /. Для забезпечення діяльності Уповноваженого утворюється секретаріат, який є юридичною особою, має свій рахунок у банку та печатку встановленого зразка /ст. 10 ЗУ Про Уповноваженого ВРУ з прав людини/. Уповноважений має право призначати своїх представників у межах виділених коштів, затверджених Верховною Радою України / ст. 11 ЗУ Про Уповноваженого ВРУ з прав людини/.

Дякую за увагу!:

Повноваження Уповноваженого ВРУ з прав людини в сфері захисту права на доступ до публічної інформації /пункти 4 – 5 ст . 13 ЗУ Про Уповноваженого ВРУ з прав людини/ 3 4) безперешкодно відвідувати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, бути присутнім на їх засіданнях; 5) на ознайомлення з документами, у тому числі тими, що містять інформацію з обмеженим доступом, та отримання їх копій в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, органах прокуратури, включаючи справи, які знаходяться в судах. Доступ до інформації з обмеженим доступом здійснюється в порядку, встановленому законом;

Дякую за увагу!:

Повноваження Уповноваженого ВРУ з прав людини в сфері захисту права на доступ до публічної інформації /пункти 6-7 ст . 13 ЗУ Про Уповноваженого ВРУ з прав людини/ 4 6) вимагати від посадових і службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності сприяння проведенню перевірок діяльності підконтрольних і підпорядкованих їм підприємств, установ, організацій, виділення спеціалістів для участі у проведенні перевірок, експертиз і надання відповідних висновків; 7) запрошувати посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства для отримання від них усних або письмових пояснень щодо обставин, які перевіряються по справі;

Дякую за увагу!:

Повноваження Уповноваженого ВРУ з прав людини в сфері захисту права на доступ до публічної інформації /пункти 10-11 ст . 13 ЗУ Про Уповноваженого ВРУ з прав людини/ 5 10) з метою захисту прав і свобод людини і громадянина особисто або через свого представника в установленому законом порядку: звертатися до суду про захист прав і свобод осіб, які через фізичний стан, недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність неспроможні самостійно захистити свої права і свободи ; брати участь у судовому розгляді справ, провадження в яких відкрито за його позовами (заявами, клопотаннями (поданнями); вступати у справи, провадження в яких відкрито за позовами (заявами, клопотаннями (поданнями) інших осіб, на будь-якій стадії їх судового розгляду; 11) направляти у відповідні органи акти реагування Уповноваженого у разі виявлення порушень прав і свобод людини і громадянина для вжиття цими органами заходів .

Дякую за увагу!:

Звернення до Уповноваженого / ст . 17 ЗУ Про Уповноваженого ВРУ з прав людини/ 6 Уповноважений приймає та розглядає звернення громадян України, іноземців, осіб без громадянства або осіб, які діють в їхніх інтересах, відповідно до  Закону України  "Про звернення громадян". Звернення подаються Уповноваженому в письмовій формі протягом року після виявлення порушення прав і свобод людини і громадянина. За наявності виняткових обставин цей строк може бути подовжений Уповноваженим, але не більше ніж до двох років.

Дякую за увагу!:

Загальні вимоги до звернення Ст. 5 ЗУ Про звернення громадян 7 Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне). Звернення може бути усним чи письмовим. Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою. Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

Дякую за увагу!:

Загальні вимоги до звернення Ст. 5 ЗУ Про звернення громадян 8 У зверненні має бути зазначено: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження

Дякую за увагу!:

Оформлення звернення до Уповноваженого ВРУ з прав людини Сайт Уповноваженого: http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/applicant/how-to-file-a-petition-to-the-commissioner / 9 І. Звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини подаються у письмовій формі . У зверненні слід зазначати: 1. Прізвище, ім’я та по батькові. 2. Поштовий індекс та адресу для надання відповіді. 3. Найменування органу державної влади, місцевого самоврядування чи посадової особи, які порушили Ваші права. 4. У чому конкретно полягає суть порушення Ваших прав. 5. Коли або в який строк допущено порушення Ваших прав. 6. Яких заходів Ви вживали для поновлення Ваших прав; до яких органів чи посадових осіб зверталися  (долучити копії їхніх відповідей). 7. Чи зверталися Ви за захистом порушених прав до суду? 8. Суть Вашого прохання, звернення. 9. Дату та власноручний підпис. 10. У разі звернення в інтересах третіх осіб потрібно надавати копії документів, що посвідчують повноваження на представництво їхніх інтересів.

Дякую за увагу!:

Порядок подання звернення Сайт Уповноваженого: http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/applicant/how-to-file-a-petition-to-the-commissioner / 10 Звернення   до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини слід надсилати письмово  за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008,  Лутковській Валерії Володимирівні. ІІ. Звернення  до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини можна надсилати й електронною поштою:   [email protected] Увага! Звернення електронною поштою слід оформляти згідно з правилами оформлення письмового звернення (за винятком вимоги щодо підпису). Увага! Уповноважений Верховної Ради України з прав людини не може розглядати направлені на електронну адресу звернення, які надіслані у вигляді додатку до електронного листа. У такому випадку заявнику необхідно буде з’явитись до Секретаріату  Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини  та підписати таке звернення. ІІІ. Звернення  до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини може бути прийнято в письмовому вигляді під час особистого прийому  у  приймальні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Дякую за увагу!:

Звернення до Уповноваженого через сайт 11

Дякую за увагу!:

Які звернення Уповноважений не розглядає Сайт Уповноваженого: http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/applicant/inadmissible-petitions / 12 подані пізніше ніж через рік після виявлення порушення прав і свобод людини та громадянина (за наявності виняткових обставин цей строк може бути подовжений Уповноваженим, але не більше ніж до двох років); які розглядаються судами (Уповноважений зупиняє вже розпочатий розгляд, якщо заінтересована особа подала позов, заяву або скаргу до суду. Однак, Уповноважений може розглядати скарги на дії або бездіяльність суддів, які порушують процедуру розгляду справи); порядок розгляду яких встановлений кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством і законодавством про захист економічної конкуренції, а також законами України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про доступ до судових рішень», Кодексом адміністративного судочинства України; без зазначення місця проживання, не підписані автором (авторами), а також такі, з яких неможливо встановити авторство (таке звернення, визнається анонімним); якщо вирішення питань, порушених у зверненні, не відноситься до компетенції Уповноваженого; якщо розгляд звернення входить до компетенції іншого органу або особи (наприклад, звернення про роз’яснення рішення суду, порушення кримінальної справи); якщо оскаржуються дії або бездіяльність приватноправової особи, яка не виконує публічних функцій.

Дякую за увагу!:

Які звернення Уповноважений не розглядає Сайт Уповноваженого: http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/applicant/inadmissible-petitions / 13 2. Уповноважений не розглядає звернень та не надає консультації: щодо спору між приватними особами, окрім випадків, коли особа є жертвою дискримінації; у справах, в яких між тими ж сторонами з того ж предмету вже вступило в силу рішення суду; якщо особа не скористалась можливістю захисту своїх прав доступними та ефективними засобами захисту (наприклад, якщо особа має право оскаржити рішення до вищестоящого органу чи до суду вищої інстанції або має можливість надати свої заперечення чи зауваження). 3. Уповноважений не розглядає повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.

Дякую за увагу!:

Які звернення Уповноважений не розглядає Сайт Уповноваженого: http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/applicant/inadmissible-petitions / 14 4. Уповноважений не розглядає безпосереднє звернення осіб, визнаних судом недієздатними 5. Уповноважений не може розглядати направлені на електронну адресу звернення, які надіслані у вигляді додатку до електронного листа. У такому випадку заявнику необхідно буде з’явитись до Секретаріату Уповноваженого та підписати таке звернення 6. Уповноважений не переглядає законність і обґрунтованість процесуальних рішень прокурорів та органів досудового розслідування. Проте розглядає скарги на дії прокурорів та органів досудового розслідування, які порушують права і свободи людини та підвідомчі Уповноваженому. 7. Уповноважений не переглядає законність і обґрунтованість судових рішень, не відміняє та не змінює їх

Дякую за увагу!:

Які звернення Уповноважений не розглядає Сайт Уповноваженого: http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/applicant/inadmissible-petitions / 15 8. Уповноважений припиняє розгляд, якщо особа відмовляється вжити заходів, на яких було наголошено Уповноваженим. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями. Це не перешкоджає особі після усунення недоліків повторно звернутись до Уповноваженого Подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Дякую за увагу!:

Зразок звернення до Уповноваженого 16 http:// irrp.org.ua/tutorials/zrazky/3492-zrazok-skargi-do-ofsu-upovnovazhenogo.html

Дякую за увагу!:

Розгляд звернень Уповноваженим Ст. 17 ЗУ Про Уповноваженого ВРУ з прав людини 17 При розгляді звернення Уповноважений: 1) відкриває провадження у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина; 2) роз'яснює заходи, що їх має вжити особа, яка подала звернення Уповноваженому; 3) направляє звернення за належністю в орган, до компетенції якого належить розгляд справи, та контролює розгляд цього звернення; 4) відмовляє в розгляді звернення. Уповноважений не розглядає тих звернень, які розглядаються судами, зупиняє вже розпочатий розгляд, якщо заінтересована особа подала позов, заяву або скаргу до суду . Повідомлення про прийняття звернення до розгляду або відмову у прийнятті звернення до розгляду надсилається в письмовій формі особі, яка його подала. Відмова у прийнятті звернення до розгляду повинна бути вмотивованою.

Дякую за увагу!:

Строки розгляду звернення Стаття 20 ЗУ Про звернення громадян 18 Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Дякую за увагу!:

Перевірка стану розгляду звернення 19

Дякую за увагу!:

Акти реагування Уповноваженого 20 Актами реагування Уповноваженого щодо порушень положень Конституції України, законів України, міжнародних договорів України стосовно прав і свобод людини і громадянина є конституційне подання Уповноваженого та подання Уповноваженого до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових і службових осіб. Подання Уповноваженого - акт, який вноситься Уповноваженим до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, їх посадовим і службовим особам для вжиття відповідних заходів у місячний строк щодо усунення виявлених порушень прав і свобод людини і громадянина .

Дякую за увагу!:

Оприлюднено правові позиції Уповноваженого http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/informright/rozyasnennya-zakonodavstva-ta-pravozastosuvannya/ file:///C:/ Users/admin/Downloads/LegalPositions_21web1.pdf 21

Дякую за увагу!:

Подання Уповноваженого file:///C:/ Users/admin/Downloads/LegalPositions_21web1.pdf , 22

Дякую за увагу!:

Подання Уповноваженого (резолютивна часина) 23

Дякую за увагу!:

Стаття 188-40 КУпАП. Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Адміністративна відповідальність 24 Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 1700 до 3200 гривень).

Дякую за увагу!:

Стаття 212 -3 . Порушення права на інформацію та права на звернення (витяг) Стаття 212-3 КУпАП (витяг) 25 Неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено законами України   "Про доступ до публічної інформації" ,   "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" ,  "Про відкритість використання публічних коштів"  та  "Про засади запобігання і протидії корупції" , - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Порушення  Закону України  "Про доступ до публічної інформації", а саме: необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Порушення вимог  Закону України  "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років", а саме необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, неповне надання інформації, неповідомлення про подовження строку розгляду запиту, відстрочення розгляду запиту, крім випадків, визначених цим Законом, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Обмеження доступу до інформації або віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, якщо це прямо заборонено законом, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дякую за увагу!:

Протокол про адміністративне правопорушення 26

Дякую за увагу!:

Протокол про адміністративні правопорушення (витяг) 27

Дякую за увагу!:

Постанова у справі про адміністративні правопорушення 28

Дякую за увагу!:

Резолютивна частина постанови 29

Дякую за увагу!:

Участь Уповноваженого в судових процесах Протиправна відмова Вищого спеціалізованого суду України в наданні інформації щодо сум видатків на обслуговування суду (використання бюджетних коштів) http :// www.ombudsman.gov.ua/ua/page/informright/akti-reaguvannya-upovnovazhenogo/protipravna-vidmova-vischogo-spetsializovanogo-sudu-ukraiini-v-nadanni.html 30 До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надійшло звернення від громадянина М. зі скаргою на Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі – ВССУ) щодо порушення права на доступ до публічної інформації. Скаржник подав до ВССУ запит на доступ до інформації, який стосувався надання інформації щодо статистичних показників діяльності ВССУ та сум видатків на обслуговування ВССУ у 2013 році. ВССУ надав інформацію частково. Так, було відмовлено в наданні інформації щодо: 1) кількості касаційних скарг у цивільних справах, за якими ВССУ постановлено ухвалу про залишення касаційної скарги без руху у зв’язку із ненаданням завірених копій судових рішень, які оскаржуються, оскільки така інформація у статистичній звітності ВССУ не відображається; 2) сум видатків на обслуговування ВССУ у 2013 році , враховуючи оплату праці апарату суду та суддів (з урахуванням сум єдиного внеску, які нараховувалися на заробітну плату), оплату комунальних послуг, ремонт будівель та інших господарських витрат (далі – інформація щодо сум видатків), пославшись на  Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у ВССУ, затверджений наказом ВССУ від 20 серпня 2013 р. № 41/0/14-13 . У ході провадження за даною скаргою скаржник (позивач) звернувся до Миколаївського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до ВССУ (відповідача) про визнання протиправною відмови в задоволенні запиту на інформацію, зобов’язання задовольнити запит (справа № 814/971/14). Скаржник (позивач) залучив Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в якості третьої особи на стороні позивача.

Дякую за увагу!:

Участь Уповноваженого в судових процесах Протиправна відмова Вищого спеціалізованого суду України в наданні інформації щодо сум видатків на обслуговування суду (використання бюджетних коштів) http:// www.ombudsman.gov.ua/ua/page/informright/akti-reaguvannya-upovnovazhenogo/protipravna-vidmova-vischogo-spetsializovanogo-sudu-ukraiini-v-nadanni.html 31 Щодо відмови в наданні позивачу інформації щодо сум видатків стверджувалось, що вона суперечить Закону про доступ. Ця інформація є інформацією про розпорядження бюджетними коштами. Згідно частини п’ятої статті 6 Закону про доступ не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. Це положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину. Однак, підстав вважати, що надання позивачу інформації щодо сум видатків може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню та перешкоджатиме запобіганню злочину не вбачається. Про такі підстави обмеження доступу до запитуваної інформації також не стверджував і відповідач. Саме по собі віднесення відповідачем вказаної інформації до інформації з обмеженим доступом внутрівідомчим актом (Переліком відомостей, що становлять службову інформацію) не є належною підставою для обмеження доступу до неї. Миколаївський окружний адміністративний суд погодився з позицією Уповноваженого та постановою від 5 травня 2014 р.  позов задовольнив частково і визнав відмову в наданні запитуваної інформації щодо сум видатків протиправною. Постанова суду була оскаржена ВССУ до Одеського апеляційного адміністративного суду, який ухвалою від 1 липня 2014 р.  залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін. Постанова Миколаївського окружного адміністративного суд суду від 5 травня 2014 р. та ухвала Одеського апеляційного адміністративного суду від 1 липня 2014 р. у цій справі набули законної сили. За результатами касаційного перегляду даної справи Вищий адміністративний суд України у провадженні № К/800/41402/14  ухвалою від 29 січня 2015 р.  касаційну скаргу ВССУ відхилив, а постанови судів першої та апеляційної інстанції залишив без змін. Ухвала оскарженню не підлягає.

Дякую за увагу!:

Дякую за увагу! 32 З повагою, Людмила Опришко , адвокат, медіа-юрист ІРРП 2016 рік