Останні зміни до законодавства про доступ до публічної інформації . Ч2

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Частина 2

Comments

Presentation Transcript

«Останні зміни до законодавства про доступ до публічної інформації»:

« Останні зміни до законодавства про доступ до публічної інформації » Частина 2 - Загальний огляд нового законодавства у сфері доступу до публічної інформації . - Відкритий доступ до « майновних реєстрів ». - Практика роботи з реєстрами .

ПЕРЕЛІК НПА 2015 р.:

ПЕРЕЛІК НПА 2015 р. 1. Закон України   від  09.04.2015 № 316-VIII Про внесення змін до деяких законів України щодо  доступу до публічної інформації у формі відкритих даних :  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/319-19 2. Закон України   від  09.04.2015 № 319-VIII Про внесення змін до статті 28 Бюджетного кодексу України щодо  доступу до інформації про бюджетні показники у формі відкритих даних :  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/313-19 3. Закон України   від  22.05.2015 № 484-VIII Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо   сплати  судового збору: http ://zakon5.rada.gov.ua/ laws / show /484-19/paran12#n12  - розмір ставки в справах по доступу 4. Закон України   від  16.06.2015 № 521-VIII Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості  у видобувних галузях :  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/521-19

ПЕРЕЛІК НПА 2015 р.:

ПЕРЕЛІК НПА 2015 р. 5. Закон України   від  14.07.2015 № 597-VIII Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення прозорості  у сфері відносин власності з метою запобігання корупції :  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/597-19  - майнові реєстри 6. Закон України   від  03.09.2015 № 674-VIII Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення   прозорості власності засобів масової інформації та реалізації принципів державної політики у сфері телебачення і радіомовлення: http ://zakon5.rada.gov.ua/ laws / show /674-19  - інформація про структуру власності ЗМІ 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 344 Про внесення змін до деяких  постанов Кабінету Міністрів України :  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344-2015-п  - щодо оприлюднення проектів КМУ 8. Постанова Кабінету Міністрів України від  14.09.2015 № 676 Про затвердження Порядку оприлюднення на єдиному веб- порталі використання публічних коштів   інформації  про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку :  http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248478747

ПЕРЕЛІК НПА 2015 р.:

ПЕРЕЛІК НПА 2015 р. 9. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про відкритість використання публічних коштів » від 11 лютого 2015 року  № 183-VIII, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/183-19 10. Постанова Кабінету Міністрів України   від  30.09.2015 № 786  Деякі питання надання інформації з Державного  реєстру речових прав на нерухоме майно :  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/786-2015-п 11. Постанова Кабінету Міністрів України   від 21.10.2015 № 835 Про затвердження Положення про набори даних , які підлягають оприлюдненню у формі   відкритих   даних :  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-п

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення прозорості у сфері відносин власності з метою запобігання корупції /майнові РЕЄСТРИ/:

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення прозорості у сфері відносин власності з метою запобігання корупції / майнові РЕЄСТРИ/ http:// zakon5.rada.gov.ua/laws/show/597-19

РЕЄСТР ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ:

РЕЄСТР ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 2. Закон України "Про дорожній рух " доповнити статтею 34-1 такого змісту : " Стаття 34-1. Надання інформації про зареєстровані транспортні засоби з Єдиного державного реєстру Інформація про зареєстровані транспортні засоби та їх власників , що міститься у Єдиному державному реєстрі , держателем якого є Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України , є відкритою та загальнодоступною .

РЕЄСТР ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ:

РЕЄСТР ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ Для фізичних та юридичних осіб інформація з Єдиного державного реєстру надається шляхом пошуку за суб’єктом ( власником транспортного засобу ) в електронній формі через офіційний веб-сайт органу виконавчої влади , що реалізує державну політику у сфері реєстрації та обліку транспортних засобів , за умови ідентифікації такої особи ( фізичної або юридичної ) з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, чи в паперовій формі шляхом подання заяви особисто або направлення її поштою органам Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України . Інформація з Єдиного державного реєстру надається у порядку і за формою, що встановлюються Кабінетом Міністрів України .

РЕЄСТР ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ:

РЕЄСТР ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ Інформація про зареєстрований транспортний засіб чи його власника, отримана в електронній чи паперовій формі відповідно до законодавства за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру, є офіційною та використовується відповідно до законодавства".

https://igov.org.ua/service/1397/general :

https://igov.org.ua/service/1397/general

https://igov.org.ua/service/1397/general :

https://igov.org.ua/service/1397/general

РЕЄСТР НЕРУХОМОГО МАЙНА:

РЕЄСТР НЕРУХОМОГО МАЙНА Частину другу   статті 28 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень " ( Відомості Верховної Ради України , 2010 р., № 18, ст. 141; 2014 р., № 46, ст. 2048) викласти в такій редакції : " 2. Для фізичних та юридичних осіб інформація за об’єктом нерухомого майна надається в електронній формі через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України , за умови ідентифікації такої особи ( фізичної або юридичної ) з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, або в паперовому вигляді державним реєстратором чи нотаріусом .

РЕЄСТР НЕРУХОМОГО МАЙНА:

РЕЄСТР НЕРУХОМОГО МАЙНА Інформація за суб’єктом речового права на нерухоме майно надається фізичним та юридичним особам в електронній формі через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, або в паперовому вигляді державним реєстратором чи нотаріусом . Інформація про зареєстровані права та їх обтяження , отримана в електронній чи паперовій формі за допомогою програмного забезпечення державного реєстру прав, має однакову юридичну силу та використовується відповідно до законодавства ".

https://kap.minjust.gov.ua/ :

https://kap.minjust.gov.ua/

ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР:

ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР У Законі України "Про Державний земельний кадастр ": 1) у статті 36 /На офіційному веб- сайті центрального органу виконавчої влади , що реалізує державну політику у сфері земельних відносин , оприлюднюються відомості Державного земельного кадастру/: а) частину першу доповнити пунктом "ї" такого змісту : "ї) інші відомості про земельні ділянки , передбачені статтею 15 та частиною другою статті 30 цього Закону "; /ВСЯ ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЛЯНКУ/ б) частину третю доповнити абзацом другим такого змісту : "Перегляд, копіювання та роздрукування інформації , зазначеної у пункті "ї" частини першої цієї статті , здійснюються за умови ідентифікації особи ( фізичної або юридичної ), яка отримує доступ до інформації , з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи";

ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР:

ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР "5. Пошук , перегляд, копіювання та роздрукування відомостей Державного земельного кадастру, оприлюднених на офіційному веб- сайті центрального органу виконавчої влади , що реалізує державну політику у сфері земельних відносин , зазначених у пунктах "а" - "е", "ї" частини першої цієї статті , здійснюються безоплатно , а відомостей , зазначених у пунктах "є" - "і" частини першої цієї статті , - за плату, розміри якої встановлюються Кабінетом Міністрів України ";

ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР:

ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР частину п’яту статті 38 викласти в такій редакції : "5. На отримання відомостей Державного земельного кадастру про земельну ділянку мають право: фізичні та юридичні особи, за умови їх ідентифікації з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи; органи державної влади та органи місцевого самоврядування для реалізації своїх повноважень , визначених законом".

http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta :

http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/786-2015-%D0%BF :

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/786-2015-%D0%BF КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 30 вересня 2015 р. № 786 Деякі питання надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно + ПОРЯДОК надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

ПОСТАНОВА КМУ 786:

ПОСТАНОВА КМУ 786 2. Установити , що до запровадження ідентифікації фізичних та юридичних осіб з метою отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в електронному вигляді з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або з використанням електронної системи ідентифікації “ Bank ID”, що використовує базу клієнтських даних банків , ідентифікація таких осіб здійснюється шляхом їх реєстрації на офіційному веб- сайті Міністерства юстиції з обов’язковим зазначенням відомостей про прізвище , ім’я та по батькові (за наявності ), реєстраційний номер облікової картки платника податків , серію та номер паспорта громадянина України . У разі коли користувачем є фізична особа, яка діє в інтересах юридичної особи, додатково зазначаються відомості про повне найменування відповідної юридичної особи, її ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.

Про запобігання корупції:

Про запобігання корупції 2) абзац четвертий частини першої статті 47 після слів "місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації" доповнити словами "(крім області, району, населеного пункту, де знаходиться об’єкт)";