Рейтинг інформаційної відкритості: суди вищого та апеляційного рівня

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

30 вересня 2015 року було оприлюднено рейтинг відкритості досліджених сайтів судів на конференції «Моніторинг відкритості веб-сайтів судів України». Однак, у зв’язку з виявленням математичної помилки у формулі обрахунку, коефіцієнт інформаційної відкритості було перераховано. Змістовні зміни в таблиці оцінювання не вносилися.

Comments

Presentation Transcript

Рейтинг відкритості офіційних веб-сайтів судів 2015:

Рейтинг відкритості офіційних веб-сайтів судів 2015 ІРРП-2015

Slide2:

В изначити наявність інформації, яку зобов’язані оприлюднювати суди для громадськості В изначити, наскільки повно та доступно представлена інформація Д опомогти судам створити зручні у користуванні веб-ресурси С прияти переходу судів до електронного урядування. Мета дослідження

Предмет і об’єкт моніторингу:

Предмет і об ’ єкт моніторингу Згідно поставленої мети предметом моніторингу є визначення відповідності змісту офіційних сайтів судів вищого та апеляційного рівня: Положенням нормативно-правових актів, які регулюють питання доступу до інформації про діяльність державних органів; Положенням нормативно- правових актів, що встановлюють технічні, технологічні, програмні і лінгвістичні вимоги до офіційних сайтів державних органів. Об'єктом моніторингу є офіційні сайти судів вищого та апеляційного рівня, що створені і діють на момент проведення моніторингу.

Методологія:

Методологія ІРРП викори стовує адаптовану методологію Інституту свободи інформації (Санкт-Петербург, Росія ) з моменту свого першого проекту з моніторингу національних 56 органів виконавчої влади у 2010 році . ІРРП адаптував методологію , щоб включити вимоги українського законодавства та особливості українського суспільства . На даний момент, ця методологія є єдиним повним і структурованим інструментом , що використовується для проведення моніторингу в Україні . Загальна кількість оцінюваних парметрів – понад 150.

Громадський контроль “пасивного” доступу до публічної інформації:

Громадський контроль “пасивного” доступу до публічної інформації Моніторинг проводиться в рамках громадського контролю, передбаченого ст. 3 Закону України «Про доступ до публічної інформації», як однією з гарантій забезпечення права на доступ до публічної інформації. У відповідності до ч.2 ст.17 Закону громадські організації здійснюють громадський контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації.

Предмет моніторингу:

Предмет моніторингу Предметом моніторингу є: визначення відповідності змісту офіційних веб-сайтів судів положенням нормативно-правових актів, які регулюють питання доступу до інформації про їх діяльність та перевірка дотримання технічних, технологічних, програмних і лінгвістичних вимог до офіційних сайтів державних органів.

Slide7:

Інформація, яка повинна розміщуватись на сайтах згідно з ЗУ "Про доступ публічної інформації ": інформація про орган список суддів декларація згідно ЗУ "Про очищенні влади" інформація про бюджет інформація про витрачання бюджетних коштів система обліку публічної інформації

Правова основа параметрів Моніторингу:

Правова основа параметрів Моніторингу Закон України «Про доступ до публічної інформації»; Закон України «Про інформацію»; Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» у частині щодо фінансового контролю; Закону України «Про судоустрій і статус суддів»; Концепція розвитку електронного врядування в Україні, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.12.2010 р. № 2250-р; Регламентом інформаційного наповнення офіційного веб-порталу «Судова влада України», затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 17.03.2014 р. № 30; Порядком оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 р. № 3

Параметри:

Параметри Загальна інформація про суд. Структура суду. Відомості про інформаційні системи та електронні сервіси судів. Відомості про діяльність суду. Нормативно-правові засади діяльності суду. Відомості про діяльність суду по роботі із зверненнями та запитами фізичних і юридичних осіб. Інформація про державні закупівлі. Кадрове забезпечення. Бюджет . Фінанси. Критерії зручності сприйняття інформації (технологічні вимоги). Додаткові вагомі параметри. Негативний контент і функції офіційного сайту суду.

Перелік Параметрів:

Перелік Параметрів Повний перелік параметрів Моніторингу міститься на веб-сайті ІРРП за посиланням: http:// irrp.org.ua/parametri-montoringu-sudi.html . Моніторинг проводиться відповідно до Методики, з якою можна ознайомитись за посиланням: http://irrp.org.ua/monitoring/method

Про методологію:

Про методологію Перевіряється інформація, розміщена на сайтах на момент дослідження Оцінюванню підлягає один веб-сайт, який є офіційним Якщо існує 2 версії сайту (новий та старий) оцінюється новий сайт Критерій “необхідність інформації” - визначено законодавством. Якщо у графі “0” – інформація не повинна бути розміщена на сайті. Кількісні характеристики: “наявність” - “0” та “відсутність” - “1” Критерії перевірки інформації: повнота, актуальність, навігаційна доступність – оцінюється показниками “1”, “2”, “3” Перевіряється наявність форматів документів у випадках, якщо окрім гіпертекстового, повинен бути інший формат (наприклад, зразки документів повинні закачуватись у форматах, доступних для скачування) , оцінюється “0” – відсутня інформація, “1” – наявна інформація

Значення якісних параметрів: ПОВНОТА:

Значення якісних параметрів: ПОВНОТА “3” - високий рівень (70-100%) – Кп = 1 - всю інформацію викладено в повному обсязі “2” середній рівень (30-70%) – Кп = 0,5 - ін формацію викладено не в повному обсязі “1” низькій рівень (5-30%) – Кп = 0,2 - наявна уривчаста інформація

Значення якісних параметрів: АКТУАЛЬНІСТЬ:

Значення якісних параметрів: АКТУАЛЬНІСТЬ “3” - високий рівень (70-100%) – Кп = 1 - всю інформацію викладено в повному обсязі “2” середній рівень (30-70%) – Кп = 0,5 - інформацію викладено не в повному обсязі “1” низькій рівень (5-30%) – Кп = 0,2 - наявна уривчаста інформація

Значення якісних параметрів: НАВІГАЦІЙНА ДОСТУПНІСТЬ:

Значення якісних параметрів: НАВІГАЦІЙНА ДОСТУПНІСТЬ “3” - високий рівень – Кнд = 1 - інформацію можна отримати шляхом послідовного переходу за гіперпосиланнями, починаючи з головної сторінки офіційного сайту. Кількість таких переходів не більше 5 кліків “2” - середній рівень – Кнд = 0,95 - інформацію можна отримати шляхом послідовного переходу за гіперпосиланнями, починаючи з головної сторінки офіційного сайту. Кількість таких переходів більше 5 кліків “1” - низький рівень – Кнд = 0,9 - інформацію неможливо отримати шляхом послідовного переходу за гіперпосиланнями, починаючи з головної сторінки офіційного сайту

Завдання моніторингу:

Завдання моніторингу перевірка дотримання закону про доступ до публічної інформації ; моніторингове дослідження є інструментом для вимірювання кількості інформації, доступної на сайтах та визначення, яка саме інформація відсутня; через взаємодію з представниками б-сайтів, які досліджуються, сприяти оприлюдненню необхідної інформації; - забезпечення можливості для громадян легкого доступу до необхідної інформації 24 години на добу 7 днів на тиждень 365 днів на рік; перевірка електронних послуг; заповнення веб-сайтів відповідною інформацією, якої на момент дослідження не вистачає; підвищення навігаційної доступності; створення нових розділів; структурування інформації для полегшення пошуку ( юзабіліті ).

Календар моніторингів:

Календар моніторингів

Портфоліо моніторингів на вересень 2015:

Портфоліо моніторингів на вересень 2015

Прогрес у відкритості веб-сайтів центральних органів влади:

Прогрес у відкритості веб-сайтів центральних органів влади

Загальний показник відкритості:

Загальний показник відкритості 43,62% інформації є відкритою 56,38 % закритою

Лідери за показниками:

Лідери за показниками Вінницький апеляційний адміністративний суд – 60,98% Апеляційний суд Житомирської області – 55,83% Харківський апеляційний господарський суд – 54,71%

Рівень інформаційної відкритості офіційних сайтів судів:

Рівень інформаційної відкритості офіційних сайтів судів

Збільшення інформаційної відкритості внаслідок взаємодії :

Збільшення інформаційної відкритості внаслідок взаємодії

Кількість офіційних сайтів судів, рівень відкритості яких у 2015 р.:

Кількість офіційних сайтів судів, рівень відкритості яких у 2015 р.

Рівень взаємодії судів:

Рівень взаємодії судів

Рейтинг відкритості судів:

Рейтинг відкритості судів Назва суду Рівень відкритості Вінницький апеляційний адміністративний суд 60,98 Апеляційний суд Житомирської області 55,83 Харківський апеляційний господарський суд 54,71 Донецький апеляційний господарський суд 52,87 Житомирський апеляційний адміністративний суд 52,76 Апеляційний суд Чернігівської області 51,94 Львівський апеляційний господарський суд 51,67 Верховний суд України 50,92 Апеляційний суд Миколаївської області 50,05 Вищий Адміністративний суд України 48,98 Апеляційний суд Черкаської області 48,75 Апеляційний суд Тернопільської області 48,40 Апеляційний суд Вінницької області 47,59 Київський апеляційний господарський суд 47,19 Апеляційний суд Волинської області 46,53 Апеляційний суд Сумської області 46,37 Апеляційний суд Івано-Франківської області 46,23 Конституційний суд України 46,17 Апеляційний суд Херсонської області 45,93 Рівненський апеляційний господарський суд 45,64 Донецький апеляційний адміністративний суд 43,92 Апеляційний суд Полтавської області 43,69

Рейтинг відкритості судів:

Рейтинг відкритості судів Апеляційний суд Закарпатської області 43,45 Дніпропетровський апеляційний господарський суд 43,16 Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ 42,98 Апеляційний суд Запорізької області 42,73 Апеляційний суд Рівненської області 42,61 Київський апеляційний адміністративний суд 42,28 Апеляційний суд Дніпропетровської області (Дніпропетровськ) 41,08 Апеляційний суд Дніпропетровської області (Кривий Ріг) 40,53 Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд 40,29 Одеський апеляційний адміністративний суд 40,20 Апеляційний суд Харківської області 39,69 Апеляційний суд Львівської області 39,58 Апеляційний суд Луганської області 38,79 Апеляційний суд Київської області 38,53 Одеський апеляційний господарський суд 38,15 Апеляційний суд Хмельницької області 37,86 Апеляційний суд м. Артемівськ 36,76 Апеляційний суд Чернівецької області 36,64 Апеляційний суд м. Києва 36,29 Апеляційний суд Одеської області 35,8 Апеляційний суд Кіровоградської області 35,57 Львівський апеляційний адміністративний суд 35,16 Вищий Господарський суд України 33,03 Апеляційний суд м. Маріуполь 31,46 Харківський апеляційний адміністративний суд 30,19

Інформація, яка представлена добре на сайтах::

Інформація, яка представлена добре на сайтах: Формування квитанції для сплати судового збору, включно з рахунками, на які потрібно перерахувати кошти . Рух справ . Внесення справ до єдиного судового реєстру . Можливість направити запит на доступ до публічної інформації . Електронний суд .

Висновки:

Висновки Більше ніж половина - 56,38% інформації про діяльність судів залишається недоступною для користувачів їх офіційних веб-сайтів. Відповідно , веб-сайти менш ніж наполовину відповідають: нормам чинного законодавства, яке регулює питання доступу до інформації про діяльність центральних органів виконавчої влади України; технологічним вимогам щодо функціонування, інформаційного наповнення та технічного забезпечення веб-сайтів органів виконавчої влади; загальноприйнятим вимогам зручності користування та пошуку інформації на веб-сайтах.

Slide29:

ІРРП-2015

authorStream Live Help