Права журналістів по висвітленню виборів

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Доповідач: Людмила Опришко – адвокат, медіа-юрист ІРРП, медіа-тренер, ГО "Інститут розвитку регіональної преси". Цільова аудиторія: журналісти. Програма: Міжнародні та національні стандарти висвітлення виборів. Публічність та відкритість виборчого процесу. Доступ до інформації про кандидатів. Права та обов’язки журналістів під час виборчого процесу.

Comments

Presentation Transcript

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Права журналістів по висвітленню виборчого процесу та отриманню інформації про кандидатів ПІД ЧАС МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ 2015 року ГО «Інститут розвитку регіональної преси (ІРРП)» 2015

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Міжнародні стандарти Справи Європейського Суду з прав людини, зокрема: “Боуман проти Сполученого королівства” , п. 42; Рекомендація № R (99) 15 Про висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Основний принцип інформаційного забезпечення виборів   Забезпечення доступу виборця до різнобічної, об'єктивної та неупередженої інформації, пов'язаної із виборами. “ Виборцям забезпечується можливість доступу до різнобічної, об’єктивної та неупередженої інформації, потрібної для здійснення усвідомленого, поінформованого, вільного волевиявлення “. (частина 1 статті 49 ЗУ Про місцеві вибори) Звідси випливає обов'язок ЗМІ: … засоби масової інформації та інформаційні агентства, …, їх посадові особи, об’єднання громадян та інші особи при поширенні інформації про вибори, яка не є передвиборною агітацією відповідно до  статті 54  цього Закону, зобов’язані дотримуватися об’єктивності, неупередженості, збалансованості, достовірності, повноти і точності інформації. (частина 3 статті 49 ЗУ Про місцеві вибори)

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Публічність і відкритість виборчого процесу Виборчі комісії інформують громадян України про: свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про виборчі округи і виборчі дільниці, про основні права виборців (у тому числі про право оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, їх керівників, інших посадових та службових осіб, які обмежують або порушують виборчі права), про порядок заповнення виборчих бюлетенів, забезпечують можливість для ознайомлення виборців зі списками виборців, відомостями про кандидатів , оприлюднюють протоколи про підрахунок голосі в виборців, про підсумки голосування та результати місцевих виборів, надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом. ( частина 2 статті 13 ЗУ Про місцеві вибори)

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Публічність і відкритість виборчого процесу 3. Рішення органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, що стосуються місцевих виборів та зачіпають законні права громадян , а також рішення виборчих комісій доводяться до відома громадян через друковані засоби масової інформації або оприлюднюються в інший спосіб у триденний строк з дня їх прийняття, якщо інше не передбачено законом . (частина 3 статті 13 ЗУ Про місцеві вибори)   Фінансове забезпечення підготовки і проведення чергових та перших місцевих виборів, позачергових виборів депутатів, сільських, селищних, міських голів за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, здійснюється територіальною виборчою комісією, яка є розпорядником цих коштів, відповідно до затвердженого нею кошторису доходів та видатків, який повинен включати витрати, зокрема, на найм (оренду) відповідних приміщень, у межах коштів, передбачених на підготовку та проведення місцевих виборів у Державному бюджеті України. (частина 1 статті 69 ЗУ Про місцеві вибори)

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Доступ до інформації про кандидата Інформація, що міститься у документах, поданих до відповідної виборчої комісії для реєстрації кандидатів , а саме: відомості про прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім’ї, місце проживання, наявність чи відсутність судимості, суб’єкта висування кожного кандидата у депутати), є відкритою . (частина 2 статті 49 ЗУ Про місцеві вибори)

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Декларування майнового стану кандидатів 1. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за рік, що передує року початку виборчого процесу, подається кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости за формою, встановленою  Законом України  "Про засади запобігання і протидії корупції". 2. Після реєстрації кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости інформація з поданої ним декларації , за винятком інформації, що є конфіденційною, оприлюднюється територіальною виборчою комісією у визначений нею спосіб. 3. Помилки і неточності, виявлені в декларації, не є підставою для відмови в реєстрації чи скасування реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости та підлягають виправленню. (стаття 45 ЗУ Про місцеві вибори)

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Формування виборчого фонду партії Формується за рахунок : власних коштів місцевої організації партії, внесків кандидатів, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від цієї місцевої організації партії, а також добровільних внесків фізичних осіб. Власні кошти місцевої організації партії, кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, які перераховуються на рахунок виборчого фонду, не підлягають обмеженням за сумою і кількістю перерахувань. Розмір добровільного внеску однієї фізичної особи до одного виборчого фонду не може перевищувати десяти розмірів мінімальної заробітної плати (тобто 12 180 грн ).

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Формування виборчого фонду кандидата Формується за рахунок : власних коштів кандидатів, добровільних внесків фізичних осіб, також за рахунок коштів відповідної місцевої організації партії, у випадку, якщо кандидата висунула місцева організація партії. На самовисуванців це джерело формування фонду не поширюється). Власні кошти місцевої організації партії, кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, які перераховуються на рахунок виборчого фонду, не підлягають обмеженням за сумою і кількістю перерахувань. Розмір добровільного внеску однієї фізичної особи до одного виборчого фонду не може перевищувати десяти розмірів мінімальної заробітної плати (тобто 12 180 грн ).

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Доступ до інформації про витрачання коштів виборчого фонду Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії зобов’язаний за п’ять днів до дня голосування подати до відповідної територіальної виборчої комісії проміжний фінансовий звіт за період з дня відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування за  формою , встановленою Центральною виборчою комісією. (абзац 2 частини 4 статті 71 ЗУ Про місцеві вибори) Постановою ЦВК України від 30.04.2014 року № 448 затверджено форми звітів та розшифровок до них. Інформацію можна знайти за посиланням: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0448359-14

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Форма звіту

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Звіт про формування виборчого фонду партії

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Розшифровка до звіту

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Розшифровка до звіту

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Доступ до інформації про витрачання коштів виборчого фонду Оскільки ТВК відповідно до частини 1 статті 20 ЗУ Про місцеві вибори є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про місцеві вибори, - вони є розпорядниками публічної інформації . Відповідно, вони зобов'язані надавати звіти про витрачання коштів виборчого фонду в порядку, встановленому ЗУ “ Про доступ до публічної інформації ”, зокрема, на запити про доступ до публічної інформації .

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Доступ до інформації про витрачання коштів виборчого фонду Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії зобов’язаний не пізніш як на сьомий день після дня голосування подати до відповідної територіальної виборчої комісії остаточний фінансовий звіт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. (частина 5 статті 71 ЗУ Про місцеві вибори)

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Доступ до інформації про витрачання коштів виборчого фонду Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посади сільського, селищного, міського голови, старости зобов’язаний не пізніш як за п’ять днів до дня голосування подати до відповідної територіальної виборчої комісії проміжний фінансовий звіт за період з дня відкриття поточного рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування за  формою , встановленою Центральною виборчою комісією. У разі призначення відповідною територіальною виборчою комісією повторного голосування розпорядник поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, зобов’язаний не пізніше ніж за п’ять днів до дня повторного голосування подати до відповідної територіальної виборчої комісії проміжний фінансовий звіт за період з дня, наступного за днем офіційного опублікування рішення відповідної територіальної виборчої комісії про призначення повторного голосування, до сьомого дня перед днем повторного голосування за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посади сільського, селищного, міського голови, старости зобов’язаний не пізніш як на сьомий день після дня голосування (у разі включення кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости до виборчого бюлетеня для повторного голосування - не пізніш як на сьомий день після дня повторного голосування) подати до відповідної територіальної виборчої комісії остаточний фінансовий звіт за  формою , встановленою Центральною виборчою комісією. (частина 6 статті 71 ЗУ Про місцеві вибори)

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Доступ до інформації про діяльність виборчих комісій та про прийняті ними рішення Рішення виборчої комісії вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення не пізніше ранку наступного дня після дня його прийняття, а прийняте напередодні дня голосування (дня повторного голосування), у день голосування (день повторного голосування) та під час встановлення результатів голосування (результатів повторного голосування) - не пізніше ніж через чотири години після завершення засідання виборчої комісії. Таке рішення у цей самий строк доводиться також до відома суб’єктів виборчого процесу, яких воно стосується. Копія рішення, засвідчена головою комісії чи його заступником і секретарем комісії та скріплена печаткою комісії, не пізніше ніж через чотири години після його прийняття, а в день голосування (день повторного голосування) - невідкладно, видається суб’єкту виборчого процесу, якого вона стосується, на його вимогу. Стенд офіційних матеріалів комісії обладнується у приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів . (частина 15 статті 27 ЗУ Про місцеві вибори)

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Доступ до протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців Третій примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих на відповідних місцевих виборах у відповідному виборчому окрузі, а також протоколу з поміткою "Уточнений" зберігається у секретаря дільничної виборчої комісії, четвертий примірник зазначеного протоколу (з поміткою "Уточнений") невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії , а решта по одному примірнику зазначеного протоколу (з поміткою "Уточнений") видається членам дільничної виборчої комісії. (частина 8 статті 80 ЗУ Про місцеві вибори)

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Доступ до протоколів територіальної виборчої комісії Перший примірник протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці разом із протоколом дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на цій дільниці додаються до протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування у відповідному виборчому окрузі. Другий примірник цього протоколу зберігається у секретаря територіальної виборчої комісії, третій - передається дільничній виборчій комісії, четвертий - відразу вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії. Інші примірники кожного з протоколів видаються членам територіальної виборчої комісії. Відомості, занесені до протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці у відповідному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів, оголошуються. Другий примірник протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування з відповідних місцевих виборів по відповідному виборчому округу, а також протоколу з позначкою "Уточнений" зберігаються у секретаря територіальної виборчої комісії, третій примірник зазначеного протоколу (з позначкою "Уточнений") невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії, а решта по одному примірнику зазначеного протоколу (з позначкою "Уточнений") видається членам територіальної виборчої комісії. (частини 13 та 21 статті 83 ЗУ Про місцеві вибори)

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Доступ до протоколу територіальної виборчої комісії про результати виборів Перший примірник протоколу територіальної виборчої комісії про результати виборів у відповідному одномандатному виборчому окрузі з відповідних виборів сільського, селищного, міського голови, старости зберігається у територіальній виборчій комісії, другий - невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії , а решта по одному примірнику видається членам територіальної виборчої комісії .  (частина 3 статті 85 ЗУ Про місцеві вибори)

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Права і обов'язки ЗМІ під час місцевих виборів Усі засоби масової інформації незалежно від форми власності зобов’язан і справедливо, збалансовано та неупереджено висвітлювати хід підготовки і проведення місцевих виборів у новинах, інформаційних випусках, ток-шоу, дискусійних та інших програмах. Їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи , пов’язані з місцевими виборами. Їх представникам гарантується безперешкодний доступ на засідання виборчих комісій та на виборчу дільницю у день голосування (повторного голосування) - на умовах, визначених цим Законом, крім випадків, передбачених законами України. Виборчі комісії, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов’язані в межах своїх повноважень і компетенції надавати їм інформацію щодо ходу підготовки і проведення місцевих виборів. (частина 4 статті 13 ЗУ Про місцеві вибори)

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Інші права та обов'язки журналістів, ЗМІ та ІА під час виборів: Приймати участь у загальному інформаційному забезпеченні виборів; Приймати участь у спеціальному інформаційному забезпеченні виборів, в тому числі висвітлювати події та факти, які відбулись під час виборчого процесу; Розміщувати матеріали передвиборчої агітації на умовах, визначених ЗУ Про місцеві вибори; Публікувати результати опитування громадської думки на умовах, визначених ЗУ Про місцеві вибори. Публікувати офіційні повідомлення без коментарів агітаційного характеру.

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Журналісти (ЗМІ, ІА) мають право приймати участь в інформаційному забезпеченні виборів: брати участь у спеціальному інформаційному забезпеченні виборів на замовлення відповідної територіальної виборчої комісії, а інформувати виборців про події та факти, повязані з виборчим процесом, - з власної ініціативи з дотриманням вимог ЗУ Про місцеві вибори (ч. 3 статті 51); розміщують інформаційні матеріали на замовлення територіальних виборчих комісій на підставі відповідних договорів, укладених із зазначеними комісіями (ч. 1 статті 52); При поширенні матеріалів з питань загального інформаційного забезпечення виборів дотримуватись вимог статті 12 ЗУ Про рекламу, а саме: “ Засоби масової інформації - розповсюджувачі реклами, діяльність яких повністю або частково фінансується з державного або місцевих бюджетів , зобов'язані розміщувати соціальну рекламу державних органів та органів місцевого самоврядування, громадських організацій безкоштовно в обсязі не менше 5 відсотків ефірного часу, друкованої площі, відведених для реклами ”.

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Права і обов'язки при висвітленні повідомлень про перебіг виборчого процесу Інформаційні агентства та засоби масової інформації поширюють повідомлення про перебіг виборчого процесу, події, пов’язані із виборами, базуючись на засадах достовірності, повноти і точності, об’єктивності інформації та її неупередженого подання. Інформаційні агентства, засоби масової інформації, що поширюють інформацію про події, пов’язані із виборами, не можуть допускати замовчування суспільно необхідної інформації, що стосується цих подій, якщо вона була їм відома на момент поширення інформації. Інформаційні агентства, засоби масової інформації зобов’язані поширювати інформацію про вибори відповідно до фактів, не допускаючи перекручування інформації . Засоби масової інформації та інформаційні агентства повинні намагатися отримувати інформацію про події, пов’язані з виборами, з двох і більше джерел, віддаючи перевагу першоджерелам . Засоби масової інформації, інформаційні агентства мають збалансовано висвітлювати коментарі всіх кандидатів, суб’єктів їх висування щодо подій, пов’язаних із відповідними місцевими виборами. (частини 2, 3 статті 52 ЗУ Про місцеві вибори)

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Висвітлення виборів ТРК Телерадіоорганізації самостійно визначають кількість ефірного часу, присвяченого висвітленню фактів та подій , пов’язаних з виборчим процесом. У зазначених матеріалах телерадіоорганізаціям заборонено виокремлювати у своєму ставленні певних суб’єктів виборчого процесу чи надавати їм привілеї. 5. Телерадіоорганізації мають право створювати та поширювати у прямому ефірі передачі за участю кандидатів , їх довірених осіб, уповноважених осіб місцевих організацій партій - суб’єктів відповідного виборчого процесу місцевих виборів у формі передвиборних дебатів чи дискусій . Такі передачі повинні бути організовані у цикл передач однакового формату з метою дотримання принципу рівних умов та рівного доступу. Телерадіоорганізація, яка має намір поширювати зазначені передачі, оприлюднює відповідну пропозицію, в якій повинні зазначатися формат передачі, строк, протягом якого необхідно надати згоду на участь у передачі, та вартість участі у такій передачі.

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Формат передач Формат передачі (циклу передач) включає: порядок визначення учасників передачі за участю представників двох або більше кандидатів чи місцевих організацій партій - за згодою учасників, за жеребкуванням тощо ; тривалість передачі та обсяг ефірного часу, що надається для виступів кожному з учасників; наявність інших присутніх у студії під час передачі (експерти, журналісти, аудиторія в студії тощо), їх роль та порядок їх обрання чи визначення; регламент та правила поведінки учасників передачі; тема обговорення або порядок її визначення ; умови поширення під час передачі іншої інформації (результатів опитувань думки громадян, інтерактивного голосування, статистичних відомостей, освітньої та довідкової інформації, концертних виступів тощо); інші умови створення передачі. Вартість участі у передачі є однаковою для всіх суб’єктів виборчого процесу і визначається відповідно до обсягу ефірного часу, що надається кожному з учасників передач, та вартістю одиниці ефірного часу, визначеною відповідно до  частини третьої  статті 57 цього Закону. Обсяг ефірного часу, що надається учасникам передач для участі в дискусії або для відповіді на запитання, повинен визначатися за однаковими правилами.

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Особливості поширення інформації про результати опитування громадської думки, пов’язаного з виборами Засоби масової інформації, інформаційні агентства, інші суб’єкти у разі поширення результатів опитування громадської думки, пов’язаного з виборами, зобов’язані зазначати: повну назву організації, що проводила опитування, замовників опитування,  обов'язково зазначати час проведення опитування, територію, яку охоплювало опитування, розмір та спосіб формування соціологічної вибірки опитаних, метод опитування, точне формулювання питань, можливу статистичну похибку.

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Обов'язок журналістів, ЗМІ та ІА дотримуватись обмежень при оприлюдненні результатів опитувань: Засобам масової інформації, інформаційним агентствам, іншим суб’єктам забороняється протягом останніх двох днів перед днем голосування оприлюднювати чи поширювати в інший спосіб результати опитування громадської думки, пов’язаного з виборами, в тому числі щодо місцевих організацій партій - суб’єктів виборчого процесу та кандидатів або коментувати рейтинги кандидатів, місцевих організацій партій. 4. Способи проведення опитувань виборців щодо їх волевиявлення під час голосування повинні забезпечувати збереження таємниці голосування опитуваного виборця. Оприлюднення в день голосування результатів такого опитування до закінчення голосування забороняється . 5. У разі оприлюднення телерадіоорганізацією результатів інтерактивного опитування аудиторії, що проводиться під час передачі, пов’язаної з виборами або за участю кандидатів, учасникам передачі забороняється коментувати результати таких опитувань або іншим чином посилатися на них . Протягом усього часу оприлюднення результатів інтерактивного опитування аудиторії повинно супроводжувати текстове повідомлення "Це опитування відображає думку лише цієї аудиторії", яке має демонструватися на екрані (для телепередач) у формі, сприйнятній для глядача, чи бути озвученим (для радіопередач) чітким текстом диктора або ведучого передачі безпосередньо перед і після оприлюднення зазначених результатів.

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Обов'язки ЗМІ та ІА при розміщенні матеріалів передвиборчої агітації Дотримуватись строків проведення передвиборчої агітації; Дотримуватись принципу рівних умов та можливостей при розміщенні матеріалів передвиборної агітації; Засіб масової інформації, який надав ефірний час або друковану площу одному кандидату, місцевій організації партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, не може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі на тих же умовах іншому кандидату, місцевій організації партії на відповідних місцевих виборах. Засіб масової інформації може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі кандидату, місцевій організації партії лише в разі, якщо надані для поширення матеріали містять відомості, зазначені у частинах  третій  і  п’ятій  статті 60 цього Закону. Дотримуватись правил фінансування передвиборної агітації, встановлених ЗУ Про місцеві вибори (на підставі угоди та лише після отримання коштів); Дотримуватись допустимих обсягів політичної реклами (не більше 20 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби  або друкованої площі кожного номера видання чи додатка до нього).

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Особливості розміщення політичної реклами в електронних ЗМІ Місцеві організації партій, кандидати, їх довірені особи для проведення передвиборної агітації погоджують із відповідною телерадіоорганізацією режим передачі, що містить передвиборну агітацію (прямий ефір або аудіо- , відеозапис). 3. Телерадіоорганізації здійснюють аудіо- , відеозаписи усіх передач, що містять передвиборну агітацію, і зберігають ці записи протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів. Замовниками політичної реклами під час виборчого процесу для показу телерадіоорганізаціями можуть бути тільки місцеві організації пар тій, кандидати від яких зареєстровані у багатомандатному виборчому окрузі, кандидати у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, старости. Протягом демонстрації політичної реклами обов’язково демонструється повна назва (або прізвище, ім’я та по батькові) її замовника у формі текстового повідомлення, яке має займати не менше п’ятнадцяти відсотків площі екрану, бути виконане контрастним кольором до фону та бути сприйнятним для глядача. (стаття 59 ЗУ Про місцеві вибори)

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Обмеження у проведенні передвиборної агітації Участь у передвиборній агітації забороняється: 1) особам, які не є громадянами України; 2) органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам; 3) у робочий час посадовим та службовим особам органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, крім випадків, коли відповідна посадова чи службова особа є кандидатом; 4) військовослужбовцям, крім випадків, коли відповідна особа є кандидатом; 5) членам виборчих комісій протягом строку повноважень відповідних виборчих комісій; 6) громадянам України через іноземні засоби масової інформації, що транслюються на територію України.

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Обмеження у проведенні передвиборної агітації Кандидатам, які займають посади  в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, у військових частинах (формуваннях), на державних, комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях (у тому числі за сумісництвом), забороняється залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов’язаної з проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб, службовий транспорт, засоби зв’язку, устаткування, приміщення, інші об’єкти та ресурси за місцем роботи, а також використовувати службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації.

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Обмеження у проведенні передвиборної агітації Не допускається розповсюдження у будь-якій формі агітаційних матеріалів, що містять: заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганди війни, насильства та розпалювання міжетнічної, національної, релігійної та расової ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення.

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Заборона на розповсюдження недостовірної інформації Забороняється розповсюдження завідомо недостовірних відомостей про кандидата, політичну партію або її місцеву організацію - суб’єкта виборчого процесу, а також розповсюдження завідомо недостовірної інформації про підтримку певного кандидата або місцевої організації партії іншими кандидатами, політичними партіями або їх місцевими організаціями. 6. Місцева організація партії, кандидат мають право звернутися до засобу масової інформації, що оприлюднив інформацію, яку місцева організація партії або кандидат вважають недостовірною, з вимогою опублікувати їх відповідь . Засіб масової інформації, що оприлюднив відповідну інформацію, не пізніш як через два дні з дня звернення з вимогою про відповідь, але не пізніше останнього дня перед днем виборів зобов’язаний надати місцевій організації партії, кандидату, щодо яких поширено недостовірну інформацію, можливість оприлюднити відповідь: надати такий самий ефірний час відповідно на телебаченні чи радіо або опублікувати в друкованому засобі масової інформації наданий місцевою організацією партії чи кандидатом матеріал, який повинен бути набраний таким самим шрифтом і розміщений під рубрикою "Відповідь" на тому ж місці шпальти в обсязі, не меншому, ніж обсяг інформації, що спростовується.

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Вимоги до відповіді Відповідь повинна містити посилання на відповідну публікацію в друкованому засобі масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на інформацію, що спростовується. Відповідь, оприлюднена в останній день перед днем голосування, не повинна містити прямих закликів до голосування за або неголосування за певну місцеву організацію партії, кандидата. Відповідь має бути оприлюднена без додатків, коментарів та скорочень за рахунок засобу масової інформації. Відповідь на відповідь не надається.

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Обмеження у проведенні передвиборної агітації Засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог цього Закону, забороняється агітувати голосувати за або не голосувати за кандидатів чи поширювати інформацію, яка має ознаки політичної реклами, безоплатно або яка оплачена з джерел, не передбачених цим Законом, а так само поширювати будь-яку інформацію з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного суб’єкта виборчого процесу. Авторам і ведучим телерадіопередач, які є кандидатами, під час виборчого процесу також забороняється у своїх телерадіопередачах вести передвиборну агітацію. 8. Включення в інформаційні телерадіопрограми агітаційних матеріалів місцевих організацій партій, кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости не допускається. Усі матеріали передвиборної агітації повинні бути відокремленими від інших матеріалів і означені як такі.

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

ЗАБОРОНЕНО: 1) переривати передачі передвиборних програм місцевих організацій партій, кандидатів рекламою товарів, робіт, послуг, іншими повідомленнями чи розміщувати політичну рекламу в одному блоці з комерційною чи соціальною рекламою; 2) проводити передвиборну агітацію в зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території України; 3) проводити передвиборну агітацію з порушенням строків, установлених  частиною другою статті 54 цього Закону, у будь-якій формі (в тому числі розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів, проведення масових заходів, використання засобів масової інформації); 4) оприлюднювати до закриття виборчих дільниць у день голосування (день повторного голосування) результати опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування тощо. Передвиборні агітаційні матеріали знімаються з 24 години останньої п’ятниці, що передує дню голосування, відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Звільнення від відповідальності: Засоби масової інформації не несуть відповідальності за зміст передвиборної агітації, яка була розміщена відповідно до угод із замовниками, крім випадків, передбачених частинами третьою та п’ятою цієї статті.

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Права журналістів відповідно до ЗУ Про інформацію 1. Під час виконання професійних обов'язків журналіст має право здійснювати письмові, аудіо- та відеозаписи із застосуванням необхідних технічних засобів, за винятком випадків, передбачених законом. 2. Журналіст має право безперешкодно відвідувати приміщення суб'єктів владних повноважень, відкриті заходи, які ними проводяться, та бути особисто прийнятим у розумні строки їх посадовими і службовими особами, крім випадків, визначених законодавством. 3. Журналіст має право не розкривати джерело інформації або інформацію, яка дозволяє встановити джерела інформації, крім випадків, коли його зобов'язано до цього рішенням суду на основі закону. 4. Після пред'явлення документа, що засвідчує його професійну належність, працівник засобу масової інформації має право збирати інформацію в районах стихійного лиха, катастроф, у місцях аварій, масових безпорядків, воєнних дій, крім випадків, передбачених законом. 5. Журналіст має право поширювати підготовлені ним матеріали (фонограми, відеозаписи, письмові тексти тощо) за власним підписом (авторством) або під умовним ім'ям (псевдонімом). 6. Журналіст засобу масової інформації має право відмовитися від авторства (підпису) на матеріал, якщо його зміст після редакційної правки (редагування) суперечить його переконанням. 7. Права та обов'язки журналіста, працівника засобу масової інформації, визначені цим Законом, поширюються на зарубіжних журналістів, працівників зарубіжних засобів масової інформації, які працюють в Україні.

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Право на проведення фото- та відеозйомки Фізична особа може бути знята на фото- , кіно- , теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото- , кіно- , теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру. ( ст. 307 ЦК України) Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото- , кіно- , теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя. Витрати, пов'язані з демонтажем виставки чи запису, відшкодовуються цією фізичною особою. ( ст. 307 ЦК України) Знімання фізичної особи на фото- , кіно- , теле- чи відеоплівку, в тому числі таємне, без згоди особи може бути проведене лише у випадках, встановлених законом. ( ст. 307 ЦК України)

Виключення із права на фото- та відеозйомку:

Виключення із права на фото- та відеозйомку Голосування на місцевих виборах є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється. Фотографування, відеофіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців у кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення у приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування. (стаття 7 ЗУ Про місцеві вибори) Крім того, виключення може стосуватись фото- та відеозйомок на спецдільницях

authorStream Live Help