Різниця між агітацією та інформуванням по Закону про місцеві вибори

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Доповідач: Олександр Бурмагін – медіа-юрист ІРРП, медіа-тренер, ГО "Інститут розвитку регіональної преси". Програма: Визначення передвиборної агітації та її ознаки. Засади інформування, визначені Законом про місцеві вибори. - Критерії розмежування агітації та інформування. - Відповідальність за порушення заборони щодо агітації.

Comments

Presentation Transcript

Відповідальність/інформування:

Різниця між агітацією та інформуванням згідно Закону про місцеві вибори : про що варто пам'ятати журналістам ГО «Інститут розвитку регіональної преси (ІРРП) 2015

Відповідальність/інформування:

ВИЗНАЧЕННЯ Передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за кандидатів. /або партію - суб'єкта виборчого процесу/ /ч.1 ст.54/

Відповідальність/інформування:

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ

Відповідальність/інформування:

КОЛИ З»ЯВЛЯЮТЬСЯ СУБ»ЄКТИ МІСЦЕВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ – З МОМЕНТУ ВИСУВАННЯ КАНДИДАТА (КАНДИДАТІВ) /ч.1 ст.12 + ст.ст.36,37 Закону/ КАНДИДАТ – З МОМЕНТУ РЕЄСТРАЦІЇ /ч.1 ст.12 + ст.ст. 38 – 43 Закону/ - до реєстрації – особа.

Відповідальність/інформування:

СТРОК ПРОВЕДЕННЯ Починається – з моменту реєстрації (висування) Закінчується – о 24 годині останньої п'ятниці Субота-неділя – «дні тиші». /ч.2 ст.54/

Відповідальність/інформування:

ФІНАНСУВАННЯ ПА здійснюється за рахунок і в межах коштів власних виборчих фондів кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, місцевих організацій партій, кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі. Використання для передвиборної агітації коштів з інших джерел забороняється. /ч.6 ст.54/

Відповідальність/інформування:

NB!!! - ФІНАНСУВАННЯ Фінансування передвиборної агітації, яка реалізовується спільно місцевою організацією партії та кандидатом, висунутим цією місцевою організацією партії у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, може здійснюватися за рахунок і в межах коштів виборчого фонду місцевої організації партії, яка висунула кандидата на відповідних місцевих виборах. /ч.6 ст.54/

Відповідальність/інформування:

співвідношення

Відповідальність/інформування:

ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ

Відповідальність/інформування:

ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ

Відповідальність/інформування:

Політична реклама (ч.3 ст.68) це розміщення або поширення матеріалів передвиборної агітації за допомогою рекламних засобів Визначення рекламних засобів та реклами: (ст . 1 ЗУ «Про рекламу ») рекламні засоби - засоби , що використовуються для доведення реклами до її споживача; реклама - інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Відповідальність/інформування:

Політична реклама До політичної реклами належить ТАКОЖ : - використання символіки (гімну, прапору, розпізнавального знаку, девізу) або логотипів політичної партії, місцева організація якої є суб'єктом; - використання передвиборних слоганів , гасел кандидатів , політичної партії , її місцевих організацій ; - повідомлення про підтримку партією - суб'єктом виборчого процесу або кандидатом у депутати видовищних чи інших публічних заходів - привернення уваги до участі у таких заходах партії - суб'єкта виборчого процесу чи певного кандидата у депутати.

Відповідальність/інформування:

ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА Підтримка місцевою організацією, кандидатами, від свого імені проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрацій фільмів, телепередач чи інших публічних заходів, а також проведення зазначених публічних заходів на підтримку партії, кандидата може здійснюватися лише у разі фінансування таких заходів із коштів власного виборчого фонду. /ч.6 ст.54/

Відповідальність/інформування:

РОЗМЕЖУВАННЯ

Відповідальність/інформування:

Не відноситься до передвиборної агітації Загальне інформаційне забезпечення виборів /ст.50/ Спеціальне інформаційне забезпечення виборів /ст.51/ Дебати на телебаченні, радіо /ст.52/ Публікація результатів соц.опитувань /ст.53/

Відповідальність/інформування:

Не відноситься до передвиборної агітації офіційні повідомлення в період виборчого процесу про дії кандидатів, пов’язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, не є передвиборною агітацією. такі офіційні повідомлення не повинні містити коментарів агітаційного характеру, а також відео-, аудіозаписів , кінозйомок, фотоілюстрацій про дії зазначених осіб як кандидатів. /ч.4 ст.54/

Відповідальність/інформування:

Основні засади інформаційного забезпечення виборів Виборцям забезпечується можливість доступу до різнобічної , об’єктивної та неупередженої інформації , потрібної для здійснення усвідомленого , поінформованого , вільного волевиявлення . Виборчі комісії, засоби масової інформації та інформаційні агентства, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, об’єднання громадян та інші особи при поширенні інформації про вибори, яка не є передвиборною агітацією відповідно до статті 54 цього Закону, зобов’язані дотримуватися об’єктивності, неупередженості, збалансованості, достовірності, повноти і точності інформації . /ст.49/

Відповідальність/інформування:

Загальне інформаційне забезпечення виборів Включає інформування виборців про : 1 ) виборчі права громадян та способи їх здійснення і захисту ; 2 ) можливість та процедури перевірки включення себе та інших виборців до Державного реєстру виборців та списків виборців на виборчих дільницях; 3) адресу місцезнаходження відповідної територіальної та дільничної виборчих комісій виборчої дільниці , до яких належить виборча адреса виборця ; 4) адресу приміщення для голосування , дату та час голосування ; 5) підстави та процедури отримання можливості голосувати за місцем перебування ;

Відповідальність/інформування:

Загальне інформаційне забезпечення виборів 6) процедуру голосування та спосіб заповнення виборчого бюлетеня ; 7) право на оскарження порушень своїх виборчих прав та способи здійснення цього права; 8) відповідальність за порушення законодавства про вибори . Ст.50

Відповідальність/інформування:

Загальне інформаційне забезпечення виборів На інформаційні матеріали , які належать до загального інформаційного забезпечення виборів , поширюється законодавство про соціальну рекламу . Центральна виборча комісія оприлюднює на своєму офіційному веб- сайті інформацію , що стосується загального інформаційного забезпечення відповідних виборів та, по можливості , забезпечує її актуальність .

Відповідальність/інформування:

Спеціальне інформаційне забезпечення виборів Передбачає інформування виборців про: 1) зареєстрованих кандидатів на відповідних місцевих виборах та суб’єктів їх висування ; 2) рахунки виборчих фондів місцевих організацій партій та кандидатів , допустимий розмір добровільного внеску та спосіб , у який робиться внесок ; 3) скасування реєстрації ( вибуття ) кандидата; 4) факти та події , пов’язані з виборчим процесом .

Відповідальність/інформування:

Спеціальне інформаційне забезпечення виборів Спеціальне інформаційне забезпечення щодо відомостей, зазначених у пунктах 1-3 частини першої цієї статті, здійснюється виборчими комісіями у межах, встановлених цим Законом, та в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією . – весела норма. Засоби масової інформації, інформаційні агентства можуть брати участь у спеціальному інформаційному забезпеченні виборів на замовлення відповідної територіальної виборчої комісії, а щодо відомостей, зазначених у пункті 4 частини першої цієї статті, - з власної ініціативи з дотриманням вимог цього Закону. Ст.51

Відповідальність/інформування:

Засади участі ЗМІ та ІА у інформаційному забезпеченні виборів /ст.52/ Під час виборчого процесу засоби масової інформації розміщують інформаційні матеріали на замовлення територіальних виборчих комісій на підставі відповідних договорів, укладених із зазначеними комісіями. Інформаційні агентства та засоби масової інформації поширюють повідомлення про перебіг виборчого процесу, події, пов’язані із виборами, базуючись на засадах достовірності, повноти і точності, об’єктивності інформації та її неупередженого подання .

Відповідальність/інформування:

Засади участі ЗМІ та ІА у інформаційному забезпеченні виборів /ст.52/ Інформаційні агентства, засоби масової інформації , що поширюють інформацію про події , пов’язані із виборами , не можуть допускати замовчування суспільно необхідної інформації , що стосується цих подій , якщо вона була їм відома на момент поширення інформації . Інформаційні агентства, засоби масової інформації зобов’язані поширювати інформацію про вибори відповідно до фактів , не допускаючи перекручування інформації . Засоби масової інформації та інформаційні агентства повинні намагатися отримувати інформацію про події , пов’язані з виборами , з двох і більше джерел , віддаючи перевагу першоджерелам .

Відповідальність/інформування:

Засади участі ЗМІ та ІА у інформаційному забезпеченні виборів /ст.52/ Засоби масової інформації , інформаційні агентства мають збалансовано висвітлювати коментарі всіх кандидатів , суб’єктів їх висування щодо подій , пов’язаних із відповідними місцевими виборами . Телерадіоорганізації самостійно визначають кількість ефірного часу, присвяченого висвітленню фактів та подій , пов’язаних з виборчим процесом . У зазначених матеріалах телерадіоорганізаціям заборонено виокремлювати у своєму ставленні певних суб’єктів виборчого процесу чи надавати їм привілеї .

Відповідальність/інформування:

ІНФОРМУВАННЯ Частина 5 статті 52 – платні дебати на ТБ: Телерадіоорганізації мають право створювати та поширювати у прямому ефірі передачі за участю кандидатів , їх довірених осіб , уповноважених осіб місцевих організацій партій - суб’єктів відповідного виборчого процесу місцевих виборів у формі передвиборних дебатів чи дискусій . Такі передачі повинні бути організовані у цикл передач однакового формату з метою дотримання принципу рівних умов та рівного доступу.

Відповідальність/інформування:

ІНФОРМУВАННЯ Телерадіоорганізація , яка має намір поширювати зазначені передачі , оприлюднює відповідну пропозицію , в якій повинні зазначатися формат передачі , строк, протягом якого необхідно надати згоду на участь у передачі , та вартість участі у такій передачі .

Відповідальність/інформування:

ІНФОРМУВАННЯ Формат передачі (циклу передач) включає : порядок визначення учасників передачі за участю представників двох або більше кандидатів чи місцевих організацій партій - за згодою учасників , за жеребкуванням тощо ; тривалість передачі та обсяг ефірного часу, що надається для виступів кожному з учасників ; наявність інших присутніх у студії під час передачі ( експерти , журналісти , аудиторія в студії тощо ), їх роль та порядок їх обрання чи визначення ; регламент та правила поведінки учасників передачі ; тема обговорення або порядок її визначення ; умови поширення під час передачі іншої інформації ( результатів опитувань думки громадян , інтерактивного голосування , статистичних відомостей , освітньої та довідкової інформації , концертних виступів тощо ); інші умови створення передачі .

Відповідальність/інформування:

ІНФОРМУВАННЯ Вартість участі у передачі є однаковою для всіх суб’єктів виборчого процесу і визначається відповідно до обсягу ефірного часу, що надається кожному з учасників передач, та вартістю одиниці ефірного часу, визначеною відповідно до частини третьої статті 57 цього Закону. Обсяг ефірного часу, що надається учасникам передач для участі в дискусії або для відповіді на запитання , повинен визначатися за однаковими правилами.

Відповідальність/інформування:

ІНФОРМУВАННЯ Засоби масової інформації , інформаційні агентства, інші суб’єкти у разі поширення результатів опитування громадської думки, пов’язаного з виборами , зобов’язані зазначати повну назву організації , що проводила опитування , замовників опитування , а також інші відомості , зазначені у частині першій цієї статті . 3. Засобам масової інформації , інформаційним агентствам, іншим суб’єктам забороняється протягом останніх двох днів перед днем голосування оприлюднювати чи поширювати в інший спосіб результати опитування громадської думки, пов’язаного з виборами , в тому числі щодо місцевих організацій партій - суб’єктів виборчого процесу та кандидатів або коментувати рейтинги кандидатів , місцевих організацій партій . Ст.53

Відповідальність/інформування:

РОЗМЕЖУВАННЯ ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ З метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати . ІНФОРМУВАННЯ Забезпечити виборцю можливість доступу до різнобічної , об'єктивної та неупередженої інформації , потрібної для здійснення усвідомленого , поінформованого , вільного вибору .

Відповідальність/інформування:

РОЗМЕЖУВАННЯ ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ Використання символіки та логотипів партії Повідомлення про підтримку партією або кандидатом у депутати видовищних чи інших публічних заходів Привернення уваги до участі у таких заходах партії чи певного кандидата у депутати ІНФОРМУВАННЯ Повідомлення про факти та події , пов’язані з виборчим процесом : - Неупередженніть - З балансованність /в т.ч . к оментарів суб’єктів / - Достовірність - Повнота - Точність

Відповідальність/інформування:

РОЗМЕЖУВАННЯ ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ Заклики голосувати «за» або « проти » Політична реклама, інші форми форми За рахунок виборчих фондів В межах строків , визначених законом Заборонено в іноземних ЗМІ ІНФОРМУВАННЯ Соціологічні опитування (2 дні , реквізити ) Дебати чи дискусії на ТРО Офіційні повідомлення посадових осіб Не залежить від строків Дозволено в іноземних ЗМІ Плакати за рахунок державного бюджету Екзіт -пол

Відповідальність/інформування:

РОЗМЕЖУВАННЯ ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ Використання власних коштів партій , кандидатів у депутати чи коштів з інших джерел для проведення передвиборної агітації , у тому числі з ініціативи виборців , забороняється . ІНФОРМУВАННЯ Наявність суспільного інтересу, а не зацікавленності в приверненні уваги до особи/партії

Відповідальність/інформування:

РОЗМЕЖУВАННЯ

Відповідальність/інформування:

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Відповідальність/інформування:

Відповідальність, КУпАП Стаття 212 -9 . Порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням засобів масової інформації та порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів 170 - 1700

Відповідальність/інформування:

Відповідальність, КУпАП Порушення передбаченого законом порядку ведення передвиборної агітації , агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням друкованих , електронних ( аудіовізуальних ) засобів масової інформації або надання переваги в інформаційних телерадіопередачах чи друкованих засобах масової інформації , в продукції інформаційного агентства будь- якому кандидату, політичній партії (блоку), їх передвиборним програмам власниками , посадовими чи службовими особами, творчими працівниками засобів масової інформації , інформаційних агентств -

Відповідальність/інформування:

Відповідальність, КУпАП Порушення заборони протягом визначеного законом часу у будь- якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми відповідного кандидата, політичної партії (блоку), давати будь-яку інформацію щодо цього кандидата, цієї політичної партії (блоку) власниками , посадовими чи службовими особами, творчими працівниками засобів масової інформації , інформаційних агентств -

Відповідальність/інформування:

Відповідальність, КУпАП Супроводження офіційних повідомлень у період виборчого процесу коментарями , що мають агітаційний характер, а також відео -, аудіозаписами , кінозйомками , фотоілюстраціями про дії посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування як кандидатів у депутати та на посади сільських , селищних , міських голів -

Відповідальність/інформування:

Відповідальність, КУпАП Стаття 212-10. Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації , агітація в день проведення референдуму 510 – 1360 Здійснення передвиборної агітації особою, участь якої у передвиборній агітації заборонена законом, проведення передвиборної агітації поза строками, встановленими законом чи в місцях , що заборонені законом, здійснення передвиборної агітації у формах і засобами , що суперечать Конституції   або законам України , або інше порушення встановлених законом обмежень щодо ведення передвиборної агітації , крім випадків , передбачених   статтями 212 -9 ,  212 -13  та  212 -14   цього Кодексу, а так само агітація в день проведення референдуму -

Відповідальність/інформування:

Відповідальність, КУпАП Стаття 212 -13 . Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск – 340 - 510 Стаття 212 -14 . Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях 1700 - 3400

Відповідальність/інформування:

Відповідальність, КУпАП Стаття 212-15. Порушення порядку надання фінансової ( матеріальної ) підтримки для здійснення виборчої кампанії Порушення порядку надання фінансової ( матеріальної ) підтримки для здійснення виборчої кампанії – від 850 до 1700

Відповідальність/інформування:

Відповідальність/інформування Цивільно-правова відповідальність

authorStream Live Help