Закон про місцеві вибори

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Презентація до вебінару „Новели закону про місцеві вибори 2015 року“. Доповідач: Олександр Бурмагін – медіа-юрист ІРРП, медіа-тренер, ГО "Інститут розвитку регіональної преси". Програма: Формування виборчих округів. Система виборчих комісій, розподіл повноважень. День голосування та підрахунок голосів. Визначення переможців.

Comments

Presentation Transcript

Закон про місцеві вибори (основні положення):

З акон про місцеві вибори (основні положення) ГО «Інститут розвитку регіональної преси» 2015

Виборчі системи :

Виборчі системи 1. Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах. 2.Вибори депутатів Верховної Ради АРК, обласних, районних, міських, районних у містах рад проводяться за пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками місцевих організацій політичних партій із закріпленням кандидатів за ТВО на які поділяється багатомандатний ВО. 3. Вибори міського (міст, кількість виборців у яких дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч) голови проводяться за мажоритарною системою абсолютної більшості в єдиному одномандатному ВО. 4. Вибори сільського, селищного, міського (міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 90 тисяч) голови, старости проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному ВО. ч. 2-6 ст. 2 Закону

Хто може бути кандидатом?:

Хто може бути кандидатом? 1. Депутатом, сільським, селищним, міським головою, старостою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. 2. Депутатом, сільським, селищним, міським головою, старостою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку . Ст.11 Отже: - Реєстрація на території села, селища, міста не потрібна

Строки виборчого процесу:

Строки виборчого процесу Виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня чергових (5 вересня 2015 року) , позачергових місцевих виборів. Проміжні вибори депутата сільської, селищної ради призначаються на останню неділю шістдесятиденного строку з дня прийняття рішення про їх призначення, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня проміжних місцевих виборів. Перші місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за 70 днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня перших місцевих виборів. Ст 15

Загальний склад рад:

Загальний склад рад Загальний склад (кількість депутатів) місцевої ради становить при чисельності виборців: 1) до 1 тисячі виборців - 12 депутатів; 2) від 1 тисячі до 3 тисяч виборців - 14 депутатів; 3) від 3 тисяч до 5 тисяч виборців - 22 депутати; 4) від 5 тисяч до 20 тисяч виборців - 26 депутатів; 5) від 20 тисяч до 50 тисяч виборців - 34 депутати; 6) від 50 тисяч до 100 тисяч виборців - 36 депутатів; 7) від 100 тисяч до 250 тисяч виборців - 42 депутати; 8) від 250 тисяч до 500 тисяч виборців - 54 депутати; 9) від 500 тисяч до 1 мільйона виборців - 64 депутати; 10) від 1 мільйона до 2 мільйонів виборців - 84 депутати; 11) понад 2 мільйони виборців - 120 депутатів. У разі якщо зазначена кількість депутатів для районної ради, є меншою, ніж кількість сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, територіальні громади яких розташовані в межах відповідного району, загальний склад цієї районної ради дорівнює кількості відповідних сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад . Ст.16

Формування виборчих округів :

Формування виборчих округів Перший крок: ЦВК на підставі відомостей Державного реєстру виборців визначає кількість територіальних, одномандатних виборчих округів, що мають бути утворені відповідними територіальними виборчими комісіями на територіях адміністративно-територіальних одиниць для організації виборів депутатів Верховної Ради АРК, виборів депутатів усіх місцевих рад після призначення чергових, перших місцевих виборів, але не пізніш як за 50 днів (до 4 вересня 2015 року) до дня чергових, перших місцевих виборів, невідкладно розміщує ці відомості на своєму офіційному веб-сайті та забезпечує їх доведення до відома відповідних територіальних виборчих комісій. Ст.17

Одномандатні виборчі округи (вибори депутатів до сільської, селищної ради):

Одномандатні виборчі округи ( вибори депутатів до сільської, селищної ради) утворюються сільською (селищною) ТВК не пізніш як за 38 днів (до 16 вересня) до дня чергових виборів з приблизно рівною кількістю виборців у кожному ОВО в кількості, що дорівнює загальному складу відповідної місцевої ради орієнтовна середня кількість виборців визначається відповідною територіальною виборчою комісією на підставі відомостей Державного реєстру виборців що подаються ним до відповідної територіальної виборчої комісії не пізніш як за 40 днів (до 14 вересня) до дня виборів. Ст.17

Територіальні виборчі округи (обласна, міська, районна, районна в місті ради):

Територіальні виборчі округи (обласна, міська, районна, районна в місті ради) Загальна кількість територіальних виборчих округів, які утворюються на території багатомандатного виборчого округу, дорівнює загальному складу відповідної Ради . Ст.17

Територіальні виборчі округи для проведення виборів депутатів міської (міста без районного поділу, міста до якого не входять інші міста, села, селища), районної в місті ради:

Територіальні виборчі округи для проведення виборів депутатів міської (міста без районного поділу, міста до якого не входять інші міста, села, селища), районної в місті ради утворюються відповідною міською (районною в місті) ТВК не пізніш як за 38 днів (до 16 вересня) до дня чергових виборів з приблизно рівною кількістю виборців у кожному окрузі орієнтовна середня кількість виборців визначається відповідною територіальною виборчою комісією на підставі відомостей Державного реєстру виборців що подаються ним до відповідної територіальної виборчої комісії не пізніш як за 40 днів (до 14 вересня) до дня виборів.

Територіальні виборчі округи для проведення виборів депутатів міської (міста з районним поділом, міста до якого входять інші міста, села, селища) ради:

Територіальні виборчі округи для проведення виборів депутатів міської (міста з районним поділом, міста до якого входять інші міста, села, селища) ради утворюються міською ТВК не пізніш як за 37 днів (до 17 вересня) до дня чергових виборів на території кожного села, району в місті кількість виборців у таких округах має бути по можливості максимально наближеною до середньої кількості виборців на території кожного села, селища, району в місті, міста, яке входить до іншого міста, утворюється один ТВО з виборів депутатів міської ради або кілька ТВО з виборів депутатів міської ради з приблизно однаковою кількістю виборців. ТВО з виборів депутатів міської ради міста (міста з районним поділом, міста, до складу якого входить інше місто, село, селище) може включати територію одного району в місті, міста, села або селища, що входять до складу відповідного міста, або одну частину району в місті, міста, села або селища . ст.17

Територіальні виборчі округи для проведення виборів депутатів районної ради:

Територіальні виборчі округи для проведення виборів депутатів районної ради утворюються відповідною районною ТВК не пізніш як за 37 днів (до 17 вересня) до дня чергових виборів на території кожного села, селища, міста що входить до складу району кількість виборців у таких округах має бути по можливості максимально наближеною до середньої кількості виборців територіальний виборчий округ з виборів депутатів районної ради може включати територію одного села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища або міста районного значення, що входять до складу відповідного району, чи одну частину території села, селища або міста районного значення. Ст.17

Територіальні виборчі округи для проведення виборів депутатів обласної ради:

Територіальні виборчі округи для проведення виборів депутатів обласної ради Для проведення виборів депутатів обласної ради відповідна ТВК не пізніш як за 35 днів (до 19 вересня ) до дня чергових або перших місцевих виборів утворює на території кожного району, міста обласного значення територіальні виборчі округи, кількість виборців у яких має бути по можливості максимально наближеною до середньої кількості виборців у ТВО відповідного багатомандатного округу. На території кожного району, міста обласного значення утворюється один територіальний виборчий округ з виборів депутатів обласної ради або кілька територіальних виборчих округів з виборів депутатів обласної ради з приблизно однаковою кількістю виборців. ТВО з виборів депутатів обласної ради може включати територію одного району або міста обласного значення, що входять до складу відповідної області, чи одну частину території району або міста обласного значення . Ст.17

Виборчі дільниці:

Виборчі дільниці Поділяються на: Звичайні, за місцем проживання (утворюються ЦВК, є постійними) Спеціальні, у стаціонарних закладах охорони здоров'я (утворюються ЦВК, є постійними) Ст. 18 Закону Тимчасові дільниці не створюються

Виборчі дільниці:

Виборчі дільниці Виборчі дільниці утворюються з чисельністю від 20 до 2500 виборців. Виборчі дільниці поділяються на: 1) малі - до 500 осіб; 2) середні - від 500 до 1500 осіб; 3) великі – від 1500 осіб. Ст. 19 Закону про вибори народних депутатів

Виборчі комісії:

Виборчі комісії 1) Центральна виборча комісія, яка є виборчою комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів; 2) територіальні виборчі комісії: а) виборча комісія Автономної Республіки Крим; б) обласні виборчі комісії; в) районні виборчі комісії; г) міські виборчі комісії; ґ) районні у містах виборчі комісії (у містах з районним поділом); д) селищні, сільські виборчі комісії; 3) дільничні виборчі комісії. Районні у місті виборчі комісії у містах з районним поділом, де не утворені районні у місті ради, утворюються для здійснення передбачених цим Законом повноважень у відповідному ТВО стосовно виборів депутатів міських рад та міських голів . ч.1 ст.19

Вимоги до членів комісій:

Вимоги до членів комісій До складу виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення відповідних місцевих виборів, можуть входити громадяни України, які мають право голосу на цих місцевих виборах До складу виборчої комісії не можуть входити кандидати в депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, їх довірені особи, представники в територіальній виборчій комісії, уповноважені особи місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі, офіційні спостерігачі, посадові та службові особи органів державної влади, органів влади АРК та органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, судді, працівники судів та правоохоронних органів, а також громадяни, які утримуються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах або мають судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Ст.21

Формування ТВК (у кількості 9-18 осіб):

Формування ТВК (у кількості 9-18 осіб) Право подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій мають: місцева організація політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання; (по дві особи) зареєстрована в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцева організація політичної партії . (по одній) Перші включаються обов ’ язково , інші жеребкуванням

Обласні, районні, (районні в Києві, Севастополі) міські (обл.значення) ТВК:

Обласні, районні, (районні в Києві, Севастополі) міські ( обл.значення ) ТВК Формує ЦВК Подають відповідні партійні організації Подання не раніше як за 60 (з 26 серпня) і не пізніш, як за 53 дні (до 1 вересня) до дня виборів Утворюються за 48 днів (до 6 вересня) до дня виборів

Сільські, селищні міські (рай. значення) ТВК:

Сільські, селищні міські (рай. значення) ТВК Формує районна (міська, якщо до складу міста входить інший н.п ) ТВК Подають відповідні партійні організації Подання не пізніш, як за 45 днів ( до 9 вересня ) до виборів Утворюються за 42 дні ( до 12 вересня ) до дня виборів Ст.22

Дільничні виборчі комісії утворюються районною, міською (обл. значення), районною в місті ТВК::

Дільничні виборчі комісії утворюються районною, міською (обл. значення), районною в місті ТВК: Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій мають: місцеві організації політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання ; (включаються обов’язково) ; м ісцеві організації політичних партій, кандидатів у депутати від яких зареєстровано в багатомандатних виборчих округах; к андидати у депутати в одномандатних виборчих округах; кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, старости . Ст.23

Строки утворення ДВК:

Строки утворення ДВК Утворюється за 15 днів (до 9 жовтня) до дня виборів Подання подається за 20 днів (до 4 жовтня) Всі суб’єкти подають по одній особі. Ст.23

Кількість членів ДВК:

Кількість членів ДВК Дільнична виборча комісія утворюється у складі: 1) для малих дільниць - 10-14 осіб; 2) для середніх дільниць - 12-16 осіб; 3) для великих дільниць - 14-18 осіб. ч. 3 ст. 23 Закону

Особливості повноважень ЦВК:

Особливості повноважень ЦВК ЦВК (ст.24): 5) може з власної ініціативи в разі прийняття територіальною виборчою комісією незаконного рішення або її бездіяльності скасувати таке рішення та (або) прийняти відповідне рішення (у день голосування (день повторного голосування) такі питання розглядаються невідкладно); 7) у разi встановлення неможливості забезпечити підготовку та проведення мiсцевих виборiв вiдповiдно до положень цього Закону на окремих територіях приймає рiшення про неможливiсть проведення виборiв до відповідних органів місцевого самоврядування;

Slide24:

Всі ТВК утворюють виборчі округи на своїх виборах !!!

Засідання виборчої комісії:

Засідання виборчої комісії Повноважне за умови присутності більше половини від складу комісії Рішення приймається більшістю від складу (крім дня голосування та питання видалення спостерігачів, довірених осіб ) Перше засідання на 2 -й день від створення Ст. 27

Особливості діяльності комісій:

Особливості діяльності комісій Повноваження усього складу територіальної, дільничної виборчих комісій можуть бути достроково припинені в установленому законом порядку виборчою комісією, яка сформувала (утворила) відповідну територіальну, дільничну виборчу комісію, рішенням виборчої комісії вищого рівня з відповідних місцевих виборів або рішенням суду в разі одноразового грубого порушення чи систематичного порушення комісією Конституції України, цього та інших законів України. Існує механізм заміни членів територіальної, дільничної виборчих комісій

Грошова застава:

Грошова застава Вноситься партією, за своїх кандидатів, або самовисуванцем за себе 1) для кандидата на посаду міського голови - з розрахунку 4 розміри місячної мінімальної заробітної плати на кожні 100 тисяч виборців відповідного одномандатного виборчого округу; 2) для виборчого списку кандидатів у депутати ВР АРК, обласної, районної, міської, районної у місті ради, висунутого у багатомандатному виборчому окрузі, - з розрахунку 4 розміри місячної мінімальної заробітної плати на кожні 100 тисяч виборців відповідного багатомандатного виборчого округу. ЦВК на підставі відомостей ДРВ станом на 1 число місяця призначення чергових, позачергових або перших місцевих виборів визначає розмір грошової застави для кожного багатомандатного, єдиного одномандатного виборчого округу (з виборів міського голови) після призначення чергових, позачергових або перших місцевих виборів, але не пізніш як за 57 днів (до 28 серпня) до дня голосування, невідкладно оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та інформує про це відповідні ТВК. Ст.44

Скасування реєстрації:

Скасування реєстрації Звернення кандидата про відмову балотуватись не пізніш як за 19 днів до дня голосування ( до 5 жовтня включно ) Звернення партії про скасування реєстрації кандидата не пізніш як за 19 днів до дня голосування ( до 5 жовтня включно ) Припинення громадянства Вибуття кандидата за межі України Визнання недієздатним Набрання сили обвинувальним вироком Одночасного балотування (крім дозволених випадків) Ліквідації місцевої організації, яка висувала кандидата Ст.47

Фінансування:

Фінансування Виборі фонди необмежені Розмір внеску однієї особи до одного фонду не більший 10 РМЗП За 5 днів до дня вибрів розпорядник здає проміжний фінансовий звіт Ст. ст. 70 - 72

Приміщення для голосування:

Приміщення для голосування Для малої ВД – не менше 50 кв. м Для середньої – не менше 75 кв. м Для великої – не менше 90 кв. м Місця видачі бюлетенів, вхід, вихід з кабін, скриньки, знаходяться в полі зору членів ДВК, спостерігачів Ст.76

Підготовка до голосування:

Підготовка до голосування Огляд сейфу з бюлетенями Огляд і опечатування скриньок, підписання контрольних листів Поділ списку виборців та бюлетенів Передача даних до ТВК Початок заповнення протоколу про підрахунок голосів Ст.77

Голосування:

Голосування З 8 до 20 години Бюлетені видають по два члени ДВК Виборець голосує особисто, таємно Якщо виборець помилився, він може отримати бюлетень на заміну Ст. 77

Голосування за місцем перебування:

Голосування за місцем перебування Напередодні голосування виготовляється витяг зі списку виборців, куди заносяться: Постійно не здатні самостійно пересуватися (відмітка в реєстрі) Тимчасово нездатні пересуватися за умови подання заяви і медичної довідки (перевірка як на президентських виборах не передбачається) Голосування проводять не менш, як 3 члени ДВК Ст. 78

Підрахунок голосів:

Підрахунок голосів Здійснюється на підсумковому засіданні ДВК, яке починається о 20.00, триває без перерви, закінчується підписанням протоколів про підрахунок голосів. Ст.79

Послідовність дій ДВК:

Послідовність дій ДВК Розгляд заяв і скарг про порушення Опрацювання списків виборців а саме Підрахування відомостей про кількість виборців на дільниці, кількість тих, що отримали бюлетені, кількість тих, що голосували вдома Закриття списку Запаковування списку Ст. 79

Послідовність дій ДВК:

Послідовність дій ДВК Опрацювання невикористаних бюлетенів, контрольних талонів: Підрахунок невикористаних бюлетенів Погашення бюлетенів Запакування бюлетенів Підрахування контрольних талонів Запакування контрольних талонів Ст. 79

Послідовність дій ДВК:

Послідовність дій ДВК Відкриття скриньок Відкриваються почергово (спочатку переносні) Перевіряється наявність контрольних листів Бюлетені з пошкодженої скриньки виймаються по одному Бюлетені по різних виборах відокремлюються одні від одних. Ст. 79

Послідовність дій ДВК:

Послідовність дій ДВК Від бюлетенів відокремлюються «предмети». Предмети це: Контрольні листи Все, що не є бюлетенем, встановленої форми. Предмети запаковуються в окремий пакет.

Послідовність дій ДВК:

Послідовність дій ДВК Підрахунок голосів Бюлетені сортуються одним членом ДВК Зміст кожного бюлетеня оголошується Визначаються недійсні бюлетені Недійсні бюлетені підраховуються і запаковуються окремо Якщо бюлетень з іншої дільниці, чи без печатки – не підлягає врахуванню. Ст. 79

Недійсний бюлетень::

Недійсний бюлетень: 1) на яких відсутня печатка цієї дільничної виборчої комісії; 2) на яких зроблено більш як одну позначку; 3) на яких не поставлено жодної позначки; 4) в яких не відірвано контрольний талон; 5) з яких неможливо з інших причин установити зміст волевиявлення виборця; 6) до яких не внесено зміни, передбачені ч.13 ст. 75 Закону, або внесено зміни без відповідного рішення чи внесено зміни невідповідно до такого рішення. Ст.79

Визнання виборів недійсними/ст.81:

Визнання виборів недійсними/ст.81 ДВК може визнати вибори недійсними в разі: 1) виявлення фактів незаконного голосування (вкидання виборчого бюлетеня до виборчої скриньки за виборця іншою особою, крім випадків, передбачених Законом ; голосування особами, які не мають права голосу; голосування особами, які не включені до списку виборців на виборчій дільниці або включені до нього безпідставно; голосування виборцем більше одного разу) у кількості, що перевищує 5 відсотків від кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці; 2) знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок), що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів, якщо кількість цих бюлетенів перевищує 10 відсотків від кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці; 3) виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів у кількості, що перевищує більш як на 5 відсотків кількість виборців, які отримали бюлетені на виборчій дільниці.

Переможці:

Переможці Кандидат в одномандатному окрузі, сільський селищний, міський (менше 90 000) голова – той, хто отримав найбільшу кількість голосів Кандидат на міського голову (більше 90) - той, хто отримав понад 50% голосів, що взяли участь у голосуванні. Інакше повторне голосування Ст. 85

Переможці по списках, ст.86::

Переможці по списках, ст.86: Партії, які подолали 5% бар’єр У виборчому списку місцевої організації партії кандидати у депутати (крім кандидата у депутати, який не закріплений за ТВО) розташовуються в порядку зменшення відсотку голосів виборців, поданих за відповідну місцеву організацію партії у ТВО, за якими були закріплені кандидати, від загальної кількості голосів виборців, поданих за всі місцеві організації партій у відповідних ТВО. У разі якщо отримані відсотки є рівними у кількох кандидатів у депутати, вони розміщуються у виборчому списку в порядку зменшення кількості голосів виборців, поданих у територіальному виборчому окрузі за місцеву організацію партії та відповідного кандидата.

Повторне голосування, ст.87:

Повторне голосування, ст.87 Повторне голосування проводиться у неділю, не пізніш як у тритижневий строк після дня голосування. Міська ТВК (міста, кількість виборців у якому дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч) не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування за поданням кандидатів на посаду міського голови, які включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, формує новий склад ДВК у кількості: 1) для великих дільниць - 16 осіб (по вісім осіб від кожного кандидата на посаду міського голови, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування); 2) для середніх дільниць - 14 осіб (по сім осіб від кожного кандидата на посаду міського голови, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування); 3) для малих дільниць - 12 осіб (по шість осіб від кожного кандидата на посаду міського голови, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування). Кандидати на посаду міського голови, включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування не пізніш як за вісім днів до дня повторного голосування вносять до ТВО подання стосовно кандидатур до складу ДВК.

Повторне голосування:

Повторне голосування До виборчого бюлетеня для повторного голосування, яке призначено відповідно до п.1 ч.1 цієї статті, включаються 2 або більше кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, за яких подано найбільшу і водночас однакову кількість голосів, не враховуючи кандидатів: 1) які після дня голосування, але не пізніш як за 12 днів до дня повторного голосування, звернулися із письмовою заявою про відмову від балотування до ТВК; 2) реєстрація яких скасована в порядку, встановленому Законом , не пізніш як за 12 днів до дня повторного голосування; 3) які вибули з балотування відповідно до ч.7 ст.47 Закону не пізніш як за 12 днів до дня повторного голосування.

authorStream Live Help