Захист прав журналістів у день виборів

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Презентація з вебінару „Захист прав журналістів у день виборів“. Організатор: Інститут розвитку регіональної преси Дата проведення: 23 жовтня 2014 року

Comments

Presentation Transcript

Захист прав журналістів у день виборів :

Захист прав журналістів у день виборів

Право бути присутніми на засіданні виборчої комісії та на виборчій дільниці в день голосування:

Представникам засобів масової інформації гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов'язані з виборами, а на засідання виборчих комісій та на виборчу дільницю у день голосування - на умовах, визначених  частиною третьою статті 34 цього Закону. Виборчі комісії, органи виконавчої влади, посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень надавати їм інформацію щодо підготовки і проведення виборів депутатів. /ч. 4 статті 13 та ч. 3 статті 34 Закону/ Право бути присутніми на засіданні виборчої комісії та на виборчій дільниці в день голосування

Частина 3 статті 34 Закону:

На засіданнях окружної чи дільничної виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні підсумків голосування, на виборчій дільниці в день голосування у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії лише такі особи: 1) члени виборчих комісій вищого рівня; 2) кандидати у депутати, їх довірені особи, уповноважені особи партій (не більше однієї особи від однієї партії, одного кандидата); 3) офіційні спостерігачі від партій, кандидатів у депутати, громадських організацій (не більше однієї особи від однієї партії, одного кандидата, однієї громадської організації); 4 ) офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій; 5 ) представники засобів масової інформації ( не більше двох осіб від одного засобу масової інформації) . Частина 3 статті 34 Закону

Документи, що підтверджують статус журналіста::

редакційне посвідчення, видане засобом масової інформації, інформаційним агентством; інший документ, виданий ЗМІ, інформаційним агентством (чіткий перелік таких документів законодавством України не визначений. Але, враховуючи, що журналісти можуть працювати на позаштатних засадах, такими документами можуть бути цивільно-правові договори на виконання певної роботи по збору, одержанню та підготовці матеріалів для ЗМІ тощо); посвідчення журналіста, видане Національною спілкою журналістів України; посвідчення журналіста, видане медіа-профспілкою; прес-карта інших журналістських, у тому числі міжнародних, організацій. Документи, що підтверджують статус журналіста:

Рекомендації щодо оформлення документів:

У документі, що посвідчує статус журналіста обов’язково мають бути наступні дані: прізвище, ім’я, по батькові, фото журналіста; найменування організації, яка видала документ; підпис посадової особи організації, що видала документ; печатка організації; зазначення терміну дії. Задля безпеки журналіста не буде зайвим розмістити на звороті документа витяг з закону України «Про інформацію», а саме статтю 25 , яка встановлює гарантії для ЗМІ та журналістів, а також статтю 34 Конституції України . Витяги з законів можна виготовити у вигляді невеликого заламінованого аркуша, на звороті якого також зазначити відповідальність за порушення законної професійної діяльності журналіста, зокрема статтю 171 Кримінального кодексу України «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів». http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Рекомендації щодо оформлення документів

Підготовче засідання:

В день голосування журналісти мають право прийти на виборчу дільницю о 7.15, оскільки не пізніше ніж за 45 хвилин до початку голосування проводиться підготовче засідання, на якому відкривається сейф із виборчими бюлетенями На початку засідання усі присутні оглядають стрічку, якою було опечатано сейф (металеву шафу), де зберігаються виборчі бюлетені . /ч. 3 статті 84 Закону/ Підготовче засідання

Огляд та опечатування виборчих скриньок:

Голова дільничної виборчої комісії надає для огляду членам дільничної виборчої комісії, присутнім кандидатам у депутати, їх довіреним особам, уповноваженим особам партій, офіційним спостерігачам, представникам засобів масової інформації почергово всі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки, оголошуючи номер кожної скриньки. Після огляду кожної виборчої скриньки вона пломбується або, у разі неможливості, опечатується печаткою дільничної виборчої комісії, після чого до неї опускається контрольний лист. /ч. 4 статті 84 Закону/ Огляд та опечатування виборчих скриньок

Організація голосування:

Голосування проводиться в день голосування з 8 години до 20 години без перерви. На закордонних виборчих дільницях голосування проводиться за місцевим часом країни, де утворені ці дільниці .  За 5 хвилин до 20 години голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування та зачинення виборчої дільниці о 20 годині. Виборці, які на 20 годину прийшли до дільниці для голосування, мають право проголосувати. Для забезпечення реалізації цього права виборців один із членів комісії о 20 годині за дорученням голови дільничної виборчої комісії підходить до входу у приміщення для голосування та запрошує всіх виборців, які ще не проголосували, зайти у приміщення для голосування та зачиняє двері. Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця приміщення зачиняється і в ньому залишаються тільки члени виборчої комісії та особи, які згідно з цим Законом мають право бути присутніми на засіданні виборчої комісії . /ч. ч. 1, 12 статті 85 Закону/ Організація голосування

Право бути присутніми під час голосування за місцем перебування виборця:

Журналістам не гарантується право бути присутніми в день голосування за місцем перебування виборця, який не здатний пересуватись самостійно внаслідок свого віку, наявності інвалідності, а також за станом здоров’я. Під час проведення голосування виборців за місцем перебування мають право бути присутні кандидати у депутати, їх довірені особи, уповноважені особи партій, офіційні спостерігачі. Виборець чи члени його сім'ї не можуть відмовити у присутності при проведенні голосування членів комісії, які проводять голосування, а також офіційних спостерігачів, кандидатів у депутати, їх довірених осіб, уповноважених осіб партій, які мають право бути присутніми при проведенні голосування. У разі відмови допустити зазначених осіб у приміщення, де перебуває виборець, йому відмовляється у проведенні голосування за місцем його перебування . /ч. ч. 12, 13 статті 86 Закону/ Право бути присутніми під час голосування за місцем перебування виборця

Права журналістів та ЗМІ :

Права журналістів та ЗМІ в день голосування, в тому числі, в приміщенні для голосування, а також при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановленні підсумків та результатів голосування .

Права, передбачені ЗУ «Про інформацію»:

1) Під час виконання професійних обов'язків журналіст має право здійснювати письмові, аудіо- та відеозаписи із застосуванням необхідних технічних засобів , за винятком випадків, передбачених законом. 2) Журналіст має право безперешкодно відвідувати приміщення суб'єктів владних повноважень, відкриті заходи, які ними проводяться, та бути особисто прийнятим у розумні строки їх посадовими і службовими особами, крім випадків, визначених законодавством. 3) Журналіст має право не розкривати джерело інформації або інформацію, яка дозволяє встановити джерела інформації, крім випадків, коли його зобов'язано до цього рішенням суду на основі закону. 4) Після пред'явлення документа, що засвідчує його професійну належність, працівник засобу масової інформації має право збирати інформацію в районах стихійного лиха, катастроф, у місцях аварій, масових безпорядків, воєнних дій, крім випадків, передбачених законом. 5) Журналіст має право поширювати підготовлені ним матеріали (фонограми, відеозаписи, письмові тексти тощо) за власним підписом (авторством) або під умовним ім'ям (псевдонімом). 6) Журналіст засобу масової інформації має право відмовитися від авторства (підпису) на матеріал, якщо його зміст після редакційної правки (редагування) суперечить його переконанням. Права, передбачені ЗУ «Про інформацію»

Право на фото - та відеозйомку:

Право журналіста під час виконання своїх професійних обов’язків проводити фото- та відео зйомку, аудіо запис із використанням відповідної апаратури гарантується частиною 1 статті 25 Закону України «Про інформацію». Крім того, це питання регулюється статтею 307 Цивільного кодексу України , яка передбачає, що фізична особа може бути знята на фото- , кіно- , теле- чи відеоплівку лише за її згодою. В той же час, згода особи на знімання її на фото- , кіно- , теле- чи відеоплівку припускається , якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру. Право на фото - та відеозйомку

Виключення із права проводити фото- та відео зйомку :

Фото- та відеозйомка не повинні порушувати : таємницю голосування виборця (див. статтю 7 Закону України «Про вибори народних депутатів України» та статтю 159 Кримінального кодексу України ); таємницю про стан здоров’я особи (див. статтю 39-1 Основ законодавства України «Про охорону здоров’я, яка передбачає, що пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, в тому числі про факт звернення за медичною допомогою , діагноз тощо). Це правило необхідно враховувати, оскільки спеціальні виборчі дільниці утворюються у стаціонарних закладах охорони здоров’я, і журналісти мають право бути на них присутніми в день голосування. Виключення із права проводити фото- та відео зйомку

Обмеження при поширенні інформації про результати екзит-полів:

Способи проведення опитувань виборців щодо їх волевиявлення під час голосування повинні забезпечувати збереження таємниці голосування опитуваного виборця. Оприлюднення в день голосування результатів такого опитування до закінчення голосування забороняється. /ч. 4 статті 67 Закону/ Обмеження при поширенні інформації про результати екзит-полів

Заборона агітації:

Передвиборна агітація напередодні дня голосування та в день голосування забороняється . У цей же час забороняються проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій, пікетів) від імені партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидатів в депутати, розповсюдження агітаційних матеріалів, а також публічні оголошення про підтримку партією чи окремими кандидатами у депутати проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів. Заборона агітації

Позбавлення права бути присутніми:

Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права бути присутніми на засіданні осіб, зазначених у частині другій, пунктах 2-5 частини третьої та частині четвертій цієї статті, якщо вони протиправно перешкоджають його проведенню . Таке рішення приймається не менше ніж двома третинами голосів від складу комісії присутніх на засіданні комісії . /ч. 5 статті 34 Закону/ Позбавлення права бути присутніми

Вимоги до рішення виборчої комісії:

Рішення виборчої комісії з розглянутого питання оформляється у формі постанови. Постанова підписується головою виборчої комісії (головуючим на засіданні) і секретарем виборчої комісії (секретарем засідання). Зміст та наскрізний номер постанови повинні бути відображені у протоколі відповідного засідання виборчої комісії . / ч. ч. 3, 4 статті 35 Закону/ Вимоги до рішення виборчої комісії

Вимоги до оприлюднення рішення виборчої комісії :

Постанова, прийнята окружною чи дільничною виборчою комісією, не пізніше ранку наступного дня після дня її прийняття , а прийнята напередодні дня голосування, у день голосування та під час підрахунку голосів, встановлення підсумків голосування , - не пізніш як через чотири години після завершення засідання виборчої комісії, вивішується для загального ознайомлення на стенді офіційних матеріалів комісії, який обладнується в приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів. У ці ж строки постанова , прийнята окружною чи дільничною виборчою комісією, надсилається до Центральної виборчої комісії, яка оприлюднює її на своєму офіційному веб-сайті невідкладно після надходження постанови . / ч. 5 статті 35 Закону/ Вимоги до оприлюднення рішення виборчої комісії

Вимоги до оприлюднення рішення виборчої комісії :

Копія постанови , прийнятої окружною чи дільничною виборчою комісією, засвідчена головою виборчої комісії чи його заступником і секретарем виборчої комісії та скріплена печаткою виборчої комісії, видається суб’єкту виборчого процесу, якого вона стосується, на його вимогу не пізніше ніж через чотири години після її прийняття, а прийнятої напередодні дня голосування та в день голосування, – невідкладно. У ці ж строки постанова, прийнята окружною виборчою комісією, надсилається до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему . / ч. 5 статті 35 Закону/ Вимоги до оприлюднення рішення виборчої комісії

Порушення прав журналістів та їх фіксація:

У випадку порушення прав журналістів, їх важливо зафіксувати. Це можуть зробити офіційні спостерігачі, склавши відповідний акт. Кім того, самі журналісти та їх колеги можуть зафіксувати факти порушення прав журналістів на відеокамеру, на диктофон, мобільний телефон, сфотографувати їх тощо. Кодекс адміністративного судочинства України визнає зібрані у такий спосіб матеріали речовими доказами (див. статтю 80 КАС України). Бажано також записати прізвища, імена та по-батькові та інші контактні дані свідків, які можуть підтвердити зазначені факти. Фіксація фактів порушення прав журналістів – це перший крок до їх поновлення. Нерідко цього буває достатньо для припинення порушення прав представників ЗМІ. Порушення прав журналістів та їх фіксація

Захист прав журналістів та ЗМІ:

Звернення до міліції, прокуратури із заявою про злочин, передбачений статтею 171 КК України; Гарячі лінії МВС України, ГПУ, ЦВК України тощо; Оскарження до суду; Альтернативні способи захисту. Захист прав журналістів та ЗМІ

Дякую за увагу!:

Людмила Опришко, адвокат, медіа-юрист ІРРП 2014 Дякую за увагу!

authorStream Live Help