Відповідальність журналістів та ЗМІ за порушення виборного закон-ва

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Презентація з вебінару Вебінар „Відповідальність журналістів та ЗМІ за порушення виборного законодавства“. Організатор: Інститут розвитку регіональної преси

Comments

Presentation Transcript

Відповідальність:

Відповідальність журналістів та ЗМІ за порушення виборчого законодавства

Тимчасова заборона на діяльність ЗМІ:

Тимчасова заборона на діяльність ЗМІ У разі: встановлення судом при розгляді виборчого спору повторного або одноразового грубого порушення засобом масової інформації вимог цього Закону суд приймає рішення про: тимчасове (до закінчення виборчого процесу) зупинення дії ліцензії або про тимчасову заборону (до закінчення виборчого процесу) випуску друкованого видання . / частина 11 статті 74 ЗУ Про вибори народних депутатів України /

Припинення трансляції на території України:

Припинення трансляції на території України Така санкція може застосовуватись у випадку виявлення в діяльності ТРК порушень норм виборчого законодавства щодо заборони громадянам іноземних держав, особам без громадянства ведення передвиборної агітації через журналістську діяльність або в діяльності яких містяться заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганда війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, національної, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення. Такий вид відповідальності може застосовуватись як до українських ТРК, так і до операторів телекомунікацій, іноземних телеканалів. Припинити трансляцію має право Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення своїм рішенням. / частина 12 статті 74 ЗУ Про вибори народних депутатів України /

Право на відповідь:

Право на відповідь З вимогою опублікувати відповідь мають право звернутись : Партія - суб'єкт виборчого процесу, кандидат у депутати. Таке звернення повинно бути спрямованим до ЗМІ, що оприлюднив інформацію, яку партія або кандидат вважають недостовірною . / частина 13 статті 74 ЗУ Про вибори народних депутатів України /

Право на відповідь Порядок реалізації:

Право на відповідь Порядок реалізації ЗМІ, що оприлюднив інформацію, яку партія чи кандидат вважають недостовірною, зобов'язаний надати партії, кандидату у депутати, щодо яких поширено недостовірну інформацію, можливість оприлюднити відповідь .   Строки оприлюднення відповіді: не пізніш як через три дні після дня звернення з вимогою про відповідь, але не пізніш останнього дня перед днем голосування я / частина 13 статті 74 ЗУ Про вибори народних депутатів України /

Право на відповідь Порядок реалізації:

Право на відповідь Порядок реалізації ЗМІ зобов'язаний: надати такий самий ефірний час відповідно на телебаченні чи радіо або опублікувати в друкованому засобі масової інформації наданий партією чи кандидатом матеріал, Відповідь повинна бути набрана таким самим шрифтом і розміщений під рубрикою "відповідь " на тому ж місці шпальти в обсязі не меншому , ніж обсяг повідомлення, що спростовується. Відповідь повинна містити посилання на відповідну публікацію в друкованому засобі масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на інформацію, що спростовується . / частина 13 статті 74 ЗУ Про вибори народних депутатів України /

Право на відповідь Порядок реалізації:

Право на відповідь Порядок реалізації Додаткові вимоги до змісту відповіді Відповідь не повинна містити прямих закликів до голосування за або не голосування за певні партії, кандидатів у депутати. Відповідь має бути оприлюднена без додатків, коментарів та скорочень. Відповідь здійснюватися за рахунок ЗМІ. Відповідь на відповідь не надається. / частина 13 статті 74 ЗУ Про вибори народних депутатів України /

МИНИМАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА согласно Резолюции (74) 26 Комитета министров СЕ «О праве на ответ – состояние лица в отношении прессы»::

МИНИМАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА согласно Резолюции (74) 26 Комитета министров СЕ «О праве на ответ – состояние лица в отношении прессы»: СМИ может отказать в опубликовании ответа : а) если просьба об опубликовании ответа не представлена СМИ в достаточно короткий срок; б) если объем ответа превышает объем того, что необходимо опровергнуть в информации, которая содержит факты, объявленные как ложные; в) если ответ не ограничивается опровержением фактов, объявленных, как ложные; г) если требование само является нарушением, за которое предусмотрена ответственность; д ) если это противоречит интересам третьей стороны, которые охраняются законом; е) если соответствующее лицо не в состоянии доказать существование законного интереса. + - Если форма и стиль отличается от формы и стиля, в которых было распространено обжалуемую информацию; Если обжалуемая информация является частью отчета, опубликованного на открытых сессиях органов гос.власти или в суде /Рекомендация Комитета Министров СЕ (2004)16 от 15 декабря 2004 года «Комитета Министров странам-участникам относительно права на ответ в новой медиа-среде »/

Коли у оприлюдненні відповіді може бути відмовлено:

Коли у оприлюдненні відповіді може бути відмовлено Засіб масової інформації може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидату у депутати в разі, якщо надані для поширення матеріали не відповідають вимогам  частин 6  чи  10 статті 74  цього Закону . / частина 9 статті 71 ЗУ Про вибори народних депутатів України /

Заборонено поширювати:

Заборонено поширювати у будь-якій формі матеріали , що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, національної, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення . / частина 6 статті 74 ЗУ Про вибори народних депутатів України /

Заборонено поширювати:

Заборонено поширювати завідомо недостовірні або наклепницькі відомості про партію - суб'єкта виборчого процесу або про кандидата у депутати, недостовірний або наклепницький характер яких встановлено у судовому порядку. / частина 6 статті 74 ЗУ Про вибори народних депутатів України /

Адміністративна відповідальність:

Адміністративна відповідальність За порушення виборчого законодавства Статті 212-9 – 212-11 КУпАП

Порушення порядку ведення передвиборної агітації та ведення інформаційного забезпечення виборів:

Порушення порядку ведення передвиборної агітації та ведення інформаційного забезпечення виборів Порушення передбаченого законом порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням друкованих, електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації або надання переваги в інформаційних телерадіопередачах чи друкованих засобах масової інформації, в продукції інформаційного агентства будь-якому кандидату, політичній партії (блоку), їх передвиборним програмам власниками, посадовими чи службовими особами, творчими працівниками засобів масової інформації, інформаційних агентств - тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян . /ч. 1 статті 212-9 КУпАП/

Порушення порядку ведення передвиборної агітації та ведення інформаційного забезпечення виборів:

Порушення порядку ведення передвиборної агітації та ведення інформаційного забезпечення виборів Порушення заборони протягом визначеного законом часу у будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної теле- , радіопрограми відповідного кандидата, політичної партії (блоку), давати будь-яку інформацію щодо цього кандидата, цієї політичної партії (блоку) власниками, посадовими чи службовими особами, творчими працівниками засобів масової інформації, інформаційних агентств - тягне за собою накладення штрафу від сорока до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян . /ч. 2 статті 212-9 КУпАП/

Порушення порядку ведення передвиборної агітації та ведення інформаційного забезпечення виборів:

Порушення порядку ведення передвиборної агітації та ведення інформаційного забезпечення виборів Супроводження офіційних повідомлень у період виборчого процесу коментарями, що мають агітаційний характер, а також відео- , аудіозаписами , кінозйомками, фотоілюстраціями про дії посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування як кандидатів у депутати та на посади сільських, селищних, міських голів - тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. /ч. 2 статті 212-9 КУпАП/

Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації:

Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації Здійснення передвиборної агітації особою, участь якої у передвиборній агітації заборонена законом, проведення передвиборної агітації поза строками, встановленими законом чи в місцях, що заборонені законом, здійснення передвиборної агітації у формах і засобами, що суперечать Конституції або законам України, або інше порушення встановлених законом обмежень щодо ведення передвиборної агітації, крім випадків, передбачених статт ями  212 -9 ,  212 -13  та  212 -14   цього Кодексу, а так само агітація в день проведення референдуму - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян . /стаття 212-10 КУпАП/

Ненадання можливості оприлюднити відповідь:

Ненадання можливості оприлюднити відповідь Ненадання відповідному суб'єкту виборчого процесу, щодо якого оприлюднено інформацію, яку він вважає недостовірною, на його вимогу (звернення) можливості у визначеному законом порядку оприлюднити відповідь щодо такої інформації - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. / стаття 212-11 КУпАП/

Відповідальність ЗМІ за КУпАП:

Відповідальність ЗМІ за КУпАП Здійснюють контроль та складають протоколи: Національна рада з питань телебачення і радіомовлення – ТРО. Держкомтелерадіо – друковані ЗМІ, ІА.

Відповідальність:

Відповідальність встановлена Кримінальним кодексом України

Порушення таємниці голосування:

Порушення таємниці голосування Умисне порушення таємниці голосування під час проведення виборів або референдуму, що виявилося у розголошенні змісту волевиявлення громадянина, який взяв участь у виборах або референдумі, - карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років. /частина 1 статті 159 ККУ/

Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади :

Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади 1. Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. 2. Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк. 3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або організованою групою , або з використанням засобів масової інформації, - караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк .

Стаття 110. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України :

Стаття 110. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України 1. Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, - караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років. 2. Ті самі дії, якщо вони вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, - караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Позови про спростування, захист честі та гідності і відшкодування моральної шкоди, подані після закінчення виборчого процесу:

Позови про спростування, захист честі та гідності і відшкодування моральної шкоди, подані після закінчення виборчого процесу Розглядаються за Цивільно-процесуальним Кодексом України (а не КАСУ). Можуть бути подані протягом року з моменту публікації. Позовні вимоги можуть бути заявлені окремо (про спростування, про захист честі та гідності, про відшкодування шкоди) або всі разом. Відсутні скорочені процедури.

Особливості :

Особливості оскарження порушень ЗМІ та їх працівниками законодавства про вибори

Хто має право подати позов:

Хто має право подати позов Із позовом може звернутись: виборча комісія, Кандидат, зареєстрований ЦВК України, Партія, яка висунула кандидата у депутати. Увага : інші суб’єкти виборчого процесу (виборці, офіційні спостерігачі) такого права не мають !!! /ч. 1 статті 174 КАС України/

Позов може бути пред’явлений до::

Позов може бути пред’явлений до : засобів масової інформації; інформаційних агентств; їхніх посадових та службових осіб; творчих працівників засобів масової інформації та інформаційних агентств, які порушують законодавство про вибори . Правова підстава: частина 1 статті 174 КАСУ .

Куди подається позов:

Куди подається позов Позовна заява до засобу масової інформації, інформаційного агентства, їх посадових осіб та творчих працівників з приводу порушення ними законодавства про вибори Президента України подається до місцевого загального суду як адміністративного за місцезнаходженням ЗМІ, інформаційного агентства.   Це передбачено частиною 3 статті 174 Кодексу адміністративного судочинства України

Строки звернення до суду:

Строки звернення до суду Загальний строк: Позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності ЗМІ, його посадових та службових осіб, творчих працівників може бути подано до адміністративного суду у 5-денний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності.   Спеціальний строк: Позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності, що мали місце до дня голосування , може бути подано до адміністративного суду у вищезазначений (5-денний) строк, але не пізніше 24-ї години дня, що передує дню голосування . Правова підстава: частини 6-7 статті 172 , частина 4 ст. 174 КАСУ .  

Строк розгляду справи судом:

Строк розгляду справи судом Загальне правило: Суд вирішує адміністративні справи у 2-денний строк після надходження позовної заяви. Спеціальні строки розгляду: 1) Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли до дня голосування , вирішуються судом у 2-денний строк, але не пізніше ніж за 2 години до початку голосування . 2) Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли у день голосування вирішуються судом до закінчення голосування. 3) Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли у день голосування, але після закінчення голосування , вирішуються судом у 2-денний строк після надходження позовної заяви. Правова підстава: частина 11 статті 172, частина 5 статті 174 КАСУ .

Особливості судових рішень:

Особливості судових рішень Якщо суд під час розгляду справи встановить, що засіб масової інформації, інформаційне агентство чи/та їх працівники порушили Закон України «Про вибори Президента України», він у своєму рішенні повинен визначити спосіб захисту порушеного права, а також встановити порядок усунення усіх наслідків таких порушень. Зокрема, якщо ЗМІ протиправно відмовив в оприлюдненні спростування недостовірної інформації про кандидата на посаду Президента України, суд може зобов’язати таке спростування опублікувати. Важливим є те, що суд повинен застосовувати лише ті засоби правового захисту, які передбачені законом. Якщо під час розгляду справи буде виявлено, що посадові особи засобу масової інформації, або інші працівники ЗМІ вчинили діяння, що мають ознаки адміністративного проступку чи злочину, суд зобов’язаний ухвалити з цього приводу окреме рішення і направити його до органів чи посадових осіб для притягнення до інших видів відповідальності. Правова підстава: частина 1 статті 177 КАСУ .

Отримання рішення суду:

Отримання рішення суду Копії судового рішення невідкладно видаються особам, які брали участь у справі. Якщо сторони або одна із них не були присутніми в судовому засіданні під час проголошення судового рішення, воно надсилається учасникам судового розгляду по пошті.   Правова підстава: частина 2 статті 177 КАСУ .

Строк подачі апеляційної скарги:

Строк подачі апеляційної скарги Судові рішення можуть бути оскаржені в апеляційному порядку у 2-денний строк з дня їх проголошення , а судові рішення, ухвалені до дня голосування , – не пізніше ніж за 4 години до початку голосування . Правова підстава: частина 5 статті 177 КАСУ .

Коли рішення суду набирає законної сили:

Коли рішення суду набирає законної сили Рішення суду першої інстанції набирають законної сили після того, як закінчиться строк на їх апеляційне оскарження, якщо протягом цього строку не буде подана апеляційна скарга. Якщо протягом строку, відведеного КАС України для подачі апеляційної скарги, така скарга буде подана, рішення суду набуває законної сили після того, як буде проголошено рішення суду апеляційної інстанції.   Судові рішення Вищого адміністративного суду України набирають законної сили з моменту проголошення і не можуть бути оскаржені.   Правова підстава: частина 3 статті 177 КАСУ .

Порядок подачі апеляційної скарги:

Порядок подачі апеляційної скарги Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції подається до відповідного апеляційного адміністративного суду. Вона подається через суд першої інстанції, який ухвалив оспорюване рішення у справі.   Правова підстава: частина 6 статті 177 КАСУ .

Строк розгляду справ апеляцією:

Строк розгляду справ апеляцією Загальний строк: Суд апеляційної інстанції розглядає справу у 2-денний строк після того, як закінчиться строк подачі апеляційної скарги. Про судовий розгляд справи повідомляються особи, які беруть участь у справі. Спеціальний строк: Апеляційна скарга стосовно судового рішення, що було ухвалене до дня голосування , розглядається не пізніше ніж за 2 години до початку голосування .   Правова підстава: частина 7 статті 177 КАСУ .

Особливості розгляду справ адмінсудами:

Особливості розгляду справ адмінсудами Розгляд справ за позовами проти ЗМІ, інформаційних агентств та їх працівників, пов’язаних із порушенням виборчого законодавства, має такі особливості: 1) Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи. 2) Суд апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду не може повертати справу на новий розгляд. 3) Судове рішення суду апеляційної інстанції є остаточним.   Правова підстава: частини 8,9 статті 177 КАСУ .  

Особливості обчислення строків:

Особливості обчислення строків 1) Строки обчислюються календарними днями і годинами. 2) Останнім днем строку , який має закінчитися з настанням певної події, є день, що передує дню вказаної події. 3) Днем бездіяльності є останній день встановленого законом строку, в який мало бути вчинено дію або прийнято рішення. 4) Днем подання позовної заяви , апеляційної скарги є день їх надходження до відповідного суду!!! 5) Строки подання позовних заяв і апеляційних скарг не може бути поновлено!!! 6) Позовні заяви, апеляційні скарги, подані після закінчення цих строків, суд залишає без розгляду . Правова підстава: стаття 179 КАСУ .  

Дякую за увагу:

Дякую за увагу Людмила Опришко, Адвокат, медіа-юрист ІРРП 2014