Моніторинг веб-сайтів центральних органів виконавчої влади України

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

10 грудня 2014 р. на прес-конференції в УНІА «Укрінформ» Інститут розвитку регіональної преси (ІРРП) оприлюднив рейтинг відкритості 55 сайтів центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) відповідно до результатів моніторингу, проведеного 2014 року. Моніторинг веб-сайтів органів влади проводиться вже четвертий рік поспіль та передбачає оцінювання за 220 параметрами на повноту, актуальність та навігаційну доступність інформації.

Comments

Presentation Transcript

РЕЙТИНГ ВІДКРИТОСТІ ОФІЦІЙНИХ ВЕБ-САЙТІВ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ 2014 р.:

РЕЙТИНГ ВІДКРИТОСТІ ОФІЦІЙНИХ ВЕБ-САЙТІВ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ 201 4 р. Прес-конференція Інституту розвитку регіональної преси 10 грудня 2014 р.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ:

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ Дослідженню підлягають кількісні і якісні характеристики поточного рівня інформаційної відкритості офіційних веб-сайтів центральних органів виконавчої влади України. Розміщена на офіційних веб-сайтах інформація повинна бути: ПОВНОЮ – відтворювати всі передбачені законом вимоги АКТУАЛЬНОЮ – включати останні зміни у законодавстві, порядку надання послуг, реквізитах рахунків, відомостях про використання бюджетних коштів тощо НАВІГАЦІЙНО ДОСТУПНОЮ – користувач повинен знаходити потрібну йому інформацію, не витрачаючи багато часу та зусиль

Законодавство України, яке визначає параметри Моніторингу:

Законодавство України, яке визначає параметри Моніторингу Характеристики рівня інформаційної відкритості визначаються чинним законодавством України: Законом України “Про доступ до публічної інформації” Порядком оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 р. № 3 Порядком інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади, затверджений наказом Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 25.11.2002 р. № 327/225; Порядком функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади, затверджений наказом Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 25.11.2002 № 327/225.

Предмет дослідження у 2014 році:

Предмет дослідження у 2014 році В 2014 році було проведено третій щорічний Моніторинг 55 офіційних веб-сайтів центральних органів виконавчої влади України. БУЛО ДОСЛІДЖЕНО: Урядовий Портал; 16 Міністерств; 35 центральних органів виконавчої влади 3 органи виконавчої влади зі спеціальним статутом Центральні органи виконавчої влади, які досліджувались у попередніх періодах, але пізніше були ліквідовані або реорганізовані, не включено до списку Моніторингу 2014 року. ЦОВВ, які стали правонаступниками цих органів, входять до даного дослідження. В процесі моніторингу було проведено реорганізацію центральних органів виконавчої влади України згідно з Постановою Кабінету Міністрів України “ Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 10 вересня 2014 року № 442. Оскільки веб-сайти багатьох реорганізованих органів або знаходяться в процесі створення або в процесі відновлення, Моніторинг врахував вказані зміни.

Основні групи відомостей:

Основні групи відомостей 1. Загальна інформація про центральний орган виконавчої влади. 2. Відомості про структуру центрального органу виконавчої влади. 3. Відомості про державні інформаційні системи, що перебувають у віданні центрального органу виконавчої влади. 4. Відомості про діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері своєї основної компетенції. 5. Законодавство і нормотворча діяльність центрального органу виконавчої влади. 6. Відомості про діяльність центрального органу виконавчої влади із забезпечення прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб. 7. Інформація про закупівлю товарів, робіт, послуг для державних потреб. 8. Відомості про кадрове забезпечення центрального органу виконавчої влади. 9. Відомості про виконання бюджету центральним органом виконавчої влади. 10. Критерії зручності сприйняття інформації (технологічні вимоги). 11. Додаткові вагомі параметри. 12. Негативний контент і функції офіційного сайту центрального органу виконавчої влади

Рівень інформаційної відкритості 55 сайтів ЦОВВ України в 2014 р.:

Рівень інформаційної відкритості 55 сайтів ЦОВВ України в 2014 р.

Зміни рівня інформаційної відкритості після взаємодії з експертами (участь у взаємодії брали 13 сайтів):

Зміни рівня інформаційної відкритості після взаємодії з експертами (участь у взаємодії брали 13 сайтів)

Лідери рейтингу 2014 року :

Лідери рейтингу 2014 року

ПРОРИВИ 2014 РОКУ:

ПРОРИВИ 2014 РОКУ

ПАДІННЯ 2014 РОКУ:

ПАДІННЯ 2014 РОКУ

ВИСНОВКИ :

ВИСНОВКИ Незважаючи на збільшення загального коефіцієнта рівня відкритості веб-сайтів , який на кінець 2014 року склав 53,76%, майже половина - 46,24% інформації про діяльність ЦОВВ залишається недоступною для користувачів їх офіційних веб-сайтів . Відповідно, веб-сайти трохи більше як наполовину відповідають: - нормам чинного законодавства, яке регулює питання доступу до інформації про діяльність центральних органів виконавчої влади України; - технологічним вимогам щодо функціонування, інформаційного наповнення та технічного забезпечення веб-сайтів органів виконавчої влади; - загальноприйнятим вимогам зручності користування та пошуку інформації на веб-сайтах .

authorStream Live Help