Розмежування інформації, агітації та політреклами під час виборів 2014

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Доповідач: Олександр Бурмагін – медіа-юрист, медіа-тренер. Цільова аудиторія: журналісти. Програма: 1. Інформування про факти та події, пов’язані з виборами та його ознаки. 2. Визначення передвиборної агітації 3. Визначення політичної реклами 4. Співвідношення інформування, передвиборної агітації та політичної реклами.

Comments

Presentation Transcript

Що треба знати про агітацію:

Що треба знати про агітацію Олександр Бурмагін, медіа-юрист, медіа-тренер

ВИЗНАЧЕННЯ:

ВИЗНАЧЕННЯ Передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата у депутати або партію - суб'єкта виборчого процесу. Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать  Конституції України  та законам України. /ст.68 – форми і засоби передвиборної агітації/

СТРОКИ, ст.70:

СТРОКИ, ст.70 1. Партія, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидати у депутати мають право розпочати свою передвиборну агітацію з дня, наступного за днем прийняття виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати. 2. Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем голосування. 3. Передвиборна агітація напередодні дня голосування та в день голосування забороняється. У цей же час забороняються проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій, пікетів) від імені партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидатів в депутати, розповсюдження агітаційних матеріалів, а також публічні оголошення про підтримку партією чи окремими кандидатами у депутати проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів.

співвідношення:

співвідношення

ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ:

ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ

ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ:

ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ

Політична реклама (ч.3 ст.68):

Політична реклама (ч.3 ст.68) це розміщення або поширення матеріалів передвиборної агітації за допомогою рекламних засобів Визначення рекламних засобів та реклами: (ст. 1 ЗУ «Про рекламу») рекламні засоби - засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача; реклама - інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Політична реклама:

Політична реклама До політичної реклами належить ТАКОЖ : - використання символіки або логотипів партій - суб'єктів виборчого процесу, - повідомлення про підтримку партією - суб'єктом виборчого процесу або кандидатом у депутати видовищних чи інших публічних заходів - привернення уваги до участі у таких заходах партії - суб'єкта виборчого процесу чи певного кандидата у депутати. Реклама друкованих видань (газет, журналів, книг), інших товарів та послуг з використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів, назв чи символіки партій - суб'єктів виборчого процесу також є політичною рекламою .

ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА:

ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА Підтримка партією, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, від свого імені проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрацій фільмів, телепередач чи інших публічних заходів, а також проведення зазначених публічних заходів на підтримку партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, може здійснюватися лише у разі фінансування таких заходів із коштів виборчого фонду відповідної партії. /ч.7 ст.68/

ОБМЕЖЕННЯ ПО ЧАСУ ТА ПЛОЩІ ДЛЯ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ:

ОБМЕЖЕННЯ ПО ЧАСУ ТА ПЛОЩІ ДЛЯ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ Час мовлення, відведений на рекламу впродовж виборчого процесу не може перевищувати – 20 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. Частка реклами протягом кожної астрономічної години не повинна перевищувати впродовж виборчого процесу - 25 відсотків. /ч.ч.1,2 ст.13 Закону України “Про рекламу”/

ОБМЕЖЕННЯ ПО ЧАСУ ТА ПЛОЩІ ДЛЯ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ:

ОБМЕЖЕННЯ ПО ЧАСУ ТА ПЛОЩІ ДЛЯ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ Друкована площа, відведена на політичну рекламу впродовж виборчого процесу в друкованих засобах масової інформації, у тому числі рекламних, не може перевищувати 20 відсотків обсягу друкованої площі кожного номера видання чи додатка до нього. /ч.2 ст.14 Закона України “Про рекламу”/

Не належать до передвиборної агітації::

Не належать до передвиборної агітації: Офіційні повідомлення в період виборчого процесу про дії кандидатів у депутати, які є посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим чи органів місцевого самоврядування у випадку, якщо вони пов'язані з виконанням ними посадових (службових) повноваж ень, передбачених Конституцією України та законами України, і підготовлені у порядку , передбаченому Законом України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації ” за умови якщо вони НЕ містять коментарів агітаційного характеру, а також відео-, аудіозаписів, кінозйомок, фотоілюстрацій про дії зазначених осіб як кандидатів у депутати .

Не вважається передвиборною агітацією::

Не вважається передвиборною агітацією: здійснення партією, яка не має статусу суб'єкта виборчого процесу , заходів, визначених у ч. 2 ст. 68 ЗУ «Про вибори народних депутатів України» як форми передвиборної агітації, якщо вони проводяться з метою популяризації власної діяльності такої партії; чи роз'яснення своєї позиції цієї партії за умови, що під час таких заходів жодним чином не згадуються партії - суб'єкти виборчого процесу та кандидати у депутати, а також положення передвиборних програм.

ВИКЛЮЧЕННЯ:

ВИКЛЮЧЕННЯ Партія, яка не має статусу суб'єкта виборчого процесу НЕ МАЄ права : закликати голосувати «за» або «не голосувати» за партію – суб'єкта виборчого процесу, кандидата у депутати; або давати публічні оцінки діяльності цих партій чи кандидатів у депутати. В іншому випадку буде вважатись, що вони проводять передвиборну агітацію !

Не відноситься до передвиборної агітації:

Не відноситься до передвиборної агітації Загальне інформаційне забезпечення виборів /ст.64/; Спеціальне інформаційне забезпечення виборів /ст.65/

РОЗМЕЖУВАННЯ:

РОЗМЕЖУВАННЯ

Основні засади інформаційного забезпечення виборів:

Основні засади інформаційного забезпечення виборів Виборцям забезпечується можливість доступу до різнобічної , об'єктивної та неупередженої інформації, потрібної для здійснення усвідомленого, поінформованого, вільного вибору. Виборчі комісії, засоби масової інформації та інформаційні агентства , органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, об'єднання громадян та інші особи при поширенні інформації про вибори, яка НЕ є передвиборною агітацією , зобов'язані дотримуватися об'єктивності, неупередженості, збалансованості, достовірності, повноти і точності інформації . Інформація, що міститься у документах, поданих до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів, є відкритою. /ст.63/

Загальне інформаційне забезпечення виборів:

Загальне інформаційне забезпечення виборів Включає інформування виборців про : 1) виборчі права громадян та способи їх здійснення і захисту ; 2) можливість та процедури перевірки включення себе та інших виборців до Державного реєстру виборців та списків виборців на виборчих дільницях; 3) можливість та порядок зміни виборцю місця голосування (виборчої дільниці) без зміни виборчої адреси; 4) адресу місцезнаходження окружної та дільничної виборчих комісій виборчої дільниці, до яких належить виборча адреса виборця;

Загальне інформаційне забезпечення виборів:

Загальне інформаційне забезпечення виборів 5) Адресу приміщення для голосування , дату та час голосування; 6) підстави та процедури отримання можливості голосувати з а місцем перебування; 7) процедуру голосування та спосіб заповнення виборчого бюлетеня; 8) право на оскарження порушень своїх виборчих прав та способи здійснення цього права; 9) відповідальність за порушення законодавства про вибори .

Загальне інформаційне забезпечення виборів:

Загальне інформаційне забезпечення виборів На розповсюдження інформаційних матеріалів, які належать до загального інформаційного забезпечення виборів , поширюється законодавство про соціальну рекламу . ЦВК на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює інформацію, що стосується загального інформаційного забезпечення відповідних виборів ( не пізніш як за 120 днів до дня голосування ) .

Спеціальне інформаційне забезпечення виборів:

Спеціальне інформаційне забезпечення виборів Передбачає інформування виборців про: 1) зареєстрованих кандидатів та суб'єктів їх висування ; 2) передвиборні програми партій та кандидатів у депутати в одномандатних округах; 3) рахунки виборчих фондів партій та кандидатів у депутати в одномандатних округах, допустимий розмір добровільного внеску та спосіб, у який робиться внесок ; 4) скасування реєстрації (вибуття) кандидата у депутати ; 5) факти та події, пов'язані з виборчим процесом .

Спеціальне інформаційне забезпечення виборів:

Спеціальне інформаційне забезпечення виборів Засоби масової інформації, інформаційні агентства можуть брати участь у спеціальному інформаційному забезпеченні виборів на замовлення Центральної чи окружної виборчої комісії . Крім того, ЗМІ та ІА можуть інформувати про факти та події, пов'язані з виборчим процесом з власної ініціативи, але з дотриманням вимог ЗУ «Про вибори народних депутатів України ».

Засади участі ЗМІ та ІА у інформаційному забезпеченні виборів /ст.66/:

Засади участі ЗМІ та ІА у інформаційному забезпеченні виборів /ст.66/ Під час виборчого процесу ЗМІ розміщують інформаційні матеріали на замовлення Центральної виборчої комісії та окружних виборчих комісій на підставі відповідних договорів , укладених із зазначеними комісіями . Інформаційні агентства та засоби масової інформації (Інтернет?) поширюють повідомлення про перебіг виборчого процесу, події, пов'язані із виборами, базуючись на засадах достовірності, повноти і точності, об'єктивності інформації та її неупередженого подання . Засоби масової інформації мають збалансовано висвітлювати коментарі всіх партій та кандидатів у депутати щодо подій , пов'язаних із виборами.

Засади участі ЗМІ та ІА у інформаційному забезпеченні виборів /ст.66/:

Засади участі ЗМІ та ІА у інформаційному забезпеченні виборів /ст.66/ Інформаційні агентства, засоби масової інформації, що поширюють інформацію про події, пов’язані із виборами, не можуть допускати замовчування суспільно необхідної інформації, що стосується цих подій, якщо вона була їм відома на момент поширення інформації. Інформаційні агентства, засоби масової інформації зобов’язані поширювати інформацію про вибори відповідно до фактів, не допускаючи перекручування інформації. Засоби масової інформації та інформаційні агентства повинні намагатися отримувати інформацію про події, пов’язані з виборами, з двох і більше джерел, віддаючи перевагу першоджерелам.

ІНФОРМУВАННЯ:

ІНФОРМУВАННЯ Частина 5 статті 66 – платні дебати на ТБ: Телерадіоорганізації мають право створювати та поширювати у прямому ефірі передачі за участю кандидатів у депутати, їх довірених осіб, партій - суб’єктів виборчого процесу, їх уповноважених осіб у формі передвиборних дебатів чи дискусій. Такі передачі повинні бути організовані у цикл передач однакового формату з метою дотримання принципу рівних умов та рівного доступу.

ІНФОРМУВАННЯ:

ІНФОРМУВАННЯ Телерадіоорганізація, яка має намір поширювати зазначені передачі, оприлюднює відповідну пропозицію, в якій повинні зазначатися формат передачі, строк, протягом якого необхідно надати згоду на участь у передачі, та вартість участі у такій передачі.

ІНФОРМУВАННЯ:

ІНФОРМУВАННЯ Формат передачі (циклу передач) включає: порядок визначення учасників передачі за участю представників двох або більше кандидатів чи партій - за згодою учасників, за жеребкуванням тощо; тривалість передачі та обсяг ефірного часу, що надається для виступів кожному з учасників; наявність інших присутніх у студії під час передачі (експерти, журналісти, аудиторія в студії тощо), їх роль та порядок їх обрання чи визначення; регламент та правила поведінки учасників передачі; тема обговорення або порядок її визначення; умови поширення під час передачі іншої інформації (результатів опитувань думки громадян, інтерактивного голосування, статистичних відомостей, освітньої та довідкової інформації, концертних виступів тощо); інші умови створення передачі.

ІНФОРМУВАННЯ:

ІНФОРМУВАННЯ Вартість участі у передачі є однаковою для всіх суб’єктів виборчого процесу і визначається відповідно до обсягу ефірного часу, що надається кожному з учасників передач, та вартістю одиниці ефірного часу, визначеною відповідно до  частини шостої статті 71  цього Закону. Обсяг ефірного часу, що надається учасникам передач для участі в дискусії або для відповіді на запитання, повинен визначатися за однаковими правилами.

ІНФОРМУВАННЯ:

ІНФОРМУВАННЯ Частина 6 статті 66 – контроль за ЗМІ під час виборів. Контроль за дотриманням вимог цього Закону в частині участі засобів масової інформації та інформаційних агентств в інформаційному забезпеченні виборів та проведенні передвиборної агітації здійснюють Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (стосовно електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації) та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в інформаційній та видавничій сферах (стосовно друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств).

ІНФОРМУВАННЯ:

ІНФОРМУВАННЯ При здійсненні такого контролю можуть використовуватися матеріали моніторингу, надані громадськими організаціями, до статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрованими у встановленому законом порядку. У разі виявлення порушень за результатами здійснення такого контролю Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в інформаційній та видавничій сферах, інформують про це Центральну виборчу комісію або відповідну окружну виборчу комісію.

РОЗМЕЖУВАННЯ:

РОЗМЕЖУВАННЯ ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ З метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати. ІНФОРМУВАННЯ Забезпечити виборцю можливість доступу до різнобічної, об'єктивної та неупередженої інформації, потрібної для здійснення усвідомленого, поінформованого, вільного вибору.

РОЗМЕЖУВАННЯ:

РОЗМЕЖУВАННЯ ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ Використання символіки та логотипів партії Повідомлення про підтримку партією або кандидатом у депутати видовищних чи інших публічних заходів Привернення уваги до участі у таких заходах партії чи певного кандидата у депутати ІНФОРМУВАННЯ Повідомлення про факти та події, пов’язані з виборчим процесом: - Неупередженніть - Збалансованність /в т.ч. коментарів суб’єктів/ - Достовірність - Повнота - Точність

РОЗМЕЖУВАННЯ:

РОЗМЕЖУВАННЯ ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ Заклики голосувати «за» або «проти» Політична реклама, інші форми форми За рахунок виборчих фондів В межах строків, визначених законом Заборонено в іноземних ЗМІ ІНФОРМУВАННЯ Соціологічні опитування (2 дні, реквізити) Дебати чи дискусії на ТРО Офіційні повідомлення посадових осіб Не залежить від строків Дозволено в іноземних ЗМІ Плакати за рахунок державного бюджету Екзіт-пол

РОЗМЕЖУВАННЯ:

РОЗМЕЖУВАННЯ ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ Використання власних коштів партій, кандидатів у депутати чи коштів з інших джерел для проведення передвиборної агітації, у тому числі з ініціативи виборців, забороняється . /ч.6 ст.68/ ІНФОРМУВАННЯ Наявність суспільного інтересу, а не зацікавленності в приверненні уваги до особи/партії

РОЗМЕЖУВАННЯ:

РОЗМЕЖУВАННЯ

authorStream Live Help