Правовий статус ЗМІ під час парламентської виборчої кампанії 2014“

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Доповідач: Олександр Бурмагін – медіа-юрист, медіа-тренер. Цільова аудиторія: журналісти. Програма: Яким законодавством слід керуватись ЗМІ та журналістам під час висвітлення виборів до Верховної Ради України Права та обов"язки журналіста під час виборчих перегонів Розмежування агітації і інформації під час поширення матеріалів про перебіг виборчої кампанії

Comments

Presentation Transcript

Правовий статус ЗМІ під час парламентської виборчої кампанії 2014:

Правовий статус ЗМІ під час парламентської виборчої кампанії 2014 НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАСТВО ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ

Чинне законодавство:

Чинне законодавство Закон України “ Про вибори народних депутатів України ” від 17 листопада 2011 року № 4061-VI. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4061-17/page 2. Закон України “Про Центральну виборчу комісію” 3. Закон України “Про Державний реєстр виборців ” 4. Кодекс адміністративного судочинства України

Чинне законодавство:

Чинне законодавство 5. Постанови Центральної виборчої комісії http://www.cvk.gov.ua/ - КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН основних організаційних заходів з підготовки проведення позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року - ПОРЯДОК АКРЕДИТАЦІЇ представників засобів масової інформації при Центральній виборчій комісії на період підготовки проведення позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року

Чинне законодавство:

Чинне законодавство 6. Нормативно-правові акти в сфері ЗМІ: Закон України “Про інформацію”; Закон України “Про доступ до публічної інформації”; Закон України “Про телебачення і радіомовлення”; Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” Інші

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ВИСВІТЛЕННЯ ВИБОРЧИХ ПРОЦЕСІВ:

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ВИСВІТЛЕННЯ ВИБОРЧИХ ПРОЦЕСІВ “Вільні вибори та свобода вираження поглядів, особливо свобода політичної дискусії формують основу будь-якої демократичної системи. Ці два права взаємопов ’ язані і працюють на зміцнення одне одного: свобода вираження поглядів – це одна з умов, необхідних для забезпечення людям свободи вираження поглядів під час виборів законодавчих органів. За цих підстав особливо важливо, аби в період, що передує виборам, було дозволено вільне поширення різноманітних думок та інформації”. Справа Європейського Суду з прав людини “Боуман проти Сполученого королівства”, п. 42

Засоби масової інформації:

Засоби масової інформації Повідомляють про події, що відбуваються у виборчому процесі; Інформують про права виборців; Забезпечують свободу політичної дискусії Представляють різноманітні думки та ідеї Забезпечують умови для формування виборцем усвідомленого, поінформованого та вільного вибору

Рекомендація № R (99) 15 про висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній:

Рекомендація № R (99) 15 про висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній Протягом виборчої кампанії при висвітленні ЗМІ виборчих кампаній повинні застосуватись принципи: Правдивості Врівноваженості Неупередженості - Більші вимоги до комунальних та державних ЗМІ, ТРК.

Заходи щодо друкованих ЗМІ Рекомендація № R (99) 15 про висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній :

Заходи щодо друкованих ЗМІ Рекомендація № R (99) 15 про висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній 1. Свобода преси. Нормативні рамки висвітлення виборів ЗМІ не повинні суперечити ні редакційній незалежності преси, ні їхньому праву висловлювати будь-які політичні симпатії. 2. Друковані ЗМІ, які належать органам державної влади Держави повинні вжити заходів, які б забезпечили висвітлення виборчих кампаній друкованими виданнями, що належать органам влади правдиво, зважено та неупереджено, без дискримінації або підтримки конкретної політичної партії чи кандидат. Публікація політичної реклами повинна відбуватись на недискримінаційній основі та забезпечити однакове ставлення до всіх політичних суперників і партій, які хочуть придбати рекламну площу.

Заходи, що стосуються мовлення Рекомендація № R (99) 15 про висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній:

Заходи, що стосуються мовлення Рекомендація № R (99) 15 про висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній 1. Загальні рамки Встановити обов ’ язок мовників висвітлювати виборчі кампанії в усіх програмах правдиво, зважено і неупереджено. Цей обов ’ язок стосується і державних і приватних ТРК.

Заходи, що стосуються мовлення Рекомендація № R (99) 15 про висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній:

Заходи, що стосуються мовлення Рекомендація № R (99) 15 про висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній 2. Програми новин і поточних подій Держава повинна вжити заходів, за якими державні і приватні мовники під час виборчих кампаній повинні бути особливо правдивими, зваженими й неупередженими в програмах новин і поточних подій, зокрема в дискусійних програмах, таких як інтерв'ю або дебати. У цих програмах не повинно надаватися будь-яких привілеїв органам державної влади. Це питання вирішується через відповідні засоби саморегулювання. Держава може встановити повноваження органам, які контролюють висвітлення виборів повноваження втручатися задля усунення можливих недоліків. 3. Інші програми. Особливу увагу слід приділяти програмам, що не висвітлюють новин і подій і безпосередньо не пов'язані з виборами, але можуть впливати на позиції виборців.

Заходи, що стосуються мовлення Рекомендація № R (99) 15 про висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній:

Заходи, що стосуються мовлення Рекомендація № R (99) 15 про висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній 4. Прямий ефір для політичних партій/кандидатів на державних ТРК Прямий ефір повинен бути доступним для усіх політичних партій/кандидатів. Якщо прямий ефір гарантовано, його надання має здійснюватися справедливо , без дискримінації . На підставі прозорих і об'єктивних критеріїв. 5. Платна політична реклама. Можливість придбання рекламного часу повинна бути доступна для всіх партій конкурентів на рівних умовах і за рівну плату ; Забезпечити інформування громадськості про те, що такі повідомлення є платною політичною рекламою

Заходи, що стосуються усіх ЗМІ Рекомендація № R (99) 15 про висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній:

Заходи, що стосуються усіх ЗМІ Рекомендація № R (99) 15 про висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній “День роздумів” . Держави самостійно визначають, чи включати до нормативних рамок положення про заборону поширення упереджених виборчих повідомлень за день до виборів. 2. Опитування громадської думки. Під час поширенні інформації про опитування громадської думки необхідно надавати інформацію, яка включає: оголошує політичну партію або іншу організацію чи особу, яка замовила і фінансувала опитування; ідентифікує організацію, що проводить опитування, та використовувану методику; визначає репрезентативність і коефіцієнт помилок опитування; визначає дату і (або) період опитування. Будь-яке обмеження, повязане з забороною оприлюднюваити результати опитувань в день голосування або за кілька днів до виборів, повинно узгоджуватись зі ст. 10 Конвенції. “Екзіт-поли” – держави можуть заборонити повідомляти про такі опитування доки не зачиняться всі виборчі дільниці в країні.

Заходи, що стосуються усіх ЗМІ Рекомендація № R (99) 15 про висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній:

Заходи, що стосуються усіх ЗМІ Рекомендація № R (99) 15 про висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній 3. Право на відповідь Забезпечити можливість кожному кандидату чи політичній партії здійснити право на відповідь під час проведення кампанії.

Заходи щодо захисту ЗМІ під час виборів Рекомендація № R (99) 15 про висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній:

Заходи щодо захисту ЗМІ під час виборів Рекомендація № R (99) 15 про висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній Невтручання органів державної влади Органи державної влади повинні утримуватись від втручання в діяльність журналіста та інших працівників ЗМІ з метою впливу на вибори. 2. Захист від нападів, залякування та інших протизаконних засобів тиску на ЗМІ Органи державної влади мають зробити певні кроки для ефективного захисту журналістів та інших працівників ЗМІ та їхньої нерухомості , оскільки це набуває ще більшого значення під час виборів. У той самий час цей захист не повинен заважати їм виконувати свою роботу.

ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ”:

ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ” Встановлює право виборців на повну та різнобічну інформацію про кандидатів та перебіг виборчого процесу ДЛЯ здійснення усвідомленого, поінформованого, вільного вибору ПРАВО ГРОМАДЯН НА УСВІДОМЛЕНИЙ ВИБІР ПЕРЕДБАЧАЄ ОБОВЯЗОК ЖУРНАЛІСТІВ ВИСВІТЛЮВАТИ ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС ПОВНО, НЕУПЕРЕДЖЕНО ТА ЗАБАЛАНСОВАНО

Забезпечення публічністі та відкритісті виборчого процесу ст. 13 Закону про вибори :

Забезпечення публічністі та відкритісті виборчого процесу ст. 13 Закону про вибори Підготовка і проведення виборів депутатів здійснюються публічно і відкрито. Публічність і відкритість виборчого процесу у діяльності виборчих комісій забезпечуються шляхом: інформування громадян про свій склад; місцезнаходження та режим роботи; про утворення виборчих округів і виборчих дільниць; про місце і час голосування виборців; про основні права виборців, у тому числі про право оскарження неправомірних рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій та їх членів, органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівників, інших посадових та службових осіб; 2) забезпечення можливості для ознайомлення суб'єктів виборчого процесу зі списками виборців, з виборчими списками партій, відомостями про кандидатів у депутати, порядком заповнення виборчих бюлетенів; 3) роз'яснення виборцям порядку голосування, а також порядку заповнення виборчих бюлетенів; 4) оприлюднення підсумків голосування і результатів виборів депутатів; 5) надання іншої інформації у випадках та в порядку, передбачених цим Законом.

Забезпечення публічністі та відкритісті виборчого процесу, ст. 13 Закону про вибори:

Забезпечення публічністі та відкритісті виборчого процесу , ст. 13 Закону про вибори Рішення виборчих комісій, а також рішення органів виконавчої влади, що стосуються реалізації виборцями права голосу на виборах, доводяться ними до відома громадян через друковані засоби масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднюються в інший спосіб. Рішення Центральної виборчої комісії та окружних виборчих комісій, які стосуються виборчого процесу та становлять публічний інтерес, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії .

Відкрита інформація про кандидатів:

Відкрита інформація про кандидатів Інформація, що міститься у документах, поданих до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів, є відкритою. На офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії оприлюднюються відомості про кандидатів: - про прізвище, власне ім'я (всі власні імена) та по батькові (за наявності), - число, місяць, рік і місце народження, - громадянство із зазначенням часу проживання на території України, - відомості про посаду (заняття), місце роботи, - партійність, - місце проживання, - наявність чи відсутність судимості, - суб'єкт висування кожного кандидата у депутати. Частина 2 статті 63

Документи, які подаються до ЦВК для реєстрації кандидатів /списки/ ч.1 ст.54 Закону:

Документи, які подаються до ЦВК для реєстрації кандидатів /списки/ ч.1 ст.54 Закону 1) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної керівником партії та скріпленої печаткою партії; 2) копій свідоцтва про реєстрацію партії та її статуту, засвідчених безоплатно Міністерством юстиції України після оголошення про початок виборчого процесу; 3) рішення вищого керівного органу партії, прийнятого відповідно до її статуту, про висування кандидатів у депутати, яке повинно містити відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові, та бути засвідченим підписом керівника партії і скріпленим печаткою партії;

Документи, які подаються до ЦВК для реєстрації кандидатів /списки/ ч.1 ст.54 Закону:

Документи, які подаються до ЦВК для реєстрації кандидатів /списки/ ч.1 ст.54 Закону 4) виборчого списку кандидатів у депутати від партії за формою, затвердженою ЦВК, на паперових носіях , який повинен містити відомості про осіб , висунутих кандидатами у депутати ( прізвище , власне ім'я ( всі власні імена ) та по батькові (за наявності ), число, місяць і рік народження , громадянство із зазначенням часу проживання на території України , відомості про освіту , посада ( заняття ), місце роботи , місце проживання , партійність , наявність чи відсутність судимості ) та бути засвідченим підписом керівника партії і скріпленим печаткою партії , та в електронному вигляді ; 5) заяв осіб , включених до виборчого списку партії , про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії із зобов'язанням у разі обрання депутатом припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом народного депутата України , та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у виборах , а також із зобов'язанням у разі обрання депутатом протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом ( або зазначенням , що таких немає );

Документи, які подаються до ЦВК для реєстрації кандидатів /списки/ ч.1 ст.54 Закону:

Документи, які подаються до ЦВК для реєстрації кандидатів /списки/ ч.1 ст.54 Закону 6) автобіографій осіб, на паперових носіях та в електронному вигляді, включених до виборчого списку партії, що обов'язково повинні містити: прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство із зазначенням часу проживання на території України, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, контактний номер телефону, відомості про наявність чи відсутність судимості; 7) декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру кожного кандидата у депутати відповідно до статті 57 цього Закону; 8) документа про внесення грошової застави відповідно до статті 56 цього Закону; 9) по 4 фотографії кожного з кандидатів, включених до виборчого списку партії, розміром 4 х 6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді; 10) ксерокопій першої та другої сторінок паспорта громадянина України кожного з кандидатів.

Документи, які подаються до ЦВК для реєстрації кандидатів /списки/ ч.2 ст.54 Закону:

Документи, які подаються до ЦВК для реєстрації кандидатів /списки/ ч.2 ст.54 Закону 2. Разом з документами, передбаченими частиною першою цієї статті партія подає до Центральної виборчої комісії передвиборну програму партії на паперових носіях, засвідчену підписом керівника партії і скріплену печаткою партії, та в електронному вигляді, викладену державною мовою, яка оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Документи, які подаються до ЦВК для реєстрації кандидатів /одномандатні округи від партії/ ч.1 ст.55 Закону:

Документи, які подаються до ЦВК для реєстрації кандидатів /одномандатні округи від партії/ ч.1 ст.55 Закону 1) заяви про реєстрацію кандидата у депутати, підписаної керівником партії та скріпленої печаткою партії; 2) рішення вищого керівного органу партії, прийнятого відповідно до її статуту, про висування кандидата у депутати від партії, яке повинно містити відомості про особу, висунуту кандидатом у депутати, із зазначенням його прізвища, імені, по батькові; 3) заяви особи про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії (за підписом відповідного кандидата) із зобов'язанням у разі обрання депутатом припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом народного депутата України, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у виборах, а також із зобов'язанням у разі обрання депутатом протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати в управління іншій особі належні їй підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом (або зазначенням, що таких немає); 4) Автобіографія 5) Декларація 6) Грошова застава 7) Фотографії 8) Копії 1 та 2-ї сторінок паспорта + програма

Документи, які подаються до ЦВК для реєстрації кандидатів /одномандатні округи самовисуванці/ ч.2 ст.55 Закону:

Документи, які подаються до ЦВК для реєстрації кандидатів /одномандатні округи самовисуванці / ч.2 ст.55 Закону 1) заяви про самовисування , датованої днем подання документів для реєстрації його кандидатом у депутати до Центральної виборчої комісії, із зобов'язанням у разі обрання депутатом припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом народного депутата України, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у виборах, а також із зобов'язанням у разі обрання депутатом протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати в управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом (або зазначенням, що таких немає); 2) Автобіографія 3) Декларація 4) Грошова застава 5) Фотографії 6) Копії 1 та 2-ї сторінок паспорта + програма

ПРАВА ЖУРНАЛІСТІВ ТА ЗМІ, гарантовані Законом про вибори :

ПРАВА ЖУРНАЛІСТІВ ТА ЗМІ, гарантовані Законом про вибори Представникам засобів масової інформації гарантується: - безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов'язані з виборами; - б езперешкодний доступ на засідання виборчих комісій; - виборчі комісії, органи виконавчої влади, посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень надавати їм інформацію щодо підготовки і проведення виборів депутатів. (частина 4 ст. 13)

Права журналістів в день голосування:

Права журналістів в день голосування Представники засобів масової інформації мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення: на засіданні Центральної виборчої комісії на засіданнях окружної чи дільничної виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні підсумків голосування, на виборчій дільниці в день голосування у приміщенні, де проводиться голосування Обмеження: не більше двох осіб від одного засобу масової інформації

ПОСВІДЧЕННЯ ЖУРНАЛІСТА:

ПОСВІДЧЕННЯ ЖУРНАЛІСТА Документами, що підтверджують статус журналіста є: Редакційне посвідчення; Посвідчення журналіста, видане Національною спілкою журналістів; Посвідчення журналіста, видане медіа-профспілкою; Прес-карта інших журналістських організацій

Порядок позбавлення права бути присутнім на засіданні комісії /ч.5 ст.34 Закону/:

Порядок позбавлення права бути присутнім на засіданні комісії /ч.5 ст.34 Закону/ Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення журналіста (представника ЗМІ) права бути присутніми на засіданні у випадку якщо представники ЗМІ протиправно перешкоджають його проведенню. Рішення приймається не менше ніж двома третинами голосів від складу комісії присутніх на засіданні комісії.

Права журналістів по висвітленню виборів:

Права журналістів по висвітленню виборів Журналісти (ЗМІ) мають право: - Публікувати результати опитувань громадської думки з дотримання умов, визначених ст. 67 - Публікувати інформацію про факти та події - Публікувати іншу інформацію з дотриманням вимог засад висвітлення виборів - Публікувати офіційні повідомлення без коментарів агітаційного характеру - Публікувати інформацію, що відноситься до загального інформаційного забезпечення виборів згідно зі ст. 64 Закону про вибори з дотриманням законодавства про соціальну рекламу. Згідно з ч. 4 ст. 12 Закону “Про рекламу” , засоби масової інформації - розповсюджувачі реклами, діяльність яких повністю або частково фінансується з державного або місцевих бюджетів, зобов'язані розміщувати соціальну рекламу органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій безкоштовно в обсязі не менше 5 відсотків ефірного часу, друкованої площі, відведених для реклами .

Права журналістів по висвітленню виборів:

Права журналістів по висвітленню виборів Журналісти (ЗМІ) мають право: Публікувати інформацію, що відноситься до спеціального інформаційного забезпечення виборів згідно ст. 65 Закону про вибори, а саме про: 1) зареєстрованих кандидатів та суб'єктів їх висування; 2) передвиборні програми партій та кандидатів у депутати в одномандатних округах; 3) рахунки виборчих фондів партій та кандидатів у депутати в одномандатних округах, допустимий розмір добровільного внеску та спосіб, у який робиться внесок; 4) скасування реєстрації (вибуття) кандидата у депутати; 5) факти та події, пов'язані з виборчим процесом. 2. Засоби масової інформації, інформаційні агентства можуть брати участь у спеціальному інформаційному забезпеченні виборів на замовлення Центральної чи окружної виборчої комісії, а щодо відомостей, зазначених у пункті 5 частини першої цієї статті, - з власної ініціативи з дотриманням вимог цього Закону.

Чи можуть журналісти з власної ініціативи висвітлювати інформацію визначену в ст. 65?:

Чи можуть журналісти з власної ініціативи висвітлювати інформацію визначену в ст. 65? Оскільки інформація, перерахована в ст. 65 є інформацією про факти і події, повязані з виборчим процесом, ЗМІ можуть висвітлювати її з власної ініціативи з дотриманням вимог: достовірності; - повноти і точності; об”єктивності; - неупередженого подання

Оприлюднення коментарів:

Оприлюднення коментарів Коментарі всіх партій та кандидатів щодо подій, пов'язаних з виборами повинні висвітлюватися ЗБАЛАНСОВАНО Засоби масової інформації, інформаційні агентства мають збалансовано висвітлювати коментарі всіх партій та кандидатів у депутати щодо подій, пов'язаних із виборами. \ ч.3 ст.66 \

Інтерактивне опитування:

Інтерактивне опитування Оприлюднення телерадіоорганізацією результатів інтерактивного опитування аудиторії, що проводиться під час передачі, пов'язаної з виборами або за участю кандидатів у депутати, учасникам передачі забороняється коментувати результати таких опитувань або іншим чином посилатися на них. Протягом всього часу оприлюднення результатів інтерактивного опитування аудиторії повинно супроводжувати текстове повідомлення "Це опитування відображає думку лише цієї аудиторії", яке має демонструватися на екрані (для телепередач) у формі, сприйнятній для глядача, чи бути озвученим (для радіопередач) чітким текстом диктора або ведучого передачі безпосередньо перед і після оприлюднення зазначених результатів ч.5 ст.67 Закону

ОБОВЯЗКИ ЖУРНАЛІСТІВ ТА ЗМІ ПРИ ВИСВІТЛЕННІ ІНФОРМАЦІЇ У ВИБОРЧІВ КАМПАНІЇ :

ОБОВЯЗКИ ЖУРНАЛІСТІВ ТА ЗМІ ПРИ ВИСВІТЛЕННІ ІНФОРМАЦІЇ У ВИБОРЧІВ КАМПАНІЇ

Принципи подачі інформації:

Принципи подачі інформації Виборчі комісії, засоби масової інформації та інформаційні агентства , органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, об'єднання громадян та інші особи при поширенні інформації про вибори, яка не є передвиборною агітацією відповідно до статті 68 цього Закону, зобов'язані дотримуватися об'єктивності, неупередженості, збалансованості, достовірності, повноти точності інформації . Частина 3 статті 63

Засади участі ЗМІ у виборах згідно з Законом України “Про вибори народних депутатів” :

Засади участі ЗМІ у виборах згідно з Законом України “Про вибори народних депутатів” Засоби масової інформації розміщують інформаційні матеріали на замовлення Центральної виборчої комісії та окружних виборчих комісій (ВИКЛЮЧНО) на підставі відповідних договорів, укладених із зазначеними комісіями. 2. Інформаційні агентства та засоби масової інформації поширюють повідомлення про перебіг виборчого процесу, події, пов'язані із виборами, базуючись на засадах : достовірності, повноти і точності, об'єктивності інформації неупередженого подання. Стаття 66 Закону

Оприлюднення соціологічних опитувань та Екзит-полів:

Оприлюднення соціологічних опитувань та Екзит-полів При оприлюдненні соціологічних опитувань, обов’язково зазначаються: Час проведення Територія, яку охоплювало дослідження Розмір вибірки Спосіб формування вибірки Метод опитування Точне формулювання питань Похибка Замовники опитування

Обмеження при оприлюдненні опитувань:

Обмеження при оприлюдненні опитувань Оприлюднювати дані опитувань заборонено останніх двох днів перед виборами Дані екзит полу оприлюднюються після закінчення голосування Ст. 67 Закону

Обовязки ЗМІ по дотриманню умов рівності для кандидатів :

Обовязки ЗМІ по дотриманню умов рівності для кандидатів Засіб масової інформації, який надав ефірний час або друковану площу для проведення передвиборної агітації одній партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, одному кандидату у депутати за рахунок коштів відповідного виборчого фонду, не може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі на тих же умовах іншій партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, іншому кандидату у депутати. Засіб масової інформації може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидату у депутати в разі, якщо надані для поширення матеріали не відповідають вимогам частин п'ятої чи дев'ятої статті 74 цього Закону

Коли ЗМІ може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі?:

Коли ЗМІ може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі? ЗМІ відмовляє кандидату у наданні ефірного часу чи друкованої площі у випадках, коли матеріал суперечить вимогам ч.ч. 6, 10 ст. 74, а саме містять заклики : до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, національної, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення; або - містить завідомо недостовірних або наклепницьких відомостей про партію - суб'єкта виборчого процесу або про кандидата у депутати, недостовірний або наклепницький характер яких встановлено у судовому порядку .

Обовязок щодо оголошення розцінок для преси:

Обовязок щодо оголошення розцінок для преси Друковані ЗМІ усіх форм власності зобов'язані не пізніш як за дев'яносто днів до дня голосування опублікувати розцінки одиниці вартості друкованої площі /установити не пізніш, як за 100 днів/ Матеріали передвиборної агітації, публікуються на підставі угоди, що укладається від імені партії чи кандидата розпорядником поточного рахунку з редакцією (видавцем) друкованого ЗМІ. Ст.71, 73 Закону.

Обовязок щодо оголошення розцінок для ТРК:

Обовязок щодо оголошення розцінок для ТРК Телерадіоорганізації усіх форм власності зобов'язані не пізніш як за дев'яносто днів до дня голосування опублікувати в друкованих засобах масової інформації розцінки вартості однієї хвилини (секунди) ефірного часу Впродовж 20 хвилин до і після теле- , радіотрансляції передвиборної агітаційної теле- , радіопрограми партії забороняється на тому ж каналі мовлення в будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної програми, дії партії, кандидатів у депутати. Ефірний час за рахунок коштів виборчого фонду надається на підставі угоди, що укладається від імені партії чи кандидата. Без укладення такої угоди та надходження коштів на рахунок телерадіоорганізації надання ефірного часу забороняється. Телерадіоорганізації зобов'язані здійснювати аудіо- , відеозаписи усіх передач, що містять передвиборну агітацію, і зберігати їх протягом тридцятиденного строку з дня офіційного оприлюднення результатів виборів /ст.71,72 Закону/

ПРАВА ЖУРНАЛІСТІВ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ “ПРО ІНФОРМАЦІЮ”:

ПРАВА ЖУРНАЛІСТІВ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ “ПРО ІНФОРМАЦІЮ”

Стаття 25. Гарантії діяльності засобів масової інформації та журналістів :

Стаття 25. Гарантії діяльності засобів масової інформації та журналістів 1. Під час виконання професійних обов'язків журналіст має право здійснювати письмові, аудіо- та відеозаписи із застосуванням необхідних технічних засобів , за винятком випадків, передбачених законом. 2. Журналіст має право безперешкодно відвідувати приміщення суб'єктів владних повноважень, відкриті заходи, які ними проводяться, та бути особисто прийнятим у розумні строки їх посадовими і службовими особами, крім випадків, визначених законодавством. 3. Журналіст має право не розкривати джерело інформації або інформацію , яка дозволяє встановити джерела інформації, крім випадків, коли його зобов'язано до цього рішенням суду на основі закону.

Стаття 25. Гарантії діяльності засобів масової інформації та журналістів:

Стаття 25. Гарантії діяльності засобів масової інформації та журналістів 4. Після пред'явлення документа, що засвідчує його професійну належність , працівник засобу масової інформації має право збирати інформацію в районах стихійного лиха, катастроф, у місцях аварій , масових безпорядків , воєнних дій , крім випадків , передбачених законом. 5. Журналіст має право поширювати підготовлені ним матеріали ( фонограми , відеозаписи , письмові тексти тощо ) за власним підписом (авторством) або під умовним ім'ям ( псевдонімом ). 6. Журналіст засобу масової інформації має право відмовитися від авторства ( підпису ) на матеріал , якщо його зміст після редакційної правки ( редагування ) суперечить його переконанням .

Стаття 29. Поширення суспільно необхідної інформації :

Стаття 29. Поширення суспільно необхідної інформації   1. Інформація з обмеженим доступом може бути поширена, якщо вона є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення. 2. Предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов'язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо.  

Проведення фото, відеозйомок:

Проведення фото, відеозйомок Фізична особа може бути знята на фото- , кіно- , теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото- , кіно- , теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру. ( ст. 307 ЦК України) Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото- , кіно- , теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя. Витрати, пов'язані з демонтажем виставки чи запису, відшкодовуються цією фізичною особою. ( ст. 307 ЦК України) Знімання фізичної особи на фото- , кіно- , теле- чи відеоплівку, в тому числі таємне, без згоди особи може бути проведене лише у випадках, встановлених законом. ( ст. 307 ЦК України)

authorStream Live Help