Відповідальність по закону про вибори

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Ответственность по закону о выборах

Comments

Presentation Transcript

Відповідальність за порушення виборчого законодавства для ЗМІ та їх працівників. :

Відповідальність за порушення виборчого законодавства для ЗМІ та їх працівників.

Види юридичної відповідальності:

Види юридичної відповідальності Кримінальна відповідальність Адміністративна відповідальність Оскарження рішень, дій, бездіяльності, що стосуються процесу виборів (в порядку КАС України) Цивільна відповідальність (по Цивільному Кодексу України)

Кримінальна відповідальність:

Кримінальна відповідальність Кримінальна відповідальність передбачена за наступні порушення Стаття 157 . Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача Стаття 158 . Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців Стаття 158-1 . Голосування виборцем на виборчій дільниці більше ніж один раз Стаття 158-2 . Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму Стаття 159 . Порушення таємниці голосування Стаття 159-1 . Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку) Стаття 160 . Порушення законодавства про референдум

Ст. 157. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача:

Ст. 157. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача 1. Перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права або права брати участь у референдумі, перешкоджання діяльності іншого суб'єкта виборчого процесу, ініціативної групи референдуму, комісії з референдуму, члена виборчої комісії, члена ініціативної групи референдуму, члена комісії з референдуму або офіційного спостерігача при виконанні ними своїх повноважень, поєднані з підкупом, обманом або примушуванням, а також ухилення члена виборчої комісії у роботі комісії без поважних причин - караються штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років. 2. Ті самі діяння, поєднані із застосуванням насильства, знищенням чи пошкодженням майна, погрозою застосування насильства або знищення чи пошкодження майна , - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Ст. 157 КК:

Ст. 157 КК 3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб або членом виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням свого службового становища , караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років. 4. Втручання службової особи з використанням службового становища у здійснення виборчою комісією чи комісією з референдуму їх повноважень, установлених законом, вчинене шляхом незаконної вимоги чи вказівки з метою вплинути на рішення виборчої комісії чи комісії з референдуму, - карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.

Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань :

Стаття 161 . Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань 1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками - - караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 2. Ті самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, - - караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого . 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Адміністративна відповідальність:

Адміністративна відповідальність Кодекс про адміністративні правопорушення України (КпАПУ) передбачає притягнення до відповідальності власників, посадових чи службових осіб та творчих працівників засобів масової інформації за рядом статтей: 1) Стаття 212-9. «Порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням засобів масової інформації» 2) Стаття 212-10. «Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму» 3) Стаття 212-11. «Ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо інформації, поширеної стосовно суб'єкта виборчого процесу»

Порушення порядку ведення агітації:

Порушення порядку ведення агітації Стаття 212-9. Порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням засобів масової інформації Порушення передбаченого законом порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням друкованих, електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації або надання переваги в інформаційних телерадіопередачах чи друкованих засобах масової інформації будь-якому кандидату, політичній партії (блоку), їх передвиборним програмам власниками, посадовими чи службовими особами, творчими працівниками засобів масової інформації - тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення порядку ведення агітації ст. 212-9:

Порушення порядку ведення агітації ст. 212-9 Порушення заборони протягом визначеного законом часу у будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми відповідного кандидата, політичної партії (блоку ), давати будь-яку інформацію щодо цього кандидата, цієї політичної партії (блоку) власниками, посадовими чи службовими особами, творчими працівниками засобів масової інформації - тягне за собою накладення штрафу від сорока до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Супроводження офіційних повідомлень у період виборчого процесу коментарями, що мають агітаційний характер, а також відео-, аудіозаписами, кінозйомками, фотоілюстраціями про дії посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування як кандидатів у депутати та на посади сільських, селищних, міських голів - тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення обмежень щодо ведення агітації:

Порушення обмежень щодо ведення агітації Стаття 212- 10. Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму Здійснення передвиборної агітації особою, участь якої у передвиборній агітації заборонена законом , проведення передвиборної агітації поза строками , встановленими законом чи в місцях, що заборонені законом, здійснення передвиборної агітації у формах і засобами, що суперечать Конституції або законам України, або інше порушення встановлених законом обмежень щодо ведення передвиборної агітації , крім випадків, передбачених статтями 2129 , 21213 та 21214 цього Кодексу, а так само агітація в день проведення референдуму - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Протоколи складають: 1) уповноважені на те посадові особи: органів внутрішніх справ

Хто складає протоколи про адмінправопорушення:

Хто складає протоколи про адмінправопорушення Відповідно до ст. 255 КпАП В частині порушення порядку проведення агітації за ст. 212-9 – Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення та її представники в областях - голова, заступник голови, секретар та інші члени виборчих комісій за ст. 212-9-212-11

Ненадання можливості оприлюднити відповідь:

Ненадання можливості оприлюднити відповідь Стаття 212-11. Ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо інформації, поширеної стосовно суб'єкта виборчого процесу Ненадання відповідному суб'єкту виборчого процесу, щодо якого оприлюднено інформацію, яку він вважає недостовірною, на його вимогу (звернення) можливості у визначеному законом порядку оприлюднити відповідь щодо такої інформації - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Інші порушення:

Інші порушення Стаття 212-7. Порушення порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку подання відомостей про виборців до органів Державного реєстру виборців, виборчих комісій, порядку складання та подання списків виборців, списків громадян України, які мають право брати участь у референдумі, та використання таких списків Стаття 212-8. Порушення права громадянина на ознайомлення з відомостями Державного реєстру виборців, зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі Стаття 212-20. Порушення порядку опублікування документів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму Протоколи складають: голова, заступник голови, секретар та інші члени виборчої комісії

Інші порушення:

Інші порушення Стаття 212-16. Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену кількість Стаття 212-17. Ненадання копії виборчого протоколу Стаття 212-18. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму Протоколи складають: кандидат, уповноважені особи, офіційні спостерігачі

Якщо ЗМІ відмовляє в публікації відповіді:

Якщо ЗМІ відмовляє в публікації відповіді Якщо ЗМІ відмовляє в публікації спростування, партія або кандидат, які є субєктом виборчого звертаються до адміністративного суду в порядку ст. 174 КАСУ. Позовна заява «Про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання вчинити певні дії», відповідно до ч.3 ст.174 Кодексу адміністративного судочинства України подається до місцевого загального суду як адміністративного суду за місцезнаходженням ЗМІ (юридична адреса, або адреса проживання фізичної особи – засновника друкованого ЗМІ). Позовна заява має бути подана протягом 5 днів (ч.6 ст.172, ч.4 ст.174 КАС) з дня допущення бездіяльності ЗМІ. Початок перебігу 5 денного строку на звернення до суду – 4-й день після оприлюднення інформації, яку кандидат вважає явно недостовірною (в разі отримання ЗМІ до спливу 3-х днів після такого оприлюднення вимоги про спростування від кандидата). Відповідно до ч.7 ст.172 КАС (до неї відсилає ч.4 ст.174 КАС) позовна заява щодо бездіяльності ЗМІ може бути подана до адміністративного суду протягом 5 днів з дня допущення бездіяльності, але не пізніше 24-ї години дня , що передує дню голосування (строки подання позовних заяв і апеляційних скарг не може бути поновлено – ч.5 ст.179 КАС). Днем подачі позовної заяви – є день отримання судом позовної заяви.

Якщо партія (кандидат) пропустили 3 денний строк на звернення до ЗМІ:

Якщо партія (кандидат) пропустили 3 денний строк на звернення до ЗМІ У випадку подання кандидатом (довіреною особою) вимоги до ЗМІ після спливу 3-х днів після оприлюднення, ЗМІ може відмовити в публікації відповіді, оскільки строк «не пізніш як через три дні» - продовженню, поновленню не підлягає («пресекательним») ЗМІ може опублікувати відповідь, подану після вказаного строку, якщо позивач надасть докази “явної недостовірності” інформації

Звільнення ЗМІ від відповідальності:

Звільнення ЗМІ від відповідальності Засоби масової інформації не несуть відповідальності за зміст передвиборної агітації, яка була розміщена відповідно до угод із замовниками , крім випадків, передбачених (заклики до повалення…) якщо ЗМІ було достовірно відомо про наявність відповідного рішення суду ( завідомо наклепницька інформація про партію, кандидата )

Позови про спростування, захист честі та гідності і відшкодування моральної шкоди, подані після закінчення виборчого процесу:

Позови про спростування, захист честі та гідності і відшкодування моральної шкоди, подані після закінчення виборчого процесу Розглядаються за Цивільно-процесуальним Кодексом України (а не КАСУ) Можуть бути подані протягом року з моменту публікації Позовні вимоги можуть бути заявлені окремо (про спростування, про захист честі та гідності) або всі разом У позивача немає жодних привілеїв згідно з ЗУ “Про вибори народних депутатів”.