Останні зміни до Закону України" Про вибори Президента України“

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Останні зміни до Закону України "Про вибори Президента України“ Дата проведення: 28 березня 2014 року о 14 годині. Доповідач: Олександр Бурмагін – медіа-юрист, медіа-тренер. Цільова аудиторія: журналісти. Програма: 1. Загальний огляд змін до виборчого законодавства. 2. Огляд змін, які стосуються ЗМІ. 3. Нові можливості в доступі до інформації та гарантії захисту прав журналістів.

Comments

Presentation Transcript

„Обмеження та принцип рівних умов для ЗМІ під час президентської кампанії 2014 р".:

„ Обмеження та принцип рівних умов для ЗМІ під час президентської кампанії 2014 р ". 1) Обмеження для ЗМІ під час виборчої кампанії . 2) Вимоги щодо принципу рівних умов. 3) Законодавчі вимоги до розміщення агітації .

Передвиборна агітація: строки:

Передвиборна агітація: строки 1. Кандидат на пост Президента України може розпочинати проведення передвиборної агітації наступного дня після його реєстрації Центральною виборчою комісією. 2. Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів. 3. Агітація перед повторним голосуванням розпочинається з дня, наступного після призначення повторного голосування , і закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем повторного голосування . 4. Передвиборна агітація у період виборчого процесу поза строками, встановленими у цій статті, забороняється. /ст.57 Закону України “Про вибори Президента України” /

ОБМЕЖЕННЯ під час агітації /ст.64/:

ОБМЕЖЕННЯ п ід час агітації /ст.64/ Пряма заборона брати участь: 1) особам, які не є громадянами України ; 2) органам виконавчої влади , органам влади Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування , правоохоронним органам і судам, їх посадовим і службовим особам у робочий час ( крім випадків , коли відповідна особа є кандидатом на пост Президента України ); 3) членам виборчих комісій під час виконання обов'язків членів виборчих комісій на строк здійснення повноважень .

ОБМЕЖЕННЯ під час агітації /ст.64/:

ОБМЕЖЕННЯ п ід час агітації /ст.64/ 2. У військових частинах ( формуваннях ) та в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах передвиборна агітація обмежується . Відвідання військових частин ( формувань ) та установ виконання покарань і слідчих ізоляторів окремими кандидатами на пост Президента України чи їх довіреними особами забороняється . Зустрічі цих осіб з виборцями організовуються відповідними окружними виборчими комісіями разом з командирами військових частин ( формувань ) або керівниками установ виконання покарань і слідчих ізоляторів з обов'язковим повідомленням не пізніш як за три дні до дня зустрічі усіх довірених осіб кандидатів на пост Президента України у відповідному територіальному окрузі .

ОБМЕЖЕННЯ під час агітації /ст.64/:

ОБМЕЖЕННЯ п ід час агітації /ст.64/ Частина 3 статті 64 забороняє : Поширення у будь-якій формі матеріалів , що містять заклики : до ліквідації незалежності України ; до зміни конституційного ладу насильницьким шляхом; до порушення суверенітету і територіальної цілісності держави ; до підриву її безпеки ; до незаконного захоплення державної влади ; пропаганду війни , насильства та розпалювання міжетнічної , расової , релігійної ворожнечі ; посягання на права і свободи людини , здоров'я населення .

ОБМЕЖЕННЯ під час агітації /ст.64/:

ОБМЕЖЕННЯ п ід час агітації /ст.64/ 4. Державним та комунальним засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог частини дев'ятої статті 61 і частини шостої статті 63 цього Закону, забороняється агітувати за або проти кандидатів на пост Президента України, оцінювати їхні передвиборні програми або віддавати їм перевагу в будь-якій формі. У разі порушення ними цієї вимоги за поданням Центральної виборчої комісії або відповідної окружної виборчої комісії діяльність цих засобів масової інформації за рішенням суду може бути тимчасово припинена.

ОБМЕЖЕННЯ під час агітації /ст.64/:

ОБМЕЖЕННЯ п ід час агітації /ст.64/ Право на відповідь /ч.5 ст.64/. 5. Забороняється розповсюдження завідомо неправдивих відомостей про кандидата на пост Президента України. 

ОБМЕЖЕННЯ під час агітації /ст.64/:

ОБМЕЖЕННЯ п ід час агітації /ст.64/ Засіб масової інформації, що оприлюднив інформацію, яку кандидат на пост Президента України вважає явно недостовірною, не пізніш як через три дні після дня оприлюднення таких матеріалів, але не пізніш як за два дні до дня виборів зобов'язаний надати кандидату на пост Президента України, партії, щодо яких поширено недостовірні відомості , на їх вимогу можливість спростувати такі матеріали: надати такий же ефірний час відповідно на телебаченні чи радіо або опублікувати в друкованому засобі масової інформації наданий кандидатом чи партією матеріал, який повинен бути набраний таким самим шрифтом і розміщений під рубрикою "спростування" на тому ж місці шпальти в обсязі не меншому, ніж обсяг повідомлення, що спростовується. Спростування повинно містити посилання на відповідні публікацію в друкованому засобі масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на факти, що спростовуються. Спростування має бути оприлюднене без додатків, коментарів та скорочень і здійснюватися за рахунок засобу масової інформації.

ПРАВО НА ВІДПОВІДЬ:

ПРАВО НА ВІДПОВІДЬ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ, якщо: 1. Особа ВВАЖАЄ, що оціночні судження або думки, або інформація поширені в засобі масової інформації, принижують її гідність, честь чи ділову репутацію, а також інші особисті немайнові права. 2. З метою обґрунтування безпідставності поширених суджень, надаючи їм іншу оцінку /наявність законного інтересу /. 3. Вимога є адекватною і відповідною.

ПРАВО НА ВІДПОВІДЬ /МІНІМАЛЬНІ ПРАВИЛА згідно Резолюції (74) 26 Комітету міністрів РЄ «Про право на відповідь - стан особи відносно преси»::

ПРАВО НА ВІДПОВІДЬ / МІНІМАЛЬНІ ПРАВИЛА згідно Резолюції (74) 26 Комітету міністрів РЄ «Про право на відповідь - стан особи відносно преси »: а) якщо прохання про опублікування відповіді не представлена ​​ЗМІ в досить короткий термін; б) якщо обсяг відповіді перевищує обсяг того, що необхідно спростувати в інформації, яка містить факти, оголошені як помилкові; в) якщо відповідь не обмежується спростуванням фактів, оголошених, як помилкові; г) якщо вимогу сама є порушенням, за яке передбачена відповідальність;

ПРАВО НА ВІДПОВІДЬ:

ПРАВО НА ВІДПОВІДЬ д) якщо це суперечить інтересам третьої сторони, які охороняються законом; е) якщо відповідна особа не в змозі довести існування законного інтересу. + - Якщо форма і стиль відрізняється від форми і стилю, в яких було поширено оскаржувані інформацію; Якщо оскаржується інформація є частиною звіту, опублікованого на відкритих сесіях органів держ.влади або в суді / Рекомендація Комітету Міністрів РЄ (2004) 16 від 15 грудня 2004 року «Комітету Міністрів країнам-учасницям стосовно права на відповідь у новій медіа-середовищі» /

ПРАВО НА ВІДПОВІДЬ:

ПРАВО НА ВІДПОВІДЬ 3. Наведені вище правила застосовуються до всіх без винятку ЗМІ. Це не виключає відмінностей у застосуванні цих правил до окремих ЗМІ, наприклад, радіо і телебачення, в межах, які необхідні або виправдані їх специфікою. 4. Будь-який спір щодо застосування вищевказаних правил повинен розглядатися в суді, який уповноважений приймати рішення щодо негайного опублікування відповіді.

ПРАВО НА ВІДПОВІДЬ. Позиція ЄСПЛ:

ПРАВО НА ВІДПОВІДЬ. Позиція ЄСПЛ Рішенні ЄСПЛ про прийнятність у справі «Мельничук Микола Микитович проти України». Заявник просив визнати порушення статті 10 Конвенції у зв'язку з відмовою в опублікуванні відповіді на поширену стосовно нього інформацію. Висновки суду: - Право на відповідь охороняється статтею 10 Конвенції; - Приватні ЗМІ мають право на власний розсуд вирішувати питання про публікацію статей, коментарів, листів тощо, наданих приватними особами, якщо за певних обставин, закон не зобов'язує їх оприлюднювати наданий матеріал; Відмова в доступі до ЗМІ не повинна бути безпідставною. У зазначеній справі Суд визнав скаргу неприйнятною, враховуючи, що заявник не просто відповів на критику своєї книги, а зробив нецензурні та образливі зауваження про самого автора критичної статті, і коли йому запропонували змінити відповідь враховуючи дані недоліки - він відмовився це зробити.

ПРАВО НА ВІДПОВІДЬ:

ПРАВО НА ВІДПОВІДЬ ВИМОГИ до: 1. Строку подачі вимоги. 2. Повноважень особи, яка подає вимогу. 3. Змісту вимоги – факти чи оцінки. 4. Обсягу вимоги. 5. Форми викладення спростування. NB ! – не треба ігнорувати вимогу, свою позицію щодо її невідповідності чинному законодавству необхідно доводити до кандидата у письмовій формі.

ОБМЕЖЕННЯ під час агітації /ст.64/:

ОБМЕЖЕННЯ п ід час агітації /ст.64/ 6. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей. Така передвиборна агітація або надання виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за певного кандидата або згадуванням його імені, вважається підкупом виборців, зазначеним у пункті 1 частини третьої статті 56 цього Закону.

ОБМЕЖЕННЯ під час агітації /ст.64/:

ОБМЕЖЕННЯ п ід час агітації /ст.64/ Забороняється укладення з виборцями за рахунок коштів виборчого фонду оплатних договорів на проведення передвиборної агітації.

ОБМЕЖЕННЯ під час агітації /ст.64/:

ОБМЕЖЕННЯ п ід час агітації /ст.64/ 10. Включення до інформаційних теле-, радіопрограм передвиборних агітаційних матеріалів кандидатів на пост Президента України або політичної реклами забороняється. Політична реклама повинна бути відокремлена від інших матеріалів і означена як така.

ОБМЕЖЕННЯ під час агітації /ст.64/:

ОБМЕЖЕННЯ п ід час агітації /ст.64/ 11. Забороняється переривати передачі передвиборних програм кандидатів на пост Президента України , партій ( блоків ), які їх висунули , рекламою товарів , робіт , послуг та іншими повідомленнями . 12. Забороняється проведення передвиборної агітації в зарубіжних засобах масової інформації , що діють на території України .

ОБМЕЖЕННЯ під час агітації /ст.64/:

ОБМЕЖЕННЯ п ід час агітації /ст.64/ 13. Засобам масової інформації усіх форм власності, що діють на території України, забороняється протягом останніх двох днів перед днем виборів та днем повторного голосування поширювати інформацію про результати опитувань громадської думки щодо кандидатів на пост Президента України.

ОБМЕЖЕННЯ під час агітації /ст.64/:

ОБМЕЖЕННЯ п ід час агітації /ст.64/ 15. Кандидатам на пост Президента України , які займають посади, у тому числі за сумісництвом , в органах виконавчої влади , органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування , на державних , комунальних підприємствах , у закладах, установах , організаціях , військових частинах ( формуваннях ), забороняється залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи , пов'язаної з проведенням передвиборної агітації , підлеглих їм осіб , службовий транспорт, зв'язок , устаткування , приміщення , інші об'єкти та ресурси за місцем роботи , а також використовувати службові чи виробничі наради , збори колективу для проведення передвиборної агітації .

ОБМЕЖЕННЯ під час агітації /ст.64/:

ОБМЕЖЕННЯ п ід час агітації /ст.64/ 17. Публікація агітаційних матеріалів у засобах масової інформації , розповсюдження виборчих листівок , розклеювання виборчих плакатів , публічні заклики голосувати за чи проти кандидатів на пост Президента України та розповсюдження політичної реклами з часу припинення передвиборної агітації забороняється . Передвиборні агітаційні матеріали знімаються з 24 години останньої п’ятниці , що передує дню виборів чи дню повторного голосування , відповідними службами місцевих органів виконавчої влади , органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування .

ОБМЕЖЕННЯ під час агітації /ст.64/:

ОБМЕЖЕННЯ п ід час агітації /ст.64/ 18. Забороняється оприлюднення в день виборів результатів опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування до його закінчення.

ОБМЕЖЕННЯ під час агітації /ст.56-6/:

ОБМЕЖЕННЯ п ід час агітації /ст.56-6/ 1. Підприємства , заклади , установи та організації , що проводять опитування громадської думки, мають право оприлюднювати результати опитування , пов’язаного з виборами , з обов’язковим зазначенням часу його проведення , території , яку охоплювало опитування , розміру та способу формування соціологічної вибірки опитаних , методу опитування , точного формулювання питань , можливої статистичної похибки . 2. Інформаційні агентства, засоби масової інформації у разі поширення результатів опитування громадської думки, пов’язаного з виборами , зобов’язані зазначати повну назву організації , що проводила опитування , замовників опитування , а також інші відомості , зазначені у частині першій цієї статті .

Опублікування соц.опитувань:

Опублікування соц.опитувань часу його проведення , території , яку охоплювало опитування , розміру та способу формування соціологічної вибірки опитаних , методу опитування , точного формулювання питань , можливої статистичної похибки . повну назву організації , що проводила опитування , замовників опитування .

ОБМЕЖЕННЯ під час агітації /ст.56-6/:

ОБМЕЖЕННЯ п ід час агітації /ст.56-6/ 3. Забороняється оприлюднення чи поширення в інший спосіб результатів опитування громадської думки, пов’язаного з виборами, в тому числі щодо партій - суб’єктів виборчого процесу та кандидатів на пост Президента України, протягом останніх двох днів перед днем виборів (перед днем повторного голосування).

ОБМЕЖЕННЯ під час агітації /ст.56-6/:

ОБМЕЖЕННЯ п ід час агітації /ст.56-6/ 4. Забороняється оприлюднення в день виборів (в день повторного голосування ) результатів опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування до його закінчення . 5. Способи проведення опитувань виборців щодо їх волевиявлення під час голосування повинні забезпечувати збереження таємниці голосування опитуваного виборця .

ОБМЕЖЕННЯ під час агітації /ст.56-6/:

ОБМЕЖЕННЯ п ід час агітації /ст.56-6/ 6. У разі оприлюднення телерадіоорганізацією результатів інтерактивного опитування аудиторії , що проводиться під час передачі , пов’язаної з виборами або за участю кандидатів на пост Президента України , учасникам передачі забороняється коментувати результати таких опитувань або іншим чином посилатися на них. Протягом всього часу оприлюднення результатів інтерактивного опитування аудиторії повинно супроводжувати текстове повідомлення " Це опитування відображає думку лише цієї аудиторії ", яке має демонструватися на екрані (для телепередач) у формі , сприйнятній для глядача , чи бути озвученим (для радіопередач ) чітким текстом диктора або ведучого передачі безпосередньо перед і після оприлюднення зазначених результатів .

ОБМЕЖЕННЯ під час агітації /ст.61/:

ОБМЕЖЕННЯ п ід час агітації /ст.61/ 10. Телерадіоорганізації зобов'язані здійснювати аудіо-, відеозаписи усіх передач, що містять передвиборну агітацію, і зберігати їх до закінчення тридцятиденного строку з дня офіційного оприлюднення результатів виборів.

ОБМЕЖЕННЯ під час агітації :

ОБМЕЖЕННЯ п ід час агітації 11. Телерадіоорганізації усіх форм власності за письмовими запитами Центральної виборчої комісії , Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення зобов'язані надавати інформацію про виділення ефірного часу для проведення передвиборної агітації , а в разі необхідності - копії відповідних угод , платіжних документів і передач у запису на плівці та інших носіях інформації /ст.61/ 7. Редакції друкованих засобів масової інформації усіх форм власності за письмовими запитами Центральної виборчої комісії зобов'язані надавати їй інформацію про використання друкованої площі для розміщення агітаційних матеріалів кандидатів на пост Президента України , а в разі необхідності - надсилати їй копії відповідних угод , платіжних документів , а також відповідні публікації /ст.63/

ОБМЕЖЕННЯ під час агітації Закон України “Про рекламу”:

ОБМЕЖЕННЯ п ід час агітації Закон України “Про рекламу” Стаття 13. Реклама на телебаченні і радіо 1. Час мовлення, відведений на рекламу, не може перевищувати впродовж виборчого процесу - 20 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. 2. Частка реклами протягом кожної астрономічної години фактичного мовлення не повинна перевищувати 20 відсотків, а впродовж виборчого процесу - 25 відсотків.

ОБМЕЖЕННЯ під час агітації Закон України “Про рекламу”:

ОБМЕЖЕННЯ п ід час агітації Закон України “Про рекламу” Стаття 14. Реклама у друкованих ЗМІ 2. Друкована площа, відведена на політичну рекламу впродовж виборчого процесу в друкованих засобах масової інформації, у тому числі рекламних, не може перевищувати 20 відсотків обсягу друкованої площі кожного номера видання чи додатка до нього. Це обмеження не поширюється на друковані засоби масової інформації, засновниками яких є політичні партії.

Принцип рівних умов :

Принцип рівних умов

РАВНЫЕ УСЛОВИЯ:

РАВНЫЕ УСЛОВИЯ a . Всем партиям и кандидатам должны быть гарантированы равные возможности, под которыми понимается беспристрастное отношение органов государственной власти, в частности к: - избирательной кампании - освещению в СМИ, в частности гос . СМИ; - государственному финансированию партий и кампаний. b . В зависимости от своего предмета, это равенство может быть абсолютным или пропорциональным. / п.2.3. Свод рекомендуемых норм при проведении выборов, принятый Венецианской Комиссией на 52-й сессии /Венеция, 18-19 октября 2002 года/

РАВНЫЕ УСЛОВИЯ:

РАВНЫЕ УСЛОВИЯ 4. Бесплатное эфирное время для партий/кандидатов на общественных СМИ. Государства-члены могут рассмотреть целесообразность принятия положений о предоставлении во время избирательной кампании бесплатного эфирного времени общественных СМИ политическим партиям/кандидатам. Предоставление эфирного времени, если оно осуществляется, должно происходить на справедливых и недискриминационных началах , на основе объективных и ясных критериев . /Рекомендация Совета Европы № R (99) 15 «Об освещении в СМИ избирательных кампаний», принята Комитетом Министров 9 сентября 1999 на 678 встрече заместителей министров /

РАВНЫЕ УСЛОВИЯ:

РАВНЫЕ УСЛОВИЯ 5. Платная политическая реклама В Государствах, разрешающих политическим партиям и кандидатам покупать рекламное время для предвыборных целей, регламентация должна обеспечить: - возможность покупки рекламного времени была доступна всем претендентам на равных условиях и по равным тарифам ; Государства-члены могут рассмотреть возможность принятия положений, ограничивающих количество рекламного времени, которое может приобрести одна политическая партия или кандидат для платной политической рекламы. /Рекомендация Совета Европы № R (99) 15 «Об освещении в СМИ избирательных кампаний», принята Комитетом Министров 9 сентября 1999 на 678 встрече заместителей министров /

Принцип рівних умов/ЗМІ :

Принцип рівних умов/ЗМ І 4. Передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, для цілей, визначених цим Законом, та коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України. 5. Передвиборна агітація за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, здійснюється з додержанням принципу рівних умов надання кандидатам на пост Президента України однакових друкованих площ у друкованих засобах масової інформації та ефірного часу на радіо і телебаченні. Ст.58

Принцип рівних умов/ЗМІ :

Принцип рівних умов/ЗМІ 1. Передвиборна агітація з використанням засобів масової інформації усіх форм власності проводиться з дотриманням принципу рівних умов та в порядку, передбаченому цим Законом. Ст.60

Принцип рівних умов/ЗМІ :

Принцип рівних умов/ЗМІ 3. Кандидат на пост Президента України , зареєстрований Центральною виборчою комісією , має право користуватися державними та комунальними засобами масової інформації за рахунок та в межах коштів Державного бюджету України , що виділяються на підготовку і проведення виборів , на умовах , передбачених цим Законом. 4. Порядок надання ефірного часу та друкованих площ за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України , що виділяються на підготовку та проведення виборів , встановлюється Центральною виборчою комісією . Ст.60

Принцип рівних умов/ЗМІ :

Принцип рівних умов/ЗМІ 5. Передвиборна агітація у засобах масової інформації усіх форм власності за рахунок коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України здійснюється на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу чи друкованої площі та обмежується лише граничним розміром витрат виборчого фонду. Ст.60

Принцип рівних умов/ЗМІ :

Принцип рівних умов/ЗМІ 6. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів встановлюються відповідним засобом масової інформації не пізніш як за сто днів до дня виборів у розмірі , що не може перевищувати розміру середньоарифметичного значення ціни за комерційну рекламу ( рекламу , розповсюдження якої має на меті отримання прибутку ) за останні три квартали року, що передує року проведення виборів Президента України . При цьому засоби масової інформації можуть розрахувати такі розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу окремо для робочих днів і окремо для вихідних та святкових днів , а також окремо для різних за кількістю потенційної аудиторії періодів ефірного часу чи друкованої площі . Ст.60

Принцип рівних умов/ЗМІ :

Принцип рівних умов/ЗМІ Засоби масової інформації , зареєстровані після 1 квітня року, що передує року проведення чергових виборів Президента України , встановлюють розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу на підставі даних за весь період їх діяльності в порядку, встановленому цією статтею . Розміри розцінок таких засобів масової інформації не можуть перевищувати розмірів розцінок відповідно газети "Голос України " (для друкованих засобів масової інформації ) та Національної телекомпанії України , Національної радіокомпанії України (для телерадіоорганізацій ).

Принцип рівних умов/ЗМІ :

Принцип рівних умов/ЗМІ 1. Телерадіоорганізації усіх форм власності зобов’язані не пізніш як за дев’яносто днів до дня виборів опублікувати в друкованих засобах масової інформації розцінки вартості однієї хвилини ( секунди ) ефірного часу. Телерадіоорганізації , які ведуть мовлення на загальнонаціональних каналах, здійснюють таку публікацію в газетах "Голос України " та " Урядовий кур’єр ", регіональні та місцеві телерадіоорганізації - у відповідних регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації державної чи комунальної форми власності . Ч.1 ст.61

Принцип рівних умов/ЗМІ :

Принцип рівних умов/ЗМІ 8. Друковані засоби масової інформації усіх форм власності зобов’язані не пізніш як за дев’яносто днів до дня виборів опублікувати розцінки одиниці вартості друкованої площі . Загальнодержавні друковані засоби масової інформації здійснюють таку публікацію в газетах "Голос України " та " Урядовий кур’єр ", а регіональні та місцеві - у відповідних регіональних і місцевих друкованих засобах масової інформації державної чи комунальної форми власності . Ст.63 Закону

Принцип рівних умов/ЗМІ :

Принцип рівних умов/ЗМІ Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації не можуть змінюватися протягом виборчого процесу . Засіб масової інформації не може надавати знижку на оплату окремому кандидату на пост Президента України чи партії , що висунула кандидата на пост Президента України . Ч.6 ст.60

Принцип рівних умов/ЗМІ :

Принцип рівних умов/ЗМІ 8. Засіб масової інформації , який надав ефірний час або друковану площу кандидату на пост Президента України , не може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі на тих же умовах іншому кандидату. Ця вимога не поширюється на засоби масової інформації , засновниками ( власниками ) яких є партії - суб'єкти виборчого процесу . Ст.60

Принцип рівних умов/ЗМІ :

Принцип рівних умов/ЗМІ 9. Ефірний час за рахунок коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України надається на підставі угоди, що укладається між розпорядником поточного рахунку виборчого фонду кандидата та телерадіоорганізацією будь-якої форми власності . Без укладення такої угоди та надходження коштів на рахунок телерадіоорганізації надання ефірного часу забороняється . Ст.61

Принцип рівних умов/ЗМІ :

Принцип рівних умов/ЗМІ 5. Кандидат на пост Президента України має право за рахунок коштів свого виборчого фонду публікувати агітаційні матеріали в друкованих засобах масової інформації усіх форм власності . 6. Агітаційні матеріали , зазначені у частині п'ятій цієї статті , публікуються на підставі угоди, що укладається між розпорядником поточного рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України та редакцією друкованого засобу масової інформації . Без укладення угоди та надходження коштів на рахунок редакції друкованого засобу масової інформації публікація цих матеріалів забороняється . Ст.63

Принцип рівних умов/ЗМІ :

Принцип рівних умов/ЗМІ 12. Замовниками політичної реклами , що здійснюється за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України , під час виборчого процесу для показу телерадіоорганізаціями можуть бути тільки кандидати на пост Президента України . Протягом демонстрації політичної реклами , що здійснюється за рахунок коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України , обов’язково демонструється прізвище , ім’я та по батькові її замовника у формі текстового повідомлення , яке має займати не менше 15 відсотків площі екрана і бути виконане контрастним кольором до фону та бути сприйнятним для глядача . Ст.61 Закону.

Законодавчі вимоги до розміщення агітації:

Законодавчі вимоги до розміщення агітації

ВИМОГИ до розміщення агітації:

ВИМОГИ до розміщення агітації Визначення розцінок. 2. Опублікування розцінок. 3. Заборона знижок або інших преференцій для будь-якого з кандидатів. 4. Укладання угод та надходження коштів на рахунок.

ВИМОГИ до розміщення агітації:

ВИМОГИ до розміщення агітації 5. Якщо одному з кандидатів було надано площу/ефір, то іншому може бути відмовлено тільки у передбачених ЗАКОНОМ випадках: матеріали , що містять заклики до ліквідації незалежності України , зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави , підриву її безпеки , незаконного захоплення державної влади , пропаганду війни , насильства та розпалювання міжетнічної , расової , релігійної ворожнечі , посягання на права і свободи людини , здоров'я населення , забороняється /ч.3 ст.64/. відстутність згоди особи на використання її зображення в рекламі /інші вимоги ЗУ про рекламу, особливо для ТРО/

ВИМОГИ до розміщення агітації:

ВИМОГИ до розміщення агітації 6. Заборона на публікацію в “день тиші”, та в день виборів. 7. Заборона на в ключення до інформаційних теле-, радіопрограм передвиборних агітаційних матеріалів. 8. Політична реклама повинна бути відокремлена від інших матеріалів і означена як така.