АГІТАЦІЯ та інформація вибори президента 2014

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ”:

ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ” РЕДАКЦІЯ ВІД 13.03.2014 № 879-VII від 13.03.2014

 Суб'єкти виборчого процесу:

 Суб'єкти виборчого процесу Стаття 12.  Суб'єкти виборчого процесу Суб'єктами виборчого процесу є: 1) виборець; 2) виборча комісія, утворена відповідно до цього Закону та  Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ; 3) кандидат на пост Президента України, зареєстрований у порядку, встановленому цим Законом; 4) партія, яка висунула кандидата на пост Президента України; 5) офіційний спостерігач від партії - суб’єкта виборчого процесу, від кандидата на пост Президента України, від громадської організації, який зареєстрований у порядку, встановленому цим Законом.

Фінансування виборів:

Фінансування виборів Стаття 37.  Фінансування виборів Президента України 1. Витрати на підготовку та проведення виборів Президента України здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України, та коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України. 2. Кандидат на пост Президента України, зареєстрований Центральною виборчою комісією, для фінансування передвиборної агітації зобов'язаний утворити свій виборчий фонд, що формується в порядку, встановленому цим Законом. 3. Фінансування передвиборних агітаційних заходів чи матеріалів передвиборної агітації з джерел, не передбачених частиною другою цієї статті, незалежно від наявності погодження з партіями - суб’єктами виборчого процесу чи кандидатами на пост Президента України, забороняється.

Виборчі фонди кандидатів:

Виборчі фонди кандидатів Стаття 43.  Порядок формування виборчого фонду та використання його коштів 1. Виборчий фонд кандидата на пост Президента України формується за рахунок його власних коштів, коштів партії, яка висунула кандидата, а також добровільних внесків фізичних осіб. 3. Добровільний внесок фізичної особи до виборчого фонду одного кандидата на пост Президента України не може перевищувати чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати. Не підлягають обмеженням за сумою і кількістю перерахувань власні кошти кандидата на пост Президента України, а також власні кошти партії, яка висунула кандидата, що перераховуються на накопичувальний рахунок. Інші обмеження, у тому числі фінансового та банківського законодавства, ніж встановлені цією статтею, до формування виборчого фонду кандидата на пост Президента України не застосовуються. 4. Забороняється робити добровільні внески до виборчого фонду: 1) іноземцям та особам без громадянства; 2) анонімним жертводавцям (без зазначення в платіжному документі відомостей, передбачених частиною п'ятою цієї статті). 5. Добровільний внесок фізичної особи до виборчого фонду приймається установою банку або відділенням зв’язку за умови подання нею одного з документів, зазначених у частині другій статті 2 цього Закону. У платіжному документі при цьому обов’язково зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, дата народження та адреса місця постійного проживання особи.

Виборчі фонди кандидатів:

Виборчі фонди кандидатів 13. Внесок, що надійшов до виборчого фонду після дня виборів (у разі включення кандидата до виборчого бюлетеня для повторного голосування - після дня повторного голосування), повертається установою банку відповідній фізичній особі за рахунок внеску, а в разі неможливості такого повернення перераховується до Державного бюджету України. 14. Дані про розміри виборчих фондів кандидатів на пост Президента України та фінансові звіти про використання їх коштів публікуються Центральною виборчою комісією у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", а також розміщуються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії не пізніш як на вісімнадцятий день після дня виборів.

Реєстрація кандидатів:

Реєстрація кандидатів Прийняття рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України або про відмову в реєстрації кандидата на пост Президента України - протягом п’яти днів з дня прийняття документів (частина дев’ята статті 51 Закону)

Реєстрація спостерігачів:

Реєстрація спостерігачів Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрована у встановленому законом порядку до 25 березня включно подає клопотання до ЦВК. ЦВК приймає рішення протягом 5 днів з моменту подання клопотання (ст. 69 Закону)

Реєстрація уповноваженого представника:

Реєстрація уповноваженого представника Реєстрація уповноваженого представника кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії та видача йому посвідчення - не пізніше третього дня після надходження документів (ч.4 ст. 66 Закону)

Відмова у реєстрації кандидата:

Відмова у реєстрації кандидата Стаття 52.  Відмова у реєстрації кандидата на пост Президента України 1. Центральна виборча комісія відмовляє у реєстрації кандидата на пост Президента України у разі: 1) порушення встановленого цим Законом порядку висунення кандидата; 2) встановлення нею наявності у передвиборній програмі кандидата положень, спрямованих на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення; 3) відсутності документів, зазначених у статтях 48 або 51 цього Закону; 4) припинення громадянства України або невиходу із громадянства іншої держави особою, висунутою кандидатом на пост Президента України; 5) виїзд особи, висунутої кандидатом, за межі України для постійного проживання; 6) визнання особи, висунутої кандидатом, недієздатною; 7 ) виявлення інших відповідно до  частин другої  та  третьої статті 103 Конституції України обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом на пост Президента України, права бути обраною Президентом України.

Відмова в реєстрації кандидата:

Відмова в реєстрації кандидата Помилки і неточності, виявлені в поданих кандидатами на реєстрацію документах, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата на пост Президента України. 2. Рішення про відмову в реєстрації кандидата повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття видається уповноваженому представнику відповідної партії (кандидата) або кандидату.

Попередження кандидату:

Попередження кандидату 3. Центральна виборча комісія оголошує попередження кандидату на пост Президента України та партії, яка його висунула, у разі: 1) встановлення судом у порядку, встановленому законом, факту підкупу виборців або членів виборчих комісій кандидатом на пост Президента України, його довіреною особою, посадовою особою партії, яка висунула кандидата, а також на прохання кандидата або за дорученням кандидата або партії, яка його висунула, - іншою особою; 2) встановлення судом у порядку, встановленому законом, факту надання під час виборчого процесу виборцям або членам виборчих комісій грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, робіт, послуг, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей організацією, засновником, власником або членом керівного органу якої є кандидат на пост Президента України, посадова особа партії, яка висунула кандидата; 3) встановлення судом у порядку, встановленому законом, факту використання кандидатом при фінансуванні передвиборної агітації, крім коштів свого виборчого фонду, інших коштів;

Попередження кандидату:

Попередження кандидату 4) якщо кандидат на пост Президента України, який займає посаду, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим чи в органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, у військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, залучав або використовував для проведення передвиборної агітації підлеглих йому осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи; 6) у разі проведення кандидатом на пост Президента України, партією, яка висунула кандидата на пост Президента України, прямої чи опосередкованої передвиборної агітації поза строками, встановленими статтею 57 цього Закону.

Попередження кандидату:

Попередження кандидату 6. У випадках порушень, зазначених у частині третій цієї статті, за які законом встановлено кримінальну або адміністративну відповідальність, Центральна виборча комісія звертається до відповідних правоохоронних органів для перевірки і реагування відповідно до законів України. 7. Центральна виборча комісія доводить до відома кандидата на пост Президента України та партії, яка його висунула, рішення про скасування реєстрації кандидата або про оголошення йому попередження не пізніш як наступного дня з дня його прийняття та надає кандидату на пост Президента України, його уповноваженому представнику у Центральній виборчій комісії або представнику партії, яка його висунула, копію цього рішення у той же строк. Якщо зазначене рішення прийнято напередодні дня виборів чи дня повторного голосування, копія цього рішення видається зазначеним у цій частині особам невідкладно.

Передвиборна агітація та інформування:

Передвиборна агітація та інформування Розрізнення понять, можливість створення власного контенту

Передвиборна агітація :

Передвиборна агітація ч.1 ст.68 Закону України “Про вибори народних депутатів України” , ч.1 ст.47 Закон України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата у депутати або партію - суб'єкта виборчого процесу. передвиборна агітація може здійснюватись в будь-яких формах і будь-якими засобами , що не суперечать Конституції України та законам України Ч.1 ст.58 Закону України “Про вибори Президента України” 1. Передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата на пост Президента України . Передвиборна агітація може здійснюватися у будь-якій формі та будь-якими засобами , що не суперечать   Конституції України  та законам України .

ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА:

ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА 2. Передвиборна агітація у засобах масової інформації проводиться у формі публічних дебатів , дискусій , " круглих столів ", прес-конференцій , інтерв'ю , виступів , політичної реклами , теленарисів , відеофільмів , інших публікацій та повідомлень про кандидата на пост Президента України , партію (блок), яка висунула кандидата, та в інших формах, що не суперечать   Конституції України  та законам України . /ч.2 ст.60/

Політична реклама (законодавче визначення):

Політична реклама (законодавче визначення) це розміщення або поширення матеріалів передвиборної агітації за допомогою рекламних засобів (ч. 3 ст. 68 ЗУ Про вибори НДУ») Визначення рекламних засобів та реклами: (ст. 1 ЗУ «Про рекламу») рекламні засоби - засоби , що використовуються для доведення реклами до її споживача; реклама - інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Політична реклама:

Політична реклама До політичної реклами належить ТАКОЖ : - використання символіки або логотипів партій - суб'єктів виборчого процесу, - повідомлення про підтримку партією - суб'єктом виборчого процесу або кандидатом у депутати видовищних чи інших публічних заходів - привернення уваги до участі у таких заходах партії - суб'єкта виборчого процесу чи певного кандидата у депутати. Реклама друкованих видань (газет, журналів, книг), інших товарів та послуг з використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів, назв чи символіки партій - суб'єктів виборчого процесу також є політичною рекламою .

Не належать до передвиборної агітації::

Не належать до передвиборної агітації: Офіційні повідомлення в період виборчого процесу про дії кандидатів у депутати на пост Президента України , пов'язані з виконанням ними посадових ( службових ) повноважень , передбачених Конституцією України або законами України . у випадку, якщо вони пов'язані з виконанням ними посадових (службових) повноваж ень, передбачених Конституцією України та законами України, і підготовлені у порядку , передбаченому Законом України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації ” за умови якщо вони НЕ містять коментарів агітаційного характеру, а також відео- , аудіозаписів , кінозйомок, фотоілюстрацій про дії зазначених осіб як кандидатів у депутати . /ч.3 ст.58 Закону/

Не належить до передвиборної агітації::

Не належить до передвиборної агітації: 2. Громадяни України мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми кандидатів на пост Президента України, політичні, ділові та особисті якості кандидатів, вести агітацію за або проти кандидатів. /ч.2 ст.58/

Не належить до передвиборної агітації::

Не належить до передвиборної агітації: Загальне інформаційне забезпечення виборів /ст.56-2/ Спеціальне інформаційне забезпечення виборів /ст.56-3/ Результати опитування громадської думки, пов’язаного з виборами /ст.56-6/ / Розділ VII-I – Інформаційне забезпечення виборів /

Передвиборна агітація: строки:

Передвиборна агітація: строки 1. Кандидат на пост Президента України може розпочинати проведення передвиборної агітації наступного дня після його реєстрації Центральною виборчою комісією. 2. Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів. 4. Передвиборна агітація у період виборчого процесу поза строками, встановленими у цій статті, забороняється. /ст.57 Закону України “Про вибори Президента України” /

Передвиборна агітація: строки:

Передвиборна агітація: строки 2. Місцева організація партії, кандидати у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови мають право розпочати свою передвиборну агітацію з дня, наступного за днем прийняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови. Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів. Ведення передвиборної агітації до початку і після закінчення встановлених у цій статті строків забороняється. /ст.47 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим , місцевих рад та сільських , селищних , міських голів » /

Передвиборна агітація: суб'єкти:

Передвиборна агітація: суб'єкти 1. Фізичні особи – виборці. - Статус встановлюється від зворотнього – відстутність заборони фізичній особі брати участь в агітації + ст.19 Конституції України. - Пряма заборона в Законах про вибори фінансування агітації за рахунок інших джерел, крім бюджету та фондів кандидатів/партій.

Передвиборна агітація: суб'єкти:

Передвиборна агітація: суб'єкти Кандидат. Партія – суб'єкт виборчого процесу. Наступний день після реєстрації – початок. Закінчення о 24-й останньої п'ятниці. За рахунок коштів державного бюджету та коштів виборчих фондів. Спеціальний порядок виготовлення та розміщення.

ВІДМІННІСТЬ МІЖ ІНФОРМУВАННЯМ І АГІТАЦІЄЮ:

ВІДМІННІСТЬ МІЖ ІНФОРМУВАННЯМ І АГІТАЦІЄЮ

РОЗМЕЖУВАННЯ за ознаками:

РОЗМЕЖУВАННЯ за ознаками Інформаційні агентства та засоби масової інформації поширюють повідомлення про перебіг виборчого процесу , події , пов’язані із виборами , базуючись на засадах : об'єктивності, збалансованості, неупередженості, достовірності, повноти і точності інформації . /, ч.3 ст.56-1, ч.2 ст.56-5 Закону/

РОЗМЕЖУВАННЯ за ознаками:

РОЗМЕЖУВАННЯ за ознаками Засоби масової інформації мають збалансовано висвітлювати коментарі всіх партій - суб’єктів виборчого процесу та кандидатів на пост Президента України щодо подій, пов’язаних із виборами. /ч.3 ст.56-5 Закону/

Види інформаційного забезпечення виборів:

Види інформаційного забезпечення виборів Загальне інформаційне забезпечення виборів ; Спеціальне інформаційне забезпечення виборів _________________ Загальне та спеціальне забезпечення виборів не відноситься до передвиборної агітації

Загальне інформаційне забезпечення виборів /ст.56-2 Закону/:

Загальне інформаційне забезпечення виборів /ст.56-2 Закону/ Включає інформування виборців про : 1) виборчі права громадян та способи їх здійснення і захисту ; 2) можливість та процедури перевірки включення себе та інших виборців до Державного реєстру виборців та списків виборців на виборчих дільницях ; 3) можливість та порядок зміни виборцю місця голосування ( виборчої дільниці ) без зміни виборчої адреси ; 4) адресу місцезнаходження окружної та дільничної виборчих комісій виборчої дільниці , до яких належить виборча адреса виборця ; 5) адресу приміщення для голосування , дату та час голосування ;

Загальне інформаційне забезпечення виборів:

Загальне інформаційне забезпечення виборів 5) адресу приміщення для голосування , дату та час голосування ; 6) підстави та процедури отримання можливості голосувати за місцем перебування ; 7) процедуру голосування та спосіб заповнення виборчого бюлетеня ; 8) право на оскарження порушень своїх виборчих прав та способи здійснення цього права; 9) відповідальність за порушення законодавства про вибори .

Загальне інформаційне забезпечення виборів:

Загальне інформаційне забезпечення виборів На розповсюдження інформаційних матеріалів, які належать до загального інформаційного забезпечення виборів , поширюється законодавство про соціальну рекламу . ЦВК на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює інформацію, що стосується загального інформаційного забезпечення відповідних виборів ( не пізніш як за 100 днів до дня голосування ) .

Спеціальне інформаційне забезпечення виборів /ст.56-3 Закону/:

Спеціальне інформаційне забезпечення виборів /ст.56-3 Закону/ Передбачає інформування виборців про: зареєстрованих кандидатів на пост Президента України та суб’єктів їх висування ; 2) передвиборні програми кандидатів на пост Президента України ; 3) рахунки виборчих фондів кандидатів на пост Президента України , максимальний розмір добровільного внеску та спосіб , у який робиться добровільний внесок ; 4) винесення попередження та скасування реєстрації ( вибуття ) кандидата на пост Президента України ; 5) факти та події , пов’язані з виборчим процесом .

Спеціальне інформаційне забезпечення виборів:

Спеціальне інформаційне забезпечення виборів Засоби масової інформації, інформаційні агентства можуть брати участь у спеціальному інформаційному забезпеченні виборів на замовлення Центральної виборчої комісії чи окружної виборчої комісії, а щодо відомостей, зазначених у пункті 5 частини першої цієї статті, - з власної ініціативи з дотриманням вимог цього Закону. /ч.2 ст.56-3 Закону/

Оприлюднення результатів опитування громадської думки /ст.56-6 Закону/:

Оприлюднення результатів опитування громадської думки /ст.56-6 Закону/ ІА, ЗМІ у разі поширення результатів опитування громадської думки, пов'язаного з виборами, зобов'язані зазначати : повну назву організації, що проводила опитування, замовників опитування , час його проведення, території, яку охоплювало опитування , розміру та способу формування соціологічної вибірки опитаних , методу опитування , точного формулювання питань , можливої статистичної похибки .

Умови /заборони при оприлюдненні результатів опитування громадської думки /ст.56-6 Закону/ :

Умови /заборони при оприлюдненні результатів опитування громадської думки /ст.56-6 Закону/ 3. Забороняється оприлюднення чи поширення в інший спосіб результатів опитування громадської думки, пов’язаного з виборами , в тому числі щодо партій - суб’єктів виборчого процесу та кандидатів на пост Президента України , протягом останніх двох днів перед днем виборів (перед днем повторного голосування ). 4. Забороняється оприлюднення в день виборів (в день повторного голосування ) результатів опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування до його закінчення . 5. Способи проведення опитувань виборців щодо їх волевиявлення під час голосування повинні забезпечувати збереження таємниці голосування опитуваного виборця .

Умови /заборони при оприлюдненні результатів опитування громадської думки /ч.6 ст.56-6 Закону/ :

Умови /заборони при оприлюдненні результатів опитування громадської думки /ч.6 ст.56-6 Закону/ У разі оприлюднення телерадіоорганізацією результатів інтерактивного опитування аудиторії, що проводиться під час передачі , пов'язаної з виборами або за участю кандидатів у депутати, учасникам передачі забороняється коментувати результати таких опитувань або іншим чином посилатися на них . Протягом всього часу оприлюднення результатів інтерактивного опитування аудиторії повинно супроводжувати текстове повідомлення "Це опитування відображає думку лише цієї аудиторії" , яке має демонструватися на екрані (для телепередач) у формі, сприйнятній для глядача, чи бути озвученим (для радіопередач) чітким текстом диктора або ведучого передачі безпосередньо перед і після оприлюднення зазначених результатів .

ПОРІВНЯЙТЕ:

ПОРІВНЯЙТЕ Передвиборна агітація Інформаційні матеріали 1) Лише в межах строків , встановлених ЗУ про вибори ( з наступного дня після реєстрації кандидатів в НД до 24-ї години останньої Пт. перед днем голосування ); 2) Мета: спонукання виборців голосувати за або не голосувати за кандидата, партію – СВП. 3) Оприлюднення в ЗМІ політичної реклами, виступів, інтерв'ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень. 1)Не залежить від строків ведення передвиборної агітації; 2) Мета: інформування виборців про їх права і обов'язки, про події під час виборчого процесу , обговорення передвиборчих програм кандидатів, партій, їх політичні , ділові та особисті якості. 3) Оприлюднення в ЗМІ - офіційних повідомлень про кандидата в НДУ, пов’язані з виконанням ним посадових (службових) повноважень , передбачених законодавством, я кі не повинні містити коментарів агітаційного характеру та відео- , аудіозаписів , кінозйомок, фотоілюстрацій про дії зазначених осіб як КНД; - - новин (інформування громадян про події, явища, які відбуваються в суспільстві – без комент-в агіт-го х-ру ).

ПОРІВНЯЙТЕ:

ПОРІВНЯЙТЕ Передвиборна агітація Інформаційні матеріали 4) Оплата матеріалів : за рахунок Держбюджету та виборчих фондів. 5) Ініціатива виходить від: кандидат, партія – суб'єкт виборчого процесу. 6) Вимоги до змісту : можуть містити атрибути прямої агітації: заклики голосувати за або не голосувати за певну партію, кандидата; символіку; фото-, відео-, аудіо матеріали. 7) Забороняється проведення у іноземних ЗМІ, що діють на території України . 4) Оплата матеріалів : без оплати суб'єктом (не за рахунок виборчих фондів та Бюджету на вибори). 5) Ініціатива виходить від: ЗМІ. 6) Вимоги до змісту : забороняється - - агітувати голосувати за або не голосувати за партії, кандидатів у депутати; - поширювати інформацію, яка має ознаки політичної реклами , - поширювати будь-яку інформацію з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного суб'єкта виборчого процесу . Авторам і ведучим телерадіопередач, які є кандидатами у депутати, під час виборчого процесу також забороняється у телерадіопередачах вести передвиборну агітацію . 7) Дозволено і в іноземних ЗМІ.

Агітація, як об'єкт балансування для статті 10 та статті 3 Протоколу № 1 :

Агітація, як об'єкт балансування для статті 10 та статті 3 Протоколу № 1 Згідно з Рекомендацією КМ РЄ № R (99) 15 від 1999 р. “ Про висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній ”: звертаючи увагу на важливу роль ЗМІ в сучасному суспільстві, особливо під час виборів; усвідомлюючи потребу враховувати значну різницю між друкованими й недрукованими ЗМІ; підкреслюючи, що висвітлення виборів органами мовлення має бути правдивим, зваженим і неупередженим ; визнаючи, що будь-які нормативні рамки висвітлення виборів мають відповідати основному принципу свободи вираження поглядів, гарантованих статтею 10 Конвенції і інтерпритації ЄСПЛ.

Інформування та агітація.:

Інформування та агітація. Наявність критеріїв: правдивості, зваженості та неупередженості – є доказом висвітлення процесу виборів та інформування громадян (з використання в т.ч. оціночних суджень), але не АГІТАЦІЯ.