Презентацыя з

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Вебінар «Особливості доступу до інформації про державні закупівлі » 1 березня 2013 року Доповідач: Олександр Бурмагін – медіа-юрист, медіа-тренер ГО “Інститут розвитку регіональної преси”

PowerPoint Presentation:

Стаття 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»: 2. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

PowerPoint Presentation:

Стаття 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»: « публічна інформація з обмеженим доступом». 1. Інформацією з обмеженим доступом є: 1) конфіденційна інформація; 2) таємна інформація; 3) службова інформація.

PowerPoint Presentation:

Стаття 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 3. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше. 4. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо немає законних підстав для обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше.

PowerPoint Presentation:

Стаття 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 7. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

PowerPoint Presentation:

Стаття 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 5. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами , володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

PowerPoint Presentation:

Не може бути обмежено доступ до інформації ПРО: «У тому числі до копій відповідних документів» «Відповідних» — говорить про те, що документи , які пов»язані із розпорядженням бюджетними коштами, володінням, користуванням, розпорядженням державним та комунальним майном. «Документ» - матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі /ч.1 ст.1 Закону України «Про інформацію»/. «Інформація» - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді /ч.1 ст.1 Закону України «Про інформацію»/. В прив»язці до документів інша частина ч.5 ст.6 - прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

PowerPoint Presentation:

Не може бути обмежено доступ до інформації ПРО: «У мови отримання цих коштів чи майна» «Цих» — бюджетних коштів, комунального та/або державного майна. «Умови» — вартість, строк, обсяг, інші, будь-які якісні та кількісні критерії. «Отримання» - буд-якою фізичною або юридичною особою, в т.ч. державними і комунальними юр.особами. В прив»язці інша частина ч.5 ст.6 - прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

PowerPoint Presentation:

Вебінар про Доступ до інформації про державні (комунальні) ресурси: земельні ресурси, бюджетні кошти, оренда комунального майна тощо http://irrp.org.ua/tutorials/vebinars/2161-zapis-vebnaru-dostup-do-nformacyi-pro-derzhavn-komunaln-resursi-zemeln-resursi-byudzhetn-koshti-orenda-komunalnogo-mayna-toscho.html

ХТО Є РОЗПОРЯДНИКОМ?:

ХТО Є РОЗПОРЯДНИКОМ? Стаття 13. Розпорядники інформації 1. Розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються: 1) суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання; 2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, - стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів.

ВІДЕО та веб історії:

ВІДЕО та веб історії http://www.youtube.com/watch?v=h5NTRf8rPqs&feature=youtu.be Чи можна подивитися документи конкурсу? http://www.youtube.com/watch?v=SE63gTRIHKw Чи можна використовувати техніку під час проведення конкурсу? http://investigator.org.ua/articles/18680/ Чи має право представник веб-видання бути присутнім під час розкриття пропозицій?

Закон України “Про здійснення державних закупівель”:

Закон України “Про здійснення державних закупівель” 6) документація конкурсних торгів - документація, що розробляється та затверджується замовником, оприлюднюється для вільного доступу та безоплатно подається замовником під час проведення торгів (конкурсних торгів) фізичним/юридичним особам. Документація конкурсних торгів не є об'єктом авторського права та/або суміжних прав; Стаття 1 Закону

Закон України “Про здійснення державних закупівель”:

Закон України “Про здійснення державних закупівель” 12) кваліфікаційна документація - документація, що розробляється, затверджується, оприлюднюється для вільного доступу та безоплатно надається замовником під час проведення попередньої кваліфікації учасників фізичним/юридичним особам; Стаття 1 Закону

Принципи здійснення закупівель :

Принципи здійснення закупівель добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та ефективність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; об'єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів; запобігання корупційним діям і зловживанням. /ст.3 Закону/

PowerPoint Presentation:

Річний план закупівель та зміни до нього оприлюднюються замовником шляхом розміщення на власному веб-сайті або за його відсутності на веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів протягом п'яти робочих днів з дня їх затвердження. Стаття 4 Закону

PowerPoint Presentation:

2. Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом. Стаття 5 Закону

Громадський контроль у сфері державних закупівель :

Громадський контроль у сфері державних закупівель 1. Громадський контроль забезпечується через вільний доступ до всієї інформації щодо державних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до цього Закону. Стаття 9 Закону

Громадський контроль у сфері державних закупівель :

Громадський контроль у сфері державних закупівель 4. Під час проведення процедур розкриття пропозицій конкурсних торгів мають право бути присутніми представники засобів масової інформації. Замовники зобов'язані забезпечити безперешкодний доступ представників засобів масової інформації на їхню вимогу до процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів. Стаття 9 Закону

Оприлюднення інформації про закупівлю /ст.10/ :

Оприлюднення інформації про закупівлю /ст.10/ Замовник для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу (що здійснюється безоплатно) у порядку, встановленому цим Законом, надає таку інформацію про закупівлю:

Оприлюднення інформації про закупівлю /ст.10/ :

Оприлюднення інформації про закупівлю /ст.10/ 1. оголошення про проведення процедури закупівлі - після публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, але не пізніш як за 30 днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщо цим Законом для окремих процедур закупівлі не встановлено інший строк;

Оприлюднення інформації про закупівлю /ст.10/ :

Оприлюднення інформації про закупівлю /ст.10/ 2. обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника - одночасно з оголошенням про проведення процедури закупівлі;

Оприлюднення інформації про закупівлю /ст.10/ :

Оприлюднення інформації про закупівлю /ст.10/ 3. документацію конкурсних торгів або кваліфікаційну документацію - після публікації оголошення про проведення процедури закупівлі в державному офіційному друкованому виданні з питань закупівель, але не пізніш як за 30 днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщо цим Законом для окремих процедур закупівлі не встановлено інший строк + ЗМІНИ до цієї документації

Оприлюднення інформації про закупівлю /ст.10/ :

Оприлюднення інформації про закупівлю /ст.10/ 4. протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій - протягом трьох робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій;

Оприлюднення інформації про закупівлю /ст.10/ :

Оприлюднення інформації про закупівлю /ст.10/ 5. інформацію про відхилення пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій та підстави такого відхилення у вигляді протоколу - протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення;

Оприлюднення інформації про закупівлю /ст.10/ :

Оприлюднення інформації про закупівлю /ст.10/ 6. повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника) - протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі;

Оприлюднення інформації про закупівлю /ст.10/ :

Оприлюднення інформації про закупівлю /ст.10/ 7. оголошення про результати процедури закупівлі - після публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, але не пізніш як через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися;

Оприлюднення інформації про закупівлю /ст.10/ :

Оприлюднення інформації про закупівлю /ст.10/ 8. повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності) - протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення;

Оприлюднення інформації про закупівлю /ст.10/ :

Оприлюднення інформації про закупівлю /ст.10/ 9. звіт про результати проведення процедури закупівлі – протягом трьох робочих днів з дня його затвердження.

Оприлюднення інформації про закупівлю /ст.10/ :

Оприлюднення інформації про закупівлю /ст.10/ - Оголошення про проведення процедури закупівлі (оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів, оголошення про проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій, інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника), - повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, відомості про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами), - Оголошення про результати процедури закупівлі (оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника) обов'язково безоплатно публікуються в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель у терміни, встановлені цим Законом для оприлюднення відповідної інформації.

Оприлюднення інформації про закупівлю /ст.10/ :

Оприлюднення інформації про закупівлю /ст.10/ Випуск державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель здійснюється з періодичністю не рідше одного разу на тиждень. Інформація, розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу, повинна відповідати інформації, яку опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. У разі коли інформація, розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу, містить відомості, що відрізняються від тих, які публіковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, автентичною вважається інформація, опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

Процедури закупівлі /ст.12/:

Процедури закупівлі /ст.12/ 1. Закупівля може здійснюватися шляхом застосування однієї з таких процедур: відкриті торги; двоступеневі торги; запит цінових пропозицій; попередня кваліфікація учасників; закупівля в одного учасника; електронний реверсивний аукціон.

Замовники = Розпорядники:

Замовники = Розпорядники 10) замовники - розпорядники державних коштів, які здійснюють закупівлю в порядку, визначеному цим Законом /ст.1 Закону/ - До складу комітету з конкурсних торгів входить не менше п'яти осіб. У разі якщо кількість службових (посадових) осіб у штатній чисельності працівників замовника є меншою, ніж п’ять осіб, до складу комітету з конкурсних торгів мають входити всі службові (посадові) особи замовника. /ст.11 Закону/

Оприлюднення інформації про закупівлю:

Оприлюднення інформації про закупівлю 2. Звіт про результати проведення процедури закупівлі оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 цього Закону, крім випадків застосування процедури електронного реверсивного аукціону /ст.19 Закону/

Оприлюднення інформації про закупівлю - ЗВІТ:

Оприлюднення інформації про закупівлю - ЗВІТ У ЗВІТІ обов'язково: найменування предмета закупівлі; кількість учасників процедури закупівлі та найменування і місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю; ціни пропозицій конкурсних торгів (цінові пропозиції або ціна пропозиції на переговорах у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника) та сума, визначена у договорі про закупівлю.

Оприлюднення інформації про закупівлю - ЗВІТ:

Оприлюднення інформації про закупівлю - ЗВІТ У ЗВІТІ обов'язково: дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами), опублікованого у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону; дата оприлюднення і номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції опублікованого в державному офіційному друкованому виданні … та на веб-порталі.

Оприлюднення інформації про закупівлю - ЗВІТ:

Оприлюднення інформації про закупівлю - ЗВІТ У ЗВІТІ обов'язково: дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі та дата оприлюднення і номер оголошення про результати процедури закупівлі, опублікованих у державному офіційному друкованому виданні …та розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону; адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності);

Оприлюднення інформації про закупівлю - ЗВІТ:

Оприлюднення інформації про закупівлю - ЗВІТ У ЗВІТІ обов'язково: - у разі якщо в результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю, - підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, якщо таке мало місце; - дата укладення договору про закупівлю; - зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 цього Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 цього Закону, із зазначенням відповідних підстав.

Оприлюднення інформації про закупівлю:

Оприлюднення інформації про закупівлю NB !!!!! Ч.3 ст.19 Закону 3. Усі документи щодо державних закупівель, передбачені цим Законом, зберігаються замовником протягом трьох років.

ВЕБ-ПОРТАЛ державні закупівлі:

ВЕБ-ПОРТАЛ державні закупівлі https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/

ЩО ПОВИННО БУТИ НА САЙТІ:

ЩО ПОВИННО БУТИ НА САЙТІ 7. Інформація про закупівлю товарів , робіт , послуг для державних потреб 7.1.1. Перелік інформаційних повідомлень про оголошені торги 7.1.2. Посилання на офіційний веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівлі 7.1.3. План проведення закупівель товарів, робіт, послуг для потреб держоргану і підвідомчих організацій 7.2.1. Перелік договорів цивільно-правового характеру, укладених держорганом з фізичними і юридичними особами 7.2.2. Істотні умови кожного з договорів цивільно-правового характеру, які було укладено держорганом з фізичними і юридичними особами 7.2.3. Звіти про результати проведення процедури закупівлі

СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАКОНІВ:

СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАКОНІВ “Про здійснення державних закупівель” - Серед принципів відкритість, гласність, антикорупційність. Передбачає порядок обов'язкового опублікування певних категорій інформації. Встановлює спеціальну гарантію ВІЛЬНОГО доступу до такої інформації . Не містить обмежень щодо доступу до інформації про закупівлі в порядку передбаченому іншим законодавством.

СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАКОНІВ:

СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАКОНІВ 2. “Про доступ до публічної інформації” Передбачає надання публічної інформації різними шляхами, в т.ч. через надання за запитами. За запитом має надаватися БУД-ЯКА публічна інформація, яку на підставі закону не віднесено до інформації з обмеженим доступом.

PowerPoint Presentation:

Юридичні консультації: [email protected] [email protected]

PowerPoint Presentation:

Дякуємо за увагу!

authorStream Live Help