Burmagin_prezentacia_4_12_12

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Інформація про бюджет та фінанси центральних органів виконавчої влади Доповідач: Олександр Бурмагін – медіа-юрист, медіа-тренер ГО “Інститут розвитку регіональної преси”

PowerPoint Presentation:

Стаття 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 1. Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати: 1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо ).

PowerPoint Presentation:

Стаття 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 5. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами , володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном.

PowerPoint Presentation:

Не може бути обмежено доступ до інформації ПРО: 1. Розпорядження бюджетними коштами. 11) бюджетні кошти (кошти бюджету) - належні відповідно до законодавства надходження бюджету та витрати бюджету 1) бюджет — план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду; /ч.1 ст.2 Бюджетного кодексу України/

PowerPoint Presentation:

Не може бути обмежено доступ до інформації ПРО: 37) надходження бюджету — доходи бюджету , повернення кредитів до бюджету, кошти від державних (місцевих) запозичень, кошти від приватизації державного майна (щодо державного бюджету), повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів; 15) власні надходження бюджетних установ — кошти, отримані в установленому порядку бюджетними установами як плата за надання послуг, виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні внески, а також кошти від реалізації в установленому порядку продукції чи майна та іншої діяльності; /ч.1 ст.2 Бюджетного кодексу України/

PowerPoint Presentation:

Не може бути обмежено доступ до інформації ПРО: 14) витрати бюджету — видатки бюджету , надання кредитів з бюджету, погашення боргу та розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів; 13) видатки бюджету — кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом. До видатків бюджету не належать: погашення боргу; надання кредитів з бюджету; розміщення бюджетних коштів на депозитах; придбання цінних паперів; повернення надміру сплачених до бюджету сум податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету, проведення їх бюджетного відшкодування. /ч.1 ст.2 Бюджетного кодексу України/

Не може бути обмежено доступ до інформації ПРО::

Не може бути обмежено доступ до інформації ПРО: Класифікація форм власності, ДК 001-94 / ДЕРЖКЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ / /Чинний від 01.01.95 р., ЗАТВЕРДЖЕНО та введено в дію наказом Держстандарту України від 22 листопада 1994 р. N 288/ 2.4. Державна власність До державної власності в Україні належать загальнодержавна власність і власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальна власність). 2.4.1. Суб'єктом права загальнодержавної власності є держава в особі Верховної Ради України. Об'єктами права загальнодержавної власності є: - майно, що забезпечує діяльність Верховної Ради України та утворюваних нею державних органів; - майно Збройних Сил, органів державної безпеки, прикордонних і внутрішніх військ;

PowerPoint Presentation:

- оборонні об'єкти; - єдина енергетична система; - системи транспорту загального користування, зв'язку та інформації, що мають загальнодержавне значення; - кошти державного бюджету; - національний банк та його установи і створювані ними кредитні ресурси; - державні резервні, страхові та інші фонди; - майно вищих і середніх спеціальних навчальних закладів; - майно державних підприємств; - об'єкти соціально-культурної сфери або інше майно, що становить матеріальну основу суверенітету України і забезпечує її економічний та соціальний розвиток. У загальнодержавній власності може перебувати інше майно, а також майно, передане у власність України іншими державами, юридичними особами і громадянами.

PowerPoint Presentation:

Не може бути обмежено доступ до інформації ПРО: 3. У тому числі до копій відповідних документів, «Відповідних» — говорить про те, що документи , які пов»язані із розпорядженням бюджетними коштами, володінням, користуванням, розпорядженням державним та комунальним майном. «Документ» - матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі /ч.1 ст.1 Закону України «Про інформацію»/. «Інформація» - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді /ч.1 ст.1 Закону України «Про інформацію»/. В прив»язці до документів інша частина ч.5 ст.6 - прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

PowerPoint Presentation:

Не може бути обмежено доступ до інформації ПРО: 4. У мови отримання цих коштів чи майна. «Цих» — бюджетних коштів, комунального та/або державного майна. «Умови» — вартість, строк, обсяг, інші, будь-які якісні та кількісні критерії. «Отримання» - буд-якою фізичною або юридичною особою, в т.ч. державними і комунальними юр.особами. В прив»язці інша частина ч.5 ст.6 - прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

PowerPoint Presentation:

9. Бюджет. Фінанси. 9.1. Бюджет. Фінанси. 3 9.1.1. Відомості про виконання державного бюджету держорганом 3 9.1.2. Відомості про загальну суму бюджетних коштів, виділених на фукнціонування держоргану за рік 3 9.1.3. Структура виділених держоргану на рік бюджетних коштів 3 9.1.4. Відомості про порядок витрачання виділених держоргану бюджетних коштів 3 9.1.5. Відомості про механізм витрачаня бюджетних коштів 3 9.1.6. Інформація про витрачання бюджетних коштів та володіння, користування , розпорядження державним та комунальним майном Відповідні параметри Моніторингу:

authorStream Live Help