Міжнародні стандарти висвітлення виборів

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ВИСВІТЛЕННЯ ВИБОРЧИХ ПРОЦЕСІВ:

М ІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ВИСВІТЛЕННЯ ВИБОРЧИХ ПРОЦЕСІВ ЛЮДМИЛА ПАНКРАТОВА медіа-юрист, адвокат ГО “Інститут розвитку регіональної преси”

Загальні фундаментальні принципи, що стосуються свободи політичної дискусії:

Загальні фундаментальні принципи, що стосуються свободи політичної дискусії пресі належить повідомляти інформацію та ідеї стосовно питань, які становлять громадський інтерес, інакше преса не могла б відігравати таку необхідну роль «сторожового пса демократії», ці принципи стосуються і аудіовізуальних засобів; ведення політичної дискусії: в цій боротьбі кожен використовує ту зброю, яка є в його розпорядженні, і в цьому не має нічого незвичайного для запеклої політичної дискусії ( Лінгенс проти Австрії ) інформація у передвиборчий період повинна циркулювати вільно: для забезпечення вільного вираження поглядів народу при обранні законодавчої влади;

Загальні фундаментальні принципи, що стосуються свободи політичної дискусії:

Загальні фундаментальні принципи, що стосуються свободи політичної дискусії надання інформації про поточні події, погляди та ідеї є роллю преси ; дії або бездіяльність Уряду, так само, як і його помилки, перебувають під пильним контролем не тільки законодавчої та судової влади, але й преси та громадськості; політик має бути більш терпимим до критики, оскільки участь у політичному процесі є добровільною і часто прибутковою діяльністю ( Обершлік проти Австрії № 2, 1997); захисту підлягає лише зміст ідеї/вислову, але і форма їх вираження, при чому допускається саркастична, жорстка мова, перебільшення та навіть провокації ( Обершлік проти Австрії №1, 1991 р.); наявність суспільного інтересу є обов’язковою умовою захисту полемічних висловлювань.

Декларації про свободу політичних дебатів у засобах масової інформації КМ РЄ, 2004 р.:

Декларації про свободу політичних дебатів у засобах масової інформації КМ РЄ, 2004 р. «публічні органи» - органи державної влади та органи місцевого самоврядування, що наділені владними повноваженнями; «політичні діячі» - фізичні особи, які є кандидатами, або були обрані, або звільнилися з посад у політичних органах, займають політичну посаду на місцевому, регіональному, національному чи міжнародному рівні, або здійснюють політичний вплив; «посадові особи» - фізичні особи, які займають публічну посаду або здійснюють публічну владу на місцевому, регіональному, національному чи міжнародному рівні.

Декларації про свободу політичних дебатів у засобах масової інформації КМ РЄ, 2004 р.:

Декларації про свободу політичних дебатів у засобах масової інформації КМ РЄ, 2004 р. свобода політичних дебатів не передбачає права на висловлення расистських думок, або думок, що провокують ненависть, ксенофобію, антисемітизм та всі форми нетерпимості; гумористичний та сатиричний жанр захищений статтею 10 Конвенції та дозволяє більший ступінь перебільшення та навіть провокації доти, доки це не вводить громадські в оману щодо фактів ;

Декларації про свободу політичних дебатів у засобах масової інформації КМ РЄ, 2004 р.:

Декларації про свободу політичних дебатів у засобах масової інформації КМ РЄ, 2004 р. інформація про приватне та сімейне життя політичних діячів і посадових осіб може бути поширена тоді, коли це становить прямий суспільний інтерес щодо того, як ці особи виконували або виконують свої функції ; якщо політичні діячі та посадові особи привертають громадську увагу до сфер свого приватного життя, ЗМІ мають право контролювати ці сфери.

Резолюціїя1003(1993) «Про етичні принципи журналістики» http://www.cje.org.ua/international/88/ :

Резолюціїя1003(1993) «Про етичні принципи журналістики» http://www.cje.org.ua/international/88/ Прийнята на Парламентській Асамблеї Ради Європи. … на додаток до законних прав і обов’язків, ЗМІ мають моральну відповідальність перед громадянами і суспільством , та повинні застосовувати загальні етичні принципи.

Етичні стандарти :

Етичні стандарти Повідомлення та міркування слід чітко розділяти. Повідомлення повинно базуватися на перевірених фактах та бути неупередженими. Чутки не повинні бути складовою повідомлень. Висловлення міркувань (оціночних суджень) є суб’єктивним, а тому не може і не повинно відповідати критерію достовірності, однак, вони повинні бути чесними та відповідати етичним засадам. У міркуваннях не можна приховувати або заперечувати реальні факти.

Етичні стандарти:

Етичні стандарти Інформаційні організації та журналісти мають ставитися до інформації, як до основоположного права громадянина, цільову аудиторію слід розглядати, як окремих осіб, я не як масу . ЗМІ потрібні для демократичного життя, оскільки вони гарантують громадянам участь у громадському житті, що є запорукою розвитку демократії .

Етичні стандарти:

Етичні стандарти Журналісти та ЗМІ мають поважати презумпцію невинуватості, право особи на приватне життя, утримуватися від поширення повідомлень, що пропагують насильство, ксенофобію, та дискримінацію. Інформація повинна бути отримана правовими та етичними способами. Див. також “ Етичний кодекс українського журналіста” http://www.cje.org.ua/codecs/

Рекомендація № R (99) 15 про висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній:

Рекомендація № R (99) 15 про висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній Комітет міністрів Рекомендує урядам держав-членів розглянути засоби забезпечення дотримання принципів правдивості, врівноваженості у неупередженості при висвітленні ЗМІ виборчих кампаній і розглянути, якщо необхідно, питання про ухвалення заходів щодо впровадження цих принципів у національне законодавство чи практику відповідно до конституційного права. Протягом виборчої кампанії при висвітленні ЗМІ виборчих кампаній повинні застосуватись принципи: Правдивості Врівноваженості Неупередженості

Заходи щодо друкованих ЗМІ Рекомендація № R (99) 15 про висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній :

Заходи щодо друкованих ЗМІ Рекомендація № R (99) 15 про висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній 1. Свобода преси. Нормативні рамки висвітлення виборів ЗМІ не повинні суперечити ні редакційній незалежності преси, ні їхньому праву висловлювати будь-які політичні симпатії. 2. Друковані ЗМІ, які належать органам державної влади Держави повинні вжити заходів, які б забезпечили висвітлення виборчих кампаній друкованими виданнями, що належать органам влади правдиво, зважено та неупереджено, без дискримінації або підтримки конкретної політичної партії чи кандидат. Публікація політичної реклами повинна відбуватись на недискримінаційній основі та забезпечити однакове ставлення до всіх політичних суперників і партій, які хочуть придбати рекламну площу.

Заходи, що стосуються мовлення Рекомендація № R (99) 15 про висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній:

Заходи, що стосуються мовлення Рекомендація № R (99) 15 про висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній 1. Загальні рамки Під час проведення виборчих кампаній нормативні рамки мають заохочувати й полегшувати процес плюралістичного висловлення думок засобам мовлення. Поряд з повагою до редакційної незалежності телерадіомовиків нормативні рамки мають закріпити обовязок мовників висвітлювати виборчі кампанії в усіх програмах правдиво, зважено і неупереджено. Цей обов ’ язок стосується і державних і приватних ТРК.

Заходи, що стосуються мовлення Рекомендація № R (99) 15 про висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній:

Заходи, що стосуються мовлення Рекомендація № R (99) 15 про висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній 2. Програми новин і поточних подій Держава повинна вжити заходів, за якими державні і приватні мовники під час виборчих кампаній повинні бути особливо правдивими, зваженими й неупередженими в програмах новин і поточних подій, зокрема в дискусійних програмах, таких як інтервю або дебати. У цих програмах не повинно надаватися будь-яких привілеїв органам державної влади. Це питання вирішується через відповідні засоби саморегулювання. Держава може встановити повноваження органам, які контролюють висвітлення виборів повноваження втручатися задля усунення можливих недоліків. 3. Інші програми. Особливу увагу слід приділяти програмам, що не висвітлюють новин і подій і безпосередньо не повязані з виборами, але можуть впливати на позиції виборців.

Заходи, що стосуються мовлення Рекомендація № R (99) 15 про висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній:

Заходи, що стосуються мовлення Рекомендація № R (99) 15 про висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній 4. Прямий ефір для політичних партій/кандидатів на державних ТРК Прямий ефір повинен бути доступним для усіх політичних партій /кандидатів. Якщо прямий ефір гарантовано, його надання має здійснюватися справедливо, без дискримінації. На підставі прозорих і об'єктивних критеріїв. 5. Платна політична реклама. Можливість придбання рекламного часу повинна бути доступна для всіх партій конкурентів на рівних умовах і за рівну плату; Забезпечити інформування громадськості про те, що такі повідомлення є платною політичною рекламою . Держави-члени можуть розглянути питання про включення до нормативних рамок положення про обмеження площі політичної реклами, яку може придбати окрема партія або кандидат.

Заходи, що стосуються усіх ЗМІ Рекомендація № R (99) 15 про висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній:

Заходи, що стосуються усіх ЗМІ Рекомендація № R (99) 15 про висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній “ День роздумів ”. Держави самостійно визначають, чи включати до нормативних рамок положення про заборону поширення упереджених виборчих повідомлень за день до виборів. 2. Опитування громадської думки. Під час поширенні інформації про опитування громадської думки необхідно надавати інформацію, яка включає: оголошує політичну партію або іншу організацію чи особу, яка замовила і фінансувала опитування; ідентифікує організацію, що проводить опитування, та використовувану методику; визначає репрезентативність і коефіцієнт помилок опитування; визначає дату і (або) період опитування. Будь-яке обмеження, пов'язане з забороною оприлюднювати результати опитувань в день голосування або за кілька днів до виборів, повинно узгоджуватись зі ст. 10 Конвенції. “Екзіт-поли” – держави можуть заборонити повідомляти про такі опитування доки не зачиняться всі виборчі дільниці в країні.

Заходи, що стосуються усіх ЗМІ Рекомендація № R (99) 15 про висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній:

Заходи, що стосуються усіх ЗМІ Рекомендація № R (99) 15 про висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній 3. Право на відповідь Забезпечити можливість кожному кандидату чи політичній партії здійснити право на відповідь під час проведення кампанії. Резолюції (74) 26 Комітету міністрів Ради Європи «Про право на відповідь – стан особи відносно преси» . « Національне законодавство може, як виняток, передбачати, що ЗМІ має право відмовити в опублікуванні відповіді в таких випадках : а) якщо вимога про опублікування відповіді не представлена ​​ЗМІ в досить короткий термін; б) якщо обсяг відповіді перевищує обсяг того, що необхідно спростувати в інформації, яка містить факти, оголошені як помилкові; в) якщо відповідь не обмежується спростуванням фактів, оголошених, як помилкові; г) якщо вимога сама є порушенням, за яке передбачено відповідальність; д) якщо це суперечить інтересам третьої особи, які охороняються законом; е) якщо відповідна особа не в змозі довести існування законного інтересу».

Заходи щодо захисту ЗМІ під час виборів Рекомендація № R (99) 15 про висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній:

Заходи щодо захисту ЗМІ під час виборів Рекомендація № R (99) 15 про висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній Невтручання органів державної влади Органи державної влади повинні утримуватись від втручання в діяльність журналіста та інших працівників ЗМІ з метою впливу на вибори. 2. Захист від нападів, залякування та інших протизаконних засобів тиску на ЗМІ Органи державної влади мають зробити певні кроки для ефективного захисту журналістів та інших працівників ЗМІ та їхньої нерухомості, оскільки це набуває ще більшого значення під час виборів. У той самий час цей захист не повинен заважати їм виконувати свою роботу.

ПОСТАНОВА Верховної Ради України Про забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період 2012 року :

ПОСТАНОВА Верховної Ради України Про забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період 2012 року Виходячи з необхідності безумовного забезпечення конституційних гарантій на свободу слова в Україні, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, створення належних умов для творчої діяльності журналістів, забезпечення плюралізму думок у матеріалах друкованих та електронних засобів масової інформації, усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у висвітленні виборчої кампанії з виборів народних депутатів України у 2012 році, а також недопущення припинення діяльності засобів масової інформації інакше як за рішенням їх засновника (співзасновників) або суду, Верховна Рада України постановляє: 1. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо припинення перевірок відповідними службами органів виконавчої влади і державними установами засобів масової інформації на період проведення виборчої кампанії з виборів народних депутатів України. 2. Рекомендувати Державній податковій службі України відмінити графіки перевірок засобів масової інформації на період виборчої кампанії з виборів народних депутатів України. 3. Рекомендувати Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення відмінити графіки перевірок телерадіоорганізацій на період виборчої кампанії з виборів народних депутатів України. 4. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття. Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН

Проект «Сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі» Бертіль Котьє / Шура Нас / Пьотр Дробек Затверджено 4 липня 2012 року http://coe.kiev.ua/projects/short%20fact.html Рекомендації щодо висвітлення виборів засобами масової інформації та захисту права на приватне життя :

Проект «Сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі» Бертіль Котьє / Шура Нас / Пьотр Дробек Затверджено 4 липня 2012 року http://coe.kiev.ua/projects/short%20fact.html Рекомендації щодо висвітлення виборів засобами масової інформації та захисту права на приватне життя

ЗМІ забезпечують виборця інформацією:

ЗМІ забезпечують виборця інформацією 1. Свобода журналістської діяльності є невід'ємною частиною права на свободу вираження поглядів та свободу інформації, що гарантується статтею 10 Європейської конвенції про права людини* та статтею 34 Конституції України. Це право лежить в основі демократичного суспільства і є обов'язковою умовою його прогресу та розвитку кожної особи. З огляду на критичну роль виборів у системі демократичного врядування, ЗМІ мають право і обов'язок забезпечувати виборців всебічною та збалансованою інформацією про кандидатів (тим самим надаючи виборцям можливість належно оцінити, на який рівень довіри такі особи заслуговують, та їхню придатність до роботи на виборній посаді), а також про осіб, що беруть участь у виборчому процесі.

Дотримання балансу між інформування та приватністю:

Дотримання балансу між інформування та приватністю Наведені далі Рекомендації мають на меті сприяти справедливому висвітленню виборчих кампаній національного та місцевого рівня засобами масової інформації, тобто пресою, радіо- і телевізійними мовниками та новими медіа (особливо - блоґерами). Термін справедливе означає, що в ході висвітлення виборів ЗМІ знаходять баланс між, з одного боку, правом громадян отримувати інформацію, необхідну для здійснення вільного і добре поінформованого вибору, правом і обов'язком журналістів викривати порушення у ході виборчого процесу, та - з іншого боку - законним правом осіб, що беруть участь у виборчому процесі, на невтручання у своє приватне життя.

Публічні діячі мають менший ступінь захисту приватності:

Публічні діячі мають менший ступінь захисту приватності 2. У Рекомендаціях йдеться не тільки про розкриття засобами масової інформації аспектів приватного життя, але також і про використання втручальних прийомів і потайних методів для збирання особистої інформації. В обох випадках слід керуватися загальними стандартами захисту приватності , зокрема, принципом точної, пропорційної і прозорої обробки персональних даних (див. статтю 8 Конвенції, Конвенцію Ради Європи № 108 про захист осіб у зв`язку з автоматизованою обробкою персональних даних і статтю 32 Конституції України). Водночас згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини публічним діячам слід очікувати на менший ступінь захисту свого приватного життя; як зазначив Суд, «надання публічним діячам можливості цензурувати пресу та суспільну дискусію, прикриваючись захистом своїх особистих прав, було б фатальним для свободи вираження поглядів у царині політики».

Сфера застосування Рекомендацій:

Сфера застосування Рекомендацій 3. Центром уваги Рекомендацій є висвітлення засобами масової інформації приватного життя кандидатів - як офіційно зареєстрованих , так і осіб, що ймовірно подадуться на реєстрацію, - та посадових осіб виборчого процесу (членів виборчих комісій або інших органів з адміністрування виборів, працівників виборчих дільниць), а також інших осіб, причетних до організації і проведення виборів, наприклад, спостерігачів, учасників виборчих кампаній або осіб, що перебувають на виборчих дільницях . Рекомендації стосуються як самих кандидатів, так і інших осіб, причетних до організації та проведення виборів, якщо у тексті не вказується інше. 4. Право на відповідь, як воно викладено в Рекомендації (2004) 16 Комітету Міністрів Ради Європи про право на відповідь у новому медійному середовищі, є повністю доречним для виборчих кампаній, оскільки воно дає можливість швидко оприлюднити заперечення на факти, що оспорюються .

Правомірність втручання в приватне життя кандидатів:

Правомірність втручання в приватне життя кандидатів A1. Під час виборів існує велика потреба в прозорості та підзвітності кандидатів і посадових осіб виборчого процесу. Відтак , ЗМІ мають право втручатися у приватне життя кандидатів та посадових осіб виборчого процесу тоді, коли існує суспільний інтерес, що має перевагу та легітимізує розкриття інформації перед суспільством . Проте, проста цікавість або пошук сенсацій ніколи не можуть виправдати порушення права на приватність . A2. Коли йдеться про знаходження балансу між доводами на користь розкриття особистої інформації та доводами проти цього, варто належним чином брати до уваги право виборців на повну поінформованість про поведінку та особистість кандидата, а також про будь-які можливі порушення будь-якою особою виборчого законодавства.

Орієнтири для визначення суспільного інтересу:

Орієнтири для визначення суспільного інтересу A3. Під час виборчих кампаній перевага суспільного інтересу виправдовує прискіпливу увагу ЗМІ до такої інформації про  кандидатів: - незаконні дії чи бездіяльність, зокрема, порушення у сфері належного державного управління, наприклад, корупція, привласнення коштів, - обман, махінації та будь-які інші порушення під час виборчого процесу; - професійна некомпетентність або недбалість; - суперечності між політичними заявами і діяльністю та поведінкою у приватній обстановці.

Орієнтири для визначення суспільного інтересу:

Орієнтири для визначення суспільного інтересу Стосовно посадових осіб виборчого процесу або інших осіб, причетних до нього, перевага суспільного інтересу виправдовує увагу до такої неналежної поведінки: - порушення виборчого законодавства; - упередженість на користь політичних партій або кандидатів, коли це суперечить обов'язку особи зберігати безсторонність (наприклад, члени виборчих комісій, міліція) або професійній етиці (журналісти), - будь-яка інша поведінка, що може неналежним чином вплинути на результати виборів або перешкодити вільному та добре поінформованому голосуванню. Будь-яке втручання в основоположні права на приватність , навіть якщо воно є виправданим з огляду на право громадськості знати, повинно бути пропорційним і не виходити за межі того, що є суворо необхідним для задоволення правомірного суспільного інтересу .

Особливий суспільний інтерес:

Особливий суспільний інтерес A4. У цілях захисту демократії, особливо під час виборів, журналісти мають важливий обов'язок поширювати відомості про корупцію, у тому числі проводити розслідування щодо  доброчесності кандидатів та посадових осіб виборчого процесу. Відтак, розголошення інформації про фінанси та майно з тим, щоб підтвердити або спростувати корупційні підозри, є правомірним суспільним інтересом, що переважає право на захист приватного життя. A5. Відповідно до принципу справедливості, ЗМІ повинні надавати кандидату або особі, що причетна до виборчого процесу, швидку можливість заперечити твердження про порушення або недбалість. Якщо це можливо і  не поставить під загрозу майбутню публікацію, журналістам слід зв'язатися з такою особою та вислухати її, перш ніж оприлюднювати матеріал; бачення такої особи слід викласти належним чином . Урешті решт, рішення  про публікацію матеріалу без попереднього заслуховування такої особи, відноситься до сфери відповідальності редакційних органів (редакційна рада, головний редактор, тощо) видання/засобу масової інформації.

Публікація даних про кандидатів:

Публікація даних про кандидатів A6. Хоча кандидати на виборах мають меншою мірою «право бути забутим», ЗМІ не варто нагадувати про давні випадки неналежної поведінки або про одноразові правопорушення (особливо, якщо правопорушення було вчинено кандидатом у неповнолітньому віці), якщо така інформація не має вирішального значення для оцінки кандидата. A7. Засоби масової інформації можуть повторно опублікувати особисті дані кандидатів чи посадових осіб виборчого процесу без їхньої згоди, якщо такі дані свідомо були оприлюднені самими кандидатами або посадовими особами виборчого процесу. Це включає відомості, надані раніше іншим засобам масової інформації, а також чутливі дані або фотографії, які були оприлюднені в інтернеті , зокрема широкодоступних профілях соціальних мереж. Навіть якщо доступ до профілю такої особи є обмеженим, передрук може виправдовуватися правомірним суспільним інтересом, якщо кандидат явно використовує цей профіль у виборчих/агітаційних цілях . Якщо відомості про кандидата були публічно розголошені іншими особами, ЗМІ повинні обережно ставитися до повторної публікації та вдаватися до неї тільки тією мірою, якою цього вимагає переважний суспільний інтерес.

Захист персональних даних, які містяться в досье журналістів:

Захист персональних даних, які містяться в досье журналістів A8 . ЗМІ, у яких допускається пряма публікація коментарів аудиторії онлайн , мають перевіряти чи виправдовує переважний суспільний інтерес оприлюднення особистих даних у таких коментарях. Якщо коментар цю перевірку не пройшов, ЗМІ має якнайшвидше видалити такий контент із загальнодоступного сайту за власною ініціативою або за вимогою особи. При цьому ЗМІ має забезпечити просту і максимально доступну процедуру подання скарги. A9 . Журналісти ведуть досьє з особистими даними для довідок і для своїх (майбутніх) розслідувань. Вони повинні вживати такі організаційні та технічні заходи безпеки, які вони вважають доречними для запобігання витоку даних або їх перехоплення / несанкціонованого доступу до них.

Законні методи розслідувань та збору інформації:

Законні методи розслідувань та збору інформації Б. Рекомендації стосовно методів журналістських розслідувань Б1 . ЗМІ повинні збирати відомості про приватне життя кандидатів та інших осіб, причетних до виборчого процесу, у відкритий  спосіб  та в обсязі  необхідному для висвітлення виборів . Записування у публічних місцях, включно з виборчими дільницями та відкритими засіданнями органів, відповідальних за організацію виборів, дозволяється без згоди присутніх осіб . Приховане записування та таємні розслідування, що ведуться або засобом масової інформації самостійно, або за допомогою інших, повинні використовуватися лише тоді, коли не існує іншої розумної альтернативи , яка передбачає менше втручання для збирання доказів серйозних порушень. Б2. Таємне ведення запису (за допомогою прихованих камер або мікрофонів, або спеціального обладнання), або таємне розслідування може бути використано тільки після ретельного вивчення обставин справи, зокрема - її вагомості для виборців, а також наявності методів для збирання тих самих відомостей, що передбачають менше втручання. Рішення про застосування прихованих методів журналістського розслідування повинно прийматися на найвищому рівні керівництва ЗМІ.

Діяти законними методами:

Діяти законними методами Б3. Необхідно чітко дотримуватися таємниці телекомунікацій ; відповідно, ЗМІ слід утримуватися від перехоплення або несанкціонованого доступу до телефонних або текстових повідомлень, незалежно від того, чи робить це ЗМІ самостійно, або за допомогою інших. Б4. Недоторканність приватних приміщень має поважатися за будь-яких обставин; зокрема, представникам ЗМІ належить негайно залишити територію приватної власності, якщо цього вимагає власник, та утримуватися від вторгнення до помешкання. Б5 . «Поява на порозі» застосовується, тільки якщо особа неодноразово і безпідставно відмовляється дати інтерв'ю або відповіді під відео- чи аудіо-запис, а відповідна інформація є важливою.

Оприлюднення лише необхідних даних:

Оприлюднення лише необхідних даних В. Окремі рекомендації щодо оприлюднення особистих відомостей про кандидатів В.1 Для запобігання нав'язливим зазіханням або прямим загрозам недоторканності особи точна адреса помешкання кандидата або його родини не повинна розголошуватися без його згоди. Те ж саме стосується номерних знаків транспортних засобів або номерів приватних телефонів. Такі відомості винятково можуть публікуватися, якщо вони переконливо свідчать про правопорушення або суперечливу поведінку особи, і лише тією мірою, яка є суворо необхідною для доведення таких підозр. В2 . Публікація фотографій помешкання (постійного або тимчасового) кандидата без його згоди допускається, тільки якщо вони були зроблені з загальнодоступного місця  і не розкривають засоби безпеки, спрямовані на охорону помешкання від вторгнення. В3 . Інформація про стан здоров'я або лікування, що за звичайних обставин вважається надзвичайно чутливою, може бути оприлюднена як виняток, якщо вона свідчить про фізичну чи психічну неспроможність кандидата обіймати п осаду.

“ Чутливі ” дані про кандидата:

“ Чутливі ” дані про кандидата В4. Інформація про релігійні переконання кандидата не повинна оприлюднюватися без його згоди, крім випадків, коли така інформація раніше відкрито оприлюднювалася самим кандидатом або за його згодою або якщо вона стосується переконань, що суперечать громадському порядку. В5. Інформація про стиль життя кандидата може розкриватися лише за умови, що вона переконливо доводить, що кандидат намагається видати себе зовсім не за того, ким він є у дійсності. Це, зокрема, стосується ситуацій, коли: політичні заяви кандидата не відповідають його публічним діям; його поведінка в особистому або сімейному житті суперечить його публічній позиції та діяльності; його стиль життя не відповідає його офіційним доходам або він володіє статками, походження яких не може пояснити.

Інформація про родичів кандидатів :

Інформація про родичів кандидатів В6. Неприйнятну поведінку родичів кандидата , а також його близьких друзів або колег по роботі не слід приписувати кандидату або асоціювати з ним, окрім випадків, коли кандидат взяв у ній участь, прямо чи непрямо потурав такій поведінці або намагався її приховати . Крім того, такі особи, оскільки самі не є кандидатами або публічними діячами, мають вищий ступінь захисту приватного життя; це особливо стосується дітей або вразливих родичів кандидата. В7. Інформація про значне рухоме (наприклад, транспортні засоби або акції підприємств) чи нерухоме майно (земельні ділянки чи житло), що належить близьким родичам або друзям кандидата, може бути оприлюднена виключно для доведення того, що вигоду від користування цим майном насправді отримує кандидат .