Presentatie Irene Sercu Emma Vandermeersch volledig

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Opleiding invloed :

Internering: een focus op het personeel binnen forensische voorzieningen

Opleiding invloed :

Literatuurstudie Probleemstelling Methode Verwachte resultaten Beperkingen

Opleiding invloed :

Literatuurstudie Probleemstelling Methode Verwachte resultaten Beperkingen

Opleiding invloed :

Opleiding?

Opleiding invloed :

Literatuurstudie Probleemstelling Methode Verwachte resultaten Beperkingen

Opleiding invloed :

Opleiding Orthopedagogiek Vlaanderen Forensische insteek Betere kwalificaties personeel Ruimte verbetering volgens personeel? ? ?

Opleiding invloed :

Literatuurstudie Probleemstelling Methode Verwachte resultaten Beperkingen

Opleiding invloed :

Participanten en setting Procedure Instrument: interviews Thematische analyse

Opleiding invloed :

Participanten 15 Nederlandse 15 Belgische setting 3 Nederlandse voorzieningen 3 Belgische voorzieningen Leeftijd Ervaring Universiteit Diploma Leeftijd Ervaring Universiteit Diploma

Opleiding invloed :

Literatuurstudie Probleemstelling Methode Verwachte resultaten Beperkingen

Opleiding invloed :

Invloed opleiding?

Opleiding invloed :

Opleiding invloed Ervaring Enkel België vs. Nederland Enkel stem van personeel Ruimte? MAAR: