Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται κεφ 23

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται κεφ. 23:

Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται κεφ. 23 ΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012

Slide2:

Για πολλά χρόνια το Βυζαντινό κράτος βρισκόταν σε πόλεμο με τους γειτονικούς λαούς για να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία των εδαφών του. Παρόλο που βγήκε νικητής από τις μάχες αυτές δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα. Μπορείτε να σκεφτείτε παρατηρώντας τις εικόνες πια ήταν αυτά; ΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012

Slide3:

Ποιες περιοχές υπέφεραν περισσότερο από τις επιθέσεις; Οι περιοχές κοντά στα σύνορα, οι ακριτικές. Μετά από πολλούς αιματηρούς πολέμους τι πιστεύετε ότι επικρατούσε στο στρατό των περιοχών αυτών. Τα σώματα των ακριτών είχαν αποδιοργανωθεί και οι ακριτικές περιοχές έμειναν αφύλακτες. ΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012

Slide4:

Σε περίοδο ειρήνης τι έκαναν οι ακρίτες; Ασχολούνταν με τις αγροτικές εργασίες Είπαμε ότι για μεγάλες χρονικές περιόδους ασχολούνταν με τον πόλεμο. Ποια η συνέπεια ; Η γη έμεινε ακαλλιέργητη, το κράτος έχασε έσοδα και άρχισε να έχει οικονομικά προβλήματα. ΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012

Slide5:

Τι πιστεύετε ότι δείχνει η εικόνα; Προσέξτε τον άνδρα που είναι όρθιος. Πολλοί γεωργοί έχασαν τα κτήματά τους , αναγκάστηκαν να γίνουν δούλοι και να δουλεύουν στα κτήματα των πλουσίων ΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012

Slide6:

Χαλάρωσαν την απονομή δικαιοσύνης και οι νόμοι δεν εφαρμόζονταν με δίκαιο τρόπο για όλους. ΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012

Slide7:

Ο αυτοκράτορας Λέων ο Γ΄ ο Ίσαυρος έκανε τολμηρές αλλαγές στη νομοθεσία και τη διοίκηση του κράτους. ΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012

Slide8:

Τι νομίζετε ότι έκανε ο αυτοκράτορας για να διοικήσει καλύτερα το κράτος; Χώρισε την αυτοκρατορία σε μεγάλες περιφέρειες τα θέματα και έβαλε διοικητές στρατηγούς ΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012

Slide9:

ΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012

Slide10:

Μοίρασε δημόσια γη στους γεωργούς με την υποχρέωση να καλλιεργούν οι ίδιοι τα κτήματα και να στρατεύονται . Οι γνωστοί μας Ακρίτες. Είπαμε ότι οι αγρότες είχαν χάσει τα κτήματά τους. Τι μέτρα πήρε ο αυτοκράτορας; ΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012

Slide11:

Διαβάστε το παράθεμα 2 , τι θέμα έχει; Εκσυγχρόνισε του νόμους του Ιουστινιανού και τους προσάρμοσε στις ανάγκες της εποχής. Τους δημοσίευσε σε μια συλλογή νόμων που ήταν γραμμένη στα Ελληνικά . Οι συλλογή αυτή ονομαζόταν Εκλογή Με τους νόμους αυτούς οριζόταν ότι όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στους νόμους και τη Δικαιοσύνη. ΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012

Slide12:

Διαβάστε το παράθεμα 3, μιλά για το Γεωργικό νόμο. Για πιο λόγο νομίζετε έκανε αυτό το νόμο ο αυτοκράτορας; Για να προστατεύσει την περιουσία των γεωργών και των κτηνοτρόφων. ΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012

Slide13:

Ποιοι ήταν υπεύθυνοι για την εκπαίδευση ; Οι κληρικοί Ο αυτοκράτορας αφαίρεσε από τους μοναχούς τη δημόσια εκπαίδευση και επέβαλε στην εκκλησία φόρους. ΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012

Slide14:

Ποιοι είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των νόμων και απονομή δικαιοσύνης; Οι δικαστές. Ο αυτοκράτορας θεωρούσε το έργο τους πολύ σημαντικό. Οι μεταρρυθμίσεις ανακούφισαν τους φτωχούς και τους αδυνάτους , το λαό. Δυσαρεστήθηκαν όμως οι πλούσιοι, οι γαιοκτήμονες και οι μοναχοί. ΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012

Slide15:

προβλημα λυςη Αποδιοργανώθηκε ο στρατός Χώρισε την αυτοκρατορία σε θέματα για να διοικείται καλύτερα. Το κράτος αποδυναμώθηκε οικονομικά δεν καλλιεργούνταν τα κτήματα Έδωσε κτήματα στους γεωργούς των ακριτικών περιοχών , να τα καλλιεργούν και να τα προστατεύουν την περιοχή τους σε ώρες κινδύνου. Φορολόγησε την περιουσία της εκκλησίας Δεν γινόταν απονομή δικαιοσύνης Εκσυγχρόνισε τους νόμους και τους δημοσίευσε στην Εκλογή. Όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στους νόμους. Υπεύθυνοι για την τήρηση της νομοθεσίας ήταν οι δικαστές. Μικροκαλλιεργητές είχαν χάσει τα κτήματά τους. Με το Γεωργικό νόμο προστάτευσε την περιουσία των ελεύθερων γεωργών και των κτηνοτρόφων. ΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012