РОД. СРЕЩА- 3 КЛ- 23.09.2014

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Р. Петрова СОУ» П. Р. Славейков » К ърджали Родителска среща 3 клас 23.09.2014 г.

PowerPoint Presentation:

1. Организация на учебния процес в трети клас 2. Учебници, пособия и материали 3. Организационни въпроси

PowerPoint Presentation:

1. Организация на учебния процес учебен план предмет бр. часове преподавател Бел 7 Р. Петрова Математика 3,5 Р. Петрова Човекът и природата 1 Р. Петрова Човекът и обществото 1,5 Р. Петрова Англ . ез. 3 Г. Димитрова ИИ 2 Р. Петрова Музика 2 М. Загорова ДБТ 1 Н. Маганева ФВС 3 Д. Димитров ЗИП /мат/ 1 Р. Петрова ЗИП / бел/ 1 Р. Петрова ЧК 1 Р. Петрова СИП- туризъм 4 Р. Петрова

PowerPoint Presentation:

1. Организация на учебния процес

PowerPoint Presentation:

31.10.2014 г. – 02.11.2014 г Есенна ваканция 24.12.2014 г. – 04.01.2015 г Коледна ваканция 31.01.2015 г. – 03.02.2015 г Зимна ваканция 02.04. 2015 г. – 13.04.2015 г. Пролетна ваканция 22. 09 . 2014 г. Ден на Независимостта 22. 10. 2014 г. Ден на Кърджали 03. 03. 2015 г. Национален празник 10.04 . - 13 .0 4 . 201 5 г. Великден 01. 05. - 06. 201 5 г. Ден на труда Ден на народната армия 20.05.2015 г. ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ 22.05.2015 г. Втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика Ваканции,неучебни дни: 1. Организация на учебния процес

PowerPoint Presentation:

Р. Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали Да се запознаем с новите учебници

PowerPoint Presentation:

Р. Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали работа в клас 40 листа ще четем художествени и научнопопулярни текстове ще работим върху възприемане на художествения текст

PowerPoint Presentation:

Р. Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали Ще учим още за : видовете изречения частите на думата частите на речта самоподготовка 40 -60 листа работа в клас

PowerPoint Presentation:

Р. Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали Ще пишем: преразкази съчинения ЗИП 40 -60 листа

PowerPoint Presentation:

Р. Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали За: самоподготовка домашни работи

PowerPoint Presentation:

Р. Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали ще смятаме с числата до 1000 ще решаваме текстови задачи- косвени работа в клас самоподготовка 40 -60 листа

PowerPoint Presentation:

Р. Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали ЗИП 40 -60 листа

PowerPoint Presentation:

Р. Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали работа в клас 40 листа Ще учим за: миналото на нашия народ природата на България

PowerPoint Presentation:

Р. Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали работа в клас 40 листа ще учим за: телата и веществата въздуха и водата живите организми органите на човешкото тяло

PowerPoint Presentation:

Р. Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали четки, акварелни бои скицник цветни листи флумастери цветни моливи

PowerPoint Presentation:

Р. Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

PowerPoint Presentation:

Р. Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали самоподготовка 40 -60 листа работа в клас

PowerPoint Presentation:

Р. Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали ножица лепило

PowerPoint Presentation:

Р. Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

PowerPoint Presentation:

БЕЛ ЗИП /бел/ Математика ЗИП / мат/ Човекът и общест . Човекът и природ . ИИ Англ . Език Музика ДБТ ФВС Р. Петрова Р. Петрова Р. Петрова Р. Петрова Р. Петрова Р. Петрова Р. Петрова Г. Димитрова М. Загорова Н. Маганева Д. Димитров Средно общообразователно училище “ Петко Рачов Славейков” Кърджали Милена Манолова Станимирова к/ чка ІІ-А 2013 / 14 Точен и пълен адрес Р. Петрова М. Багдасаров

PowerPoint Presentation:

Как да учим у роците по Човекът и природата в 3 клас Р.Петрова СОУ ”П.Р.Славейков” Кърджали

PowerPoint Presentation:

Р.Петрова СОУ ”П.Р.Славейков” Кърджали

PowerPoint Presentation:

Какво помним? 10% от това което четем 20% от това което чуваме 30% от това което виждаме 70% от това което казваме 90% от това което казваме и извършваме Р.Петрова СОУ ”П.Р.Славейков” Кърджали

PowerPoint Presentation:

Урокът е разположен в учебника на две страници. Р.Петрова СОУ ”П.Р.Славейков” Кърджали

PowerPoint Presentation:

Прочети темата на урока. Р.Петрова СОУ ”П.Р.Славейков” Кърджали

PowerPoint Presentation:

Разгледай картинката. Помисли какво иска да ти разкаже тя. Р.Петрова СОУ ”П.Р.Славейков” Кърджали

PowerPoint Presentation:

Текстът под заглавието ни подготвя за новите знания. Р.Петрова СОУ ”П.Р.Славейков” Кърджали

PowerPoint Presentation:

Най важното от урока е записано с червен цвят. Някои важни думи са удебелени. Трябва да ги запомниш. Р.Петрова СОУ ”П.Р.Славейков” Кърджали

PowerPoint Presentation:

Прочети текста под червения ред няколко пъти. Опитай се да го преразкажеш. Р.Петрова СОУ ”П.Р.Славейков” Кърджали

PowerPoint Presentation:

Ако се затрудняваш, означава, че не си го запомнил. Прочети го още няколко пъти. Р.Петрова СОУ ”П.Р.Славейков” Кърджали

PowerPoint Presentation:

Разгледай картинките, те ще ти помогнат да разбереш и запомниш по- лесно написаното. Р.Петрова СОУ ”П.Р.Славейков” Кърджали

PowerPoint Presentation:

Ако не разбираш значението на някои думи- помогни си с речника. Р.Петрова СОУ ”П.Р.Славейков” Кърджали

PowerPoint Presentation:

След като си научил целия урок, прочети въпросите. Р.Петрова СОУ ”П.Р.Славейков” Кърджали

PowerPoint Presentation:

Опитай се да отговориш сам. Ако не успееш, потърси помощ от родител или от учител. Р.Петрова СОУ ”П.Р.Славейков” Кърджали

PowerPoint Presentation:

Помисли имаш ли домашна работа и я изпълни. Р.Петрова СОУ ”П.Р.Славейков” Кърджали Никога не пиши домашната работа, преди да си научил урока!!!!

PowerPoint Presentation:

Р. Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали Успех!

PowerPoint Presentation:

Как да учим у роците по Човекът и обществото в 3 клас Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

PowerPoint Presentation:

Урокът е разположен в учебника на две страници.

PowerPoint Presentation:

Прочети темата на урока.

PowerPoint Presentation:

На син фон са записани заглавията на частите на урока.

PowerPoint Presentation:

Прочети текста под заглавията / точките на урока/ няколко пъти. Опитай се да го преразкажеш.

PowerPoint Presentation:

Ако се затрудняваш, означава, че не си го запомнил. Прочети го още няколко пъти.

PowerPoint Presentation:

Картинките ще ти помогнат да разбереш и запомниш по- лесно урока. Прочети какво има написано под тях.

PowerPoint Presentation:

Ако не разбираш значението на някои думи- помогни си с речника.

PowerPoint Presentation:

След като си научил целия урок, прочети въпросите.

PowerPoint Presentation:

Опитай се да отговориш сам. Ако не успееш, потърси помощ от родител или от учител.

PowerPoint Presentation:

Помисли имаш ли домашна работа и я изпълни. Никога не пиши домашната работа, преди да си научил урока!!!!

PowerPoint Presentation:

Успех ! Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

PowerPoint Presentation:

Продължава да подпомага обучението на учениците ; кореспондира с родителите и семейството.

PowerPoint Presentation:

Учим онлайн с “ лино дъски ” linoit.com

PowerPoint Presentation:

Участие в състезания СБНУ Кенгуру- математическо Иван Селимски математическо и др.

PowerPoint Presentation:

Благотворителност Децата са готови с материали, изработени от тях Събраните средства децата сами решиха да бъдат за Христина Христова Имаме разрешение от ръководството Изискване- да бъдат придружени от възрастен.

PowerPoint Presentation:

3. Организационни Хранене Безплатни закуски Апарата за вода Здравни картони Контакт класен р-л – родители- чрез сайта; чрез съобщения Работа с електронни учебници, презентации Самостоятелни работи- след преговора; попълване на пропуски от 3 клас Подготовка за часа- все още се търсят тетрадки, учебници. Как да подготвяме чантата за седмицата; за да е по- лека чантата Надписване на тетрадки и учебници

PowerPoint Presentation:

3. Организационни Дисциплина- таблото с човечетата Как да пишем в тетрадките ?- табла Средства за на тъмни пердета за класната стая Средства за топки за момчета и момичета- остатък от помагалата- 1.50 лв Да се донесат за проверка читателския дневник Туризъм- предложения за маршрут Ако имате ненужни мебели- може да ги предоставите за ползване в клас Помощ с материали за изработване на “Табло на комплиментите”“ Работа по проект

PowerPoint Presentation:

Проекта е свързан с Денят на Земята- през м. април, с екологията- опазване на околната среда. Съвместна работа с 3-д с кл . р-л г-жа Андонова Събираме празни бутилки от вода/ в Кърджали ги има в изобилие/, торбички, капачки, друг отпадъчен материал. срок до 22 април всеки да изработи по 3 предмета Децата заедно с вас да потърсят в интернет идеи за изделия от отпадъчни материали.

PowerPoint Presentation:

Ако изделията се окажат атрактивни, можем да направим и благотворителен базар в училище. около 10-15 април заедно учениците и родителите от двата класа ще направим столове , кресла или къщичка, която да е вън за игра на малките

PowerPoint Presentation:

Щ е направим изложба, ще засеем дръвче. И разбира се, ще се почерпим подобаващо Мислим заедно за идея- за предметите ще решим на следваща родителска среща, защото изисква подготовка. Проекта няма още име – ще решим с децата

PowerPoint Presentation:

Благодарим за украсата на класната стая

PowerPoint Presentation:

Благодарност към родителите: пердетата летвичките

PowerPoint Presentation:

Р. Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали Да си припомним!

PowerPoint Presentation:

Р. Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали Ще ни помогне!

PowerPoint Presentation:

Р. Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали Ще ни помогне!

PowerPoint Presentation:

Р. Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали Успех в трети клас!

authorStream Live Help