18. Духовно и културно укрепване на българската общност

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

С какво Западна Европа изпреварила Османската империя?:

С какво Западна Европа изпреварила Османската империя? стоките се произвеждали с машини строяли шосета и ж.п. линии откривали училища и университети

Какви промени настъпват в българското общество през ХVIIIв?:

Какви промени настъпват в българското общество през ХVIIIв? Хората се завръщат в градовете. Овладяват занаятите. Отварят магазини.

Кои били първите будители на българите и какво знаете за тях?:

Кои били първите будители на българите и какво знаете за тях? Пайсий Хилендарски Васил Априлов Петър Берон

18. Духовно и културно укрепване на българската общност през ХІХ век :

18 . Духовно и културно укрепване на българската общност през ХІХ век

След превземането на Търново от османците Патриарх Евтимий е заточен в Бачковския манас-тир.Цариградската патриаршия побързала да изпра-ти свои митрополит в Търново.Така България изпад-нала в двойна зависимост –политическа и духовна: - български език е изхвърлен от богослужението - българските свещеници били преследвани - унищожавана е българската книжнина:

След превземането на Търново от османците Патриарх Евтимий е заточен в Бачковския манас-тир.Цариградската патриаршия побързала да изпра-ти свои митрополит в Търново.Така България изпад-нала в двойна зависимост –политическа и духовна: - български език е изхвърлен от богослужението - българските свещеници били преследвани - унищожавана е българската книжнина

През 1838 г. жителите на Търново се надигат срещу гръцкия владика Панарет и поставят началото на орга-низараната църковна борба. Те искат от Високата порта и Патриаршията той да бъде сменен с Неофит Бозвели. :

През 1838 г. жителите на Търново се надигат срещу гръцкия владика Панарет и поставят началото на орга-низараната църковна борба. Те искат от Високата порта и Патриаршията той да бъде сменен с Неофит Бозвели. 1. Движение за самостоятелна църква

Патриаршията подкупва търновци и те се съгласяват Неофит Бозвели да бъде назначен за помощник.Той не приема и се оттегля в Петропавловския манастир от където да продължи борбата.В отговор на това му действие Патриаршията го заточава в Хилендарския манастир на Атон.:

Патриаршията подкупва търновци и те се съгласяват Неофит Бозвели да бъде назначен за помощник.Той не приема и се оттегля в Петропавловския манастир от където да продължи борбата.В отговор на това му действие Патриаршията го заточава в Хилендарския манастир на Атон.

PowerPoint Presentation:

През епохата на Българското Възраждане в турската столица Истанбул живеели много българи.В средата на XIX век те наброявали над 50 хиляди души,главно занаятчии,търговци журналисти и чиновници в Османската адми нистрация.Сред тях са: Стефан Богориди Георги Раковски Иларион Макариополски

През 1839г. султанът постановил със закон равноправието между християни и мюсюлмани. Българите представили исканията си пред Високата порта/ така се наричало султанското правителство през ХV – ХIХв/::

През 1839г. султанът постановил със закон равноправието между християни и мюсюлмани. Българите представили исканията си пред Високата порта / така се наричало султанското правителство през ХV – ХIХв/:

PowerPoint Presentation:

Български владици в български земи Те да се избират от народа Да си построят храм в Цариград Да имат свои застъпници пред прави- телството.

Султанът отстъпил и на 17.Х.1849г бил издаден и официален ферман,позволяващ на българите, да имат собствена църква.:

Султанът отстъпил и на 17.Х.1849г бил издаден и официален ферман ,позволяващ на българите, да имат собствена църква.

В края на ХIХ в. на мястото на първия български храм е построена църквата ,,Свети Стефан” :

В края на ХIХ в. на мястото на първия български храм е построена църквата ,,Свети Стефан”

След като вече имали свои храм, българите в Цариград поставили пред Високата порта искането да имат свои духовен началник и така Иларион Макариополски бил ръкоположен за епископ в църквата,,Свети Стефан” .:

След като вече имали свои храм, българите в Цариград поставили пред Високата порта искането да имат свои духовен началник и така Иларион Макариополски бил ръкоположен за епископ в църквата,,Свети Стефан ” . На 3 април 1860 г–Великден той не споменава името на гръцкия патриарх и така се обявява за независим църковенглава. Постъпката му повдигнала духа на българите. Църковната борба се разраснала из цялата страна.

Победата дошла на 28.02.1870 г.когато Султан Абдул Азис издал ферман, с който признал самостоятелната българска църква начело с екзарх.Екзархията включвала българските епархии от Северна България, Добруджа, Тракия и Македония Екзархията обединила духовно, политически и религиозно българския народ и била призната за първата национална институция.:

Победата дошла на 28.02.1870 г.когато Султан Абдул Азис издал ферман, с който признал самостоятелната българска църква начело с екзарх.Екзархията включвала българските епархии от Северна България, Добруджа, Тракия и Македония Екзархията обединила духовно, политически и религиозно българския народ и била призната за първата национална институция.

През 1872 за екзарх на българите бил ръкоположен Антим I :

През 1872 за екзарх на българите бил ръкоположен Антим I

В средата на ХІХ век българите се стремят да се приобщят към модерна Европа. :

В средата на ХІХ век българите се стремят да се приобщят към модерна Европа. 2. Приобщаване към модерна Европа. Класно училище има във всяко по-голямо селище.

Класните училища в Габрово и Пловдив прерастват в гимназии. :

Класните училища в Габрово и Пловдив прерастват в гимназии.

Будни учители основават първите читалища в Свищов, Лом и Шумен. :

Будни учители основават първите читалища в Свищов, Лом и Шумен.

От средите на учителите израстват първите журналисти и писатели като: :

От средите на учителите израстват първите журналисти и писатели като: П. Р. Славейков Христо Ботев Любен Каравелов

Образовани българи издават вестници и списания, отварят книжарници и книгоиздателства, рисуват светски картини. :

Образовани българи издават вестници и списания, отварят книжарници и книгоиздателства, рисуват светски картини. Христо Г. Данов Николай Павлович- един от първите модерни художници, следвал в Австрия и Германия.

В културното развитие вземат участие и жените. :

В културното развитие вземат участие и жените. Класна учителка, основателка на женското дружество и неделно училище за жени в София.

Важни дати. :

Важни дати. 1860 г. - Българският Великден 1870 г. – Българската Екзархия

authorStream Live Help