Българската култура през втората половина на ХХ век

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Българската култура през втората половина на ХХ век

Comments

Presentation Transcript

Presentación de PowerPoint:

БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХХ ВЕК Илиана Т. Илиева – Дъбова

Presentación de PowerPoint:

След Втората световна война в сферата на науката и културата настъпват съществени промени. Те попадат изцяло под контрола на комунистическата партия. В университетите и училищата започва процес на 1. Наука и образование. „прочистване“, в който само за няколо месеца са отстранени хиляди научни и педагогически дейци, обвинени, че са обслужвали „фашистката власт“. В училищата тези уволнения продължават няколко години. Созопол, 3-ти Б клас на созополското училище, 1958г.

Presentación de PowerPoint:

На освободените места са назвачавани предани на БКП хора, които нямат нужните професионални качества. Променят се учебните програми, учебниците, просветното законодателство. Задължително става основното образование. Организират се курсове за ограмотяване на възрастни с цел да Буквар за I клас, изд. 1956 г. се ликвидира неграмотността. Но е снижено качеството на образование. Премахнати са някои предмети, въвежда се задължително изучаване на руски език. Извадени от обучението са теми и автори, които са преценени от новата власт като „шовинистични“ и „фашистки“. Основната цел на образованието е да формира „граждани, предани на ... комунистическата партия“.

Presentación de PowerPoint:

В духовния живот се слага край на възможността да се изказват и защитават други възгледи, различни от комунистическите. Съветските културни образци се приемат за еталон. Върху средствата за масова информация, театралните спектакли, популярната музика, художествените изложби се налага 2. Българската култура. контрол. Творците трябва да представят само строителството на социализма. Въпреки изолираността от културните течения на западния свят, българските творци създават значими произведения. Пример е романът „Тютюн“ на Димитър Димов . От краят на 60-те години на ХХ век българските автори Димитър Димов

Presentación de PowerPoint:

се стремят към по – широка творческа свобода. По това време се изявяват поетите Андрей Германов, Христо Фотев, Константин Павлов, Марко Ганчев, Стефан Цанев, Любомир Левчев; сатирикът Радой Ралин, писателите Георги Марков, Тончо Жечев, Емил Манов, Блага Димитрова, И вайло Петров, Николай Хайтов; драматурзите Недялко Йорданов, Валери Петров, Станислав Стратиев, Иван Радоев. Емилиян Станев и Йордан Радичков създават произведения, които могат да се Георги Марков м ерят с най– добрите образци на европейската литература. Припомнете си кои творби на тези автори сте изучавали в часовете по литература.

Presentación de PowerPoint:

Успехи печели българското кино (режисьорите Рангел Вълчанов, Въло Радев, Методи Андонов). На заслужен интерес се радват творбите на художниците Светлин Русев , Георги Баев , Димитър Киров , карикатуриста Борис Димовски . Анимационното кино печели редица международни награди. Българската култура „се отваря“ към света к огато начело на Комитета за култура (Министерство на културата) застава Людмила Живкова, дъщеря на Тодор Живков. Организират се изложби, концерти, спектакли в чужбина, които целят да покажат българската култура пред света. По нейна идея се организира Международната Камбаните на комплекс Детска асамблея „Знаме на мира“

Presentación de PowerPoint:

Детска асамблея „Знаме на мира“. Именити български певци завладяват световната оперна сцена. В популярната музика се развива (след 80-те години) стилът рок като най – известни са групите „Сигнал“, „Щурците“, „ФСБ“, „Тангра“, „Диана експрес“. Управляващите имат двойствено отношение към творците. Партийният контрол не е свален. Създадените съюзи – на научните работници, на българските писатели, на художниците, на архитектите, на журналистите и др. не подпомагат, а следят за отклонения от налаганата от БКП линия. За развитието на културата се отпускат значителни средства. Често популярни изпълнители са ухажвани от властта.

Presentación de PowerPoint:

3. Светът за България и българите. На 1 януари 2007 г. Б ългария става равноправен член на Европейския съюз. Но за да достигне равнището на най – високоразвитите страни в него тя трябва да реши няколко основни проблема, възникнали в периода на преход към демократична система :

Presentación de PowerPoint:

– да се превърне съдебната система в реално действаща власт; – да се премахне корупцията във всички етажи на властта; – образованието и здравеопазването да се развият адекватно на съвременните световни стандарти; – да се пребори организираната престъпност . България поддържа добросъседски отношения на Балканите. Последователно провежда политика за опазване на мира. Без съмнение е стабилизиращ фактор и в Черноморския регион. Извън пределите на България живеят много българи. Някои от общностите са се формирали в продължение на няколко исторически периода. Такива са групите на бесарабските българи (в Украйна и Молдова), на банатските българи (в Румъния), българите в Македония, Гърция, Албания, Сърбия, Унгария.

Presentación de PowerPoint:

Български деца от Българско неделно училище „Св. Седмочисленици“ в Тарагона, Испания работят с български софтуерен продукт „Енвижън“ Сравнително по – нови са общностите в САЩ, Германия, Испания, Гърция и др. Те съхраняват езика, обичаите, традициите, историческата памет на българския род. Стремят се да поддържат жива връзката с родината. Работят активно за изграждането на положителен образ на България пред света. Държавата подкрепя тези общности в нелеката задача да запазят българското в младото поколение.

Presentación de PowerPoint:

Бесарабски българи Банатски българи Бесарабски българчета Българи в Реус, Испания

Presentación de PowerPoint:

Напишете кратко съобщение за живота и творчеството на един представител на българската култура . (Припомнете си материала „ Как се изготвя научно съобщение “ ) Разкажете за българската общност във вашия град. Как тя пази традициите и обичаите на дедите? Разкажете за българското училище, в което учите. Посочете кои са отличителните черти на българската култура през втората половина на ХХ век? Кои са по – известните български творци в областта на литературата, музиката, киното.

Presentación de PowerPoint:

Недялко Йорданов Александър Геров Марко Ганчев Николай Хайтов Йордан Радичков Емилиян Станев

Presentación de PowerPoint:

ФСБ Сигнал Щурците Тангра Диана експрес

Presentación de PowerPoint:

„Балерината“ Димитър Киров Из „Бежещим през годините“ Борис Димовски

Presentación de PowerPoint:

„Бряг“ Георги Баев

Presentación de PowerPoint:

Светлин Русев

Presentación de PowerPoint:

Вижте презентацията „Българското оперно чудо “. Кои са големите имена в българска оперна музика през втората половина на ХХ век?

authorStream Live Help