Тестове история и цивилизация 6 клас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Тестове история и цивилизация 6 клас

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

ТЕСТОВЕ ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ V I КЛАС Илиана Т. Илиева – Дъбова

Slide2:

Преместване на следващия слайд Връщане на предишния слайд Връщане на съдържанието Указания за работа Всеки верен отговор носи по 1 точка. Скала за оценяване: 10 т. – отличен 8-9 т. – много добър 6-7 т. – добър 4-5 т. – среден п од 4 т. – слаб

Slide3:

Тест N° 1: Българско възраждане Тест N° 2: Будителите Тест N° 3: Българската освободителна революция Тест N° 4: Освобождението Тест N° 5: Възстановяване на българската държава Тест N° 6: Българският национален въпрос Тест N° 7: Българската държава от Освобождението до края на Х I Х век Тест N° 8: Българската държава в началото на ХХ век Тест N° 9: България по време на войните Тест N° 10: България между двете световни войни – вариант 1 Тест N° 11: България между двете световни войни – вариант 2 Тест N° 12: България в годините на Втората световна война Тест N° 13: Модернизация на стопанския живот до средата на ХХ век Тест N° 14: Българското общество до средата на ХХ век Тест N° 15: България след Втората световна война

Slide4:

Тест N° 1: Българско възраждане 1. Посочете с кой процес в историческото развитие на Европа съвпада началото на Българското възраждане. А) Средновековието; Б) Ренесанса; В) Просвещението; 1 точка Г) съвременната епоха. 2. Каква стопанска дейност е изобразена на илюстрацията? А) занаятчийско производство; 1 точка Б) земеделско производство; В) фабрично производство; Г) високотехнологично производство .

Slide5:

3. Какво е характерно за земеделието в българските земи през Възраждането? А) използват се модерни машини; Б) данъците на хората, занимаващи се със земеделие са силно намалени; В) някои райони се специализират в отглеждането на определени култури; 1 точка Г) земеделието е напълно унищожено. 4. Как са наричани земеделските стопанства в Османската империя, в които се произвеждат големи количества стоки за пазара? А) фабрики; Б) чифлици; 1 точка Б) заводи; Г) феодални имения.

Slide6:

5. Кое твърдение за настъпилите в българските земи през XVIII и Х I Х век промени НЕ Е вярно? А) нараства броят на българските занаятчии в еснафите; Б) увеличава се нуждата от вълнени платове с въвеждането на редовна армия и чиновници по западен образец; В) рязко нараства броят на абаджиите и гайтанджиите; Г) занаятите западат поради кризата в Османската империя. 1 точка 6. Добри Желязков от Сливен и Михалаки Гюмюшгердан от Пловдив са: А) книжовници в Зографския манастир; Б) чиновници в османската администрация; В) фабриканти; 1 точка Г) духовници .

Slide7:

7. Посочете причините за провалянето на реформите в Османската империя през XVIII век. А) войните на империята с Австрия и Русия; Б) намесата на великите сили във вътрешните дела на империята; В) избухването на въстания на подвластните християнски народи; Г) съпротивата на ислямското духовенство и мюсюлманите срещу реформите. 1 точка 8. Кой е този манастир? А) Рилски манастир; Б) Зографски манастир; 1 точка В) Троянски манастир; Г) Плаковски манастир.

Slide8:

9. Какво научаваме от откъса от „Пътепис“ на Фериер дьо Совбьоф от 1788 г.? „... Базаргик (дн. Пазарджик) е красив град, доста приятен... Всред площада се вижда градски часовник с камбана, която отброява часовете, нещо, което сближава с християнския свят, защото турците не понасят това в религията си дори и за часовниците, чиято употреба не познават...“ А) в живота на града има елементи, които го сближават с този в Западна Европа; 1 точка Б) това е един изостанал, грозен град; В) градският часовник сближава града с Ориента; Г) българите в града не харесват часовника. 10. Кой велик българин е съвременник на Жан – Жак Русо, граф Пеняфлорида, Джордж Вашингтон и Бенджамин Франклин? А) отец Паисий; 1 точка Б) Георги Раковски; В) Неофит Бозвели; Г) Васил Априлов.

Slide9:

Тест N° 2: Будителите 1. Паисий Хилендарски и Софроний Врачански са първите будители, защото: 2. Коя е първата автобиографична книга в новата българска литература? А) се грижат за просветата и благоденствието на българите; Б) правят преписи на „История славянобългарска“; В) очертават най-важните задачи пред българската нация; 1 точка Г) се занимават с книжовна и търговска дейност. А) “Буквар с различни поучения “ на д-р Петър Берон; Б) „Житие и страдание на грешния Софроний“ на Софроний Врачански; В) „История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски; Г) „Неделник“ на Софроний Врачански. 1 точка

Slide10:

3. Какви източници използва Паисий Хилендарски за написването на „История славянобългарска“? А) преписва от по-стари средновековни български книги; Б) превежда от сръбски и руски език жития на светци и търговски договори; В) събира стари документи от манастирските библиотеки и сведения от исторически книги; 1 точка Г) превежда западноевропейски документи. 4. Какъв вид училища съществуват в българските земи до началото на ХІХ в.? А) елино-български; Б) килийни към църкви и манастири; 1 точка В) класни училища; Г) специализирани училища.

Slide11:

5. Кой е представен на портрета? А) авторът на стихотворението „Вятър ечи, Балкан стене“; Б) създателят на първата българска гимназия; В) създателят на първия български вестник; Г) авторът на „Рибен буквар“. 1 точка 6. Кога и къде се открива първото взаимно училище в българските земи? А ) в Карлово през 1844 г.; Б) в Габрово през 1835 г.; В) в Габрово през 1830 г.; 1 точка Г) в Пловдив през 1870 г.

Slide12:

7. Кой е първият български вестник и кой е негов създател? А) „Български орел “ – д–р Иван Богоров; 1 точка Б) „Дунавски лебед“ – Георги Раковски; В) „Независимост“ – Любен Каравелов; Г) „Знаме“ – Христо Ботев. 8. Кога е учредена Българската екзархия ? А) на 20 април 1876 г.; Б) на 3 март 1878 г.; В) на 28 февруари 1970 г.; 1 точка Г) на 2 юни 1870 г.

Slide13:

9. Попълнете името на българския духовник, извършил този забележителен акт в българската история. „На 3 април 1860 г. по време на великденската литургия в църквата „Св. Стефан“ в Цариград ............. н е споменава името на патриарха. С този акт българите обявяват, че отхвърлят напълно духовната власт на Цариградската партиаршия.“ А) Неофит Бозвели; Б) Иларион Макариополски; 1 точка В) Неофит Рилски; Г) Екзарх Антим I . 10. Как се нарича храмът на снимката и къде се намира? А) „Св. Неделя“ в София; Б) Св. Иван Рилски“ в Рилския манастир; В) „Св. Марина“ в Пловдив; Г) „Св. Стефан “ в Истанбул. 1 точка

Slide14:

Тест N° 3: Българската освободителна революция 1. Кое въстание е организирано от Велчо Атанасов и Георги Мамарчев и кога? А) Първия Браилски бунт през 1841 г.; Б) Нишкото въстание през 1841 г.; В) Старозагорското въстание от 1875 г.; Г) Заверата в Търново през 1835 г. 1 точка 2. Кой български революционер описва тексът? „Роден в Котел. Участва в Руско – турската война от 1806-1812 г. По-късно е един от организаторите на заверата за въстание в Търново, но е арестуван и изпратен на заточение. До края на живота си е заточеник и обмисля планове за освобождение на България.“ А) Георги Бенковски; Б) Стефан Караджа; В) Хаджи Димитър; Г) Георги Мамарчев. 1 точка

Slide15:

3. Кога и къде е организирана Първата българска легия? А) през 1858 г. в Браила; Б) през 1862 г. в Белград; 1 точка В) през 1868 г. в Атина; Г) през 1870 г. в Букурещ. 4. Кой е авторът на „Привременен закон за народните горски чети“? Б ) Любен Каравелов В)Васил Левски Г) Георги Раковски 1точка А) Христо Ботев

Slide16:

5. За коя историческа личност се отнася написаното: „Роден в Котел. Създава план за освобождение на България. Сформира Първата българска легия. Наричан е родоначалник на организираното националноосвободително движение.“ А) Панайот Хитов; Б) Георги Раковски; 1 точка В) Васил Левски; Г) Любен Кравелов . 6. Бележитите българи, показани на фотографиите са: А) войводи на чета, преминала Дунав през 1868 г.; 1 точка Б) апостоли на Априлското въстание; В) български опълченци; Г) водачи на въстание в Пирот и Ниш.

Slide17:

7. Каква нова идея внася Васил Левски в революционното движение? А) разработва планове за въстание като търси помощ от съседните държави; Б) уверен е в готовността на българите да вдигнат революция незабавно; В) смята, че свободата може да се постигне с мирни средства; Г) изгражда тайни комитети, които да подготвят българите за всеобщо въстание. 1 точка 8. Кое твърдение за дейността на Васил Левски НЕ Е вярно? А) създава „Закон за народните горски чети за 1867-мо лето“; Б) включва се в четата на Панайот Хитов като знаменосец; 1 точка В) изгражда мрежа от тайни комитети в българските села и градове; Г) прави две обиколки на България и се запознава с настроенията на българите.

Slide18:

9. Кой момент от българската история представя картината? А) боят за Стара Загора; Б) защитата на Шипченския проход; В) слизанато на четата на Христо Ботев на дунавския бряг; 1 точка Г) падането на Плевен. 10. Кой е авторът на стиховете и за кого се отнасят: „Плачи ! Там близо край град София стърчи, аз видях, черно бесило, и твой един син, Българийо, виси на него със страшна сила .“ А) автор Христо Ботев – Раковски; Б) автор Добри Чинтулов – Васил Левски; В) автор Иван Вазов – Христо Ботев; Г) автор Христо Ботев – Васил Левски. 1 точка

Slide19:

Тест N° 4: Освобождението 1. Решение за вдигане на въстание в България през пролетта на 1876 г. взема: А) Българският революционен комитет; Б) Вътрешната революционна организация; В) събранието в Оборище; Г) Гюргевският комитет. 1 точка 2. В кой революционен окръг подготовката на Априлското въстание е най-успешна? А) Първи – Търновски; Б) Втори – Сливенски; В) Трети – Врачански; Г) Четвърти – Пловдивски. 1 точка

Slide20:

3. Кой участник в Априлското въстание е автор на текста: „Сега, когато ви пиша това писмо, знамето се развява пред конака, пушките гърмят... и юнаците се целуват един други по улиците...“ А) Георги Бекновски; Б) Бачо Киро Петров; В) Панайот Волов; Г) Тодор Каблешков. 1 точка 4. Кои са апостоли в Четвърти революционен окръг? А) Панайот Волов и Георги Бенковски; 1 точка Б) Стефан Стамболов и Захари Стоянов; В) Иларион Драгостинов и Георги Бенковски; Г) Тодор Каблешков и Георги Бенковски.

Slide21:

5. С каква цел великите сили започват конференция в Цариград в края на 1876 г.? А) заставени са от българите, които искат да бъдат свободни; Б) за да осъдят жестокостите при потушаване на Априлското въстание; В) за да решат българския въпрос без съгласието на Османската империя; Г) стремят се към мирно разрешаване на българския въпрос чрез средствата на дипломацията. 1 точка 6. Кои са съюзниците на Русия във войната срещу Османската империя от 1877-1878 г.? А) Сърбия и Румъния; 1 точка Б) Гърция и Англия; В) Германия и Франция; Г) Австрия и Англия.

Slide22:

7. Кога и къде е обявена Руско – турската освободителна война? А) на 3 март 1878 г. в Цариград; Б) на 12 април 1877 г. в Кишинев; В) 20 април 1876 г. в Петербург; Г) на 27 юни 1877 г. в Москва. 1 точка 8. Кой руски генерал е назначен за командир на Българското опълчение? А) Николай Столетов; 1 точка Б) Йосиф Гурко; В) Михаил Скобелев; Г) Михаил Драгомиров.

Slide23:

9. Отбележете вярната хронологична последователсност на събитията от Освободителната война (1877-1878 г. ). А) боевете за Шипка, освобождението на София, превземането на Плевен, зимното преминаване на Балкана; Б) освобождението на София, зимното преминаване на Балкана, превземането на Плевен, боевете за Шипка; В) боевете за Шипка, превземанато на Плевен, зимното преминаване на Балкана, освобождението на София; 1 точка Г) превземането на Плевен, боевете за Шипка, зимното преминаване на Балкана, освобождението на София. 10. Защо протестират българите пез 1878 г.? А) българските територии са разкъсани на пет части; 1 точка Б) поради недоволство от политиката на Русия; В) заради претенциите на Османската империя; Г) защото Българското княжество е васално.

Slide24:

Тест N° 5: Възстановяване на българската държава Временното руско управление има за цел: Г ) да наложи руския модел на държавно управление. А ) да помогне на българите при възстановяване на държавата; Б) да присъедини България към Русия; В) да продължи войната с Османската империя; 2. Учредителното събрание във Велико Търново има за задача: А) да вземе решение по националния въпрос ; Б) да избере български княз; В) да приеме конституция; Г) да реши съдбата на Временното руско управление . 1 точка 1 точка

Slide25:

3. Първото Велико народно събрание започва работа на: А) 20 април 1876 г.; Б) 17 април 1879 г.; В) 1 юни 1878 г.; В) 6 септември 1885 г. 4. Според Търновската конституция, върховен законодателен орган в България е: А) князът; Б) Върховният съд; В) Министерският съвет; Г) Народното събрание. 1 точка 1 точка

Slide26:

5. Търновската конституция има демократичен характер, защото: А) определя България като монархия; Б) гарантира разделянето на законодателната, изпълнителната и съдебната власт и дава широки права и свободи на гражданите; В) въвежда двукамарен парламент; Г) определя княза за главнокомандващ на армията. 6. Първото правителство на Княжество България е: А) съставено изцяло от либерали ; Б) от средите на консерваторите; В) коалиционно ; Г) служебно. 1 точка 1 точка

Slide27:

7. Характеристиките „ Д ело недостойно„ и „Паметник на егоизма“ се отнасят за: А) Лондонския протокол; Б) Берлински договор; В) Санстефански договор; Г) Гюлхански хатишериф. 8. Историческата карта представя границите на България според: А) Санстефанския договор; Б) Берлинския договор; В) Букурещкия договор; Г) Лондонския договор. 1 точка 1 точка

Slide28:

9. През 1879 г. се създават следните политически партии: А) Народна и Консервативна; Б) Консервативна и Либерална; В) Либерална и Народнолиберална; Г) Народна и Народнолиберална. 10. Според Търновската конституция избирателни права имат: А) всички мъже; Б) мъжете и жените, които притежават имот; В) всички мъже, навършили 21 години; Г) мъжете, навършили 30 години. 1 точка 1 точка

Slide29:

Тест N° 6: Българският национален въпрос 1. С кое събитие е свързана датата 5 октомври 1878 г.? А) с избухването на Първата балканска война; Б) с началото на Кресненско – Разложкото въстание; В) със създаването на първия кометет „Единство“; Г) с обявяването на Сръбско – българската война. 2. Най – важната задача за българските управляващи и цялото общество от Освобождението до 1912 г. е: А) официалното признаване на княза; Б) спазването на Конституцията; В) решаване на националния въпрос; Г) възстановяване на отношенията с Русия. 1 точка 1 точка

Slide30:

3. Съединението на Княжество България и Източна Румелия е подготвено от: А) правителството на Княжество България; Б) БРТЦК; В) руските офицери в Източна Румелия; Г) Великите сили. 4. Кои са активни участници в съединисткото движение през 1885 г.? А) Захари Стоянов, Иван Андонов ; Б) Георги Бенковски, Панайот Волов; В) Коста Паница, Иларион Драгостинов; Г) Иван Андонов, Тодор Бурмов. 1 точка 1 точка

Slide31:

5 . Чрез страниците на кой печатен орган се разпростаняват идеите за Съединението? А) в. „Български орел“‘ Б) в. „Независимост“; В) в. „Борба“‘ Г) в. „ Дунавски лебед“. 1 точка 6 . Сръбско – българската война се води от България: А) за да завладее нови територии; Б) за да защити Съединението; 1 точка В) по настояване на Русия; Г) за да освободи завладените от Сърбия земи.

Slide32:

7 . Кога и къде избухва Илинденско – Преображенското въстание? А) на 5 октомври 1878 г в Кресна; Б) на 23 октомври 1893 г. в Солун; В) на 2 август 1903 г. в Македония; Г) на 19 август 1903 г. в Софийско. 1 точка 8 . Организатор на Илинденско – Преображенското въстание е ВМОРО. Сред създателите на тази организация е: А) Екзарх Йосиф I ; Б) Дамян (Даме) Груев; 1 точка В) Трайко Китанчев; Г) Любен Каравелов.

Slide33:

9. Кое е пропуснатото в текста? Чл.1. Целта на Българските македоно – одрински революционни комитети е придобиване на пълна ................................... на Македония и Одринско.“ А) генерална реформа; Б) политическа автономия; 1 точка В) военна намеса; Г) национална защита. 10. Илинденско – Преображенското въстание в Македония и Одринско: А) довежда до освобождението на българите в Македония и Тракия; Б) е жестоко потушено; В) Османската империя дава автономия на района; 1 точка Г) присъединява Македония и Одринско към България.

Slide34:

Тест N° 7: Българската държава от Освобождението до края на Х I Х век 1. Княз Александър I Батенберг е детрониран от русофилско настроени офицери на: А) 9 август 1886 г.; Б) 6 септември 1885 г.; В) 19 февруари 1886 г.; Г) 2 ноември 1885 г. 1 точка 2. Суспендиране означава: А) доброволно отказване на монарх от престола; Б) вътрешен въоръжен конфликт в държавата между различни политически сили или срещу държавата; В) отмяна на закон без парламентарно решение ; Г) състояние на нестабилност в държавата. 1 точка

Slide35:

3. След абдикацията на княз Александър I Батенберг България се управлява от: А) представители на руското офицерство; Б) регентство; 1 точка В) председателя на Народното събрание; Г) комитет, избран от великите сили. 4. Коя група политици са водачи на Либералната партия? А) Петко Р. Славейков и Петко Каравелов; 1 точка Б) Константин Стоилов и Григор Начович; В) Димитър Греков и Драган Цанков; Г) Петко Каравелов и Константин Стоилов.

Slide36:

5. За коя историческа личност се отнася текстът? „ Роден е в Търново. Участва в националноосвободителното движение през Възраждането, в борбата срещу решенията на Берлинския конгрес и като доброволец в Сръбско – българската война от 1885 г. Като министър – председател и лидер на Народнолибералната партия отстоява твърдо самостоятелността и независимостта на България. Убит е от политическите си противници. “ А) Петко Каравелов; Б) Константин Стоилов; В) Стефан Стамболов; Г) Петко Р. Славейков. 1 точка 6. Управлението на Стефан Стамболов се отличава с: А) бурно развитие на стопанството; 1 точка Б) обявяване независимостта на България; В) обявяване на Съединението; Г) толерантност към политическите противници.

Slide37:

7. На 25 юни 1887 г: А) абдикира княз Александър I Батенберг; Б) на власт идва правителство на Народнолибералната партия; В) Третото Велико народно събрание без съгласието на великите сили обявява Фердинанд Сакс Кобург Готски за български княз; 1 точка Г) се сформира правителство начело с Константин Стоилов. 8. Кое НЕ Е вярно за управлението на д–р Константин Стоилов? А) възстановени са дипломатическите отношения с Русия; Б) продължена е политиката на държавен протекционизъм; В) в Македония са назначени български владици; Г) избухва Илинденско – Преображенското въстание. 1 точка

Slide38:

9. Протекционизъм се нарича: А) намесата на държавата в сферта на икономиката, подкрепяна от специални закони и чрез други мерки за пряко насърчение на стопанското развитие; 1 точка Б) дейността за разпространение на истинни или лъжливи идеи и учения с цел да се привлекат симпатизанти. В) преобразуването на собствеността върху предприятията от държавна в частна; Г) привилегията да се продават дадени стоки по определени цени без конкуренция. 10. Изложението в Пловдив през 1892 г. има за цел да: А) да се представят достиженията на българската научна мисъл; Б) да се изложат творбите на бългаските художници; В) да се стимулират българското земеделие и промишленост; 1 точка Г) да се насърчи развитието на българската култура.

Slide39:

Тест N° 8: Българската държава в началото на ХХ век 1. Коя е тази сграда? А) Софийския университет; Б) Българската народна банка; В) Народното събрание; 1 точка Г) Княжеския дворец. 2. Кое от изброените събития е от началото на ХХ век? А) детронацията на княз Александър I Батенберг; Б) Кресненско – Разложкото въстание; В) обявяване независимостта на България; 1 точка Г) управление на Народнолибералната партия начело със Стефан Стамболов.

Slide40:

3. Кое НЕ Е вярно според Берлинския договор за статута на Княжество България? А) самостоятелно, васално на султана трибутарно княжество; Б) независимо княжество; 1 точка В) няма право да сключва търговски и политически договори; Г) няма право да участва в международни конференции. 4. Княз Фердинанд е признат официално за български държавен глава от великите сили и Турция след: А) избирането му за владетел от III Велико народно събрание през 1887 г.; Б) кръщението на престолонаследника Борис в православната вяра; В) обявяване на независимостта на България през 1908 г.; 1 точка Г) сближение с руската империя.

Slide41:

5. Независимостта на България е обявена на: А) 22 септември 1908 г. в Търново; 1 точка Б) 20 юли 1903 г. в Солун; В ) 22 септември 1908 г. в София; Г) 6 септември 1885 г. в Пловдив. 6. Кое НЕ Е вярно за Второто правителство на Народнолибералната партия (Стамболовисти), което идва на власт през 1903 г.: А) установява тесни икономически и политически връзки с Русия; Б) за пръв път в българската история се приема Закон за защита на женския и детския труд; В) обръща голямо внимание на армията; Г) парламентът приема Закон за спомагателните каси на работниците. 1 точка

Slide42:

7. След обявяване на българската независимост владетелят приема титлата „цар на българите“. Кой е монархът? А) Александър I Б) Фердинанд I В) Борис III Г) Симеон II 1 точка 8. В началото на ХХ век в българското политическо пространство се утвърждава: А) тоталитарен режим; Б) „режим на пълномощията“; В) многопартийна система; 1 точка Г) двупартийна система.

Slide43:

9. В областта на външната политика в началото на ХХ век България възприема линия на : А) съюз с Австро – Унгария; Б) сближаване с Османската империя; В) сближаване с Русия; Г) подготовка за война с Османската империя. 1 точка 10. Независимостта на България е обявена по време на управлението на: А) Демократическата партия с министър – председател Александър Малинов; Б) Народнолибералната партия с министър – председател Стефан Стамболов; В) Народнолибералната партия с министър – председател Димитър Греков; Г) Демократическата партия с министър – председател Андрей Ляпчев. 1 точка

Slide44:

Тест N° 9: България по време на войните 1. Коя е причината за възникване на Балканския съюз? А) за да се разреши тракийският въпрос; Б) България се съюзява със Сърбия за война срещу Гърция; В) за да се обединят балканските държави за война срещу Турция; 1 точка Г) България се съюзява с Гърция за война срещу Сърбия. 2. Каква информация получаваме от историческия извор? А) Сърбия признава правата на България над цяла Македония. „Сърбия признава на България правото на територията източно от Родопите и р. Струма, а България на Сърбия – правото на територията северно и западно от Шар планина и Родопите, Архипелага и Охридското езеро ....“ Б) България се съгласява да дели тероторията на Македония; 1 точка В) Сърбия признава на България правото на територията западно от Родопите; Г) България признава правата на Сърбия над цяла Македония.

Slide45:

3. Кога започва Балканската война? А) на 10 октомври 1912 г.; Б) на 5 октомври 1912 г.; В) на 30 ноември 1911 г.; Г) на 30 октомври 1912 г. 1 точка 4. За пръв път авиацията се използва за военни цели през Първата балканска война от: А) Сърбия; Б) Германия; В) Англия; Г) България. 1 точка

Slide46:

5. Кога започва Междусъюзническата война? 6. Защо Междусъюзническата война се определя като “национална катастрофа“? А) България загубва Северна Добруджа; Б) българският цар абдикира; В) от България са отнети територии, дава хиляди жертви, стопанството ѝ е напълно разстроено; Г) в страната избухват бунтове. А) 5 октомври 1912 г. ; Б) 16 юни 1913 г. ; В) 28 юли 1913 г.; Г) 29 септември 1918 г. 1 точка 1 точка

Slide47:

8. По време на Първата световна война България воюва с: А) Сърбия, Румъния и Гърция; 1 точка Б) Румъния, Сърбия и Турция; В) Гърция, Турция и Румъния; Г) Гърция, Сърбия и Турция. 7. През 1915 г. България се присъединява към Централните сили по време на управлението на правителството начело с: А) Иван Евстатиев Гешов; Б) Васил Радославов; 1 точка В) Стоян Данев; Г) Александър Стамболийски.

Slide48:

10. Единствената загуба на българската армия по време на войните за национално обединение е при: А) Люлебургаз; Б) Одрин; В) Булаир; Г) Добро поле. 1 точка 9. Ньойският мирен договор урежда отношенията между: А) Османската империя и балканските държави след Балканската война; Б) България и страните – победителки в Първата световна война; 1 точка В) Османската империя и страните – победителки в Балканската война; Г) България и страните – победителки в Междусъюническата война. Български войници

Slide49:

Тест N° 10: България между двете световни войни – 1 вариант 1. Ньойският мирен договор е подписан от министър – председателя: А) Васил Радославов Б) Стоян Данев В) Андрей Ляпчев Г) Александър Стамболийски 1 точка 2. Кога е подписан Ньойският мирен договор? А) 27 ноември 1919 г.; 1 точка Б) 28 юли 1913 г.; В) 17 май 1913 г.; Г) 14 октомври 1915 г.

Slide50:

3. През периода 1920–1923 г. България се управлява от правителство на: А) Демократическия сговор; Б) Деветнадесетомайците; В) БЗНС; 1 точки Г) Народния блок. 4. С какво събитие са свързани датата 16 април 1925 г . и църквата „Света Неделя“ в София? А) коронацията на цар Борис III ; Б) обявяване на абдикацията на цар Фердинанд; В) кръщение на престолонаследника; Г) атентат, извършен от комунистите. 1 точка Църквата „Св. Неделя“ съвременен вид

Slide51:

5. Кои са приоритетите на българската външна политика през 20–те и 30 – те години на ХХ век? А) преодоляване на последиците от Ньойския договор; 1 точка Б) съюз с Германия; В) съюз със Съветския съюз; Г) противопоставяне на съседните държави. 6. Управлението на Деветнадесетомайците се отличава с: А) разпускане на парламента, забрана на политическите партии; 1 точка Б) спазване на конституцията; В) съхраняване и поддържане на местното самоуправление; Г) отслабване властта на монарха.

Slide52:

7. Кое НЕ Е вярно за управлението на Народния блок? А) правителството е съставено от пет политически партии; Б) управлява съобразно Търновската конституция; В) спечелва парламентарните избори; Г) ограничава дейността на партиите и свободата на словото. 1 точка 8. Правителството на Народния блок е свалено чрез преврат, извършен от политически кръг „Звено“ и Военния съюз, на: А) 9 юни 1923 г.; Б) 19 май 1934 г.; 1 точка В) 16 април 1925 г.; Г) 23 септември 1923 г.

Slide53:

9. По време на личния режим цар Борис III : А) назначва безпартийни кабинети; 1 точка Б) управлява с укази; В) разпуска Народното събрание; Г) суспендира конституцията. 10. За управлението на кое правителство се отнася текстът? „ Прекратяват се репресиите срещу политическите опоненти, обявява се политическа амнистия, нараства ролята на Народното събрание. Мотото на министър – председателя „ Со кротце, со благо“ ясно показва умерената политика, към която се стремят управляващите .“ А) на Андрей Ляпчев; 1 точка Б) на Никола Мушанов; В) на Александър Стамболийски; Г) на Александър Цанков.

Slide54:

Тест N° 11: България между двете световни войни – 2 вариант 1. Историческата карта съдържа информация за: А) държавните граници според Лондонския договор; Б) държавните граници според Ньойския договор; 1 точка В) държавните граници според Букурещкия договор; Г) държавните граници според Крайовската спогодба. 2. Правителството на БЗНС е свалено чрез преврат на: А) 16 април 1925 г.; Б) 19 май 1934 г.; В) 9 юни 1923 г.; 1 точка Г) 27 ноември 1919 г.

Slide55:

3. Кое твърдение за самостоятелното управление на БЗНС е вярно: А) разпуска се Народното събрание; Б) ликвидирани са политическите партии; В) реформите на земеделците се одобряват от всички обществени слоеве; Г) правителството насърчава кооперативното движение. 1 точка 4. Къде и кога се появява идеологията на фашизма? А) в Германия след края на Първата световна война; Б) в Италия след края на Първата световна война ; 1 точка В) в Съветския съюз преди Първата световна война; Г) в България преди Първата световна война

Slide56:

5 . Правилото „Со кротце, со благо“ прилага в управлението правителството начело с: А) Александър Стамболийск и Б) Андрей Ляпчев 1 точка В) Александър Цанков Г) Кимон Георгиев 6. Противопоставянето сред българското общество е най-силно по време на управлението на: А) Андрей Ляпчев; Б) Александър Стамболийски; В) Александър Цанков; 1 точка Г) Никола Мушанов.

Slide57:

7. Балканският пакт е съюз между: А) Румъния, Югославия, Черна гора и Гърция; Б) Румъния, Югославия, Гърция и Турция; В) България, Румъния, Югославия и Черна гора; Г) България, Сърбия, Гърция и Черна гора. 1 точка 8. Ново явление в българския политически живот в периода между двете световни войни е: А) създаване на политически обединения; 1 точка Б) „роене“ на политическите партии; В) създаване на партия на българските земеделци; Г) създаване на няколко либерални партии.

Slide58:

9. За управлението на кое правителство се отнася текстът? „ Продължава политиката на демократизиране на политическия живот; разширяват се действията на политическите партии; осигурява се свобода на печата; обявява се против комунистическата партия и фашизираните организации .“ А) на Никола Мушанов; 1 точка Б) на Александър Цанков; В) на Андрей Ляпчев; Г) на Кимон Георгиев. 10. Коя историческа личност е изобразена на фотографията? А) цар Фердинанд; Б) Кимон Георгиев; В) Александър Цанков; Г) цар Борис III . 1 точка

Slide59:

Тест N° 12: България в годините на Втората световна война 1. Кой министър – председател подписва договора за присъединяване на България към Тристранния пакт? А) Кимон Георгиев; Б) Георги Кьосеиванов; В) Богдан Филов; 1 точка Г) Никола Мушанов. 2. Кога България се присъединява към Тристранния пакт? А) 1 март 1941 г.; 1 точка Б) 1 септември 1939 г.; В) 7 септември 1940 г.; Г) 22 юни 1941 г.

Slide60:

3. Защо България влиза в Тристранния пакт? А) поради настояването на цар Борис III ; Б) за да изпълни съюзните си задължения спрямо Антихитлеристката коалиция; В) за да избегне военен конфликт с Германия; 1 точка Г) за да изпълни съюзните си задължения спрямо Антантата. 4. Кои държави подпомагат връщането на Южна Добруджа на България? А) Германия, Италия и Франция; Б) Германия, Англия и Съветски съюз; В) Германия, Италия и Япония; 1 точка Г) Германия, Унгария и Румъния.

Slide61:

5. По силата на кой документ Южна Добруджа се връща в пределите на България? А) Лондонски договор от 17 май 1913 г .; Б) Крайовска спогодба от 7 септември 1940 г.; 1 точка В) Тристранен пакт от 1 март 1941 г.; Г) Ньойски договор от 27 ноември 1919 г. 6. Внезапната смърт на цар Борис III довежда до: А) политическа криза в държавата; 1 точка Б) поемане на цялата власт от сина му Симеон II ; В) нахлуване на германските войски в България; Г) нахлуване на съветските войски в България.

Slide62:

7. Коя е липсващата дума в текста? „ В памет на благородните българи – екзарх Стефан Софийски, митрополитите Кирил Пловдивски, Неофит Видински, Софроний Търновски, други духовници и Димитър Пешев – подпредседател на Народното събрание, които се бориха и успяха да спасят ...... в България по времето на Втората световна война.“ А) арменците; Б) турците; В) българите; Г) евреите. 1 точка 8. След смътта на цар Борис III е назначено регентство в състав: А) Кимон Георгиев, ген.Владимир Стойчев, Богдан Филов; Б) Богдан Филов, княз Кирил, ген. Никола Михов; 1 точка В) Кимон Георгиев, княз Кирил, ген. Никола Михов; Г) Богдан Филов, княз Кирил, Никола Мушанов.

Slide63:

9. На територията на коя държава се осъществява най-значимата победа на Първа българска армия през Втората световна война – Дравската епопея? Разузнавачи от 41-и пехотен полк - Драва Соболч, 1945 г. А) Унгария; 1 точка Б) Югославия; В) Германия; Г ) Румъния. 10. Военновъздушните сили на кои държави бомбандират София през зимата на 1943-1944 г.? А) Гърция и Турция; Б) СССР и САЩ; В) Великобритания и Гърция; Г) САЩ и Великобритания. 1 точка

Slide64:

Тест N° 13: Модернизация на стопанския живот до средата на ХХ век 1. В началото на ХХ век в българското общество преобладават : А) едри земеделски собственици; Б) средни земеделски собственици; В) дребни земеделски собственици; 1 точка Г) едри индустриалци. 2. Под израза „Стопанско чудо в сърцето на Балканите“ се разбира: А) бурния икономически подем на българското стопанство; Б) откриването на Първото българско земеделско – промишлено изложение; 1 точка В) откриването на първата ВЕЦ на Балканския полуостров; Г) създаването на първите български банки.

Slide65:

3 . Първият трамвай е пуснат през януари 1901 година в: А) Пловдив; Б) Варна; В) Русе; Г) София. 1 точка 4 . В коя сфера в края на Х I Х и началото на ХХ век се чувстват най-силно модернизацията и стопанският напредък в България? А) индустрия; 1 точка Б) търговия; В) земеделие; Г) транспорт. 5. В периода между двете световни войни в България се появява: А) въздушният транспорт; Б) железопътният транспорт; В) автомобилният транспорт; 1 точка Г) тръбопроводният транспорт.

Slide66:

6. Какво означава понятието „протекционизъм“? А) дейност за разпространение на истинни или лъжливи идеи и учения с цел да се привлекат симпатизанти; Б) направление в литературата и изкуството, което отстоява пълно и правдиво изобразяване на действителността; В) намеса на държавата в сферта на икономиката, подкрепяна от специални закони и чрез други мерки за пряко насърчение на стопанското развитие; 1 точка Г) творчество, посветено на актуалните в момента обществено-политически и социални въпроси , както и произведенията по такива въпроси . 7. Новата социална група, появила се след Освобождението е: А) индустриалните работници; Б) търговците; 1 точка В) занаятчиите; Г) земеделците.

Slide67:

8 . За какво свидетелства историческия извор? „Чл . 5. Общи облаги, от които се ползват всички промишлени предприятия, са: а) Безплатно ползване на водна сила, когато последната не е частно притежание... б) Безмитен внос на всички машини, машинни части, инструменти и принадлежности... д ) Отстъпване безплатно на свободни държавни, окръжни или общински места, потребни за постройката на предприятието ... Чл. 9. Всички обществени учреждения ... са длъжни да си доставляват от местните индустриални предприятия предметите, от които имат нужда, доколкото такива предмети се намират в страната, даже когато бъдат с 15 % по-скъпи от иностранните .“ А) за политика на държавата за подкрепа на местната индустрия; 1 точка Б) за проблеми с използването на водата; В) за наличието на голямо производство на машини и инструменти; Г) за липсата на терени за построяване на предприятия.

Slide68:

9. В периода на икономическа стабилизация (1924 – 1929 г.): А) тежката промишленост става водещ стопански отрасъл; Б) нараства зърнопроизводството; 1 точка В) търговията замира; Г) извършва се национализация на земеделските земи. 10. Кой е главният чуждестранен пазар за българските продукти в периода между двете световни войни? А) Германия; 1 точка Б) Великобритания; В) Съветски съюз; Г) Италия.

Slide69:

Тест N° 14: Българското общество до средата на ХХ век 1. Първият химн на България е... А) „Шуми Марица“; 1 точка В) „Мила Родино“; Б) Де е България; Г) Край Босфора. 2. Коя културна институция е представена на фотографията: А) Софийски университет „Св. Климент Охридски“; Б) Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“; В) Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Г) Народен театър „Иван Вазов“. 1 точка

Slide70:

3. След Освобождението в България се откриват: А) класни училища; Б) гимназии; В) професионални училища; 1 точка Г) девически училища. 4. За кой български писател се отнася текстът? „Роден на 18 юли 1877 г. в село Байлово, Софийско. Рожденото му име е Димитър Иванов Стоянов. Наричан е „певец на българското село“. Автор е на първия български детски фантастичен роман – „Ян Бибиян“, повестта „Гераците“, много разкази, приказки за деца като „Дядовата ръкавичка“, „Трите баби“, „Чохеното контошче“ и др. А) Ангел Каралийчев; Б) Елин Пелин; В) Йордан Йовков; 1 точка Г) Ран Босилек.

Slide71:

5. Коя група творци са известни български поети? А) Стоян Венев, Борис Ангелушев; Б) Пейо Яворов, Димчо Дебелянов; 1 точка В) Кръстьо Сарафов, Владимир Трендафилов; Г) Борис Христов, Христина Морфова. 6. Към коя обществена група принадлежат хората на снимката? А) чиновници; Б) земеделци; В) занаятчии; Г) работници. 1 точка

Slide72:

7. Кой е автор на картината „На нож“ („Атака“), посветена на Балкаснката война? А) Ярослав Вешин; 1 точка Б) Владимир Димитров – Майстора; В) Цанко Лавренов; Г) Златю Бояджиев. 8. Кога са прекарани първите телефонни връзки в България ? А) в началото на ХХ век; Б) в периода между двете световни войни; В) в края на Х I Х век; 1 точка Г) след Втората световна война.

Slide73:

9. Кой български поет и публицист, участник в Първата световна война, известен с левите си убеждения, изчезва безследно през 1925г. ? А) Димчо Дебелянов; Б) Пейо Яворов; В) Христо Смирненски; Г) Гео Милев. 1 точка 10. „Българан е галант“ е: А) първият български игрален филм; 1 точка Б) първата българска опера; В) първият български роман; Г) първият български балет.

Slide74:

Тест N° 15: България след Втората световна война 1. Превръщането на частни предприятия и имущество в държавни чрез отнемане от собствениците им; одържавяване се нарича процесът на: А) окупация; Б) индустриализация; В) национализация; 1 точка Г) репарация. 2. Коя личност Народният съд НЕ осъжда на смърт? А) княз Кирил; Б) ген. Дамян Велчев; В) Богдан Филов; Г) Никола Петков. 1 точка

Slide75:

3. Кога и поради каква причина в България се провежда референдум? А) 8 септември 1946 г.– за промяна на формата на държавно управление; 1 точка Б) 9 септември 1944 г. – за излизане от войната; В) 10 ноември 1989 г. – за промяна на собствеността върху банките; Г) 10 ноември 1989 г. – за промяна на собствеността върху земята. 4. Едноличен лидер на българската държава и на БКП в продължение на почти тридесет години е: А) Кимон Георгиев; Б) Георги Димитров; В) Тодор Живков; 1 точка Г) Васил Коларов.

Slide76:

5. За коя историческа личност се отнася описанието? „Военен деец, държавник и политик, роден е в Пазарджик. В началото на 30-те години на ХХ век е сред ръководителите на Политически кръг „Звено“. Два пъти е министър – председател на България – от 19 май 1934 г. до 22 януари 1935 г. и от 9 септември 1944 г. до 23 ноември 1946 г .“ А) Никола Мушанов; Б) Кимон Георгиев; 1 точка В) Георги Димитров; Г) Тодор Живков. 6. Какво е характерно за българската външна политика до края на 80-те години на ХХ век? А) обвързана е със САЩ; Б) напълно е обвързана със Съветския съюз; 1 точка В) напълно е самостоятелна; Г) обвързана е с Германия.

Slide77:

7 . Кои са български космонавти? А) Георги Иванов и Александър Александров; 1 точка Б) Васил Коларов и Вълко Червенков; В) Николай Гяуров и Никола Гюзелев; Г) Радой Ралин и Ивайло Петров. 8. Кой е световноизвестен български спортист? А) Веселин Маринов; Б) Васко Василев; В) Веселин Топалов; 1 точка Г) Димитър Стоянов.

Slide78:

9. За кой български художник се отнася текстът? „Роден е в Стара Загора. Известен преди всичко със своите исторически и батални картини, основоположник е на българската военна живопис. Творбите му често са използвани за илюстрации в енциклопедии и учебници по  българска история.“ А) Димитър Гюдженов; 1 точка Б) Захари Зограф; В) Александър Жендов; Г) Светлин Русев. 10. Кога е възстановена Българската Партиаршия? А) 1878 г; Б) 1944г.; Б) 1953 г.; 1 точка Г) 2001 г.

Slide79:

http://kids.bgtreasures.net http:// wikipedia.org http://lostbulgaria.com http:// sofiapost.net http://www.bg-history.info http:// old.duma.bg http://www.agencia-sliven.com http:// septemvri23.com http://globusnews.net http :// portal-bg1.ning.com http:// ilieva-dabova.blogspot.com.es/2012/08/6.html http:// ilieva-dabova.blogspot.com.es/2012/08/6_24.html http:// didaktor.ru http://www.emes.es Източници: Димитрова, С., К. Стойчева. История на нова България, учебно помагало за 6 клас, С. Сиела, 2004 Стоянова, П., В. Карамихова, М. Босева. Тренировъчни и изпитни тестове по история и цивилизация за 6 клас. ,С. , АзБуки – Просвета, 2010 Костадинова, П., П. Стоянова. Тестови задачи по история и цивилизация за 6 клас за национална проверка, С., Просвета, 2010