Ιστορία Δ΄ Κεφ. 10 - Σπάρτη Η κοινωνία και το πολίτευμα

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Ιστορία Δ΄ Κεφ. 10 - Σπάρτη Η κοινωνία και το πολίτευμα

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

Σπάρτη : Η κοινωνία και το πολίτευμα Ιστορία Δ΄ Κεφ. 10 Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας Oι ∆ωριείς κατέλαβαν τη Λακωνία και ίδρυσαν ένα ισχυρό κράτος µε πρωτεύουσα τη Σπάρτη .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Oι   Σπαρτιάτες  πήραν την εξουσία στα χέρια τους και µ οίρασαν τη γη µ εταξύ τους. Oι παλιοί κάτοικοι έγιναν δούλοι , είλωτες , που εργάζονταν στα κτήµατα . Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Δουλεία (Συλλογή ελιάς) Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Δούλοι σε μεταλλεία Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Oι νόµοι έγιναν πιο αυστηροί . Πάντα υπήρχε ο φόβος µ ήπως επαναστατήσουν οι είλωτες , οι οποίοι µε τον καιρό είχαν γίνει πιο πολλοί από τους Σπαρτιάτες. Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Με το εµπόριο ασχολήθηκαν οι περίοικο ι, που κατοικούσαν σε συνοικισµούς γύρω από τη Σπάρτη. Το κράτος της Σπάρτης µ εγάλωσε , αλλά η ζωή των ανθρώπων παρέµενε η ίδια . Ηλιάδης Ηλίας Αρχαία Σπάρτη (ερείπια)

Παρουσίαση του PowerPoint:

O λόγος αυτός έκανε τους Σπαρτιάτες να γυµνάζονται καθηµερινά και να ασχολούνται µε πολεµικά έργα . Έπρεπε να είναι έτοιµοι να αντιµετωπίσουν τον εχθρό µ έσα στη Σπάρτη, αλλά και έξω απ' αυτή , σε περιοχές που είχαν κατακτήσει. Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Η Σπάρτη είχε δύο βασιλιάδες , οι οποίοι όµως δεν είχαν µ εγάλη εξουσία. Όταν ξεσπούσε πόλεµος , γίνονταν αρχηγοί του στρατού . Ηλιάδης Ηλίας O βασιλιάς Λεωνίδας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Πιο ισχυροί ήταν οι πέντε έφοροι · αυτοί διοικούσαν το κράτος. Τα σοβαρά ζητήματα τα συζητούσαν στην Απέλλα και έπαιρναν τις κατάλληλες αποφάσεις. Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Στη συνέλευση αυτή έπαιρναν µ έρος µόνο οι Σπαρτιάτες που ήταν πάνω από τριάντα χρόνων . Εκεί ανακοινώνονταν τα θέµατα και οι Σπαρτιάτες έλεγαν τη γνώµη τους, αν συµφωνούσαν ή διαφωνούσαν . Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ   Πλήρη πολιτικά δικαιώματα. ΠΕΡΙΟΙΚΟΙ Δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα. Είχαν δική τους γη. Ήταν γεωργοί, κτηνοτρόφοι και βιοτέχνες. ΕΙΛΩΤΕΣ Δούλοι που ανήκαν στο σπαρτιατικό κράτος. Δεν είχαν κανένα πολιτικό δικαίωμα. Οι κοινωνικές τάξεις στην αρχαία Σπάρτη

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας ΔΥΟ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ   Αρχηγοί του στρατού . ΓΕΡΟΥΣΙΑ Ετοίμαζε τα προς συζήτηση θέματα στην Απέλλα. ΑΠΕΛΛΑ Η γενική συνέλευση των Σπαρτιατών. Εγκρίνουν τις προτάσεις της Γερουσίας. Το πολίτευμα στην αρχαία Σπάρτη ΠΕΝΤΕ ΕΦΟΡΟΙ Εκλέγονταν από την Απέλλα. Κυβερνούσαν ουσιαστικά το κράτος. Έλεγχαν τους Βασιλιάδες.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Πηγή: Δασκάλα ΒΜ

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ιστορία Δ΄ τάξης http ://tetartitaxi.weebly.com/ Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τετάρτη τάξη http://iliadisilias.blogspot.gr/ Απίθανα… τριτάκια ! http://iliadisili.blogspot.gr/ Οι Παρουσιάσεις μου: http://www.slideboom.com/people/iliasili http://www.slideshare.net/iliasili/presentations Εκπαιδευτικά παιχνίδια: http://www.purposegames.com/profile/164915/games Ηλι ά δης Ηλί α ς