Ιστορία Γ΄, 6η Ενότητα - 5. Ο Οδυσσέας στην Ιθάκη

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Ιστορία Γ΄, 6η Ενότητα - 5. Ο Οδυσσέας στην Ιθάκη Παρουσίαση μαθήματος

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ιστορία Γ΄, 6 η Ενότητα, O ι περιπέτειες του Οδυσσέα 5 . Ο Οδυσσέας στην Ιθάκη Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας Όταν ο ήλιος ανέτειλε, ξύπνησε ο Οδυσσέας. Όµως υπήρχε οµίχλη γύρω του και δεν κατάλαβε πως ήταν στην Ιθάκη. Ήρθε τότε η θεά  Αθηνά,  σκόρπισε την οµίχλη κι ο Οδυσσέας κατάλαβε πως βρισκόταν επιτέλους στην Ιθάκη. Η Αθηνά σκορπίζει ομίχλη για να κρύψει την Ιθάκη. Χαρακτική του 17ου αιώνα. Theodor van Thulden (1606 - 1669) . Fine Arts Museums of San Francisco .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας Γονάτισε κλαίγοντας και φίλησε το χώµα της πατρίδας του και η Αθηνά τού είπε: «Οδυσσέα, στο παλάτι σου έχουν µπει πολλοί µ νηστήρες , που κάθε µ έρα τρώνε και πίνουν και θέλουν να παντρευτούν την Πηνελόπη, τη γυναίκα σου, και να γίνουν βασιλιάδες της Ιθάκης. Μνηστήρες στο παλάτι του Οδυσσέα. Tolstoy , Fyodor Petrovich , 1818-22, Χαλκογραφία, Αγ.Πετρούπολη , Κρατικό Μουσείο Ρωσίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας Η Πηνελόπη όµως κλαίει αδιάκοπα και περιµένει να γυρίσεις. Τώρα όµως πήγαινε στην καλύβα του πιστού χοιροβοσκού σου, του Εύµαιου , και περίµενε εκεί το γυρισµό του γιου σου, του Τηλέµαχου , που έρχεται από ταξίδι. Είχε πάει στην Πύλο και στη Σπάρτη να µ άθει απ’ το Μενέλαο κι από το γέρο Νέστορα νέα για σένα». Συνάντηση Τηλέμαχου Νέστορα , Folkema , Jacob 1732. Ο Τηλέμαχος στο παλάτι του Μενέλαου και της Ελένης. Jongman , Wouter , 1712-1744. Άμστερνταμ , Rijksmuseum. Η Ελένη αναγνωρίζει τον Τηλέμαχο . Jean-Jacques Lagrenee , 1795, Αγ . Πετρούπολη, Ερμιτάζ .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας Αµέσως η θεά µ εταµόρφωσε τον Οδυσσέα σε  ζητιάνο  κι έτσι αγνώριστος πήγε στην καλύβα του Εύµαιου .  Ο Εύµαιος  δεν τον γνώρισε, όµως τον φιλοξένησε πρόθυµα κι ο Οδυσσέας έµεινε εκεί όλη τη νύχτα. Ο Οδυσσέ ας συνομιλεί  με τον Εύμαιο. Χαρακτική σε χαρτί . John Flaxman, 1805, Tate Gallery. Οδυσσέ α ς και Εύμαιος . Χαρακτική του 17ου αιώνα. Theodor van Thulden (1606 - 1669) Fine Arts Museums of San Francisco .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας Την άλλη µ έρα έφτασε στην καλύβα  ο Τηλέµαχος  κι ο Εύµαιος πήγε στην πόλη να πει στην Πηνελόπη ότι ο γιος της γύρισε απ’ το ταξίδι. Σαν έµειναν µόνοι ο Οδυσσέας κι ο Τηλέµαχος , ήρθε η Αθηνά κι έδωσε στον Οδυσσέα την πρώτη του µ ορφή κι εκείνος φανερώθηκε στο γιο του. Η Αθηνά επαναφέρει τον Οδυσσέα στην αρχική του μορφή για τη συνάντηση με τον Τηλέμαχο . Engraving and etching on paper, John Flaxman, 1805, Tate Gallery. Ο Τηλέμαχος φτάνει στο καλύβι του Εύμαιου . Jelgersma , Tako Hajo , περίπου 1717-1795, σχέδιο. Λονδίνο , Βρετανικό Μουσείο .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας Γιος και πατέρας αγκαλιάστηκαν κι έκλαιγαν πολλή ώρα. Μετά κατέστρωσαν µ αζί ένα σχέδιο, για να µ πορέσουν να σκοτώσουν τους µ νηστήρες . Τότε ήρθε πάλι η Αθηνά κι έκανε τον Οδυσσέα ζητιάνο . Η αναγνώριση του Οδυσσέα από τον Τηλέμαχο. Η αναγνώριση του Οδυσσέα από τον Τηλέμαχο. Πίσω τους η θεά Αθηνά. Doucet , Lucien, 1880 , Εθνική Σχολή Καλών Τεχνών, Παρίσι.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας Το άλλο πρωί ο Τηλέµαχος έφτασε στο  παλάτι  και λίγο αργότερα έφτασαν κι ο Οδυσσέας µε τον Εύµαιο . Πάτησε ο Οδυσσέας για πρώτη φορά µ ετά από είκοσι χρόνια το χώµα της αυλής του. Η επιστροφή του Τηλέμαχου στο παλάτι . Angelica Kauffmann, 1768 .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας Κανένας δεν τον γνώρισε. Μόνο  ο Άργος,  το πιστό σκυλί του, που γέρικο πια περίµενε το αφεντικό του να γυρίσει. Όταν τον είδε να µ παίνει στην αυλή, κούνησε την ουρά του χαρούµενο . Ο Οδυσσέας το πλησίασε και το χάιδεψε δακρυσµένος . Μετά από λίγο ο Άργος, αφού είδε τον Οδυσσέα που γύρισε, ξεψύχησε. Ο Οδυσσέας και ο Εύμαιος κατευθύνονται στο παλάτι και ο Άργος αναγνωρίζει το αφεντικό του. Ο Οδυσσέας παρακολουθεί τους μνηστήρες και τους δούλους. Στα πόδια του ο Άργος, το πιστό σκυλί του. Illustrations by Flaxman για το βιβλίο: Ομήρου Οδύσσεια , 1905.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας Ο Οδυσσέας και ο Άργος . Tischbein , Johann Heinrich Wilhelm, 1790-1800, σχέδιο. Λονδίνο , Βρετανικό Μουσείο. Η επιστροφή του Οδυσσέα. Λιθογραφία από Histoire Ancienne , Honoré Daumier , 1842 , Fine Arts Museums of San Francisco . Ο Άργος αναγνωρίζει τον Οδυσσέα. Thulden , Theodor van (1606-1669)

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας Μπήκε µ ετά  ο Οδυσσέας στο σπίτι του και βρήκε τους  µ νηστήρες  να τρώνε και να πίνουν. Κάθισε στο κατώφλι του σπιτιού κι ο Τηλέµαχος του έφερε να φάει. Οι µ νηστήρες τον κορόιδευαν, τον χτυπούσαν, τον φοβέριζαν και του έλεγαν να φύγει. Ο Ευρύμαχος πετάει το κάθισμα στον Οδυσσέα. Jelgersma , Tako Hajo , περίπου 1717-1795, σχέδιο. Λονδίνο , Βρετανικό Μουσείο, 1885,0509.1937. Ο Κτήσιππος προσβάλλει τον Οδυσσέα. Jelgersma , Tako Hajo , περίπου 1717-1795, σχέδιο. Λονδίνο , Βρετανικό Μουσείο, 1885,0509.1940.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας Έµαθε όµως   η Πηνελόπη  από τον Εύµαιο πως ήρθε ένας ζητιάνος από µ ακριά στο σπίτι της κι ήθελε να τον δει, να τον ρωτήσει µ ήπως ήξερε κάτι για τον άνδρα της. Οδυσσέας, ταπεινός ζητιάνος, πιάνει το χέρι της περίλυπης Πηνελόπης. Πίσω της ο Τηλέμαχος και δύο γέροντες, ο Λαέρτης και ο Εύμαιος. « Μηλιακό » ανάγλυφο περίπου 460 - 450 π.Χ .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας Και το βράδυ, που οι µ νηστήρες τέλειωσαν το γλέντι και πήγαν στα σπίτια τους να κοιµηθούν , κάλεσε το ζητιάνο να τον ρωτήσει. Πρώτα όµως κάλεσε την Ευρύκλεια, την πιο πιστή της σκλάβα, να πλύνει τα πόδια του ξένου.  Η Πηνελόπη θλιμμένη μπροστά στον αργαλειό της. Max Klinger , 1895 , Fine Arts Museums of San Francisco .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας Η Ευρύκλεια  έφερε µια λεκάνη και νερό, µα καθώς του έπλενε τα πόδια, έπιασε ένα σηµάδι , που είχε ο Οδυσσέας πάνω από το δεξιό του γόνατο, και τον γνώρισε αµέσως . Άλλη μια συγκινητική στιγμή της Οδύσσειας.  Η Ευρύκλεια πλένει τα πόδια του Οδυσσέα και τον αναγνωρίζει από το τραύμα του. Παράσταση σε ερυθρόμορφη σκύφο του 450 π.Χ. Νίπτρα . Η Ευρύκλεια πλένει τα πόδια του Οδυσσέα. Παρευρίσκονται ο Τηλέμαχος και η Πηνελόπη. Πήλινο ανάγλυφο, 450 π.χ.  Νέα Υόρκη, Μητροπολιτικό Μουσείο.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας Πήγε να φωνάξει, όµως εκείνος πρόλαβε και της έκλεισε το στόµα . «Αν µ’ αγαπάς, κράτα το στόµα σου κλειστό», της είπε. Νίπτρα . Η Ευρύκλεια αναγνωρίζει τον Οδυσσέα. Tischbein , Johann Heinrich Wilhelm 1790-1800 . Λονδίνο , Βρετανικό Μουσείο. Η Ευρύκλεια αναγνωρίζει τον Οδυσσέα. Boulanger, Gustave, 1849 . Η Ε υρύκλεια αναγνωρίζει τον Οδυσσέα.    Belle, Clément Louis Marie Anne 1760 Bayonne, Musée Bonnat .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας Μετά µ ίλησε  µε την Πηνελόπη, όµως δεν της φανερώθηκε. Μόνο την παρηγόρησε λέγοντάς της πως ο Οδυσσέας θα ερχόταν σύντοµα . Η Ευρύκλεια του έστρωσε κρεβάτι να κοιµηθεί , µα ο ύπνος δεν τον έπαιρνε. O Οδυσσέας και η Πηνελόπη. J.H.W . Tischbein , 1802 .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

2. Χώρα Λωτοφάγων 1. Κίκονες 3. Νησί Κυκλώπων Τροία 4. Νησί Αιόλου 1 3 5 2 4 6 5 . Λαιστρυγόνες 6. Νησί της Κίρκης Το ταξίδι του Οδυσσέα 7 . Άδης 7 8. Σειρήνες 8 9 . Σκύλλα & Χάρυβδη 9 10 . Νησί του Ήλιου 10 1 1. Νησί Καλυψώς 11 1 2. Νησί Φαιάκων 12 Ιθάκη

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας Οδύσσεια Ταξίδι... στην  αρχαία ελληνική ιστορία και μυθολογία! Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο για τη Γ΄ και Δ΄ τάξη

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τετάρτη τάξη http://iliadisilias.blogspot.gr/ Απίθανα… τριτάκια ! / http://iliadisili.blogspot.gr/ Οι Παρουσιάσεις μου: http://www.slideboom.com/people/iliasili?page=1&rows=15&show=0 http://www.slideboom.com/people/iliasili1 http://www.slideshare.net/iliasili Εκπαιδευτικά παιχνίδια: http://www.purposegames.com/profile/164915/games Ηλιάδης Ηλίας http://www.authorstream.com/iliasili/1

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας

authorStream Live Help